Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Πού απαγορεύεται ο δανεισμός εργαζομένουΜπορεί ουσιαστικά ο δανεισμός εργαζομένου να είναι στην πράξη ελεύθερος (αρκεί να υπάρχει η συναίνεση του δανειζομένου), όμως στην εργατική νομοθεσία εμπεριέχεται διάταξη που απαγορεύει ρητά σε κάποιες ειδικότητες να υπογραφεί μια τέτοια γνήσια σύμβαση δανεισμού.

Στην εργατική νομοθεσία η σύμβαση δανεισμού συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και τρίτου. Σύμφωνα με αυτήν, ο εργαζόμενος «παραχωρείται» –«δανείζεται»– στον τρίτο, δηλαδή θα πρέπει να παρέχει την εργασία του κατά τη διάρκεια του δανεισμού σε τρίτο. Γνήσιος δανεισμός υπάρχει όταν ο εργαζόμενος, ενώ προσφέρει την εργασία του κανονικά στον αρχικό εργοδότη, παραχωρείται για κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως σύντομο) σε τρίτη επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (όμιλος).

Η σύμβαση δανεισμού μεταξύ εργοδότη και τρίτου δεν επηρεάζει κατ’ αρχήν τη σύμβαση εργασίας. Εργοδότης παραμένει ο αρχικός εργοδότης, ο οποίος και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας (π.χ. καταβολή μισθού, άδειας, επιδόματος αδείας, ασφαλιστικών εισφορών κ.ο.κ.) Επίσης, καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να γίνει μόνον από τον αρχικό εργοδότη.

Μόνο η εργασία παρέχεται στον τρίτο, ο οποίος ασκεί και το διευθυντικό δικαίωμα.

Ωστόσο, δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την αρχική σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη, αλλά προκύπτουν κατά τη διάρκεια του δανεισμού, δεσμεύουν μόνο τον τρίτο (έμμεσο εργοδότη) και τον εργαζόμενο (π.χ. η αμοιβή για πρόσθετη εργασία, υπερωρίες κ.ά.), εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Ο νομοθέτης με κριτήριο την επικινδυνότητα της εργασίας καθόρισε ποιες εργασίες λόγω της φύσης τους εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ετσι απαγορεύεται η απασχόληση σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού στην παραγωγή σε διάφορες εργασίες. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις εργασιών για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου, άδειας άσκησης επαγγέλματος ανάλογης ειδικότητας, διπλώματος ή ειδικής επιμόρφωσης καθώς και τους υπαλλήλους γραφείου, φύλακες, θυρωρούς και επιστάτες.


Περιγραφή εργασιών


1. Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

2. Αντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

3. Εξόρυξη μεταλλευμάτων

4. Λοιπά ορυχεία και λατομεία (εκτός της εξόρυξης αλατιού)

5. Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

6. Παραγωγή βιομηχανικών αερίων και εμφιάλωση υγραερίων

7. Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

8. Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

9. Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

10. Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

11. Παραγωγή εκρηκτικών και πυροτεχνημάτων

12. Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

13. Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

14. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

15. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

16. Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

17. Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή πυρηνικά υλικά

18. Εργασίες με αμίαντο ή υλικά που περιέχουν αμίαντο

Επιμέλεια: Τζώρτζης Ρούσσος

ΠΗΓΗ:efsyn.gr

ΜΑΠΕΣ ΣΟΟΥΠΗΓΗ:skitsoblog.blogspot.gr

Οι αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό ο νέος «δύσκολος γύρος» για την κυβέρνηση

Picture 0 for Οι αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό ο νέος «δύσκολος γύρος» για την κυβέρνηση
Μετά τις εκλογές αρχίζει ένας νέος γύρος από δύσκολα για την κυβέρνηση.

Μέχρι το φθινόπωρο, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια θετική αξιολόγηση από την τρόικα και να ανοίξει η διαδικασία για τη διευθέτηση του χρέους.

Οι νέες μνημονιακές δεσμεύσεις έχουν να κάνουν με το σκέλος των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού.

Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων δύο είναι οι μεγάλες εκκρεμότητες.

Η πρώτη αφορά τις αλλαγές στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων μετά και την ολοκλήρωση μελέτης που καταρτίζει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο θα έχει καθοριστικό λόγο και στην πρόταση για αλλαγή του ποσοστού επιτρεπόμενων ομαδικών απολύσεων.

Τα καθοριστικά ερωτήματα αφορούν:

1. Εάν το ποσοστό ομαδικών απολύσεων σε επιχειρήσεις από 100 έως 300 εργαζόμενους θα αυξηθεί κοντά στο 10% από το 5% που είναι σήμερα και

2. Εάν θα επιτραπεί σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 300 εργαζόμενους να απολύουν έως και 30 εργαζόμενους χωρίς να εμπίπτουν στις διατάξεις περί ομαδικών απολύσεων.

Η δεύτερη εκκρεμότητα για την οποία θα επιζητηθεί μια νέα διαβεβαίωση, είναι η αλλαγή του βασικότερου συνδικαλιστικού νόμου και ειδικότερα οι διατάξεις του για τον τρόπο κήρυξης νόμιμης απεργίας καθώς και τις συνδικαλιστικές άδειες.

Στο σκέλος του ασφαλιστικού, μέχρι το φθινόπωρο πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα πεδία των αλλαγών που θα ισχύσουν από την 1.1.2015. Σε αυτά τα πεδία εμπίπτουν τα εξής:

-Νέος κύκλος ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων (ενδεχομένως σε τρία, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών).

-Κάθετες ενοποιήσεις με την έμφαση να δίδεται στην ενσωμάτωση των επικουρικών ταμείων στους φορείς κύριας ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το μεν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα ενσωματώσει τα ταμεία επικουρικής σύνταξης όχι η πλήρης ενσωμάτωση της κύριας με την επικουρική και η δημιουργία ζωτικού χώρου για τον τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης.

-Μέτρα για τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων σε συνδυασμό με την εφαρμογή της βασικής σύνταξης από την επόμενη χρονιά.

-Περικοπές σε μία δεύτερη ομάδα κοινωνικών πόρων από τους οποίους χρηματοδοτείται ένα μεγάλο μέρος των ασφαλιστικών ταμείων.

-Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η αλλαγή θα αφορά το τμήμα της σύνταξης που διαμορφώνεται για τον χρόνο ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την 1η Ιουλίου 2014 αναμένονται αλλαγές στο ύψος των επικουρικών συντάξεων λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Αρχικώς η ρήτρα θα εφαρμοστεί στο μεγάλο επικουρικό του ιδιωτικού τομέα (ΕΤΕΑ), ενώ τη νέα χρονιά θα επεκταθεί και στους άλλους φορείς.

ΠΗΓΗ:forologikanea.gr

Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία: Ψήφισμα Αλληλεγύης στους Έλληνες εργαζόμενους


Με την επανεκλογή της Sharan Barrow στη θέση της Γενικής Γραμματέα της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας και εκπροσώπου της ΓΣΕΕ στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, ολοκληρώθηκε το 3ο Συνέδριο της ITUC το οποίο διεξήχθη στο Βερολίνο. 
Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την υιοθέτηση ψηφίσματος αλληλεγγύης στους Έλληνες εργαζόμενους για τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια και με την απαίτηση να ανακληθούν άμεσα τα αντιδημοκρατικά, αντικοινωνικά και αναποτελεσματικά μέτρα που απέβησαν εις βάρος της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας.
Επισυνάπτεται το Ψήφισμα του 3ου Συνεδρίου της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας με τίτλο «Αλληλεγγύη για την Ελλάδα».


Το Συνέδριο
Εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στη ΓΣΕΕ και τους Έλληνες εργαζόμενους στον αγώνα τους κατά των μέτρων σκληρής λιτότητας τα τελευταία 4 χρόνια και της πλήρους αποδόμησης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων που επιβλήθηκε από την Τρόϊκα. 
Λυπάται για τις νέες ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται από την Τρόϊκα για ιδιωτικοποίηση βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανόμενων της ενέργειας και του νερού, τις νέες περικοπές συντάξεων κάτω από το ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, τις δραστικές μειώσεις στα επιδόματα μητρότητας και τέκνων καθώς και τα νέα μέτρα για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, τα οποία επιτρέπουν την απελευθέρωση των συλλογικών απολύσεων, θεσμοποιούν τις επισφαλείς μορφές εργασίας και παγιώνουν πλήρως τον κρατικό έλεγχο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
Σημειώνει πως το ύψος του δημοσίου χρέους σήμερα, το απαράδεκτο επίπεδο της ανεργίας, της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων ιδιαίτερα, μαζί με την ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα, διαψεύδουν τα πρόσφατα «σενάρια επιτυχίας» (success scenarios). 
Διαπιστώνει πως το πρωτογενές πλεόνασμα που εμφανίζει ο προϋπολογισμός, προέρχεται από τη λιτότητα και τη μαζική φτωχοποίηση των Ελλήνων και δεν αποτελεί πραγματική ανάκαμψη με προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης. 
Ζητά τον άμεσο τερματισμό των πολιτικών και των πειραμάτων λιτότητας και των ιστορικά αποτυχημένων «συνταγών» της που αποβαίνουν εις βάρος της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. 
Εκφράζει την έντονη ανησυχία τoυ για το γεγονός ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ, η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, η φτώχεια, η ανισότητα και η εκμετάλλευση αποσταθεροποιούν το πολιτικό σύστημα και δημιουργούν τους όρους για την έξαρση της ξενοφοβίας, του λαϊκισμού, του ρατσισμού και της βίας όπως εκφράζονται μέσα από την άνοδο του Νέο-ναζιστικού μορφώματος στην Ελλάδα. 
Απορρίπτει κατηγορηματικά τις επιταγές της Τρόϊκα και ζητά την ανάκληση των αντιδημοκρατικών, αντικοινωνικών, αντεργατικών και αναποτελεσματικών μνημονιακών μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα. 
Ζητά την υιοθέτηση πολιτικών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, διασφάλιση δίκαιων αμοιβών, ίσης μεταχείρισης, δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας και κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων υπηρεσιών υγείας και συνταξιοδοτικών συστημάτων. 

ΠΗΓΗ:gsee.gr

Που "προσγειώθηκε" ο καθαρός μισθός στην Ελλάδα - Τα στοιχεία που σοκάρουν

Που "προσγειώθηκε" ο καθαρός μισθός στην Ελλάδα - Τα στοιχεία που σοκάρουν
Με το μισθό των 439,373 € μεικτά για μερική απασχόληση «συμβιβάζονται» 425,316 ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ για το 2013. Ο μέσος μισθός στη χώρα φαίνεται να είναι μόλις 1056,18 € μεικτά, ενώ αν αφαιρεθούν ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, το καθαρό ποσό περιορίζεται περίπου στα 810-820 ευρώ. Δείτε τα δεδομένα που σοκάρουν.
Τι και αν έχεις να θρέψεις οικογένεια, αν τα δάνεια σου είναι στο κόκκινο και αν κινδυνεύεις να μείνεις στο δρόμο εσύ και η οικογένειά σου; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) για τον Νοέμβριο του 2013, ο μέσος μισθός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα φαίνεται να διαμορφώνεται στα 439,73€ μεικτά για 4ωρη απασχόληση. Ο μισθός αυτός φαίνεται να έχει καταρρεύσει σε σχέση με τον μισθό που έπαιρνε ο εργαζόμενος μερικής απασχόλησης το 2012, ο οποίος ήταν 524,93 €.
Η πλήρης απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, αμοιβόταν κατά μέσο όρο με 1329,77€ το 2012, ενώ ένα χρόνο μετά, ο μέσος μεικτός μισθός σημείωσε πτώση της τάξεως 4% και έφτασε να αγγίζει το πόσο των 1274,87€. Το πρόβλημα των χαμηλών μισθών αγγίζει περισσότερο τις γυναίκες μιας και βάση των στοιχείων φαίνεται να αμοίβονται λιγότερο από τους άντρες. Έτσι για παράδειγμα, το 2012 ο μηνιαίος μισθός των γυναικών που απασχολούνταν πλήρως ήταν 1196,86 € ενώ αντίστοιχα για τον άντρα ήταν 1434,18€. Η μείωση του μισθού το επόμενο έτος ήταν της ίδιας τάξης και για τους δύο με τον μισθό της γυναίκας να πέφτει στα 1152,44€ και του άντρα αντίστοιχα στα 1366,63€.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας πέρα από τους μισθούς πείνας, είναι ο αριθμός των ανασφάλιστων. Τα στοιχεία του 2013 δείχνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι έχει αυξηθεί αρκετά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μιλώντας με αριθμούς, το 2012 τα στοιχεία θέλουν το σύνολο των ασφαλισμένων να είναι 1,449,563 ενώ ένα χρόνο μετά ο αριθμός των απασχολούμενων ανέβηκε στους 1,609,739. Βασικός λόγος που οι εταιρίες αποφάσισαν να ασφαλίσουν τους εργαζόμενους τους είναι η ψήφιση του νόμου που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα στον εργοδότη της τάξης των 10,500€.
Και αν αναρωτιέστε ποιες ηλικίες απασχολεί περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας, δεν έχετε παρά να δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί και αφορά όλες τις ηλικίες:


