Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Έρχεται «χαράτσι» για νέους και υφιστάμενους οδηγούς - Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης


Αλλάζουν όλα με τα διπλώματα οδήγησης! Νέο «χαράτσι» για νέους και υφιστάμενους οδηγούς…

Τα πάνω κάτω στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης έρχονται με το προεδρικό διάταγμα 51/2013, με τη ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή…

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν αυστηρότερα τα μέτρα για την απόκτηση της άδειας οδήγησης, και το κόστος θα αυξηθεί. Μία από τις αλλαγές που επέρχονται αφορά στην αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων που από 20 γίνονται 25, όπως επίσης και τα μαθήματα της θεωρίας.
Παράλληλα δημιουργούνται νέες κατηγορίες οι οποίες δεν υπήρχαν έως τώρα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Αλλαγές όμως υπάρχουν και στο κόστος έκδοσης των διπλωμάτων. Θα ακριβύνουν τα παράβολα που θα πρέπει να υποβάλλονται με τον φάκελο του κάθε υποψηφίου. Επιπλέον αλλάζει και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων οδηγών από τους γιατρούς. Σε αυτή την υπόθεση δεν εμπλέκεται πλέον η υπηρεσία Μεταφορών.

ΑΝΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Τα ερασιτεχνικά διπλώματα θα ανανεώνονται ανά 15ετία και όχι στα 65 χρόνια όπως ισχύει τώρα. Όσον αφορά στους επαγγελματίες, υποκατηγορίες δημιουργούνται και σε ό,τι αφορά στα φορτηγά και τα λεωφορεία, με τη θεσμοθέτηση υποκατηγοριών Γ1 φορτηγό έως 7,5 τόνων και λεωφορείο έως 16 θέσεων δηλαδή Δ1, κατηγορίες που δεν υπήρχαν έως τώρα.


ΠΗΓΗ: defencenet.gr

«Κλείδωσε» το τελικό σχέδιο: Δείτε το ποσό των νέων συντάξεων και θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ...


«Κλείδωσαν» οι συντάξεις που θα καταβάλλουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιανουαρίου και για τα επόμενα επτά χρόνια...
Η βασική σύνταξη διαμορφώνεται στα 360 ευρώ για τη νέα χρονιά, ενώ στο ποσό αυτό προστίθεται η αναλογική σύνταξη που συνδέεται με τα έτη ασφάλισης.

Το καταβαλλόμενο ποσό συνδέεται με τη μεταβολή του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ξεκινά από τα 360 ευρώ, ενώ μέχρι το 2021 θα φτάσει τα 375 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται στη συνέχεια η αναλογική σύνταξη.

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης έχει διαβεβαιώσει πως «δεν τίθεται θέμα μειώσεων στις κύριες συντάξεις και αυξήσεων στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση». Παράλληλα, επισημαίνει πως για το 2015 η βασική σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 360 ευρώ και το ποσό αυτό σταδιακά θα αυξάνεται.

Το τελικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη βασική σύνταξη, περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία:

* Ο τρόπος υπολογισμού θα είναι κοινός στο δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή θα υπάρξει ένα ενιαίο "μοντέλο"

* Τα χρόνια ασφάλισης θα υπολογιστούν με ένα "μικτό" σύστημα. Για τα χρόνια μέχρι το τέλος του 2010 ισχύει ο παλαιός τρόπος υπολογισμού, δηλαδή το κάθε ταμείο εφαρμόζει το δικό του σύστημα. Τα χρόνια μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα, δηλαδή από το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.


Πώς υπολογίζεται η βασική σύνταξη

Το ποσό της βασική σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν θα υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η πρώτη εφαρμογή ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές προβλέψεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για παράδειγμα για το 2016, με πρόβλεψη για μεταβολή του ΑΕΠ κατά 2,9% και του δείκτη τιμών κατά 0,3%μ ο συντελεστής είναι: δ=50% (ΑΕΠ+ΔΤΚ)=50% (2,9+0,3)=1,6% μεγαλύτερο του ΔΤΚ=0,3%

Επειδή ο Δείκτης Τιμών είναι άνω φράγμα για την αύξηση, η βασική σύνταξη θα είναι ίση με 360Χ(1+0,3%)=361,08 ευρώ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το 2017, η βασική σύνταξη θα είναι 361,16 ευρώ, το 2018 364 ευρώ, το 2019 368,19 ευρώ, το 2020 371,20 ευρώ και το 2021 375 ευρώ.

Mε το νέο τρόπο υπολογισμού οι συντάξεις για παράδειγμα του ΙΚΑ διαμορφώνοται ως εξής:

Με συντάξιμο μισθό 800 ευρώ και 35 χρόνια δουλειάς το 2015 σύνταξη 648 ευρώ, το 2018 σύνταξη 651 ευρώ, το 2021 σύνταξη 655 ευρώ.

Με συντάξιμο μισθό 1800 ευρώ και 35 χρόνια δουλειάς, το 2015 σύνταξη 1.065 ευρώ, το 2018 σύνταξη 1.053 ευρώ, το 2021 σύνταξη 714 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το νέο σύστημα αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Κυρίως επηρεάζονται όσοι είναι κάτω των 50 ετών και θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά το 2020. Όσοι θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια θα έχουν οριακές μεταβολές στα ποσά της σύνταξης.ΠΗΓΗ:periergaa.blogspot.gr

ETEA: Έτσι θα "βγαίνει" η επικουρική σύνταξη


Διευκρινιστική εγκύκλιο για το πώς θα μπορεί κάποιος ασφαλισμένος του Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου να λάβει την (επικουρική) σύνταξη εξέδωσε η διοίκηση του.

Υπενθυμίζεται πως στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι ήδη ασφαλισμένοι των συντριπτικά περισσότερων ταμείων-τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ξεκαθαρίζεται γενικά πως: 

1. Υποθέσεις πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ (01.07.2012) αντιμετωπίζονται σύμφωνα μες τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν. 

2. Μετά την ένταξη των φορέων στο ΕΤΕΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι χρόνοι που πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλισή τους μετατρέπονται αυτοδίκαια σε χρόνο ασφάλισης ΕΤΕΑ και αποτελούν ενιαίο χρόνο. 

β) Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. 

γ) Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ: 

- για την απονομή της σύνταξης (κρίση του δικαιώματος, υπολογισμός σύνταξης, έναρξη, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του “αρμόδιου-απονέμοντος” φορέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010, όπως ισχύει. 

- Εφόσον ούτως δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης, αναζητείται ο ενταχθείς φορέας, κατά φθίνουσα σειρά χρόνου ασφάλισης, με τις διατάξεις του οποίου θεμελιώνεται δικαίωμα. Εάν δεν υπάρχει, το αίτημα απορρίπτεται. 

- Για τον υπολογισμό του “ποσού συμμετοχής” σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης με άλλο ΝΠΔΔ, εφαρμόζονται ομοίως οι διατάξεις του “αρμόδιου-απονέμοντος φορέα”. 

- Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται από την υπηρεσιακή μονάδα του ΕΤΕΑ που υποστηρίζει τη λειτουργία του “αρμόδιου-απονέμοντος φορέα”. Αν αυτός είναι το τ. ΕΤΕΑΜ, διεκπεραιώνονται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Τα εννιά βήματα για να πάρει κάποιος επικουρική σύνταξη 

Παρακάτω επισημαίνει η διαδικασία με την οποία κάποιος ασφαλισμένος θα φτάσει να πάρει τη σύνταξή του από το ΕΤΕΑ:

1. Τα αιτήματα συνταξιοδότησης κατατίθενται στο ΕΤΕΑ, στη Διεύθυνση που υποστηρίζει τον φορέα ένταξης του ασφαλισμένου (ο τελευταίος φορέας ασφάλισης πριν το ΕΤΕΑ). Ειδικά, αν ο τελευταίος φορέας είναι το τ. ΕΤΕΑΜ, κατατίθενται στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

2. Ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία. Η αρμοδιότητα συγκέντρωσης του χρόνου ανήκει στη Διεύθυνση που υποστηρίζει τον φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ και η ευθύνη καταμέτρησης του χρόνου σε κάθε φορέα, στις Διευθύνσεις που υποστηρίζουν τους ενταχθέντες φορείς. 

3. Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν, είτε στο σύνολό τους, είτε τμηματικά (καθορισμός “αρμόδιου-απονέμοντος” φορέα και “συμμετεχόντων” φορέων – διατάξεις του άρθρου 5, ν.3863/2010, όπως ισχύουν). 

4. Μετά την ένταξη των φορέων στο ΕΤΕΑ, ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή τους μετατρέπεται σε χρόνο ΕΤΕΑ και αντιμετωπίζεται ως ενιαίος χρόνος ασφάλισης. 

5. Εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του “αρμόδιου – απονέμοντος” φορέα, το αίτημα παραπέμπεται στις Διευθύνσεις του ΕΤΕΑ που υποστηρίζουν τους φορείς με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης κατά φθίνουσα σειρά, μέχρι την επιβεβαίωση της θεμελίωσης του δικαιώματος και συνεπώς του καθορισμού του τελικού “αρμόδιου-απονέμοντος” φορέα. Εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σε κανένα ενταχθέντα φορέα, το αίτημα απορρίπτεται. 

6. Ακολουθείται εσωτερική διαδικασία μεταξύ των Διευθύνσεων του ΕΤΕΑ, πλην των περιπτώσεων που αφορούν στο τ. ΕΤΕΑΜ, όπου γίνεται αλληλογραφία με το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

7. Ο χρόνος ασφάλισης μετά την ένταξη στο ΕΤΕΑ αθροίζεται στο χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ. 

8. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται και η σύνταξη υπολογίζεται βάσει των καταστατικών διατάξεων του “αρμόδιου-απονέμοντος” φορέα. 

9. Εκδίδεται μια απόφαση από την οργανική μονάδα του ΕΤΕΑ που υποστηρίζει λειτουργικά τον “αρμόδιο – απονέμοντα” ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν αυτός είναι το τ. ΕΤΕΑΜ. 

Τέλος η εν λόγω εγκύκλιος ( 182637/10.10.2014) παρουσιάζει σειρά παραδειγμάτων ανά κλάδο ασφάλισης του ΕΤΕΑ για το πώς προκύπτει η κάθε επικουρική σύνταξη (ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΥΝΤΠ , ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΕΤΑΑ-ΤΝΟΜ-ΚΕΑΔ


ΠΗΓΗ.capital.gr

Oργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας: Τροπολογία συμβιβασμού ελληνικού Συντάγματος-Μνημονίου


Με τροπολογία που κατάθεσε ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου επιχειρείται να ανασκευαστεί εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας με βάση την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (24 Ιουνίου 2014), με την οποία αναγνωριζόταν ως αντισυνταγματικές οι μνημονιακές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας: 

- «Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών».

- «Διατηρείται το δικαίωμα για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, καθώς και από οποιοδήποτε μέρος μετά την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης». 

- «Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολογία σχετικά με τους όρους που τίθενται με αυτήν», αλλά και «τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαγόμενων σ’ αυτές εργοδοτών και εργαζομένων και των δεσμευμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων». 

- «Όταν υπάρχει δικαίωμα έφεσης για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αμερόληπτους δικαστές, δεν δικαιολογείται να μην υπάρξει δεύτερος βαθμός κρίσης για τις διαιτητικές αποφάσεις». 

Με την τροπολογία αυτή το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόφαση του ΣτΕ και από την άλλη να μην καταργήσει τη νομοθεσία για τον ΟΜΕΔ (που ήλθε σαν αποτέλεσμα του 2ου Μνημονίου) που αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

Το γεγονός ότι καταργήθηκε το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής το 2012 για ζητήματα άλλα πλην του καθορισμού του βασικού κλαδικού κατώτατου μισθού είχε οδηγήσει στο «πάγωμα» πάνω από 50 από τις 90 κλαδικές συμβάσεις. Η απόφαση του ΣτΕ «ξεπάγωσε» τις περισσότερες εξ αυτών.


ΠΗΓΗ.capital.gr

Οι λογαριασμοί του νερού ξεχείλισαν το ποτήρι για τους Ιρλανδούς

Οι λογαριασμοί του νερού ξεχείλισαν το ποτήρι για τους Ιρλανδούς
Στους δρόμους βγήκαν το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες Ιρλανδοί, για να διαμαρτυρηθούν για την πρόθεση της κυβέρνησης να αρχίσει να τους χρεώνει για το νερό που καταναλώνουν, από τις αρχές του έτους επόμενου έτους.

Η Ιρλανδία πέρασε την οικονομική κρίση και την εποχή του δικού της μνημονίου με σχετικά λίγες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Όμως, αποδεικνύεται ότι οι λογαριασμοί του νερού, σε μία χώρα που είχε συνηθίσει να απολαμβάνει δωρεάν υπηρεσίες ύδρευσης τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η απόφαση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού αποτελεί μια ριψοκίνδυνη κίνηση, 18 μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές, στις οποίες τα κυβερνητικά κόμματα ήλπιζαν να επιβραβευτούν από τους ψηφοφόρους για την ανάκαμψη της οικονομίας.

“Υπάρχει μεγάλη οργή απέναντι στα όσα επέβαλε η κυβέρνηση στον κόσμο”, λέει στο Reuters ο Martin Kelly, ένας 50χρονος υπάλληλος σιδηροδρόμων, κρατώντας πλακάτ που γράφει “Σταματήστε τη μεγάλη ληστεία του νερού”. “Λένε ότι είναι το τελευταίο κομμάτι, αλλά είναι το δυσκολότερο. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο”, εξηγεί.

Σημειώνεται ότι η Ιρλανδία βγήκε από το μνημόνιο πέρυσι και περιμένει ανάπτυξη 4,7% φέτος.

Η βελτίωση της οικονομίας έχει επιτρέψει στην κυβέρνηση να υποσχεθεί ότι ο προϋπολογισμός του 2015 θα είναι ο πρώτος χωρίς νέα μέτρα λιτότητας εδώ και επτά χρόνια. Όμως, η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται ότι οι εργαζόμενοι δεν νιώθουν την οικονομική ανάκαμψη.

Πάνω από 1 στους 10 είναι άνεργοι και τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες έχουν μείνει πίσω στις δόσεις των στεγαστικών τους.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

ΠΣΕΕΠ: ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΣΑξιότιµοι κύριοι
Στα πλαίσια συµβατικής της υποχρέωσης, η Εταιρεία µας παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 
Λόγω της καταγγελίας του προγράµµατος αυτού από την ασφαλιστική εταιρεία που µας κάλυπτε, προκηρύσσεται τις προσεχείς ηµέρες διαγωνισµός (εκδήλωση ενδιαφέροντος) προκειµένου να επιλεγεί η νέα διαχειρίστρια εταιρεία που θα αναλάβει τη συνέχιση του παραπάνω προγράµµατος. 
Στα πλαίσια αυτά το Σωµατείο µας αποφάσισε να προσλάβει Ειδικό Τεχνικό Αναλογιστή, Πιστοποιηµένο σε τέτοια θέµατα, ώστε να µας βοηθήσει στην εξέλιξη του ως άνω διαγωνισµού και να προβεί στην αξιολόγηση, εκ µέρους του Σωµατείου µας, στην τελική επιλογή της Εταιρείας που θα αναλάβει το πρόγραµµα. 
Συγκεκριµένα: 
Α) Τεχνική Συµβουλευτική Υποστήριξη για τη νέα οµαδική ασφάλιση των µελών του ΠΣΕΕΠ ως συναφθεί µεταξύ του εργοδότη (Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ) και νέου ασφαλιστή. 
Οι τεχνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες θα έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση του νέου οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε νέο ασφαλιστή, σε σχέση µε το προηγούµενο και µε τα προσφερόµενα στην αγορά. Η τεχνική αξιολόγηση θα λάβει χώρα σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση των αναλογιστικών και χρηµατοοικονοµικών παραµέτρων του νέου καθεστώτος οµαδικής ασφάλισης σε σχέση µε το προηγούµενο, καθώς επίσης και σε σχέση: α) µε την ασφαλιστική αγορά και τις υφιστάµενες ασφαλιστικές νοµοθετικέςρυθµίσεις και β) τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ εργαζοµένων/µελών του Σωµατείου και Εργοδότη. Θα διερευνηθεί επιπλέον η οικονοµική κατάσταση του νέου ασφαλιστή µε βάση διαθέσιµα (δηµόσια) µεγέθη (αλλά και επιπρόσθετα στοιχεία σε περίπτωση που δοθούν). Θα συνταχθεί τεχνική έκθεση µε τα σχετικά πορίσµατα. 
Β) Τεχνική Συµβουλευτική Υποστήριξη για τη δηµιουργία Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης. 
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες θα έχουν ως σκοπό την τεχνική υποστήριξη για θέµατα που αφορούν στη σύσταση Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). 
Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες δύο υποενότητες, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις δύο περιόδους πριν την τελική δηµιουργία ενός ΤΕΑ: δηλαδή την ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡ 210-5533812-13  210-5570546 Ε-mail : pseep@helpe.gr 
περίοδο κατ΄ αρχήν της προετοιµασίας και σχεδιασµού του νέου ΤΕΑ, και την περίοδο εν συνεχεία της υποβολής των απαραιτήτων στοιχείων στις εποπτικές αρχές για τη χορήγηση έγκρισης περί σύστασης και δηµιουργίας του νέου ΤΕΑ. 
Β1) Υποστηρικτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες κατά την περίοδο της προετοιµασίας/σχεδιασµού νέου ΤΕΑ:  Τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασµό νέου ΤΕΑ. Αυτή θα περιλαµβάνει: 
• Τις αναγκαίες αναλογιστικές απαιτήσεις, ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
• Τις αναγκαίες επενδυτικές απαιτήσεις, ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
• Τις αναγκαίες λοιπές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις (π.χ. απαιτήσεις λογιστικής αποτίµησης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικών διαδικασιών κλπ.), ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
• Τις αναγκαίες εν ισχύ νοµοθετικές απαιτήσεις και κυρώσεις, ως αυτές καθορίζονται από την εποπτική αρχή αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. 
 Αρχική αναλογιστική αποτίµηση (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη) για την οριστικοποίηση του σχεδιασµού των παροχών, των εισφορών και των κινδύνων που αναµένεται να αναλάβει το ΤΕΑ. Για τη διενέργεια της αναλογιστικής αποτίµησης θα δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία σε ηλεκτρονική 
µορφή ως σχετικά συµφωνηθούν. 
 Ενηµέρωση σε σχέση µε τα υφιστάµενα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης. 
Η ενηµέρωση θα αφορά στο προφίλ των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν, των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται καθώς και στις τεχνικές διαχείρισης που έχουν επιλεχθεί. 
 Συµµετοχή σε όλες τις συναντήσεις ως πραγµατοποιηθούν µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών. 
 Υποστήριξη και συµµετοχή στον επικοινωνιακό σχεδιασµό προς κάθε τρίτο µέρος (εργοδότη, εργαζόµενους, προµηθευτές, εποπτική αρχή κλπ.) 
Β2) Υποστηρικτικές συµβουλευτικές υπηρεσίες κατά την περίοδο της υποβολής των απαραίτητων στοιχείων για τη χορήγηση έγκρισης περί σύστασης νέου ΤΕΑ: 
Για τη σύσταση νέου ΤΕΑ απαιτείται η υποβολή στις αρµόδιες εποπτικές αρχές καταστατικού και αναλογιστικής µελέτης. Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα έχουν ως στόχο την πλήρη τεχνική υποστήριξη, από την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων έως την χορήγηση της τελικής έγκρισης από τις εποπτικές αρχές και την ίδρυση του ΤΕΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 
 Σύνταξη αναλογιστικής µελέτης µε βάση τις προδιαγραφές της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και υποβολή αυτής. Για τη διενέργεια της αναλογιστικής αποτίµησης θα δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ως σχετικά συµφωνηθούν. 
 Τεχνική υποστήριξη σε θέµατα αναλογισµού, επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων, δοµής εισφορών και παροχών, λειτουργιών και λειτουργικού κόστους, κατά τη σύνταξη του καταστατικού. Μετά την οριστικοποίηση καταστατικού (το οποίο προϋποθέτει την επιπλέον συνεργασία µεταξύ των 
αρµοδίων στελεχών του ΠΣΕΕΠ και νοµικού συµβούλου), θα υπάρξει τεχνικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η συµβατότητα µεταξύ των διατάξεων του καταστατικού και της αναλογιστικής µελέτης. 
 Τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο ελέγχου της υποβληθείσας αναλογιστικής µελέτης από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, µέχρι την τελική έγκριση. 
 Τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο ελέγχου του υποβληθέντος καταστατικού από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, µέχρι την τελική έγκριση. 


ΠΗΓΗ:pseep.gr