Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Πρόβλεψη BP: Το πετρέλαιο επαρκεί για τα επόμενα 53,3 χρόνια


Παρά τις διαταραχές που σημειώνονται στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα και τη μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομίας, η BP στη νέα της έκθεση «BP Statistical Review of World Energy 2014» -που παρουσίασε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πετρελαίου στη Μόσχα- αποκαλύπτει ότι επιταχύνθηκε η ζήτηση για ενέργεια σε παγκόσμια κλίμακα.
Συγκεκριμένα, το 2013 η ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,3%, παραμένοντας κάτω από το μέσο όρο. Ωστόσο, οι αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές συνήθεις του κόσμου.
Η κατανάλωση ενέργειας στις αναδυόμενες οικονομίες αυξήθηκε κατά 3,1%, οδηγούμενη από την επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Κίνας. Ωστόσο, η κατανάλωση στις ώριμες οικονομίες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 1,2%, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των ΗΠΑ.
Παρ 'όλα αυτά, οι αναδυόμενες οικονομίες εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, συγκεντρώνοντας ένα μερίδιο της τάξης του 80%.
Η νέα έκθεση της BP - η 63η κατά σειρά – καταδεικνύει ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα επηρέασαν την παραγωγή πετρελαίου το 2013, με τη Λιβύη να υφίσταται την μεγαλύτερη πτώση. Αυτές οι διαταραχές, ωστόσο, αντισταθμίστηκαν από μία μεγάλη αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ - καθοδηγούμενη από τις μαζικές επενδύσεις στην παραγωγή σχιστολίθου.
Αναφορικά με τις ΑΠΕ, η BP αναφέρει ότι το 2013 οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσώπευσαν άνω του 5% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, σχεδόν το 3% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
Ωστόσο, η πρόκληση της διατήρησης των επιδοτήσεων έχει αφήσει ορατά τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με κορυφαίους παραγωγούς να έχουν έρθει αντιμέτωποι με την οικονομική κρίση.
Σταχυολογώντας τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της BP προκύπτουν τα εξής:
Ενεργειακές εξελίξεις
-Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,3% το 2013, έναντι 1,8% που ήταν το 2012, αλλά χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών (2,5%).
-Όλα τα καύσιμα εκτός από το πετρέλαιο, η πυρηνική ενέργεια και οι ΑΠΕ αύξησαν το μερίδιό τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάπτυξη ήταν κάτω του μέσου όρου σε παγκόσμια κλίμακα, με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική.
-Το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί τον «ηγέτη» της ενεργειακής αγοράς, συγκεντρώνοντας το 32,9% της παγκόσμιας κατανάλωσης, παρόλα αυτά για14η συνεχόμενη χρονιά μειώνεται το μερίδιό του, φτάνοντας στα επίπεδα του 1965.
-Οι αναδυόμενες οικονομίες αντιπροσωπεύουν το 80% της αύξησης της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας - αν και η αύξηση σε αυτές τις χώρες ήταν κάτω του 3,1%. Η κατανάλωση στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 1,2%.
Πετρέλαιο
-Κατά μέσο όρο η τιμή του Brent ήταν στα 108,66 δολ. ανά βαρέλι το 2013, σημειώνοντας πτώση 3,01 δολ. σε σχέση με το 2012.
-Η κατανάλωση πετρελαίου παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως ή 1,4%.
-Οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ αντιπροσωπεύουν το 51% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Η κατανάλωση εντός ΟΟΣΑ μειώθηκε οριακά κατά 0,4%.
-Οι ΗΠΑ με 400.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, σημείωσαν την μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου το 2013, ξεπερνώντας την Κίνα με 390.000 βαρέλια ημερησίως για πρώτη φορά μετά το 1999.
-Κατά 2,1% αυξήθηκε το εμπόριο πετρελαίου παγκοσμίως ή 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με την ανάπτυξη στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες οικονομίες να αντισταθμίζει την πτώση σε ΗΠΑ και Ιαπωνία.
-Τα παγκόσμια αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν σε 1.687.900 εκατ. βαρέλια στα τέλη του 2013, ποσότητα ικανή να επαρκέσει για τα επόμενα 53,3 χρόνια.
Φυσικό αέριο
-Αυξήθηκε κατά 1,4% η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου, με την άνοδο να καθοδηγείται περισσότερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ (+1,8%) και λιγότερα από τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ (+1,1%).
-Σε παγκόσμια κλίμακα, η ανάπτυξη ήταν κάτω του μέσου όρου πλην της Βόρειας Αμερικής. Κίνα (+10,8%) και ΗΠΑ (+2,4%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 81% της παγκόσμιας αγοράς.
-Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Ινδία με 12,2%, ενώ η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο από το 1999.
-Παγκοσμίως, το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει το 23,7% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας.
-Στο κομμάτι της παραγωγής αερίου, σημειώθηκε άνοδο 1,1%, αρκετά χαμηλά από το μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών (2,6%).
-Η ανάπτυξη ήταν κάτω του μέσου όρου σε όλες τις χώρες, πλην της Ευρώπης και της Ευρασίας. Οι ΗΠΑ (+1,3%) παρέμειναν ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου, παρόλο που η Ρωσία (2,4%) και Κίνα (9,5%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2013.
-Το εμπόριο αερίου αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ οι αποστολές αερίου μέσω αγωγών κυμάνθηκαν στο 2,3%.
-Το μερίδιο του LNG στο παγκόσμιο εμπόριο αερίου μειώθηκε ελαφρώς σε 31,4%.
-Τα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου αυξήθηκαν σε 185.700 δισ. κυβικά μέτρα, τα οποία επαρκούν για την κάλυψη 54,8 χρόνων.
Άνθρακας και ΑΠΕ
-Κατά 3% αυξήθηκε η κατανάλωση άνθρακα το 2013, ποσοστό χαμηλότερο του μέσου όρου των τελευταίων 10 ετών (3,9%).
-Το μερίδιό του στην παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας άγγιξε το 30,1%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1970.
-Η κατανάλωση άνθρακα εκτός ΟΟΣΑ ήταν στο 3,7%
-Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,9%, πρώτη φορά μετά το 2010.
-Η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά κυμάνθηκε στο 2,9%, αντιπροσωπεύοντας το 6,7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας.
-Οι ΑΠΕ -στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας- συνέχισαν να αυξάνονται το 2013, σημειώνοντας ποσοστό - ρεκόρ 2,7% στην παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση. Σημειώνεται ότι πριν από 10 χρόνια το μερίδιο των ΑΠΕ ήταν στο 0,8%.
-Τα αιολικά, με ποσοστό 20,7%, αντιπροσώπευσαν το ήμισυ της παραγωγής των ΑΠΕ, με τα φ/β να φτάνουν το 33%.
-Η παγκόσμια παραγωγή βιοκαυσίμων αυξήθηκε 6,1% (80.000 b/doe)), κυρίως από τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ !...
ΠΗΓΗ:logoplokies.blogspot.gr

Μεταλλευτικά αποθέματα 30 δισ. ευρώ στο ελληνικό υπέδαφος


Στα 30 δισ. ευρώ εκτιμάται από το ΙΓΜΕ η τρέχουσα αξία των συνολικών μεταλλευτικών αποθεμάτων στο υπέδαφος της Ελλάδας, χωρίς στους υπολογισμούς αυτούς να συμπεριλαμβάνονται τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, κατά την ομιλία του στην πανεπιστημιακή ημερίδα με τίτλο «Ορυκτές πρώτες ύλες: Μέλλον, Ανάγκες, Ευκαιρίες». 

Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ, η Ελλάδα ανήκει στις ευνοημένες χώρες από άποψη αποθεματικού δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών, ενώ επισήμανε ότι ο ελληνικός ορυκτός πλούτος είναι αυτός που θα δώσει ώθηση για μια μακρά και σε σωστές βάσεις ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Ακόμη ο κ. Μανιάτης, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της πολιτικής που ακολουθεί το ΥΠΕΚΑ, τα τελευταία τρία χρόνια με γνώμονα την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. 

Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Γ. Μανιάτη: 

ΠΗΓΗ:.capital.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΜΕΛΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Σωματείου, σας κάνει γνωστό ,μετά και τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16/06/2014 στο Marousi Plaza στην οδό Φραγκοκλησιάς 3Α στο Μαρούσι, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές  Οργανώσεις, θα γίνουν στις 26 Ιουνίου του 2014 Πανελλαδικά σε Αθήνα , Θες/κη και Κρήτη όπως παρακάτω:
Κεντρικά Γραφεία Μαρούσι  :   από ώρα 09:30  έως  12:30
Εγκατάσταση Ασπροπύργουαπό ώρα 13:00  έως 15:30
ΘΕΣ/ΚΗ Εγκατάσταση ‘Αλέξανδρος’ Δενδροπόταμος : από ώρα 09:30 έως 13:30
ΚΡΗΤΗ Εγκατάσταση Ελληνικών Καυσίμων Λινοπεράμτα – Ηράκλειο  : από ώρα 10:30 έως 15:00
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τα Όργανα Διοίκησης και τους Αντιπροσώπους,μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας , η οποία έχει αναρτηθεί στο intranet και να την υποβάλλουν μέχρι τις 24 Ιουνίου (τελική ημερομηνία).
Σημειώνουμε επίσης ότι, για τη συμμετοχή των Μελών στις εκλογές απαραίτητα είναι:
1.     Το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ
2.     Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Συνάδελφοι,
Η συμμετοχή όλων των μελών στις εκλογές του Σωματείου στις 26 Ιουνίου του 2014 είναι όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και σημαντική,για να μπορέσει η νέα Διοίκηση να έχει τη δύναμη να διεκδικεί ,να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να επιλύει όσα προβλήματα θα προκύπτουν.Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η εναρμονισμένη σχέση των Μελών με το Σωματείο και η αλληλοστήριξη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούςΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ

Η ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
Και ο Αθανασίου την έστειλε λίγο πριν τα μπάνια! Δείτε:


                   
Υπάρχει κάτι που δεν κατάλαβες;

ΠΗΓΗ:olympia.gr

"Πού το πάει" η Άγκυρα; - Μετά τις πολεμικές δηλώσεις Necdet Özel κλιμακώνει με επεισόδια σε Σάμο και Κεντρικό Αιγαίο


Την επαύριο των δηλώσεων του Τούρκου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου στρατηγού Necdet Özel από την έδρα της τουρκικής Ακτοφυλακής ότι "Από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο αποφασιστικοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κυρίως από τις ελληνικές παράνομες παραβιάσεις του τουρκικού θαλάσσιου χώρου" σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, "στις 6 Ιουνίου και ώρα 06.58 πλοίο της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανατολικά της νήσου Σάμου εισήρθε στα «τουρκικά» χωρικά ύδατα, και παρέμεινε εκεί παραβιάζοντας την τουρκική κυριαρχία επί 52 ολόκληρα λεπτά".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην περιοχή έσπευσε πλοίο της τουρκικής ακτοφυλακής με τα διακριτικά TCSG-67 και ξεκίνησε μια μίνι "ναυμαχία" με ελιγμούς, επακουμβήσεις, απειλές για χρήση πυρών κλπ, μέχρις ότου που το ελληνικό πλοίο "εγκατέλειψε την περιοχή".

Εκτός όμως από την θάλασσα, το τουρκικό Γενικό Επιτελείο εξέδωσε χθες ανακοίνωση για ... "παρενοχλήσεις από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη σε εκπαιδευτική, πτήση δυο τουρκικών F-16 στις 18 Ιουνίου στο κεντρικό Αιγαίο και ώρα 11.08 με 11.17 π.μ". 

Η εμπλοκή χαρακτηρίστηκε από τους Τούρκους "επικίνδυνη", γιατί τα ελληνικά εγκλώβισαν τα τουρκικά στα ραντάρ τους με την πρόθεση να τα πλήξουν, όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι.

Σημειώνεται ότι από ελληνικής πλευράς δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για τα συγκεκριμένε επεισόδια τα οποία υποστηρίζουν οι Τούρκοι ότι έχουν συμβεί.

Βλέπουμε μια διάθεση από πλευράς Άγκυρας να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό "υπόστρωμα" σε τυχόν "θερμό" επεισόδιο και αυτό είναι ανησυχητικό. Τα ίδια έκανε και με την ... Συρία για να ακολουθήσουν τα "θερμά" επεισόδια...