ΠΗΓΗ:fpress.gr

ΓΣΕΕ: Παραπέμπεται για τρίτη φορά η Ελλάδα για παραβίαση Εργασιακών και Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων


Η παραβίαση από τη χώρα μας θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων θα τεθεί επί τάπητος στην 103η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν αύριο Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 στη Γενεύη.
Στη Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η ακρόαση της Ελλάδας για σοβαρότατες παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102 για τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας (Ν. 3231/1955).
Η στιγμή αυτή είναι κορυφαία στην πορεία διεθνούς ελέγχου, όχι με όρους αγορών αλλά με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί η Ελλάδα εντάσσεται για 3η φορά στη μαύρη λίστα των χωρών με σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών/ασφαλιστικών δικαιωμάτων και παραπέμπεται απευθείας προς έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων της φετινής Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της ΔΟΕ. Η διαδικασία αυτή έχει την αφετηρία της στην Προσφυγή της Γ.Σ.Ε.Ε. στη ΔΟΕ ήδη από το 2010 και τις επικαιροποιήσεις της για τις διαρκείς παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων από τα μέτρα λιτότητας και τα Μνημόνια δανεισμού της χώρας. Με την ίδια απευθείας διαδικασία παραπέμπονται για σοβαρότατες παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων το Μπαγκλαντές, η Λευκορωσία, η Δομηνικανική Δημοκρατία, ο Νίγηρας και η Υεμένη. Οι ακροάσεις της Ελλάδας και των χωρών αυτών θα γίνουν αμέσως, με την έναρξη των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής.  
Η Γ.Σ.Ε.Ε. θα συμμετάσχει στη διαδικασία ελέγχου παρουσιάζοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα αυτά, καθώς και το ρόλο της Τρόικας και των Μνημονίων, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την πολιτική οικοδόμησης της οικονομίας με γνώμονα την υπηρεσία προς τις αγορές και όχι προς την κοινωνία. 
Σε αυτό άλλωστε το συμπέρασμα έχουν καταλήξει και άλλοι κορυφαίοι διεθνείς Οργανισμοί προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNICEF κλπ που έχουν διαπιστώσει σοβαρότατες παραβιάσεις διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα από τις πολιτικές και τα μέτρα λιτότητας.  
Καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να συμμορφωθεί με τις παραπάνω αποφάσεις, να λάβει υπόψη της τις καταδικαστικές αποφάσεις και να περιφρουρήσει τα ελάχιστα δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία καταπατούνται βάναυσα. Δεν μπορεί και δε δικαιούται να κωφεύει κανείς. 
Η ΓΣΕΕ και το σύνολο των εργαζομένων και ανέργων της χώρας, σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ασυμβατότητα με το ελληνικό Σύνταγμα και τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις εργασίας των μέτρων σε βάρος της συλλογικής αυτονομίας, θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τον αγώνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την κατάργηση όλων των μέτρων λιτότητας, που οδηγούν σε εργασιακή απομόνωση, φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. 
Καλούμε εκ νέου το σύνολο της ελληνικής Δικαιοσύνης να αξιοποιήσει και το νέο αυτό διεθνές νομολογιακό δεδομένο, να αναγνωρίσει την παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και να ακυρώσει τα μέτρα που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, προσβάλλοντας βάναυσα κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
Σας επισυνάπτουμε περιληπτικά το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης η οποία θα συμπεριληφθεί στο οπλοστάσιο των επιχειρημάτων της ΓΣΕΕ.

ΠΗΓΗ:gsee.gr

Τιμή-στόχο €6,2 και σύσταση "Ουδέτερη" δίνουν UBS και BofA για τα ΕΛ.ΠΕ.

