Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου -ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!!!


Κυβέρνηση και Τρόικα εμμένουν στις καταστροφικές πολιτικές, επιδεικνύοντας προσήλωση στην εφαρμογή υφεσιακών πολιτικών.
Οι Έλληνες εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας, την καταστρατήγηση βασικών και θεμελιακών εργασιακών δικαιωμάτων, τους μισθούς πείνας, τη φορολογική επιδρομή, φορτωμένοι με τα βάρη της κρίσης και των μνημονίων.
H κυβέρνηση ακολουθώντας την γνωστή πλέον τακτική ανοίγω ένα ζήτημα μετράω αντιδράσεις και προχωρώ, θέτει τώρα την άρση των πλειστηριασμών, το θέμα των ομαδικών απολύσεων , νέα φορομπηχτικά μέτρα, νέα χαράτσια και σενάρια περικοπών συντάξεων με κριτήριο τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα των συνταξιούχων.
Λέμε ως εδώ….ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!!!
Αν θέλετε να μαζέψετε χρήματα για τα «ταμεία» των δανειστών μας, καταπολεμήστε την αδήλωτη εργασία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Δεν είναι δυνατόν ο Ελληνικός λαός, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, να επωμίζονται διαρκώς την διαχρονική «ανικανότητα» ορισμένων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις πραγματικές «πληγές» του δημοσιονομικού προβλήματος.
Η ΓΣΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα και με βάση την απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου θα προχωρήσει σε συνεδρίαση των οργάνων της Συνομοσπονδίας ώστε να καθορίσει τον τρόπο αντίδρασης στην συνεχιζόμενη ανάλγητη πολιτική κυβέρνησης και τρόικα.

 ΠΗΓΗ:gsee.gr

Ποιοι νέοι θα εισπράττουν 200 ευρώ το μήνα από 1/1/14 και πώς!


Το δικαίωμα να εισπράττουν 200 ευρώ το μήνα έως και 12 μήνες εξασφαλίζουν από 1/1/14 άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών, εφόσον βέβαια πληρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Πριν από λίγους μήνες, το υπουργείο Εργασίας νομοθέτησε δύο βασικές αλλαγές όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η του νέου έτους.
Πώς λοιπόν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας από το νέο έτος. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση και με τα όσα ο υφ. Εργασίας στη βουλή «άνεργοι ηλικίας 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την δικαιούμενη τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέργου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και προσαυξανόμενο με 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί».
Οι προυποθέσεις
1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 20ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 66ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του 66ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.
2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.
3.Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση. Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2014, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2013 έως 15/5/2014 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.
4.Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σημείωση : Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων).
Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .
Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.
Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημα του δεν υπερέβη το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του Στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι εκ των δικαιούχων είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται : α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο, β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
ΙΒΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. 

ΠΗΓΗ:greekmagazino.net

Πώς μπορούν να αποφύγουν την κατάσχεση από την εφορία οι μικροοφειλέτες, με πληρωμές "έναντι" κάθε μήνα


"Εφόσον πληρώνετε κάθε μήνα κάποιο ποσό "έναντι" των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών σας, κι ας μην έχετε υπαχθεί επισήμως σε ρυθμίσεις, δεν θα σας θεωρούμε "ασυνεπείς οφειλέτες" και δεν θα προχωρούμε σε κατασχέσεις ποσών από τις καταθέσεις σας στις τράπεζες, ούτε θα κατάσχουμε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σας» είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Το μήνυμα αυτό αφορά τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια μικροοφειλέτες του Δημοσίου που χρωστούν στην Εφορία ποσά μέχρι 5.000 ευρώ, σε μια προσπάθεια να τους καθησυχάσει, ώστε να πάψουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο να επιβληθούν εναντίον τους τα αυστηρά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ανησυχία έχει γίνει πλέον έκδηλη σε πάρα πολλούς οφειλέτες μετά το πρόσφατο «κύμα» μαζικής αποστολής ειδοποιήσεων, με τις οποίες δίδεται προθεσμία 15 ημερών για την τακτοποίηση των οφειλών υπό την απειλή της επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Μισθοί, καταθέσεις, ακίνητα
Ουσιαστικά, ο κ. Θεοχάρης επισημοποίησε κάτι το οποίο ήδη ακολουθείται ατύπως από πολλές Δ.Ο.Υ. σε συμφωνία με τους μικροοφειλέτες-φορολογουμένους τους: να καταβάλλουν κάθε μήνα όποιο ποσό μπορούν για να μειώνουν το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, προκειμένου να μην μπαίνουν στο στόχαστρο των υπηρεσιών είσπραξης και να γλιτώνουν τις διαδικασίες επιβολής κατασχέσεων σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών τους, σε μισθούς ή συντάξεις ή ενοίκια ή επιδοτήσεις ή άλλα εισοδήματα που λαμβάνουν ή ακόμη και σε κινητά περιουσιακά στοιχεία τους!

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό "BHMAFM", έδωσε τη διαβεβαίωση ότι οι Δ.Ο.Υ. δεν θα προχωρούν σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων για μικρού ύψους ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον οι οφειλέτες ανταποκρίνονται στις ειδοποιήσεις που τους αποστέλλονται για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους, έστω και με μικρές μηνιαίες καταβολές "έναντι".

Οι ειδοποιήσεις
Ειδικότερα, ο κ. Θεοχάρης όταν εκλήθη να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις ειδοποιήσεις τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών που αποστέλλονται αυτές τις μέρες σε εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου ανέφερε τα εξής:

«Οι ειδοποιήσεις στέλνονται σε φορολογούμενους που ενδεχομένως δεν είχαν ενημερωθεί ποτέ ότι έχουν κάποιο χρέος και γίνονται πλέον υπενθυμίσεις κάθε μήνα γι' αυτό. Οπωσδήποτε, υπάρχει κόσμος που βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση και δυσκολεύεται. Όχι, (δεν θα τους πάρουμε τα σπίτια). Μην δραματοποιούμε τα πράγματα... Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να ενδιαφέρεται κάποιος για τη ρύθμισή του, διότι ακόμη και αν δεν έχει τους τυπικούς όρους να ανταποκριθεί είτε στην πάγια ρύθμιση για «φρέσκα» χρέη είτε των 48 δόσεων για παλιά, εάν έρχεται και δίνει έναντι ένα ποσό που μπορεί, αλλά το δίνει, αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και το παρακολουθούμε. Αν δεν γίνει αυτό, προχωράμε σε μέτρα, αλλά ξεκινάμε από τα μεγάλα χρέη. Μην φανταστείτε ότι πάμε στα 300 ευρώ... Δεν είναι θέμα ότι βάζουμε όριο, αλλά κάθε εφορία ξεκινά από το μεγαλύτερο χρέος που έχει και πάμε προς τα κάτω. Δεν ξεκινάμε από τα 1.000, 2.000 ή 3.000 ευρώ».

Οι επίσημες ρυθμίσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες, το καθεστώς των «άτυπων» ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, για το οποίο έκανε λόγο χθες ο κ. Θεοχάρης, προβλέπει ουσιαστικά ότι αν ένας φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να ενταχθεί σε κάποια από τις επισήμως νομοθετημένες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής – είτε στην «πάγια ρύθμιση» που προβλέπει την εξόφληση οποιουδήποτε χρέους έως και σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, είτε στην ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» που προβλέπει ότι τα παλαιά χρέη τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και σε 100 δόσεις – μπορεί να δίνει κάθε μήνα κάποιο ποσό «έναντι» των συνολικών οφειλών του και το χρέος του να θεωρείται – έστω και ατύπως – ως ρυθμισμένο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Δ.Ο.Υ. δεν προχωρεί στην επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη, αφού αυτός θεωρείται ότι εξυπηρετεί το χρέος του! Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η «άτυπη» αυτή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών βασίζεται σε ένα γενικευμένο κανόνα ο οποίος προβλέπει ότι η Εφορία μπορεί να θεωρεί μια οφειλή τακτοποιημένη ακόμη κι αν αυτή δεν έχει υπαχθεί επισήμως σε κάποια από τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εφόσον ο φορολογούμενος συμφωνήσει να καταβάλλει κάθε μήνα ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2%-3% του συνολικού οφειλόμενου ποσού, ώστε το εναπομείναν κάθε μήνα υπόλοιπο να μειώνεται. Με αυτό το δεδομένο, μπορεί κανείς να μιλήσει ευθέως για μια «άτυπη» διαδικασία ρύθμισης η οποία δίδει τη δυνατότητα σε οικονομικά αδύναμους πολίτες να ρυθμίζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς το Δημόσιο, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και αιτήσεων, συμφωνώντας την τμηματική εξόφλησή τους σε 33 έως και 50 μηνιαίες δόσεις (33 αν πληρώνουν κάθε μήνα το 3% της συνολικής οφειλής και 50 εάν πληρώνουν το 2%)!
 ΠΗΓΗ:money-money.gr

Στην Ελλάδα της κρίσης πληρώνουμε την πιο ακριβή βενζίνη στην Ε. Ε.,παρά κάτι ψιλά.

Στην Ελλάδα της κρίσης πληρώνουμε την πιο ακριβή βενζίνη στην Ε. Ε.,παρά κάτι ψιλά.
Την ώρα που η τιμή του πετρελαίου κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών στα 92,3 δολάρια το βαρέλι, η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα παραμένει ακλόνητη στα 1,64 ευρώ, καταλαμβάνοντας την 4η ακριβότερη θέση στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία, την Ολλανδία και την Δανία, χάνοντας την πρωτιά για λίγα λεπτά.
Στην Ιταλία η τιμή της Αμόλυβδης κινείται στα 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ την πιο φθηνή βενζίνη διαθέτει η Ρουμανία στην τιμή των 1,20 ευρώ το λίτρο. Στην Ελλάδα η τιμή που έχει λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκη Επιτροπή με στοιχεία 18,11 η τιμή της αμόλυβδης κινούνταν στα 1,63,2 ευρώ το λίτρο. Ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,64 που κινήθηκε πριν λίγες μέρες. Και αυτό συμβαίνει γιατί στη χώρα μας η βενζίνη είναι υπερφορολογημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 1,64 ευρώ που κοστίζει το λίτρο, τα 0,9897 λεπτά είναι φόροι και τέλη. Στον συγκριτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας χωρίς να υπολογιστούν οι φόροι βρίσκεται στην 16η θέση.
Ιδού πως διαμορφώνεται η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα
• Η τιμή διυλιστηρίου της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για την Πέμπτη 21/11/2013 διαμορφώθηκε στα 0,5594 € ανά λίτρο.
• Σε σχέση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας (14/11/2013) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0024 € ανά λίτρο (2 λεπτά).
• Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 0,9897 € ανά λίτρο.
• Η μέση τιμή λιανικής της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για την Παρασκευή 22/11/2013 διαμορφώθηκε στα 1,64 € ανά λίτρο.
• Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (15/11/2013) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,006 € ανά λίτρο (0,6 λεπτά).
• Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,0908 € ανά λίτρο (9,1 λεπτά).
• Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 34,1 %, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 60,4 %, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 5,5%
Τιμές αμόλυβδης βενζίνης στην Ευρώπη στις 18/11  Χώρα                       Euro-super    95
(I)
Austria                            1,329,00
Belgium               1,504,33
Bulgaria            1,311,85
Croatia                    1,345,09
Cyprus               1,321,46
Czech Republic            1,315,31
Denmark           1,616,93
Estonia               1,254,00
Finland                           1,603,00
France                           1,467,10
Germany           1,536,00
Greece             1,632,00
Hungary          1,326,56
Ireland            1,592,29
Italy                          1,700,40
Latvia                          1,292,33
Lithuania           1,350,41
Luxembourg          1,274,82
Malta                          1,430,00
Netherlands         1,668,00
Poland                         1,270,31
Portugal          1,513,00
Romania          1,200,85
Slovakia         1,439,00
Slovenia         1,439,00
Spain                         1,378,57
Sweden           1,596,62
United Kingdom 1,547,61

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΤΩΝ 28 1,518,78
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΤΩΝ 17 1,549,21
  
ΠΗΓΗ:fpress.gr

ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Πετρελαιοπηγή
"Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν είμαι σίγουρος αν ποτέ υπήρξε πατριωτική ή φιλελληνική. Πάντοτε άλλωστε στις θέσεις – κλειδιά δεν βρέθηκαν άνθρωποι που να ευνόησαν τα Ελληνικά συμφέροντα. Θεωρώ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα τη παρουσία του κ.Βενιζέλου απο την Εύβοια στο τιμόνι του υπ. Εξωτερικών.

Οι υδρίτες είναι ένα είδος παγωμένου φυσικού αερίου και η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς υδρίτες σε πολλές περιοχές της ΑΟΖ της.

Η Ιαπωνία έχει την τεχνολογία να εξορύξει αυτούς τους υδρίτες. Αντί όμως η Ελλάδα να προσεγγίσει τόσα χρόνια την Ιαπωνία όπως θα έκανε μια χώρα χωρίς ιλίγγους, προτιμάει να προσεγγίζει χώρες όπως τη Νότια Κορέα, την οποία σε λίγες μέρες θα επισκεφτεί ο Πρόεδρος της “Δημοκρατίας” Παπούλιας που με το περίφημο Μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ επέτρεψε στη Τουρκία να κάνει έρευνες στο Αιγαίο. Πρόκειται για ένα ακόμη τεράστιο πολιτικό λάθος.

Εν τω μεταξύ σε συμφωνία προχώρησε η Τουρκία με την Ιαπωνία για τη κατασκευή μηχανών για τα τάνκς της.

Σας υπενθυμίζω ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει να φτειάξει τεχνητά νησιά κατά μήκος της Μικράς Ασίας. Αυτά όταν τοποθετηθούν δίπλα σε βραχονησίδες του Αιγαίου, τις μετατρέπουν σε νησίδες που δικαιούνται ΑΟΖ γιατί τους δίνουν οικονομική ζωή και επιτρέπουν τη διαβίωση πολλών ανθρώπων πάνω σε αυτές. Η Ιαπωνία προχωράει στην κατασκευή τεχνητών νησιών και είναι η χώρα που με τους τεχνικούς της κατασκεύασε το μετρό που συνδέει την Ασιατική με την Ευρωπαική Τουρκία. Δεν αποκλείεται αυτά τα Ιαπωνέζικου τύπου νησιά να τα δούμε κάποια στιγμή σε περιοχές που έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων στα παράλια της Μικράς Ασίας ή αλλού. Σας επισημαίνω ότι και μια πλατφόρμα εξόρυξης δίπλα σε μια βραχονησίδα είναι τεχνητό νησί. Βράχοι σε διεθνή θάλασσα δημιουργούν πολλές προυποθέσεις για μελλοντική παρουσία δίπλα τους τεχνητών νησιών και πλατοφορμών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και περαιτέρω διεκδικήσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρώην κ.Βενιζέλου μετά το θέμα της μείωσης της ΑΟΖ που ανέκυψε από τη μετατροπή της νησίδας Στρογγύλης σε αρχαιολογικό χώρο (το θέμα αναδείχτηκε από εμάς) και μετά την απεμπόληση των πνευματικών δικαιωμάτων του Εθνικού μας Ύμνου στην εταιρεία Sony (δύο θέματα στα οποία εμπλέκεται και ο υπ. πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος), έφτιαξε μια εξωθεσμική επιτροπή που να πληροφορεί την Βουλή για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών, με όποια “ιδέα” αυτός και οι “προστάτες” του έχουν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρόσφατα στη διεύθυνση της ΕΔΕΥ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναθράκων, τοποθετήθηκε επιστήμονας που πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν έχει πολλά κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Αυτό πέραν του γεγονότος που αποδεικνύει αυτόματα ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας δεν διαθέτει τις γνώσεις που χρειάζεται να έχει κανείς για να διορισθεί στη θέση αυτή, δείχνει την διάθεση της κυβέρνησης να μη προχωρήσει στην εξόρυξη υδρογονανθράκων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο, ότι η Τουρκία ανακοίνωσε μετά τη συνέντευξη που έδωσα στο CreteTV στο δημοσιογράφο κ.Σαχίνη και στην οποία έδειξα τη πιθανή θέση όλων των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Ελλάδας, έρευνα στα δυτικά της Χίου για το χαμένο της πολεμικό αεροπλάνο F16 που είχε πέσει εκεί το 1996! Όπως ανακοινώθηκε από τη Τουρκία, η διάρκεια της έρευνας αυτής θα είναι πολύ μεγάλη. Η απόφαση ανακοινώθηκε προσωπικά από το μεγάλο αφεντικό της περιοχής Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Ελληνική κυβέρνηση και ενώ είναι πλέον γνωστό ότι στη περιοχή που είναι μέσα στην Ελληνική ΑΟΖ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου. Τα πλοία και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση του Τουρκικού αεροπλάνου είναι εκείνη που χρησιμοποιείται στην ανίχνευση υδρογονανθράκων…

Στόχος αυτής της κυβέρνησης φαίνεται να είναι η πώληση των συμβολαίων/συμφωνιών που θα προκύψουν από την έρευνα για κοιτάσματα υδρογονανθράκων έναντι όσων χρωστάει η Ελλάδα στους δανειστές, χωρίς οι υδρογονάνθρακες καν να εξαχθούν ώστε να μη υπάρξει αντίσταση από άλλα συμφέροντα που δρουν στη διεθνή αγορά των υδρογονανθράκων. Η μόχλευση στη συνέχεια της αξίας αυτών θα δημιουργήσει τεράστια κέρδη στις αγορές και σε όσους γνωρίζουν. Αιωνίως χαμένος η Ελλάδα και οι πολίτες της.

Εν τω μεταξύ διαφαίνεται, ότι τα παλιά τζάκια δεν θα φοβόντουσαν ακόμη και να διαμελήσουν τη χώρα προκειμένου να φάνε ένα κοψίδι από την πίτα των υδρογονανθράκων από την οποία φαίνεται ότι προσπαθούν να τα αποκλείσουν. Σε αυτό θα χρειασθούν όμως και συμμάχους. Η μάχη έχει αρχίσει και οι φαντάροι των διαφόρων στρατών που υπάρχουν στη χώρα έχουν αρχίσει να κινούνται προς σύγκρουση.

Πρόβλημα αποτελεί και η απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει σε μία μόνο εταιρεία την PGS την λήψη σεισμικών μετρήσεων για την ανίχνευση υδρογονανθράκων. Είναι αδιανόητο ένας μόνο “μεσίτης” να αναλάβει να πωλήσει πληροφορίες για τις θέσεις και τις ποσότητες υδρογονανθράκων (και υπόγειου ορυκτού πλούτου πλην υδρογονανθράκων) τόσο μεγάλης έκτασης σε ξένες εταιρείες. Είναι όμως κατανοητό να γίνεται από μια τέτοια “κυβέρνηση”.


Το θέμα των Ελληνικών υδρογονανθράκων δεν είναι ανεξάρτητο της ανακήρυξης της Ελληνικής ΑΟΖ, που καθυστερεί συνέχεια όπως και άλλων παραμέτρων. Η Ελλάδα δεν επιθυμεί ακόμη μια φορά να αντιληφθεί τη σημασία τους. Οι πολλές επιτροπές καθυστερούν την πρόοδο στην εξόρυξη των Ελληνικών υδρογονανθράκων. Μια επιτροπή που θα ενσωμάτωνε όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά θα έδινε πολύ γρήγορα λύσεις. Η σημερινή ΕΔΕΥ δεν τα έχει και δεν προβλέπω ότι κάποτε θα τα αποκτήσει. Δεν το θέλει κανένας…

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να θυμάται κανείς είναι η παρουσία Αραβικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Αυτά τα συμφέροντα έχουν κάθε λόγο να καθυστερούν την ταχεία εξόρυξη των Ελληνικών υδρογονανθράκων για πολλά χρόνια, αφού εκφράζουν την επιρροή πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Κατά τη γνώμη μου 4 χρόνια είναι πολλά για να γίνει εξόρυξη υδρογονανθράκων σε μια περιοχή ενώ ο ενάμιση χρόνος που χρειάζεται για να παραδώσει η PGS τις αναλύσεις της για τη θέση των κοιτασμάτων στην Ελληνική κυβέρνηση είναι υπερβολικά μεγάλος. Αυτό μόνο επιστημονικά αφελείς και πολιτικά όρνια θα το αποδέχονταν.

Ο καθαρισμός και η υγροποίηση του φυσικού αερίου – δύο “ξεχωριστά” εργοστάσια – μπορεί να δημιουργήσουν μια δυναμική ανάπτυξης από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πέραν της εκμετάλλευσης αυτών καθεαυτών ως πηγών καυσίμου. Ένα εργοστάσιο καθαρισμού μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προϊόντων για τη χημική βιομηχανία, στη δημιουργία εφαρμογών χρησίμων στην διακίνηση και μεταφορά των υδρογονανθράκων, όπως και στη δημιουργία καινοτομιών και παραγωγικών θέσεων εργασίας. Η υγροποίηση πάλι θα λύσει το πρόβλημα διάθεσης του φυσικού αερίου για περιοχές που απέχουν από τις κύριες γραμμές μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώστε εδώ, πώς όταν υπάρχει δυσκολία στη μεταφορά του φυσικού αερίου τότε η μετατροπή της ενέργειας που προκύπτει από τη καύση του σε μια άλλη μορφή ενέργειας πχ. ηλεκτρικής, είναι μεν αναγκαία αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει το κόστος της ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή.

Η αλλαγή του κλίματος στις περιοχές των πόλων της γης έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές στην εκμετάλλευση των υδριτών που ευρίσκονται εκεί και που λόγω του λιωσίματος των πάγων αυξάνουν τα γνωστά αποθέματα που μπορούν να εξορυχθούν στον κόσμο.

Στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων έχει σημασία και η διαχείριση και η γεωστρατηγική αλλά περισσότερο από όλα σημαντική είναι η τεχνολογία, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Τεχνολογία η Ελλάδα δεν έχει και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό από τη κυβέρνηση είναι ίδιος με το τρόπο των χωρών του τρίτου κόσμου, που στο τέλος εγκαταλείπονται φτωχές από τους δανειστές και τους “επενδυτές” παρά τον πλούτο που αρχικά είχαν.

Κλείνοντας σας δείχνω τον μόνο χάρτη AOZ που κατάφερε η Ελληνική κυβέρνηση να δείξει στον Ελληνικό λαό εδώ και 4 χρόνια “ανάπτυξης”. Ένα μισό χάρτη ΑΟΖ, που για όσους καταλαβαίνουν σημαίνει παράδοση Ελληνικού εδάφους και μειωμένη Εθνική κυριαρχία. Aυτός ο χάρτης για εμάς και ελπίζω και για πολλούς από εσάς να σημαίνει παράδοση Ελληνικού εδάφους, γιατί ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα είναι Ελληνικό έδαφος. Στο χάρτη λείπει πολύ Ελληνικό έδαφος…"

 ΠΗΓΗ:kavalaoil.blogspot.gr

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ''ΥΠΕΞ'' ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ''Οι Τ/κ έχουν δικαιώματα στους φυσικούς πόρους!''

Πετρελαιοπηγή
Το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους, με ανακοίνωσή του, υποστηρίζει πως «οι Τουρκοκύπριοι, ως συνιδιοκτήτες της Κύπρου, έχουν ίσα δικαιώματα στην εξόρυξη και διαχείριση των φυσικών πόρων, και ως εκ τούτου είναι φυσικό να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι αντιδράσεις της κυπριακής κυβέρνησης ήταν αβάσιμες και η ελληνοκυπριακή πλευρά άρχισε μονομερώς δραστηριότητες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να απειληθεί η σταθερότητα.

Προστίθεται ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι μπορεί να βρεθεί λύση με καλή θέληση και διάλογο, ωστόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έδωσε θετική απάντηση σε σχετικές προτάσεις που υπέβαλε η τουρκοκυπριακή πλευρά στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το 2011 και το 2012.

Το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» καλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά να εγκαταλείψει πολιτικές που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, ώστε να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, να δοθεί έμφαση στην έναρξη διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, και να υπάρξει κοινή βάση για εξόρυξη υδρογονανθράκων μέχρι την επίτευξη λύσης του Κυπριακού.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Δικαιούχοι Προγράμματος χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης σε ανέργους.


Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του προγράμματος χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης, σε ανέργους των περιοχών Θριασίου και Δυτ. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνονται οι πίνακες με τα ονόματα των δικαιούχων, ανά δήμο, που προέκυψαν μετά από τη σχετική κλήρωση:

ΘΡΙΑΣΙΟ

Δικαιούχοι δήμου Ασπροπύργου
(πατήστε εδώ).

Δικαιούχοι δήμου Ελευσίνας
(πατήστε εδώ).

Δικαιούχοι δήμου Μάνδρας
(πατήστε εδώ).

Δικαιούχοι δήμου Μεγαρέων
(πατήστε εδώ).


ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δικαιούχοι δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
(πατήστε εδώ).

Δικαιούχοι δήμου Δέλτα
(πατήστε εδώ).

 ΠΗΓΗ:.helpe.gr

Αυξημένες οι πωλήσεις πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο, στην Κύπρο


Άνοδο 9,2% σημείωσαν οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Οκτώβριο του 2013, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, αύξηση τον Οκτώβριο του 2013 σημειώθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Ασφάλτου, Βαρέος και Ελαφρού Μαζούτ, Υγραερίου, Πετρελαίου Κίνησης, καθώς και στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία.
Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Βενζίνης και στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα. Τα αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν άνοδο 3,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μείωση 8,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΚΕΕΠ


 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

"...Οι εργαζόμενοι έχουν βιώσει το κλείσιμο πέντε Εργοστασίων στο Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με τελευταίο του PVC. Είναι απολύτως λογικό να μην θέλουν να ξαναβιώσουν το κλείσιμο και άλλων δύο !!! Η ανησυχία τους είναι μεγάλη και δικαιολογείται απόλυτα αφού στην αρχή της χρονιάς κατά την παρουσίαση του Επενδυτικού Προγράμματος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και μετέπειτα όταν πέρασε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας και αφορά τα έτη 2014 – 2017, δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός επένδυσης για τις ΒΕΘ ή έστω μια αναφορά για το Διυλιστήριο.
Θα λογοδοτήσει επιτέλους κάποιος για τις αποφάσεις που παίρνονται και για τα κέρδη που χάνονται ; .... "
Ανακοίνωση ΠΑΣΚΕ 28/5/2013


" ...Είναι πλέον πασιφανές ότι το Προεδρείο έχει αποτύχει στην διαχείριση του θέματος των ΒΕΘ.  Τα τελευταία τρία χρόνια χορτάσαμε λεονταρισμούς, ψευτοπαλικαρισμούς και μεγάλα λόγια....  Προβάλλει επιτακτικά να  ακουστούν αλήθειες και να δεσμεύσουμε την Διοίκηση για πρόγραμμα επενδύσεων γιατί διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να κληθούμε να πάρουμε σκληρές αποφάσεις για το μέλλον και τότε ο τόπος καταγωγής του εκάστοτε Προέδρου του ΠΣΕΕΠ δεν θα παίζει κανένα ρόλο…."
Ανακοίνωση ΠΑΣΚΕ 10/06/2013

"...Για το θέμα του εργοστασίου ΚΣ/Χλωρίου των ΒΕΘ, συμφωνήθηκε από κοινού, Εταιρεία και Εργαζόμενοι να εντείνουμε τις προσπάθειες με στόχο να συμβάλλουμε στην βέλτιστη λειτουργία του.... "
Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ 23/07/2013


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μοιραία, κάποτε θα έφτανε η ώρα της αλήθειας. Όλοι όσοι κρύφτηκαν πίσω από προεκλογικά ψέματα ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους. Είναι τουλάχιστον τραγικό ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συνδικάτου, αυτοί που θα έδιναν ''μάχες'' για να κρατήσουν το Εργοστάσιο ΚΣ/Χλωρίου σε λειτουργία, να είναι αυτοί που θα ανακοίνωναν στους εργαζομένους το κλείσιμό του

Χωρίς ίχνος ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ - χωρίς ίχνος ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - χωρίς ίχνος ΝΤΡΟΠΗΣ


Φυσικά δεν άφησαν την Εταιρεία να το ανακοινώσει, λες και δεν υπάρχουν Διευθυντές, έπρεπε να το κάνουν αυτοί, για να κλείσουν πονηρά το μάτι στους αγωνιούντες εργαζομένους, να ...μην φοβούνται γιατί θα φροντίσουν να τους ''τακτοποιήσουν'' εκείνοι.  Αν όμως και τώρα οι εργαζόμενοι δεν κατάλαβαν το ρόλο τους, ας ρωτήσουν τους παλαιότερους συναδέλφους της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ που είχαν βιώσει στο πετσί τους τέτοιες πρακτικές και τα αποτελέσματά τους.

Το πρώτο αίμα χύθηκε. Χωρίς μια μέρα απεργία, έστω μια ώρα στάση εργασίας που ταιριάζει άλλωστε και στο αγωνιστικό τους προφίλ. Πλήρης παράδοση, πλήρης υποταγή. Προφανώς, οι εκλογικές κουμπαριές έχουν αυτές τις παρενέργειες.

Οι αστειότητες δε που διαβάσαμε στην ανακοίνωση της Ενιαίας για την συγκρότηση του Προεδρείου πραγματικά χρήζουν ειδικής μελέτης και τα αφήνουμε στη κρίση σας. Μάλλον δεν κατάλαβαν ότι έγιναν εκλογές. Είναι πολύ εύκολο να μεταφράζει κανείς το αποτέλεσμα κατά το δοκούν, είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο να κάνει το άσπρο - μαύρο.  Οι εκλογές ανέδειξαν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη παράταξη. Η αναλογικότητα τα έχει λύσει αυτά. Ας πούνε την αλήθεια για τον ποδοσφαιρικά παρεΐστικο τρόπο που βλέπουν το Συνδικάτο και ας αφήσουν τα ψέματα για την άρνηση ανάληψης ευθυνών.

Όλοι ζήτησαν να αναλάβουν τις ευθύνες που καθόρισαν με την ψήφο τους οι εργαζόμενοι, αλλά η γνωστή παρεούλα άλλα είχε αποφασίσει. Στόχος τους είναι να μην μαθευτεί τίποτα από τις καταστροφικές για τους εργαζόμενους, μυστικές συμφωνίες της προηγούμενης τριετίας και η υλοποίησή τους σε αυτή τη θητεία. Άρα

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ

Το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε κανείς είναι να αποδεχτεί το Σωματείο την πρόσκληση της Διοίκησης για εθιμοτυπική γνωριμία. Τρείς μέρες μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος του Εργοστασίου του ΚΣ/Χλωρίου και τις πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόμενους να αποχωρήσουν ''οικιοθελώς'', είναι αδιανόητο να αποδέχεται  την πρόσκληση της Εταιρείας ένα Συνδικάτο.... για χαλαρή κουβεντούλα.  Σας προτρέπουμε λοιπόν να πάτε μόνοι σας, να συζητήσετε, αλλά εμάς θα μας επιτρέψετε να σταθούμε δίπλα στο πλευρό των Εργαζομένων.    


ΣΚΕΕΠΣε χαμηλό σχεδόν έξι μηνών η τιμή του αργού


Στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα σχεδόν έξι μηνών έκλεισε η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά και τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ που έδειξαν τη δέκατη στη σειρά αύξησή τους την τελευταία εβδομάδα.

Η τιμή του συμβολαίου του αργού παραδόσεως Ιανουαρίου υποχώρησε κατά 1,38 δολάρια ή 1,5% στα 92,30 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (Comex). Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο σε επίπεδο πιο ενεργού συμβολαίου από τις 31 Μαΐου, βάσει στοιχείων της FactSet.

Το Comex θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών και θα κλείσει νωρίτερα την Παρασκευή.

ΗΠΑ: Αύξηση άνω των εκτιμήσεων για τα αποθέματα αργού 

Με ρυθμό μεγαλύτερο των εκτιμήσεων των αναλυτών αυξήθηκαν τα εμπορικά αποθέματα στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου, όπως έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η αμερικανική υπηρεσία ενέργειας. 

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3 εκατ. βαρέλια στα 391,4 εκατ. βαρέλια, έναντι εκτίμησης για αύξηση κατά μόλις 500,000 βαρέλια σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires. 

Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατ. βαρέλια στα 210,6 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβερνητικής υπηρεσίας, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για αύξηση κατά 400.000 βαρέλια. 

Τα διυλισμένα αποθέματα, τα οποία περιλαμβάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, υποχώρησαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια στα 110,9 εκατ. βαρέλια, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για πτώση κατά 1,1 εκατ. βαρέλια. 

Παράλληλα, η παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων ενισχύθηκε στο 89,4%.


ΠΗΓΗ:capital.gr

«Πάγωσαν» στην κυβέρνηση από την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για το χρέος - Το 2020 θα ανέρχεται στο 157% του ΑΕΠ


«Πάγωσε» το χαμόγελο στα χείλη του Γιάννη Στουρνάρα όταν πήρε στα χέρια του την Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία, καθώς πέρα από τη πρόβλεψη για ύφεση (0,4%) και το 2014 -που αποτέλεσε και αντικείμενο δημόσιας συζήτησης με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού- οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ θεωρούν ότι το 2020 το χρέος θα βρίσκεται στα αστρονομικά επίπεδα του 157% και όχι στο 124% του ΑΕΠ όπως θεωρεί η Τρόικα!!!

Η βασική παραδοχή της πρόβλεψης- σοκ, που ενισχύει τις φωνές ακόμα και εντός της Τρόικας (ΔΝΤ) για «κούρεμα», είναι ότι η ελληνική οικονομία θα κινείται σε επίπεδα χαμηλού πληθωρισμού ή μάλλον αποπληθωρισμού, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που προβλέπει η Έκθεση Βιωσιμότητας.

Ειδικότερα, αντί μέσου πληθωρισμού 1% έως το 2020, ο ΟΟΣΑ προβλέπει αρνητικό πληθωρισμό 0,6%, με αποτέλεσμα το μέσο πραγματικό ΑΕΠ να υπολογίζεται στο 2,1% αντί 2,9%, σε ένα διεθνές περιβάλλον μάλλον "θολό" που δεν θα επιτρέπει μεγάλη αύξηση των επενδύσεων.

Στο σενάριο αυτό ενσωματώνεται και η ενεργοποίηση των αυτόματων σταθεροποιητών, που σημαίνει πολύ απλά ότι η ταχύτητα δημοσιονομικής προσαρμογής θα πέσει στα επίπεδα της βραδύτερης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5% θα επιτευχθεί μόλις το 2018.

Από τις πρώτες γραμμές της πολυσέλιδης Έκθεσης, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει στην ελληνική πλευρά ότι πρέπει να κάνει κτήμα της το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, πάνω στο οποίο βασίζεται η ανάκαμψη, στέλνοντας μήνυμα και εκτός ελληνικών συνόρων ότι εάν παρά ταύτα τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα
  
ΠΗΓΗ:iefimerida.gr

Από το Φεβρουάριο γνώριζε το ΥΠΕΚΑ το πρόβλημα με τη σύμβαση Energean ΕΛΠΕ – Τώρα τρέχουν


Από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε ενημερωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την υποχρεωτική πώληση της παραγωγής του Πρίνου από την Energean στον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων. Και ενώ η Energean έχει ήδη βρει και υπογράψει σύμβαση για την πώληση της παραγωγής της, στον πολυεθνικό κολοσσό BP, το deal με πολλαπλή οικονομική αλλά και σημειολογική αξία, παραμένει κολλημένη στην αναχρονιστική υποχρέωση για πώληση του πετρελαίου στα Ελληνικά Πετρέλαια. Μια υποχρέωση που είχε θεσπιστεί υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες αγοράς.
Και ενώ εδώ και ένα μήνα υπήρχε εκ νέου ενημέρωση – προειδοποίηση από την πλευρά της Energean ότι υπάρχει κίνδυνος με τη χρηματοδότηση του γεωτρητικού της προγράμματος – το οποίο σημειωτέον εξελίχθηκε μέχρι στιγμής εξαιρετικά και ήδη η παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 850 βαρέλια, στο μεσοδιάστημα δεν έγινε καμία κίνηση.
Αποτέλεσμα ήταν να χαθούν γραμμές χρηματοδότησης που είχαν εξασφαλιστεί από την Energean από διεθνείς τράπεζες (φυσικά υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την BP) και οι οποίες γραμμές θα εξασφάλιζαν όχι μόνο την ολοκλήρωση στο γεωτρητικό πρόγραμμα στον Πρίνο, αλλά και στο Βόρειο Πρίνο και το πεδίο Ε.
Αντ’ αυτού σύμφωνα με διαρροές του ΥΠΕΚΑ, αποφασίστηκε να σταλεί χθες στα ΕΛΠΕ το σχέδιο της νέας σύμβασης, το οποίο εφόσον τα ΕΛΠΕ υπογράψουν στη συνέχεια θα σταλεί και στην Energean. Όλα δείχνουν πάντως ότι ακόμη έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο.
Την ίδια στιγμή πάντως, η διακοπή της επενδυτικής δραστηριότητας, πέραν από το κλίμα που δημιουργεί στις τάξεις των περίπου 300 εργαζομένων στην θυγατρική, δημιουργεί γενικότερη πτώση στην οικονομική κίνηση της πόλης (ταξίδια μηχανικών, γεωλόγων κλπ , μεταφορές, κρατήσεις ξενοδοχείων).
Υπενθυμίζεται ότι η Energean πραγματοποίησε μέσα σε 140 ημέρες δύο γεωτρήσεις, μία εισπίεσης νερού και μία παραγωγική. Η παραγωγική δόθηκε σε παραγωγή, προσθέτοντας 850 βαρέλια ημερησίως και ανεβάζοντας την συνολική παραγωγή στα 2300 βαρέλια ημερησίως.
Το συνολικό προγραμματισμένο επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα 60 εκατ. δολάρια. Όμως, η εταιρεία δεν προχωρεί στην 3η γεώτρηση (Πρίνος) και στην 4η γεώτρηση (Βόρειος Πρίνος, είναι και η πλέον κοστοβόρα, άνω των 20 εκατ., αλλά και η πλέον υποσχόμενη), διότι είναι αδύνατο να διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από τις ξένες τράπεζες χωρίς συμβόλαιο: η εμπορική συμφωνία με την BP (αγορά για έξι χρόνια του συνόλου της παραγωγής) δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω της υποχρέωσης πώλησης της παραγωγής στα ΕΛΠΕ, με τα οποία επίσης δεν υπάρχει συμβόλαιο, αλλά απλώς το νομικό πλαίσιο του 1999 που είχε δημιουργηθεί όταν τα ΕΛΠΕ ήταν κρατικά για να διασφαλισθεί ότι θα υπάρχει πελάτης για την παραγωγή του Πρίνου, που επίσης είχε βρεθεί υπό κρατικό έλεγχο, μετά την αποχώρηση των Καναδών.
Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία ήδη αναζητεί γεωτρύπανο για τη νέα χρονιά, καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη και η διαθεσιμότητα περιορισμένη. Ωστόσο, δεν μπορεί να προχωρήσει στις προγραμματισμένες γεωτρήσεις (ίσως και σε μία έξτρα στον Πρίνο) χωρίς διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις.
Σημειώνεται ότι η χρήση ενός γεωτρυπάνου στοιχίζει περί τα 200.000 δολάρια ημερησίως, αυτήν την περίοδο. 

ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ Ανακοίνωση – Δελτίο τύπου
Προκλητική τροπολογία υπέρ
της Deutsche Telekom και των τραπεζιτών!!!

