Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Κόστος Εργασίας Η μισθωτή Εργασία στην Ελλάδα Invest in Green Jobs & Skills: Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο

enimerosi-221
Η μίκρο ανάλυση της σχέσης κόστους εργασίας και κόστους επιχείρησης περιορίζει την ανάλυση στο  δέντρο και αγνοεί το δάσος. Και το δάσος είναι το γενικότερο κοινωνικό, αναπτυξιακό και μακροοικονομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα πρέπει να αξιολογηθεί η μεταβολή των μισθών και του κόστους, καθώς και των συνεπειών τους στην οικονομία και την κοινωνία

Η χώρα  μας,  το 2010, έπεσε στην παγίδα του  δημόσιου χρέους και βρέθηκε σε  κατάσταση αποκλεισμού από τις ιδιωτικές  αγορές. Δυστυχώς, πέντε χρόνια μετά δεν  μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχει  γίνει σοβαρή ανάλυση των αιτιών που  μας οδήγησαν σε  αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση.  Κατά συνέπεια, το  ερώτημα που   προκύπτει είναι  το  εξής: Είναι  η  μέχρι  πρότινος ασκούμενη πολιτική,  που  μείωνε τους μισθούς, η κατάλληλη  επιλ γή για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να πετύχει η δημοσιονομική προσαρμογή και να ισχυροποιηθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων; 
Σε αυτό  το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το άρθρο με θέμα:  «Κόστος εργασίας στο κόστος των επιχειρήσεων». Επίσης,  στο   παρόν  τεύχος  δημοσιεύεται άρθρο  με   θέμα:   «Η Μισθωτή  Εργασία στην  Ελλάδα».  Στο  εν  λόγω  κείμενο γίνεται  μια καταρχήν προσέγγιση  της  διαφορετικότητας και της  διαστρωμάτωσης  της μισθωτής εργασίας, διότι η εργατική τάξη δεν  αποτελεί ένα ομοιογενές σύνολο. Μια σειρά από  διαφοροποιήσεις στους κόλπους της,  που  αφορούν το επάγγελμα, την  ειδίκευση, το μορφωτικό επίπεδο, τις αποδοχές, τον τρόπο ζωής  και που  αντικατοπτρίζονται στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης, είναι λόγοι που  πρέπει σοβαρά να ληφθούν υπόψη στην  κατεύθυνση της ενοποίησης, πολιτικοποίησης  και οργάνωσης του αγώνα της. Τέλος, στο  εν  λόγω  τεύχος δημοσιεύονται και οι  δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

ΠΗΓΗ:inegsee.gr

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ...


Στη... ρουλέτα μιας γεώτρησης 350 εκατ. δολάρια


Πρόσφατα μέσω των επίσημων ανακοινώσεων που έγιναν από την πετρελαϊκή ENI γνωστοποιήθηκαν τα ποσά που έχει κοστίσει μέχρι στιγμής η εμπλοκή της ιταλικής εταιρείας στις έρευνες στην Κύπρο. Συγκεκριμένα τα μέχρι τώρα κόστη ξεπερνούν τα 350 εκ. δολάρια, τα οποία θα μετατραπούν σε ζημιές εφόσον τελικά δεν βρεθεί φυσικό αέριο στις μετέπειτα γεωτρήσεις. Σημειώνεται ότι όταν ξεκίνησαν οι...