Τιμή-στόχο €6,2 και σύσταση "Ουδέτερη" δίνουν UBS και BofA για τα ΕΛ.ΠΕ.
Καλύτερα των αναμενόμενων εκτιμά η BofA ότι είναι τα αποτελέσματα α' τριμήνου των ΕΛΠΕ  τονίζοντας ωστόσο, ότι οι αντιξοότητες παραμένουν.

Η BofA υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την τιμή-στόχο στα €6,20 από τα €6,50, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση “Neutral” για την εταιρεία καθώς τα κέρδη EBITDA ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ και ο αντίκτυπος από το κλείσιμο των επιχειρήσεων στην Ελευσίνα ήταν μικρότερος από τον αναμενόμενο. Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση παραμένει σταθερή, γεγονός που ωφελεί τα ΕΛΠΕ.

Ωστόσο, όσον αφορά τις προβλέψεις για τα αποτελέσματα του 2014, η BofA εκτιμά ότι οι αντιξοότητες παραμένουν αφού οι προοπτικές για τον κλάδο των διυλιστηρίων στην Ευρώπη παραμένουν αρνητικές μεσοπρόθεσμα.Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά ελαφρώς πιο αισιόδοξη η UBS η οποία επίσης δίνει τιμή-στόχο τα €6,25 με σύσταση “ουδέτερη” για τα ΕΛΠΕ εκτιμώντας ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας θα βελτιωθούν το β' τρίμηνο. Η UBS τονίζει ότι τα ΕΒΙTDA των €51 εκατ. που ανακοίνωσε η εταιρεία το α' τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες  των περισσότερων αναλυτών αλλά όχι και τις δικές της (€57 εκατ.), ενώ παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα σταμάτησαν, οι επιδόσεις βελτιώνονται και τα ΕΛΠΕ οδεύουν προς τον στόχο των €80 εκατ. και άνω για τα ΕBITDA το 2014.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS τα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ θα διαμορφωθούν στα €105 εκατ. το 2014 και στα €213 εκατ. το 2015 ενώ η BofA προβλέπει ότι τα κέρδη τους θα ανέλθουν στα €29,6 εκατ. το φέτος και τα €171 εκατ. το 2015.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Ισπανική WWF προς κυβέρνηση: Μην καταστρέψετε τις ακτές σας όπως στην Ισπανία


Επιστολή με την οποία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μην ακολουθήσει το αποτυχημένο παράδειγμα της Ισπανίας στη διαχείριση του αιγιαλού απέστειλε την Τρίτη προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη ο διευθυντής του WWF Ισπανίας.

Η επιστολή της ισπανικής WWF εστάλη ενώ αναμένεται η κυβέρνηση να επαναφέρει προς συζήτηση το επίμαχο και αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό το οποίο είχε μπει στον πάγο μέχρι τις ευρωεκλογές λόγω των αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από φορείς της προστασίας του περιβάλλοντος.

«Όπως είμαι σίγουρος πως θα γνωρίζετε, η Ισπανία είναι η χώρα της Μεσογείου που υποφέρει τα μέγιστα από τη δραματική αλλοίωση και καταστροφή της παράκτιας ζώνης της. Η εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες, δίχως πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχε καταστροφικές συνέπειες, τις οποίες η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή, το 75% των ισπανικών ακτών έχει οικοδομηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο οικοδόμησης (με ρυθμό 8 εκτάρια ανά ημέρα τα τελευταία 20 χρόνια), ενώ το πρώτο χιλιόμετρο ακτογραμμής έχει οικοδομηθεί πλήρως στο ένα τρίτο των μεσογειακών ακτών της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, σχεδόν μισό εκατομμύριο κατοικίες είναι κενές.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση των ακτών δεν έχει μόνο περιβαλλοντικές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις. Η κατάληψη περισσότερου από το 70% του αιγιαλού προκάλεσε απώλεια ανταγωνιστικότητας, ελκυστικότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας με αντίστοιχα αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και τη σταθερότητα του τουρισμού.»

Το παραπάνω αποτελεί ένα μόνο απόσπασμα της επιστολής που απέστειλε σήμερα προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού, κ. Στουρνάρα και κα. Κεφαλογιάννη, ο Διευθυντής του WWF Ισπανίας, Χουάν Κάρλος δελ Όλμο. Με την Ισπανία να αποτελεί ένα μεσογειακό παράδειγμα προς αποφυγή ως προς τη μη βιώσιμη διαχείριση των ακτών της και την υποβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος, ο Διευθυντής του WWF Ισπανίας καλεί με επείγοντα τρόπο την ελληνική κυβέρνηση να μην υποπέσει στα λάθη της χώρας του με το καταστροφικό – όπως τέθηκε στη διαβούλευση – νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία.

Χαρακτηριστικά, ο Χουάν Κάρλος δελ Όλμο καλεί «εκ βάθους καρδιάς» τους υπουργούς να εξασφαλίσουν «πως οποιαδήποτε νομοθεσία που αφορά στην παράκτια ζώνη θα εγγυάται την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και των οικολογικών υπηρεσιών που παρέχουν, ούτως ώστε να αναγνωριστεί η Ελλάδα διεθνώς ως σημαντικός τουριστικός προορισμός με σεβασμό για το βασικό τουριστικό προϊόν: τη φύση».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF προειδοποιεί ότι τώρα που τελείωσαν οι ευρωεκλογές η απειλή είναι υπαρκτή: «Το WWF Ελλάς έχει εξ αρχής ταχθεί ενάντια σε αυτό το καταστροφικό νομοσχέδιο, ενώ οι πρωτοφανείς αντιδράσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών αλλά και φορέων εξανάγκασαν την Κυβέρνηση να αναδιπλωθεί, "παγώνοντάς" το προς το παρόν. Παρόλα αυτά, με τις Ευρωεκλογές να αποτελούν πλέον παρελθόν, οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε για τα επόμενα βήματα του Υπουργείου και να πιέζουμε για ένα αποτελεσματικό, προστατευτικό και οικολογικά βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο για τις ακτές μας. Το αποτυχημένο παράδειγμα της Ισπανίας δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο, αν θέλουμε πραγματικά να βγούμε από την κρίση, αξιοποιώντας με υγιή τρόπο το μοναδικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από το φυσικό μας κεφάλαιο», είπε.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Πτώση 24 σεντς ή 0,2% για το πετρέλαιο στα 104,11 δολάρια το βαρέλι

Πτώση 24 σεντς ή 0,2% για το πετρέλαιο στα 104,11 δολάρια το βαρέλι
Με απώλειες έκλεισαν τα futures του πετρελαίου, υποχωρώντας από τα υψηλά πέντε εβδομάδων, μετά την κλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία, αλλά η άνοδος των μετοχών, με φόντο τα ισχυρά οικονομικά data, έβαλαν φρένο στην πτώση.

Το αργό παράδοσης Ιουλίου σημείωσε πτώση 24 σεντς ή 0,2% στα 104,11 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent παράδοσης Ιουλίου σημείωσε πτώση 30 σεντς ή 0,3% στα 110.02 δολάρια το βαρέλι.

ΠΗΓΗ:newmoney.gr

ΕΛΠΕ: Βελτιώθηκαν τα μεγέθη στο α΄τρίμηνο 2014 – Γ. Κωστόπουλος: Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ-ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ  ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏÕ ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ
Συρρίκνωση ζημιών και βελτίωση των αποτελεσμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, εμφάνισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια το α΄ τρίμηνο του 2014, παρά το δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης.

Οι καθαρές ζημιές του ομίλου υποχώρησαν σε 38 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι ζηιών 78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τhn εξεταζόμενη περίοδ η ζήτηση για καύσιμα κίνησης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την τάση σταθεροποίησης που διαμορφώθηκε το Β’ Εξάμηνο του 2013. Οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του υψηλού ΕΦΚ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 15%, οδηγώντας τη συνολική ζήτηση για καύσιμα στην εσωτερική αγορά 4% χαμηλότερα από πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ Τριμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε: 

«Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, ειδικά στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης, που συνεχίστηκαν στο Α’ Τρίμηνο, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενίσχυσαν όλα τα οικονομικά τους μεγέθη σε σχέση με πέρυσι. 

Θετική είναι η συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας που παρά το προσωρινό σταμάτημα (shut-down) βελτίωσε τα περιθώριά του. Η ολοκλήρωση των εργασιών και ασφαλής επανεκκίνηση του διυλιστηρίου πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο με ενισχυμένες λειτουργικές επιδόσεις. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες για οργανωτικές αλλαγές, βελτίωση λειτουργιών και αναδιάρθρωση της Εγχώριας Εμπορίας, συνεισέφεραν περαιτέρω στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Με την πρόσφατη έκδοση του δολαριακού ευρω-ομολόγου, συνεχίσαμε τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου από διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου με χαμηλό κόστος, σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Η έκδοση αυτή, με επιτόκιο 4,625%, αποτελεί και το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης το οποίο, λόγω της κρίσης, είχε ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές. 

Με την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Δυτικό Πατραϊκό κόλπο, ο Όμιλος επαναδραστηριοποιείται στον κλάδο στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του καθώς και συνεργασίες με μεγάλες και έμπειρες εταιρείες του εξωτερικού. 
Το 2014, η αποδοτικότερη λειτουργία των διυλιστηρίων, τα οφέλη από τη μείωση κόστους και τα προγράμματα αύξησης ανταγωνιστικότητας, θα έχουν θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές.» 

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Δυσμενές περιβάλλον για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης 

Οι συνθήκες για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης παρέμειναν αντίξοες και στο Α’ Τρίμηνο 2014, με τις εξαγωγές Ρωσικού αργού να διατηρούνται σε μειωμένα επίπεδα ενώ συνεχίζεται η αβεβαιότητα διαθεσιμότητας αργών από άλλους παραδοσιακούς παραγωγούς της περιοχής (Ιράκ, Λιβύη). Αντίθετα, τα διυλιστήρια των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενα τα ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, διατήρησαν τις εξαγωγές diesel προς την Ευρώπη σε υψηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου παρέμειναν αδύναμα, με τα περιθώρια FCC να διαμορφώνονται στα $1,7/bbl (Α’ Τρίμ. 2013: $4,1/bbl), κοντά στα χαμηλότερα 10ετίας, ενώ τα περιθώρια hydrocracking κυμάνθηκαν στα $4,1/bbl (Α’ Τρίμ. 2013: $4,7/bbl). 

Σημάδια σταθεροποίησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων 

Το Α’ Τρίμηνο 2014 η ζήτηση για καύσιμα κίνησης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την τάση σταθεροποίησης που διαμορφώθηκε το Β’ Εξάμηνο του 2013. Δεδομένης της σταδιακής αύξησης των πωλήσεων πετρελαιοκίνητων ΙΧ σε σχέση με βενζινοκίνητα, μετά την άρση της απαγόρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. εδώ και δύο χρόνια, παρατηρείται αντίστοιχα σταδιακή υποκατάσταση στη ζήτηση βενζίνης από ντίζελ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος εισήγαγε στην αγορά νέα προϊόντα (BP Ultimate Diesel, Diesel Ekonomy) με βελτιωμένη σχέση τιμής προς απόδοση, ισχυροποιώντας τη θέση του στη νέα αυτή αγορά. 

Οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του υψηλού ΕΦΚ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 15%, οδηγώντας τη συνολική ζήτηση για καύσιμα στην εσωτερική αγορά 4% χαμηλότερα από πέρυσι. 

Βελτίωση αποτελεσμάτων

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €51 εκ. (+35% έναντι Α’ Τριμ. 2013). Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, την αναδιοργάνωση των εταιρειών λιανικής Εμπορίας στην Ελλάδα ΕΚΟ και ΕΚ (ΒΡ), τη μείωση κόστους σε όλες τις βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Oι συνολικές πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου ανήλθαν σε 2,8 εκ. τόνους με τις εξαγωγές, να διαμορφώνονται στο 50%. Αντίθετα, η σημαντική επιδείνωση του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος διύλισης, με χαμηλότερα περιθώρια και πιο αδύναμο δολάριο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα άνω των €20 εκ. 

Η επίδοση του διυλιστηρίου Ελευσίνας ήταν θετική, παρά το προσωρινό σταμάτημα για απαραίτητες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης το Μάρτιο. Μετά την ασφαλή και επιτυχή ολοκλήρωσή τους, το διυλιστήριο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία με υψηλή δυναμικότητα και βελτιωμένες επιδόσεις. 

Σημαντική συνεισφορά προήλθε από τα έργα μετασχηματισμού και μείωσης δαπανών, με επιπλέον κέρδος €18 εκ. για το Α’ Τρίμηνο 2014 και €290 εκ. σωρευτικά από το 2008. Σαν αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2013. Μια σειρά ενεργειών και έργων που ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2013, ή είναι υπό εκτέλεση, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την κερδοφορία του Ομίλου τα επόμενα 2 χρόνια. 