   Η κυβέρνηση με προκλητικό και απαράδεκτο τρόπο κατέθεσε τροπολογία, την οποία ετοιμάζεται να περάσει στα μουλωχτά και νύχτα για να διευκολύνει τη γερμανική εταιρεία να απολύσει περίπου 2000 εργαζόμενους.
   Τις θέσεις αυτές σταθερής εργασίας θα τις αντικαταστήσει με μαύρη εργασία εργολάβων και με «ενοικιάσεις» εργαζόμενων από τις δουλεμπορικές θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ, OTEplusE-Value κ.λ.π..
   Την τροπολογία αυτή την κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την «κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων».
   Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων  όπως το 2005 αντιτάχτηκε – κόντρα στο ρεύμα- στην επαίσχυντη εθελουσία έτσι και σήμερα θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και τη χειμαζόμενη κοινωνία για την συμπαιγνία κυβέρνησης – D.T και Τραπεζιτών. 
   Η (ν)τροπολογία αυτή είναι φωτογραφική, ευνοεί προκλητικά την D.T και τους τραπεζίτες που έχουν διαμορφώσει ανάλογα προγράμματα (Eurobank, Εθνική κ.λ.π.) γι’ αυτό και οι διαπλεκόμενοι (λαλίστατοι κατά τ’ άλλα) καναλάρχες και τα παπαγαλάκια τους ποιούν την νήσσα!
   Προβλέπει ότι όσοι μπαίνουν σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου (προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος) και πληρώσουν όλες τις ασφαλιστικές εισφορές άμεσα, θα ισχύουν τα σημερινά όρια ηλικίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις και όχι το νομικό καθεστώς που θα διαμορφωθεί μετά από 3, 5 ή 7 χρόνια που θα συνταξιοδοτηθούν.

   Δηλαδή:
·         Αν ένας εργαζόμενος που είναι σήμερα π.χ 53 χρονών και μπει στο πρόγραμμα, μετά από 7 χρόνια το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί 60 χρονών.
·         Αν ο ίδιος ή ένα άλλος εργαζόμενος δεν επιλέξει να μπει στο πρόγραμμα και συνεχίσει να δουλεύει μετά από 7 χρόνια αν τα όρια ηλικίας έχουν αυξηθεί θα πάρει σύνταξη το 2027 ή το 2030!
  
   Με αυτό τον τρόπο η D.T εκβιάζει.  Ή φεύγεις τώρα «εθελουσίως» ή αλλιώς κινδυνεύεις να πάρεις τη σύνταξη…… 70 χρονών.  Αυτό μήπως λέγεται εκβιασμός;
   Μήπως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας; Ποια ισότητα όμως, ποιο σύνταγμα και ποιο κράτος δικαίου,  τα έχουν κάνει κουρελόχαρτα προ πολλού.
·         Οι άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε άλλες επιχειρήσεις που δεν τους «δελεάζουν» με συνταξιοδοτικά προγράμματα, γιατί πρέπει να δουλεύουν 5, 7 ή 10 χρόνια παραπάνω;
   Το κεφάλαιο ξέρουμε από παλιά ότι δεν έχει ούτε ηθική, ούτε πατρίδα, προκειμένου να κερδοσκοπήσει μεταχειρίζεται όλους τους τρόπους.
   Μια κυβέρνηση όμως έστω και τροικανή μπορεί να παρουσιάζει απροκάλυπτα ένα τόσο ανήθικο πρόσωπο;  Εδώ η γυναίκα του καίσαρα και είναι και το διατυμπανίζει ότι είναι…. τιμία.
     
   Η τροπολογία – έκτρωμα από μόνη της σηματοδοτεί το κατάντημα του πολιτικού προσωπικού που δρα σαν το μακρύ χέρι της τρόικα, του κεφαλαίου -ελληνικού και ξένου- που δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα για ένα κράτος δικαίου που σέβεται έστω και τυπικά βασικές αρχές της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

·         Καλούμε τους Βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου να αντιταχθούν σ’ αυτό το ανοσιούργημα που επιχειρείται και να επιστρέψουν σαν απαράδεκτη την επαίσχυντη τροπολογία στους συντάκτες της Deutsche Telekom και των Τραπεζιτών.

·         Καλούμε τους εργαζόμενους του ΟΤΕ να αντιδράσουν, να μην συναινέσουν, να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα των «εθελούσιων» απολύσεων, να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς της εργοδοσίας και να συμβάλουν στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας.

   Μια τέτοια κυβέρνηση που φτάνει σε τέτοιο κατάντημα δεν  μπορεί να την εμπιστεύεται κανένας, ούτε οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ για δήθεν κατοχύρωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων ακόμα και να περάσει την επαίσχυντη τροπολογία.  Σήμερα θα την περάσει και αύριο θα την αναιρέσει.
   Όσοι την εμπιστευτούν θα κλαίνε σαν τις μωρές παρθένες μετά από λίγα χρόνια όπως κλαίνε και οι «πονηροί» της εθελούσιας του 2005 που τους έκοψαν το 60% της σύνταξης  και τους βρίζουν από πάνω σαν…… υψηλοσυνταξιούχους!
   Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να εμπιστεύεται και να σέβεται μια τέτοια κυβέρνηση – παπαγαλάκι των ξένων και των ντόπιων κεφαλαιοκρατών.


Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!


                                           ΑΣΕ                                   Αθήνα: 27-11-2013


Υ.Γ:  Την εργοδοτική πλειοψηφία της ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν την καλούμε να κάνει τίποτα. Οι πανάθλιοι εργατοπατέρες έχουν χάσει προ πολλού την έξωθεν καλή μαρτυρία, άσε που οι περισσότεροι ετοιμάζονται να την κάνουν…. με ελαφρά πηδηματάκια.