Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΔΕΗ: Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ.
Την προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την υπ’ αριθ. 56 /14-3-2013 απόφασή του, το ΔΣ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα συνέλθει στις 29-3-2013, ως πρόσθετο θέμα υπ’αριθ.2 το εξής : ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: « Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ».
ΠΗΓΗ:capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου