Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ για Αιμοδοσίες σε ΒΕΑ & ΒΕΕ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 Το Σωµατείο µας σε συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας οργανώνει Αιµοδοσία στα Ιατρεία των ΒΕΕ και ΒΕΑ τις κάτωθι ηµεροµηνίες και ώρες: 
ΒΕΑ 
• Πέµπτη 20/11/14 από 09:00 έως 13:00 
• Τετάρτη 10/12/14 από 12:00 έως 17:00 
ΒΕΕ 
• Παρασκευή 21/11/14 από 12:00 έως 17:00 
• Πέµπτη 11/12/14 από 12:00 έως 17:00 
Η Αιµοδοσία του Θριασίου παρακαλεί, λόγω της ώρας αιµοδοσίας, οι συνάδελφοι αιµοδότες να έχουν πάρει ελαφρύ γεύµα. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 Τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί η ζήτηση για αίµα, ενώ αντίθετα έχει µειωθεί ο αριθµός των αιµοδοτών, µε αποτέλεσµα τα αποθέµατα της Τράπεζάς µας να έχουν µειωθεί επικίνδυνα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση να µην εξυπηρετούµε συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι αιµοδότες.
Για το λόγο αυτό σας καλούµε να συµµετέχετε µαζικά στις αιµοδοσίες του Σωµατείου µας, αφού ποτέ δεν ξέρουµε πότε θα βρεθούµε στην ανάγκη να ζητήσουµε αίµα.
Η συµµετοχή µας επίσης αποτελεί απόδειξη προσφοράς προς τους συνανθρώπους µας και αναγκαίο κίνητρο για να συνεχιστεί ο θεσµός της Τράπεζας Αίµατος του Σωµατείου µας. Οφείλουµε λοιπόν να στηρίξουµε µε πράξεις ένα θεσµό ο οποίος έχει αποδείξει τη χρησιµότητα και την κρισιµότητά του. 

ΠΗΓΗ:pseep.gr

Βρετανική οικολογική οργάνωση ξεσκέπασε την αιολική απάτη από το 2011. Εδώ ο Μανιάτης επιμένει στα αιολικά. Γιατί;


Το John Muir Trust είναι μια μεγάλη Βρετανική οικολογική οργάνωση/charity για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εδρεύει στη Σκωτία, όπου η τοπική κυβέρνηση θέλει να πάει γρήγορα σε ενέργεια από 100% ΑΠΕ. Στο γεωγραφικό πλάτος της Σκωτίας ο ήλιος δεν είναι και τόσο συχνός, αλλά το αιολικό δυναμικό είναι το καλύτερο σε όλη την Ευρώπη, έχουν γεμίσει τον τόπο ανεμογεννήτριες και τώρα προσπαθούν να κάνουν καλωδιακές διασυνδέσεις, για να εξάγουν το αιολικό πρόβλημα από τη Σκωτία προς την Αγγλία και την Ουαλία.

Ήδη ωστόσο το Μάρτιο 2011 το ίδρυμα ανέδειξε μια μελέτη αξιολόγησης της απόδοσης των αιολικών, καθώς έβλεπε με ανησυχία ότι οι εκτάσεις της Σκωτίας που παρέμεναν ...
ανεπηρέαστες οπτικά από οποιασδήποτε μορφής δόμηση μειώθηκαν δραστικά από 41% το 2002 σε 31% το 2008 και 28% στο τέλος του 2009 και σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή Scottish National Heritage αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων σε περιοχές προηγούμενης μικρής ή ανύπαρκτης επέμβασης.

Τη μελέτη "Analysis of UK Wind Power Generation - November 2008 to December 2010" συνέταξε η κατασκευαστική εταιρεία Stuart Young Visualisations, που παρέχει υπηρεσίες οπτικοποίησης των αιολικών πάρκων κατά τη φάση της αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η μελέτη εξέτασε τα ημερήσια δεδομένα λειτουργίας των αιολικών πάρκων στο διάστημα Νοέμβριος 2008 - Δεκέμβριος 2010 (26 μήνες), όπως αυτά δημοσιεύονται από το Balancing Mechanism Reporting System. Το BMRS καταγράφει τα δεδομένα παραγωγής όλων των πηγών ηλ. ενέργειας στο ΗΒ, όπως δίνονται ανά πέντε λεπτά από το National Grid, το διαχειριστή του δικτύου υψηλής τάσης (ανάλογο του δικού μας ΑΔΜΗΕ).

Τα πέντε βασικά ευρήματα της μελέτης έχουν ως εξής:

1. "Average output from wind was 27.18% of metered capacity in 2009, 21.14% in 2010, and 24.08% between November 2008 and December 2010 inclusive". Η μέση απόδοση των αιολικών πάρκων ήταν 27,18% της ονομαστικής ισχύος το 2009, 21,14% το 2010 και 24,08% στο συνολικό εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Η απόδοση αυτή είναι κατώτερη του 30%, το οποίο ισχυρίζονται η αιολική βιομηχανία και κυβερνητικοί παράγοντες.

2. "There were 124 separate occasions from November 2008 till December 2010 when total generation from the wind farms metered by National Grid was less than 20MW. (Average capacity over the period was in excess of 1600MW)". Στο εξεταζόμενο διάστημα των 26 μηνών εντοπίστηκαν 124 διακριτές περιπτώσεις,  κατά τις οποίες η συνολική αποδιδόμενη ισχύς των αιολικών έπεσε κάτω απ' τα 20MW, τη στιγμή που η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ήταν πάνω από 1600MW. Αυτό δείχνει μια αξιοπιστία ισχύος 20/1600=1,25% και καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι "κάθε στιγμή κάπου θα φυσάει". Και σημειωτέον ότι τα στοιχεία αναφέρονται στο καλύτερο αιολικό δυναμικό της Ευρώπης! Στις 51 από τις 124 περιπτώσεις η συνολική αποδιδόμενη ισχύς των αιολικών έπεσε κάτω απ' τα 10MW, αλλά -λέει η μελέτη- αυτό είναι χωρίς στατιστική σημασία, καθώς και τα 20MW πρακτικά είναι μηδέν.

3. "The average frequency and duration of a low wind event of 20MW or less between November 2008 and December 2010 was once every 6.38 days for a period of 4.93 hours". Η μέση συχνότητα και διάρκεια των περιστατικών άπνοιας ή χαμηλών ταχυτήτων ανέμων, που οδήγησαν σε αποδιδόμενη ισχύ 20MW ή λιγότερο, ήταν μια φορά κάθε 6,38 ημέρες και για 4,93 ώρες. Αυτό καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι περιστατικά χαμηλής ταχύτητας ανέμων θα είναι σπάνια. Επιπλέον, τέτοια περιστατικά δεν περιορίζονται στις ημέρες υψηλών βαρομετρικών πιέσεων το χειμώνα, αλλά μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε περίοδο του έτους.

4. "At each of the four highest peak demands of 2010 wind output was low being respectively 4.72%, 5.51%, 2.59% and 2.51% of capacity at peak demand." Σε κάθε μια από τις τέσσερεις αιχμές ζήτησης φορτίου ηλεκτρισμού που σημειώθηκαν το 2010 η απόδοση των αιολικών ήταν πολύ χαμηλή και συγκεκριμένα 4,72%, 5,51%, 2,59% και 2,51% της ισχύος τη στιγμή της αιχμής. Αυτό καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι είναι μικρή η πιθανότητα να συμπέσει αιχμή ζήτησης φορτίου με χαμηλή απόδοση των αιολικών.

5. "The entire pumped storage hydro capacity in the UK can provide up to 2788MW for only 5 hours then it drops to 1060MW, and finally runs out of water after 22 hours". Η συνολική διαθέσιμη ισχύς αντλησιοταμίευσης του ΗΒ μπορεί να αποδώσει έως 2788MW για διάστημα 5 ωρών. Έπειτα μειώνεται στα 1060MW και τελικά το νερό εξαντλείται έπειτα από 22 ώρες. Αυτό καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι η διαθέσιμη ισχύς αντλησιοταμίευσης του ΗΒ μπορεί να καλύψει τα κενά αιολικής παραγωγής κατά τα διαστήματα άπνοιας ή χαμηλών ταχυτήτων ανέμων.

Η μελέτη επίσης βρήκε ότι η αποδιδόμενη ισχύς ήταν:

κάτω του 20% για πάνω από το μισό χρονικό διάστημα των 26 μηνών,
κάτω του 10% για πάνω από το ένα τρίτο του χρονικού διαστήματος,
κάτω του 2,5% για το ισοδύναμο μιας μέρας κάθε 12 μέρες,
κάτω του 1,25% για το ισοδύναμο για σχεδόν μια μέρα κάθε μήνα.Απολύτως ενδεικτικό είναι το γράφημα για το Δεκέμβριο 2010. Στο πάνω μέρος είναι τα πραγματικά δεδομένα της αιολικής παραγωγής. Μέσα στο καταχείμωνο, όταν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία χρειάζονται ρεύμα, τα αιολικά είναι ασήμαντα, κατά κανόνα πολύ κάτω του 20%. Στο κάτω μέρος η κόκκινη γραμμή είναι προβολή των δεδομένων σε ιδεατό σύνολο αιολικών 30GW και η μπλε γραμμή δείχνει τη ζήτηση φορτίου του συστήματος. Τα 30GW είναι πανάκριβα, αλλά ενεργειακά ασήμαντα. Το αιολικό ρεύμα κάνει την ηλεκτροπαραγωγή ακόμα πιο ακριβή απ' ό,τι θα ήταν χωρίς καθόλου αιολικά, καθώς προσθέτει δυσανάλογο κόστος προς την αποδιδόμενη ισχύ κι ενέργεια.

Η συχνότητα εναλλαγών αιολικής απόδοσης κατά 100MW ή περισσότερο μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών ήταν τόσο μεγάλη που προξένησε κατάπληξη στο μελετητή: μόνο το Μάρτιο 2011, ακριβώς πριν τη δημοσίευση της μελέτης, παρατηρήθηκαν έξι περιστατικά ανόδου κατά 100MW ή περισσότερο μέσα σε πέντε λεπτά (το μεγαλύτερο ήταν 166MW) και πέντε περιστατικά καθόδου κατά 100MW ή περισσότερο μέσα σε πέντε λεπτά (το μεγαλύτερο ήταν 148MW). Πρακτικά ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής έμπαινε σε λειτουργία ή έβγαινε εκτός 11 φορές σε πεντάλεπτα διαστήματα, κάτι που δημιουργεί τρομερά προβλήματα στο διαχειριστή του δικτύου υψηλής τάσης, που είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει την ευστάθεια του συστήματος.

Στις 3πμ της Δευτέρας 28 Μαρτίου 2011 η αιολική αποδιδόμενη ισχύς ήταν 9MW (ναι, σχεδόν μηδέν) από συνολική ονομαστική ισχύ 3226MW. Στις 11:40πμ της Πέμπτης 31 Μαρτίου 2011 η αιολική αποδιδόμενη ισχύς ήταν 2618MW, η υψηλότερη που είχε καταγραφεί μέχρι τότε. Η μέση απόδοση το Μάρτιο 2011 ήταν 22,04%.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής ταυτίζονται απόλυτα με τα ευρήματα της μελέτης "Wind Power Reassessed: A review of the UK wind resource for electricity generation", που παρουσιάσαμε πρόσφατα και αποτελούν πραγματικό κόλαφο για τους θιασώτες της ανεμοαπάτης. Ταυτίζονται με τα ευρήματα του Wind Report 2005 της μεγάλης γερμανικής ΕΟn, ταυτίζονται με τα ευρήματα της έκθεσης "The Limits of Wind Power" του αμερικανικού Reason Foundation και με την παραδοχή του δικού μας ΑΔΜΗΕ, στη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος 2013-2020, που για τα αιολικά δέχεται αξιοπιστία 10% (και μάλλον πολύ δέχεται μετά από όσα βλέπουμε για τη Σκωτία). Πότε θα δούμε μια ανάλογη μελέτη αξιολόγησης της απόδοσης των αιολικών πάρκων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα; Μάλλον όταν αλλάξει το πολιτικό σύστημα; Ή και ποτέ; Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ για λογαριασμό της ΡΑΕ, η ανάπτυξη των αιολικών στη χώρα μας γίνεται με ανεπαρκή ανεμολογικά δεδομένα, και ίσως γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι, την περίοδο των μελτεμιών, τα αιολικά σχεδόν δεν δούλεψαν.

Η μελέτη παρουσιάστηκε το 2011 και ενδεχομένως να είναι γνωστή στο Μανιάτη, τη Μπιρμπίλη κι όλους όσους μας είχαν φλομώσει τα προηγούμενα χρόνια στα επαναλαμβανόμενα ψέματα της "πράσινης ανάπτυξης" κι ότι θα γίνουμε "η Δανία του Νότου". Δεν βλέπουμε όμως καμιά διάθεση για επάνοδο στη σοβαρότητα από ένα πολιτικό σύστημα βαθιά σάπιο, που αφού οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία σε καιρό ειρήνης, τώρα επιμένει στον "εθνικό στόχο" να βάλουμε 7500MW αιολικών μέχρι το 2020, προκειμένου να παραδώσει την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας όχι βέβαια στα αιολικά, αλλά στο φυσικό αέριο. Ίσως, όπως τραγουδούσε κάποτε ο Κηλαηδόνης, "όλους τους ενώνει και τους δονεί η φωνή" όχι του Διακογιάννη, αλλά του Ταμήλου, πως "το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό, μπορούμε να ζήσουμε στο χωριό με τη γκαζόλαμπα".  

Και λέει κι άλλα "ωραία" το John Muir Trust, σε "Συχνές Ερωτήσεις" για το κοινό: "We believe that large-scale wind development should be placed preferentially on brownfield sites, near the main population centres." - Πιστεύουμε ότι η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των αιολικών πρέπει να χωροθετείται κατά προτίμηση σε βιομηχανικές περιοχές, κοντά στα κύρια κέντρα πληθυσμού". Όχι να ισοπεδώνουμε τις παρθένες βουνοκορφές μας, να αποδεκατίζουμε την ορνιθοπανίδα και να είναι και μακριά από δυνατότητες πυρόσβεσης ενώ είναι γνωστό ότι οι ανεμογεννήτριες μεταδίδουν φωτιά στο δάσος. Επειδή ωστόσο οι ανεμογεννήτριες προκαλούν και κεραυνούς, μάλλον είναι καλύτερα να μη μπαίνουν ούτε κοντά στα κύρια κέντρα πληθυσμού.

Και καταλήγει το John Muir Trust: "As John Muir said, this is ‘not blind opposition to progress but opposition to blind progress.’" Όπως έλεγε ο Τζον Μούιρ, " δεν είναι τυφλή αντίθεση στην πρόοδο, αλλά αντίθεση στην τυφλή πρόοδο". Στην Ελλάδα θα το λέγαμε απλά ότι "χρειαζόμαστε ορθολογική σκέψη" και "είμαστε αντίθετοι στα τυφλά συμφέροντα". Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αιολική απάτη συνίσταται στο να μετρά το κόστος παραγωγής στην έξοδο του αιολικού πάρκου, ενώ τα αιολικά δεν ηλεκτροδοτούν. Για να είναι χρήσιμα τα αιολικά πρέπει να τροφοδοτήσουν ένα σύστημα μπαταριών ή ένα σύστημα αντλησιοταμίευσης. Οι μπαταρίες ηλεκτροδοτούν, τα υδροηλεκτρικά ηλεκτροδοτούν, τα αιολικά δεν ηλεκτροδοτούν. Ηλεκτροδοτεί το σύνολο αιολικά+μπαταρίες+καλώδια υψηλής τάσης για όσο είναι φορτισμένη η μπαταρία ή το σύνολο αιολικά+αντλησιοταμίευση+καλώδια υψηλής τάσης για όσο υπάρχει νερό στον ταμιευτήρα. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις το κόστος εξακοντίζεται και η αιολική ενέργεια είναι μακράν μη ανταγωνιστική. Αλλά στην περίπτωση αυτή τι θα έκαναν αυτοί που παράγουν τις ανεμογεννήτριες και τις πουλάνε στους ιθαγενείς χρεοκοπημένων χωρών;


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr

ΕΛΠΕ: Τιμή στόχο 7,2 ευρώ από την Deutsche Bank και 6 ευρώ από την Barclays

ΕΛΠΕ: Τιμή στόχο 7,2 ευρώ από την Deutsche Bank και 6 ευρώ από την Barclays
Θετικό αντίκτυπο είχαν τα χθεσινά αποτελέσματα του 9μηνου των Ελληνικών Πετρελαίων καθώς ήδη εκθέσεις δίνουν σύσταση αγοράς και αυξημένη τιμή αγοράς.

Η Deutsche Bank έδωσε τιμή – στόχο τα 7,20 ευρώ και σύσταση "αγοράς" ("buy"). Αιτία τα βελτιωμένα αποτελέσματα απο το διυλιστήριο της Ελευσίνας «που δεν επιδρά συνολικά στους όγκους παραγωγής, αλλά δίνει και ένα καλύτερο μίγμα στις πωλήσεις», όπως αναφέρει η ανάλυση.

Τα αποτελέσματα, πάντως, είναι πάνω απο τις προβλέψεις όπως τονίζει ο τίτλος της ανάλυσης και πίσω απο την άνοδο των κερδών κρύβεται η βελτίωση στα περιθώρια διύλισης.  
 
Μέρισμα 0,21 ευρώ ( μερισματική απόδοση 5% στην τρέχουσα τιμή) αναμένει απο τα ΕΛ.ΠΕ η Barclays η οποία έδωσε επίσης σύσταση αγοράς και τιμή- στόχο στα 6 ευρώ. Σύμφωνα με την Barclays «κάτι περίεργο συνέβη τις πρόσφατες εβδομάδες στα περιθώρια διύλισης που διέψευσαν τις προβλέψεις».

Σε επίπεδο λειτουργικού κέρδους, τα ΕΛ.ΠΕ εμφάνισαν διπλάσια αύξηση ενω παράλληλα το μήνυμα του διυλιστηρίου είναι ο έλεγχος του κόστους.ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Νέα σελίδα στα εργασιακά το 2015


Τα πάνω-κάτω θα φέρει το 2015 στα εργασιακά. Η ισχυρότατη πίεση για πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων με γενική αντικατάστασή τους από ατομικές συμβάσεις, εγκατάλειψη της πολιτικής για ανθυγιεινή εργασία και παροπλισμό του μηχανισμού ασφαλείας στις ομαδικές απολύσεις αποκλείεται να αναχαιτιστεί. Το εντελώς αδύναμο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και κάποια ιδέα-πρόταση για Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων θα αποδειχθούν λιανοντούφεκα στην επιδρομή της συγκυρίας.

Μπορεί όλα να δείχνουν ήσυχα στα εργασιακά, αλλά πρόκειται για «μαγική εικόνα» που συντηρείται επειδή μεγάλο μέρος των 700.000 και πλέον εργαζομένων στη μεταποίηση (βιομηχανία, βιοτεχνία, εργαστήρια) πληρώνεται κάπως ανθρώπινα (με παγωμένες αμοιβές) και επειδή οι ατομικές συμβάσεις στις περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων με «μισθούς κρίσης»… έχουν κάπως «σώσει» την κατάσταση. 

Εάν όμως φύγουμε από αυτόν τον εργασιακό χώρο και πάμε στο εμπόριο, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και ιδίως στα μικρά καταστήματα, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί η Βουλγαρία και η Κίνα έχουν ήδη κάνει την μισθολογική τους εμφάνιση… 

Η βόμβα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί βρίσκεται ακριβώς πίσω από την «μαγική εικόνα» του τομέα της ιδιωτικής μεταποίησης και δείχνει προγραμματισμένη να σκάσει κάπου κοντά στις εκλογές αν γίνουν Μάρτιο - Απρίλιο. 

Η κατάσταση δεν περισώζεται γιατί ο παραπάνω πολύμορφος ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας που διαθέτει κάποια στοιχεία αμύνης και ίσως αναστροφής της σημερινής πραγματικότητας στα εργασιακά βαδίζει στο κενό με εντελώς περιορισμένες δυνατότητες να το αποφύγει.

Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει το μοιραίο, στο σημαντικό αυτό χώρο της οικονομίας, που ακόμη καλύπτει αυτό που λέγεται μεταποίηση στην Ελλάδα. 

Με τη χθεσινή έκθεσή της συμφωνεί (έμμεσα) με όσα καταμαρτυρούν για την πτώση οι ίδιες οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, διαπιστώνοντας μείωση κατά 5,1% στο γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, έναντι μείωσης 3,2% του Σεπτεμβρίου του έτους 2013 προς το 2012.

Στον δε μέσο Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, βλέπει μείωση κατά 3,4%, έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Η βόμβα που θα σκάσει (ανεξάρτητα από τις εκλογές) την Άνοιξη του 2015 αποκαλείται Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και είναι αδύνατον να αφοπλισθεί καθώς θα πάρει και τρίμηνη παράταση από την αρχικώς προγραμματισμένη έκρηξη στο τέλος του 2014 που λήγει η σημερινή Σύμβαση. 

Στην αναπότρεπτη έκρηξη οδηγούν μια σειρά από γεγονότα που διαμορφώνονται και θα διαμορφώνονται όσο τίποτε δεν οδηγεί όχι μόνο σε ανάπτυξη αλλά ούτε σε ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης της οικονομίας με τη γνωστή μορφή της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και γενικά των μικρομεσαίων. 

Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ο παράγοντας εργασιακό κόστος δεν βοήθησε καθόλου και σε τίποτε το στόχο αναστροφής του επιχειρηματικού κλίματος ή τη δημιουργία προϋποθέσεων για ευκαιριακές επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Και τούτο γιατί το κορυφαίο αντικίνητρο που είναι ο φράχτης της απέραντης γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των υπερβολικών και αδικαιολόγητων κρατικών παρεμβάσεων από την έναρξη μέχρι και τη λειτουργία των επιχειρήσεων συνεχίζει να ορθώνεται για κάθε μορφή επένδυσης. 

Προσθέστε σ΄ αυτά από την μία την αδυναμία αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας αφού έχουμε το κατά 30% ακριβότερο (σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη) ενεργειακό κόστος.

Και από την άλλη την υπερφορολόγηση και την αστάθεια της φορολογικής πολιτικής που απομακρύνουν κάθε ενδιαφέρον ακόμη και για συνεργασίες της εγχώριας βιομηχανίας με ξένους επενδυτές. 

Έτσι καθόλου τυχαίο δεν είναι και το φαινόμενο των συνεχιζόμενων εξαιρετικών συμφωνιών μεγάλων και ιστορικών ελληνικών επιχειρηματικών Ομίλων για εξαγορές τους από ευρωπαίους και άλλους επενδυτές.

Σημειώστε όμως ότι οι εξαγορές και οι συμφωνίες αυτές δεν προδικάζουν επενδύσεις τουλάχιστον για μέχρι το 2020. 

Αυτή είναι η συγκυρία που πιέζει και θα πιέζει αφόρητα και βεβαίως ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές εξελίξεις.

Η πρώτη άμεσα ορατή (ίσως και εντός της εβδομάδος) συνέπεια της συγκυρίας θα είναι η σοβαρότατη χαλάρωση της βούλησης της επιχειρηματικής κοινότητα της χώρας να συντηρηθεί μια εργασιακή πολιτική που προκαλεί αδυναμία στις επιχειρήσεις να αμυνθούν στον ανταγωνισμό.

Οι πρώτες αντιδράσεις θα ακουσθούν ανοικτά και σε μεγάλη συνάντηση που οργανώνει ο ΣΕΒ για την Πέμπτη. 

Αυτή η ροή των δυσμενών εξελίξεων στους τομείς της οικονομίας που άλλοτε θεωρούντο ατμομηχανή ανάπτυξης θα παρασύρει θεσμούς και μηχανισμούς πολιτικής για την άμυνα των εργαζομένων στις εργασιακές σχέσεις. 

Συνεπώς αναμένεται να βρεθούν σε ισχυρότατη δοκιμασία οι σχέσεις των λεγομένων κοινωνικών Εταίρων και τα διάφορα Συμβούλια διαμόρφωσης της εργασιακής πολιτικής. 

Το αδιέξοδο έχει μόνο ένα δρόμο διαφυγής.

Εθνική συνεννόηση για δημιουργία επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος ικανού να ανατρέψει το κλίμα και να δώσει δουλειές σε άνεργους και μισθούς στους περιστασιακά αμειβόμενους. Όλα τα άλλα για δήθεν εγγύηση κατώτατου μισθού και παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων είναι παραμύθια χωρίς ενδιαφέρον και για παιδιά του νηπιαγωγείου. 


ΠΗΓΗ.capital.gr

Ξιφαράς: Πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οι επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ


Την ουσιαστική συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) στην Αθήνα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, με τίτλο " Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική"
Ο κ. Ξιφαράς στην ομιλία του, αναφέρθηκε εκτενώς στις επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ, που ως επί το πλείστων πραγματοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια ενισχύοντας τις κατά τόπους οικονομίες ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν θέσεις εργασίας, δημιουργούν νέες και παρέχουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου.
Αναφερόμενος στο επενδυτικό πλάνο των επόμενων ετών, το οποίο περιλαμβάνει κεφάλαια ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ, επισήμανε, τη σημασία για την ασφάλεια τροφοδοσίας και τη γεωπολιτική θέση της χώρας,  της 2ης αναβάθμισης του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας και συγκεκριμένα της κατασκευής της 3ης δεξαμενής, έργο προϋπολογισμού 159 εκατ. ευρώ. Επίσης τόνισε, ότι το έργο της επέκτασης του δικτύου υψηλής πίεσης προς τη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 109,7 εκατ. ευρώ, θα συμβάλει δραστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο κ. Ξιφαράς χαρακτήρισε, ως ενδεικτικό παράδειγμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, τις συνδέσεις των δύο διυλιστηρίων των ΕΛ.ΠΕ στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, μέσω των οποίων θα είναι πλέον εφικτή η  χρήση φθηνότερου καυσίμου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων.
Ο κ. Ξιφαράς έκλεισε την ομιλία του, σκιαγραφώντας τον ρόλο του ΔΕΣΦΑ τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι: "Ο ΔΕΣΦΑ θα διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα διασφάλισης της ευρωπαϊκής ενεργειακής τροφοδοσίας."


ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει στην έκδοση Ενημερότητας

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει στην έκδοση Ενημερότητας
Με σκοπό τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους, ολοκληρώθηκε, μετά από οδηγίες της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, η αναβάθμιση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο» (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφεξής, εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ.

3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

1) Η αιτία έκδοσης:

• Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

• Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.

• Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

2) Ο φορέας κατάθεσης.

3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.


ΠΗΓΗ:enikos.gr

Νέες απώλειες για το αργό, σε χαμηλό τεσσάρων ετών το Brent


Σε νέα χαμηλά τεσσάρων ετών διολίσθησαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου καθώς διατηρούνται στο προσκήνιο οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά στην αγορά.

Το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Δεκεμβρίου έχασε 1,25 δολ. ή 1,6% στα 77,40 δολ. ανά ουγγιά στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. 

Το αργό τύπου Brent υποχώρησε σε ποσοστό 1,3% στα 82,34 δολ. ανά ουγγιά στο ICE Futures Europe, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 21 Οκτωβρίου του 2010. 

Οι τιμές υποχωρούν τους τελευταίους μήνες εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών ότι στην παγκόσμια αγορά έχουν διαμορφωθεί συνθήκες υπερπροσφοράς. Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ δεν φαίνεται να προετοιμάζεται για μια μείωση των επιπέδων της παραγωγής του. Η επόμενη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ είναι στις 27 Νοεμβρίου. 

Οι υπουργοί Πετρελαίου του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσαν σήμερα ότι οι τρέχουσες τιμές δεν τους ανησυχούν. Ο υπουργός του Κουβέιτ πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν αναμένει κάποια μείωση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ.


ΠHΓΗ.capital.gr