Γενικά, από τουρικής πλευράς φαίνεται μια διάθεση συνεχούς ψυχολογικής πίεσης και επικοινωνιακής κλιμάκωσης αν και αυτό δεν είναι νέο: Εχει ξεκινήσει από τον χειμώνα. Γενικά διάγουμε μια περίοδο έντασης στο Αιγαίο, ανάλογη από την οποία έχει να υπάρξει από το καλοκαίρι του 2009.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Aνακλήσεις αδειών για πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών - εκροών(Λίστα)

Aνακλήσεις αδειών για πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών - εκροών(Λίστα)
Σε ανακλήσεις αδειών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών που δεν διαθέτουν σύστημα εισροών -εκροών.
Ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών μετά από ελέγχους των στοιχείων μητρώου εισροών-εκροών, με το Υπουργείο Μεταφορών, για πρατήρια της φάσης Α και Β που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο και δεν διαθέτουν κατά την αδειοδοτούσα αρχή το εν λόγω σύστημα, ανακοινώνει τα πρώτα αποτελέσματα των διασταυρώσεων.
Συγκεκριμένα, για τους νομούς :
• Θεσσαλονίκης,
• Αττικής (Bόρειος τομέας)
η λίστα των πρατηρίων που δε διαθέτουν σύστημα εισροών-εκροών βάσει στοιχείων αναφοράς της αδειοδοτούσας αρχής μέχρι και τις 01/06/2014, απαρτίζεται από τα πρατήρια που καταγράφονται, στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες ημερομηνίες για την εγκατάσταση εισροών-εκροών ήταν για :
ΦΑΣΗ Α: μέχρι και 27/08/2013 με ενημέρωση της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου, με την αδειοδοτούσα αρχή, μέχρι και 27/11/2013.
ΦΑΣΗ Β: μέχρι και 27/02/2013 με ενημέρωση της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου, με την αδειοδοτούσα αρχή μέχρι και 27/05/2014.
Για τα πρατήρια που δε διαθέτουν σύστημα εισροών εκροών επιλαμβάνονται ήδη και αυτεπάγγελτα οι αντίστοιχες περιφερειακές διευθύνσεις του Υπ. Μεταφορών, για τις προβλεπόμενες ενέργειες αναστολής/ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τα συγκεκριμένα πρατήρια.
Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται διασταυρώσεις στοιχείων με τις διευθύνσεις μεταφορών για τους υπόλοιπους τομείς ή νομούς της Α και Β φάσης, αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα σε επόμενη ανακοίνωση, αναφέρει το υπουργείο οικονομικών.

Δείτε ποια πρατήρια έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κάνοντας κλικ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:fpress.gr

Τι Γίνεται με τους Υδρογονάνθρακες στην Κρήτη;


Πλέον, μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών της νορβηγικής PGS, έχει διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα για τις προοπτικές ανακάλυψης υδρογονανθράκων (πετρελαίου και αερίου) στο Ιόνιο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από το επιφυλακτικό ενδιαφέρον των ξένων πετρελαϊκών, όσο και από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις επιφανών ειδικών του κλάδου. Κάτι αντίστοιχο, όμως, δεν φαίνεται να συμβαίνει με την θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, η οποία παραμένει terra incognita.
Όσον αφορά την όλη προσπάθεια, αν και οι ξένες πετρελαϊκές δείχνουν να ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις και για τις προοπτικές της περιοχής, εντούτοις δεν έχουν πωληθεί σε πολλές από αυτές τα σεισμικά δεδομένα που συγκέντρωσε η PGS, γεγονός που οδηγεί το ΥΠΕΚΑ σε επίσπευση του αδειοδοτικού γύρου, ο οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο β' εξάμηνο του 2014, με βάση τις επίσημες εξαγγελίες. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις και να διατηρηθεί ένα momentum το οποίο θα έχει θετικά αποτελέσματα για την εικόνα της χώρας μας. Σύμφωνα με πληροφορίες του energia.gr, ο συγκεκριμένος γύρος θα αφορά συγκεκριμένα την περιοχή του Ιονίου και στόχος είναι να δοθεί κίνητρο στις εταιρείες για αγορά των πακέτων δεδομένων, ώστε στη συνέχεια να γίνει μια πιο λεπτομερής προσπάθεια και στην περίπτωση της Κρήτης.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι σεισμικές έρευνες που διενεργήθηκαν στην Κρήτη έγιναν με πολύ πιο αραιές γραμμές (40 επί 40 χιλιόμετρα) από ότι στην περίπτωση του Ιονίου, κάτι που φαίνεται άλλωστε στους χάρτες που δημοσίευσε παλαιότερα το ΥΠΕΚΑ. Αν μη τι άλλο, η έμφαση δίνεται σε πρώτη φάση στο Ιόνιο, καθώς εκεί υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από έρευνες υδρογονανθράκων, ενώ είναι επιβεβαιωμένο πως υπάρχουν πετρελαϊκά συστήματα και μια γεωλογία αντίστοιχη με αυτή της Αλβανίας και της Ιταλίας, όπου και έχουν εντοπιστεί αξιόλογα κοιτάσματα πετρελαίου.
Στην περίπτωση της Κρήτης, οι πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε η  PGS θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μάλλον ως «ορεκτικό», ώστε να ανοίξει σιγά-σιγά η όρεξη των πετρελαϊκών και να υπάρξουν αποτελέσματα σε μεταγενέστερο στάδιο. Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ΥΠΕΚΑ πρόκειται να παρουσιάσει στις αρχές Ιουλίου τις παραπάνω έρευνες και να τις διαφημίσει στο εξωτερικό, προκειμένου να υπάρξει πιθανώς ενδιαφέρον στον επερχόμενο γύρο αδειοδοτήσεων.
Η στάση που θα κρατήσουν οι πετρελαϊκές θα κρίνει και την εξέλιξη της όλης διαδικασίας στο μέλλον. Πάντως η εικόνα που διαγράφεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η Κρήτη θα πρέπει να περιμένει και ότι πρώτα θα δοθούν τα οικόπεδα στο Ιόνιο.
Από την πλευρά τους, οι ειδικοί του χώρου τονίζουν ότι η έλλειψη στοιχείων δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν μπορεί να υπάρχουν αξιόλογα κοιτάσματα στην Κρήτη. Απλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να γίνουν πιο συγκεκριμένες εκτιμήσεις και αξιολογήσεις. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να μην συγχέεται η Κρήτη με τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και στο Ισραήλ, καθώς πρόκειται για εντελώς διαφορετική γεωλογικά περιοχή, το υπέδαφος της οποίας διαμόρφωσαν άλλου είδους τεκτονικές διαδικασίες. Κατ’ επέκταση, η επιτυχία των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν προδιαγράφει απαραίτητα αντίστοιχη επιτυχία και στην περίπτωση της Κρήτης

ΠΗΓΗ:energia.gr

Άδειασε από εργαζόμενους το διυλιστήριο στο Μπαϊτζί


Απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι 250 με 300 από τους εργαζόμενους στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ιράκ, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Μπαϊτζί βόρεια της Βαγδάτης, μετά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ιρακινό στρατό και τους τζιχαντιστές.

Στο διυλιστήριο υπήρχαν 15.800 εργαζόμενοι και 100 ξένοι εμπειρογνώμονες, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει μέχρι την Τρίτη όταν οι εγκαταστάσεις έκλεισαν από την κυβέρνηση που ανέμενε επίθεση.

Οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο με βάση τη συμφωνία που συνήφθη από τους τοπικούς ηγέτες των φυλών για τη μεταφορά με λεωφορεία των εργαζομένων, είπε η ίδια πηγή.

Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙΚΙΛ) εξαπέλυσαν νωρίς χθες το πρωί επίθεση με όλμους και πολυβόλα στο Μπαϊτζί. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν οι δυνάμεις τους εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και ο ιρακινός στρατός απάντησε με πυρά, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Motor Oil: Για 10 χρόνια ακόμα το σήμα της Shell στα πρατήρια