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία οδήγησε σε Κέρδη EBITDA €25 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: -€12 εκ.) παρά την αρνητική επίπτωση λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα παρουσίασαν επίσης βελτίωση καθώς διαμορφώθηκαν στα -€38 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: -€78 εκ.). 

Ισχυροποίηση κεφαλαιακής διάρθρωσης 

Στις 16 Μαΐου 2014, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη έκδοση δολαριακού ευρω-ομολόγου ελληνικής εταιρείας χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση (unrated). Το ύψος της έκδοσης, διάρκειας 2 ετών, ανήλθε στα $400 εκ., αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο, και το επιτόκιο στο 4,625%, λόγω του ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η έκδοση ενισχύει τη χρηματοοικονομική ρευστότητα του Ομίλου, επιτρέπει τη διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και οδηγεί στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. 

Οι επενδύσεις του Ομίλου αφορούν κυρίως εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων και ανήλθαν στο Α’ Τρίμηνο σε €25 εκ. καθώς το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου επηρεάστηκε από τη μειωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων κατά το τέλος του Α’ Τριμήνου, οδηγώντας τον Καθαρό Δανεισμό του Ομίλου στα €2,3 δις.. 

Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης Δυτικού Πατραϊκού

Στις 14 Μαΐου 2014, υπεγράφη σύμβαση μίσθωσης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου από κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (διαχειριστής – operator), Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources Plc. Οι ερευνητικές εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την επικύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης (SPA) για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το ΤΑΙΠΕΔ, στην εταιρεία SOCAR, αντί €400 εκ. οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σε Ελλάδα και Ε.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2014. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στα €212 εκ.. Ο Όμιλος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της συμμετοχής του στον ΔΕΣΦΑ για μείωση του δανεισμού και του χρηματοοικονομικού κόστους. 


Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων: 

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €25 εκ. (+7% σε σχέση με Α’ Τρίμ. 2013), καθώς η συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας και οι βελτιωμένες επιδόσεις του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, αντιστάθμισαν το δυσμενές Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης. 

Η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 2,5 εκ. τόνους, με αυξημένο το ποσοστό προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Οι εξαγωγές, στα 1,4 εκ. τόνους, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με Α’ Τρίμ. 2013, υπερκάλυψαν τη μείωση στην εσωτερική αγορά, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στα 2,8 εκ. τόνους (+1%). 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

Οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις στους κλάδους Εμπορίας μέσω πρατηρίων και βιομηχανικών πελατών, μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, οδήγησαν τα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €2 εκ. (Α’ Τριμ 2013: €-3 εκ.), παρά την υποχώρηση της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης. 
Μείωση σταθερών εξόδων κατά 10% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2013. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ιδιαίτερα αυξημένα τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA, διαμορφώθηκαν στα €9 εκ. (+31%), λόγω βελτίωσης περιθωρίων, μείωσης κόστους και διατήρησης των όγκων πωλήσεων. 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 

Παρά τη διατήρηση των περιθωρίων πολυπροπυλενίου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ο έλεγχος εξόδων και ο υψηλός βαθμός καθετοποίησης μεταξύ των μονάδων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης οδήγησαν σε σημαντική αύξηση κερδοφορίας κατά 19%, με τα EBITDA να ανέρχονται στα €17 εκ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €13 εκ. (Α’ Τρίμ. 2013: €31 εκ.), λόγω μειωμένης ζήτησης, καθώς οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις των ΕΠΑ, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. ήταν μειωμένη. 

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €14 εκ. (+7% έναντι Α’ Τριμ. 2013). 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ A’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) 
€ εκατ. A’ τρίμηνο 2013 Α’ τρίμηνο 2014 % Δ 
Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης 
Πωλήσεις 2.241 2.077 -7% 
EBITDA -12 25 - 
Συγκρίσιμο EBITDA1 38 51 +35% 
Καθαρά Κέρδη -78 -38 - 
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη1 -21 -19 - 
Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (€) -0,25 -0,12 - 
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (€) 1 -0,07 -0,06 - 
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού 
Απασχολούμενα Κεφάλαια 4.623 4.502 -3% 
Καθαρός Δανεισμός 2.188 2.333 7% 
Δανειακή Μόχλευση 47% 52% - 
Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων


ΠΗΓΗ:bankwars.gr