Την αποσύνδεση των τιμών του αργού από τα προϊόντα διύλισης προέβαλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου.
Στη σύντομη παράμβασή του, ο κ. Βαρδινογιάννης τόνισε ότι πρόκειται για ένα διεθνές θέμα, ενώ επεσήμανε ότι στόχος της Motor Oil είναι αυξήσει τα περιθώριά της.
Νωρίτερα, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του, κ. Πέτρος Τζαννετάκης,στο περιθώριο της Γ.Σ. γνωστοποίησε την ανανέωση της χρήσης του σήματος της Shell από την εταιρεία Coral, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, για διάστημα 10 ετών.
Δημόσια πρόταση για Cyclon
Ταυτόχρονα, επανέλαβε την πρόθεση της Motor Oil, όπως έγινε γνωστή χθες μέσω επίσημης ανακοίνωσης, να υποβάλει δημόσια πρόταση για τη Cyclon, με τιμή 70 σεντς, αποσύροντας τη μετοχή της εταιρείας από το Χ.Α. εφόσον συγκεντρωθεί ποσοστό άνω του 90%. Ο φάκελος της δημόσιας πρότασης θα υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ όπως είπε ο κ. Τζαννετάκης, η κίνηση γίνεται με στόχο την επίτευξη περαιτέρω στρατηγικών συνεργειών και καθετοποίησης του δικτύου λιανικής του ομίλου, ενώ στα θετικά της Cyclon, περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι διαθέτει διυλιστήριο λιπαντικών και αναμένεται να βοηθήσει στο κομμάτι της διανομής και εμπορίας των συγκεκριμένων προϊόντων.
Ο κ. Τζαννετάκης, χαρακτήρισε το 2013 μια δύσκολο χρονιά κατά την οποία ο όμιλος επικεντρώθηκε σε τρία σημεία: Στην ολοκλήρωση του πιο φιλόδοξου προγράμματος συντήρησης των μονάδων της, στην αύξηση των πωλήσεων και τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, την ομολογιακή έκδοση του Μαΐου, λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης. Όπως είπε το χαμηλό επιτόκιο θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην υψηλότερη κατηγορία PLATINUM του CR Index


Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε στην αξιολόγηση, βάσει του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) και διακρίθηκε στην υψηλότερη κατηγορία  PLATINUM για τις επιδόσεις του στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την διάκριση GOLD της προηγούμενης χρονιάς.
Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 250 εκπρόσωποι από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων καθώς και εκπρόσωποι των Media.

Ο δείκτης CR Index είναι διεθνώς αναγνωρισμένο «εργαλείο» για τη συγκριτική αξιολόγηση των εταιρειών σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αναπτύχθηκε το 2002 από τον Βρετανικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Business in the Community» (BITC) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης το οποίο, επιπροσθέτως, προσδιορίζει μια φιλοσοφία διοίκησης της επιχείρησης, με στόχο τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της. Ο δείκτης αυτός χαρακτηρίζεται ως στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια των εταιρειών για αντικειμενική και διαφανή μέτρηση, διαχείριση και δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων Εταιρικής Ευθύνης που εφαρμόζουν. 

Μέσω του CR Index, του πρώτου εθνικού δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες-αξιολογητές επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή τους στην Κοινωνία, το Περιβάλλον, την Αγορά και τους Εργαζόμενους και τον κατέταξαν στην υψηλότερη βαθμίδα!

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια ακόμη σημαντική αναγνώριση για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,   καταδεικνύοντας τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ:hellenic-petroleum.gr

Motor Oil: Δημόσια πρόταση για την Cyclon στα 0,70 ευρώ

Motor Oil: Δημόσια πρόταση για την Cyclon στα 0,70 ευρώ
Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της CYCLON ΕΛΛΑΣ προχωρά η Motor Oi, καθώς την 17η Ιουνίου απέκτησε επιπλέον ποσοστό 11,25% των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Πλέον το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει διαμορφώνεται πλέον σε 37,96%

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Μotor Oil, εντός της προσεχούς εβδομάδας θα υποβάλλει πληροφοριακό δελτίο προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνοντας ταυτόχρονα σε όλες τις διατυπώσεις γνωστοποιήσεων – ανακοινώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί δημοσίων προτάσεων Ν. 3461/2006 όπως ισχύει.

Στο μεσοδιάστημα, και μέχρι τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων προτίθεται να αποκτά μέσω του Χ.Α. όλες τις προσφερόμενες μετοχές της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έναντι Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. 

Το εν λόγω ποσό θα είναι και το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανά μετοχή κατά την υποβολή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. θα ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την υπό εξαγορά εταιρία για την πρόοδο του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3556/2007.

ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Ανοιξε η "ψαλίδα" μεταξύ brent και WTI


"Ανοιξε" περαιτέρω η "ψαλίδα" μεταξύ των τιμών του πετρελαίου τύπου brent και του πετρελαίου τύπου light sweet (West Texas Intermediate -WTI) την Τετάρτη καθώς οι traders "ζύγισαν" τα bearish στοιχεία για τα αποθέματα αργού και το "σήμα" που έστειλε η Fed για ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων κόντρα στη συνεχιζόμενη ένταση στο Ιράκ.

Στο Nymex, η τιμή του συμβολαίου του αργού, τύπου light sweet, παραδόσεως Ιουλίου υποχώρησε κατά 39 σεντς ή 0,4% στα 105,97 δολάρια το βαρέλι, αθροίζοντας τις απώλειες των 54 σεντς της Τρίτης. Οι απώλειες μεγεθύνθηκαν μετά την ανακοίνωση της Fed ότι αναμένει τα επιτόκια να αυξηθούν με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό το 2015 και το 2016 από ό,τι προηγουμένως.

Στο Χρηματιστήριο ICE του Λονδίνου, η τιμή του αργού τύπου Brent, παραδόσεως Αυγούστου, που είναι πιο ευάλωτο στις εξελίξεις στο Ιράκ, ενισχύθηκε κατά 85 σεντς, ή κατά 0,7% στα 114,30 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο σε διάστημα εννέα μηνών καθώς οι Σουνίτες μαχητές και οι κυβερνητικές δυνάμεις του Ιράκ μάχονται για τον έλεγχο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας.

Μικρή άνοδο κατέγραψε ο χρυσός, εν αναμονή των αποφάσεων της Fed. Η τιμή του συμβολαίου του χρυσού, παραδόσεως Αυγούστου ενισχύθηκε κατά 70 σεντς ή 0,1% στα 1.272,70 δολ. ανά ουγγιά στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

ΗΠΑ: Πτώση μικρότερη των εκτιμήσεων στα αποθέματα αργού 

Πτώση σημείωσαν τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα. 

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού υποχώρησαν κατά 579.000 βαρέλια στα 386,3 εκατ. βαρέλια, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της The Wall Street Journal ανέμεναν πτώση κατά 200.000 βαρέλια. 

Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 785.000 βαρέλια στα 214,3 εκατ. βαρέλια ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 200.000 βαρέλια. 

Παράλληλα, τα διυλισμένα αποθέματα, που περιλαμβάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 436.000 βαρέλια στα 119,4 εκατ. βαρέλια, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για άνοδο κατά 400.000. 

Τέλος, η εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας των αμερικανικών διυλιστηρίων υποχώρησε στο 87,1%, ήτοι στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαρτίου.


ΠΗΓΗ.capital.gr

Κροατία: Νέος διεθνής διαγωνισμός τον Ιούλιο για έρευνες υδρογονανθράκων


Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου είναι πιθανόν να δημοσιευθεί ο διεθνής διαγωνισμός για τη διενέργεια χερσαίων ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κροατία, στη λεκάνη του ποταμού Ντράβα και την ανατολική Σλαβονία.Ο διαγωνισμός θα ακολουθήσει αντίστοιχο διεθνή διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων στην Αδριατική Θάλασσα, που προκήρυξε η κροατική κυβέρνηση τον περασμένο Απρίλιο.

Κατά την ομιλία του, χθες, σε συνέδριο για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, που οργάνωσε στο Ζάγκρεμπ το εβδομαδιαίο περιοδικό "Lider", ο Κροάτης υπουργός Οικονομίας Ιβάν Βρντόλιακ δήλωσε ότι περίπου 40 διεθνείς, εξέχουσας θέσης στον ενεργειακό τομέα, εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα.

Ο κ. Βρντόλιακ είπε ότι τρία είναι τα ζητήματα προτεραιότητας για την κροατική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική: η εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι διαπραγματεύσεις με τον ουγγρικό ενεργειακό Όμιλο για το μοντέλο διοίκησης της κροατικής πετρελαϊκής ΙΝΑ και η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία, όπως είπε, θα καταστήσει την Κροατία περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στη διαμάχη Ρωσίας- Ουκρανίας για το φυσικό αέριο, η οποία συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο κ. Βρνόλιακ είπε ότι ούτε οι Κροάτες πολίτες ούτε η βιομηχανία θα πρέπει να ανησυχούν για τον εφοδιασμό τους.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr