Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Hacker πήρε το αποτύπωμα υπουργού Άμυνας από φωτογραφία

Hacker and the Fingerprint hacker
Ηacker κατάφερε να αναπαράγει το δαχτυλικό αποτύπωμα της Γερμανίδας υπουργού Άμυνας Ursula von der Leyen απλά με τη σάρωση μιας φωτογραφίας του αντίχειρά της. Οι φωτογραφίες αυτές είχαν δημοσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.Hacker and the Fingerprint hacker

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι με αρκετή προσοχή, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να αντιγραφούν από αντικείμενα με γυαλισμένες επιφάνειες που έχουν αγγιχτεί από ένα άτομο. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης από την αστυνομία, αλλά οι ερευνητές ασφάλειας κατάφεραν να αποδείξουν ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον κανέναν.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να αναπαραχθούν από εικόνες

Στο συνέδριο για hackersChaos Computer Club στο Αμβούργο φέτος, ο Jan Krissler, γνωστός και ως Starbug, παρουσίασε τον τρόπο που το βιομετρικό χαρακτηριστικό μπορεί να αναπαραχθεί από τις φωτογραφίες ενός δακτύλου.

Ο Krissler είναι ένας ερευνητής ασφαλείας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, και εξετάζει τις αδυναμίες των βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας.

Το δακτυλικό αποτύπωμα που κατάφερε να αναπαράγει, το βρήκε σε μια φωτογραφία του αντίχειρα της von der Leyen, η οποία ελήφθη σε συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβριο. Μετά χρησιμοποίησε πρόσθετες κοντινές φωτογραφίες για να γεμίσει τα ελλείποντα τμήματα του δακτυλικού αποτυπώματος.Hacker Fingerprint hacker

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή ήταν το VeriFinger, το οποία ενσωματώνει την τεχνολογία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για ολοκληρωτές βιομετρικών συστημάτων και βασίζεται σε έναν ισχυρό αλγόριθμο που συμμορφώνεται με το πρότυπο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Fingerprint Extractor είναι μια εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για τους καταναλωτές στην τιμή των €20 εάν αγοραστούν εννέα άδειες χρήσης.

Η συγκεκριμένη ευπάθεια είναι μάλλον κάτι που πρέπει να ανησυχήσει τους κατασκευαστές συσκευών καθώς όλο και περισσότερες χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η απόκτηση ενός δακτυλικού αποτυπώματος μέσω της μεθόδου Krissler, μπορεί να παρακάμψει όλα τα βιομετρικά συστήματα που διασφαλίζουν την πρόσβαση πολλά διαφορετικά μέρη, διότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η φυσική πρόσβαση.

Δείτε το βίντεο παρουσίασης (Γερμανικά)ΠΗΓΗ:iguru.gr

Οι αλλαγές στις συντάξεις που θα ισχύσουν από 1/1/2015

Picture 0 for Οι αλλαγές στις συντάξεις που θα ισχύσουν από 1/1/2015
Από τη Β.Καράογλου ΑΕ
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Επένδυση στο φύλλο της 27ης Δεκεμβρίου 2014.

Με την έναρξη του νέου έτους 2015 τίθενται σε εφαρμογή οι εννέα αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων που είναι ήδη ψηφισμένες με παλαιότερους νόμους και έχουν χρονικά στάδια υλοποίησης.

Ποιες είναι οι θεσμοθετημένες αλλαγές που θα ισχύσουν από 1-1-2015;

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του Ν. 3863/2010 από 1-1-2015 προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων θα ισχύσει μεικτό σύστημα που πρακτικά σημαίνει:

Για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 θα εφαρμόζεται ο παλιός τρόπος υπολογισμού σύνταξης του ΙΚΑ.

Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετήσιων αποδοχών (χωρίς ΔΧ-ΔΠ-ΕΑ) της καλύτερης 5ετίας μέσα στην τελευταία 10ετία (δηλαδή μέχρι 31/12/2010). Οι αποδοχές της κρίσιμης 10ετίας αναπροσαρμόζονται αφού πολλαπλασιαστούν με τους λεγόμενους «συντελεστές ωρίμανσης», όπως αυτοί καθορίζονται από το ΙΚΑ για κάθε έτος ξεχωριστά.

Από τις αναπροσαρμοσμένες αποδοχές επιλέγεται η πιο συμφέρουσα 5ετία. Το άθροισμα των ποσών της 5ετίας διαιρείται με τον αριθμό των μηνών απασχόλησης. Το πηλίκο της διαίρεσης κατατάσσει τον «υποψήφιο» συνταξιούχο σε μία από τις Ασφαλιστικές Κλάσεις (από 10η έως 28η) η οποία καθορίζει και τον τεκμαρτό μισθό βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη, αφού ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός των ημερών υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης.

Στον χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης συντάσσονται οι μέρες επιδότησης λόγω μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, οι μέρες επιδότησης λόγω εφεδρείας και υπό προϋποθέσεις οι μέρες επιδότησης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Για την προσαύξηση της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πλασματικοί χρόνοι που εξαγοράζονται (όχι οι χρόνοι με δωρεάν αναγνώριση), καθώς και ο χρόνος απασχόλησης σε ΒΑΡΕΑ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, εφόσον ξεπερνά τις 3.300 μέρες στον κλάδο αυτόν.

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής το (β) τμήμα του ποσού της σύνταξης που θα δικαιούται θα προκύπτει από τον συνυπολογισμό της βασικής σύνταξης και του ποσού της αναλογικής σύνταξης.

Ειδικότερα:
Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και 65ου έτους της ηλικίας.

Ορίζεται ότι η ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ είναι 360€.

Καταβάλλεται κλάσμα της βασικής σύνταξης ανάλογο των ετών που θα διανυθούν από 1-1-2011 και μετά.

Ο συντελεστής για τα συντάξιμα έτη από 1-1-2011 και μετά είναι αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συντάξιμου χρόνου.

Το άθροισμα των ποσών που προκύπτει από την καλύτερη τελευταία 5ετία και τα δύο επιμέρους ποσά της βασικής και της αναλογικής σύνταξης αποτελούν το συνολικό ποσό της σύνταξης. Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη ο συνταξιούχος δικαιούται προσαυξήσεις.

2.Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα το 2015 με 10.500 μέρες ασφάλισης σε σύνολο, από τις οποίες 7500 μέρες στον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΕΙΝΩΝ.

Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι 7 πλασματικών ετών, μόνο για τη συμπλήρωση των 10.500 και όχι των 7500 (ΒΑΡΕΩΝ).

Πλήρης σύνταξη σε ηλικία 62 ετών. Μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60ετών.

3.Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ, των γυναικών με 10.000 μέρες ασφάλισης.

Για το 2015 απαιτούνται 12.000 μέρες(με δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι 7 ετών πλασματικού χρόνου) και ηλικία 62 ετών για πλήρη σύνταξη και 61 ετών για μειωμένη.

4.Αύξηση χρόνου ασφάλισης  για συνταξιοδότηση των ενστόλων. Από 1-1-2015, οι ένστολοι που θα θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας 24 έτη και 6 μήνες πραγματικής υπηρεσίας, θα δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών, ή 40 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Στα 40 έτη ασφάλισης μπορούν να προσμετρηθούν ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης, ο πλασματικός χρόνος στρατιωτικής θητείας και η πλασματική 5ετία (των ενστόλων).
5.Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ για τους υπαλλήλου του δημοσίου δια όσους αποχώρησαν μέχρι 31-8-2013 δεν θα υπάρξει μείωση του ποσού. Για τους συνταξιοδοτηθέντες από 1-9-2013 και μετά, ο υπολογισμός του ποσού θα γίνει με νέο μαθηματικό τύπο, χωρίς αυτός να έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστός, ο οποίος σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις  συνεπάγεται μειώσεις έως 50%.

6.Με τον νέο μαθηματικό τύπο θα υπολογίζονται και τα εφάπαξ από τους φορείς πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα καθώς και τα μερίσματα από τα μετοχικά ταμεία.

7.Και νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων, σε ποσοστό 10% σε εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Κάθε φορά που θα προκύψει έλλειμμα, το ταμείο θα πρέπει να αναπροσαρμόζει τις παροχές του.

8.Μείωση κατά 4% της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, σε εφαρμογή του Ν. 2458/1997, που άρχισε να ισχύει από   το 2003 και θα ολοκληρωθεί (με τα ισχύοντα σήμερα το 2026).

9.Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ποσοστού αναπλήρωσης για τις συντάξεις του δημοσίου που άρχισε να εφαρμόζεται από 1-1-2008 και εφεξής. Από 1-1-2015 το ποσοστό αναπλήρωσης από 80% που ήταν μέχρι 31-12-2007 μειώνεται σε 73%.

Όλα τα ανωτέρω θα ισχύσουν εφόσον δεν υπάρξουν «αιφνιδιαστικές» αλλαγές στις αρχές του 2015, όπως επιτακτικά ζητά η τρόικα.


ΠΗΓΗ:forologikanea.gr

Το κοίτασμα Ιωαννίνων πρώτο ελληνικό "θύμα" της πτώσης των τιμών του πετρελαίου

Το κοίτασμα Ιωαννίνων πρώτο ελληνικό "θύμα" της πτώσης των τιμών του πετρελαίου
Η σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου που περιορίζει τα περιθώρια για έρευνα και  εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων, καταγράφει ήδη το πρώτο "θύμα" στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της Ελλάδας. 

Η αποχώρηση της Petra Petroleum απ' το κοίτασμα των Ιωαννίνων, που ήταν γνωστή στην ελληνική κυβέρνηση εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, αποτελεί σαφή ένδειξη μίας τάσης που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό στο υπουργείο Ενέργειας. 

Η καναδική εταιρεία, που κατείχε το 20%, υπέγραψε συμφωνία πώλησης του ποσοστού στην Energean Oil η οποία πλέον μόνη της αναμένεται να "τρέξει" το πρότζεκτ. 

Σύμφωνα με την Petra Petroleum  η έξοδος απ' το κοίτασμα των Ιωαννίνων είναι λόγω του νέου σχεδιασμού μετά την εξαγορά της από τη Mitra Energy από τις Φιλιππίνες, χωρίς πάντως να αναφέρει ως αιτία την πρόσφατη πτώση των τιμών. 

Ωστόσο η πτώση του πετρελαίου διεθνώς έχει οδηγήσει τις εταιρείες να αλλάξουν στρατηγικές, ματαιώνοντας πολλά από προγραμματισμένα έργα, ξυπνώντας ανησυχίες και τους ελληνικούς διαγωνισμούς πετρελαίου. 

Η MacKenzie εκτιμά ότι μόνον τρεις (Premier, Oilsearch και Denbury) από τους 40 ανεξάρτητους πετρελαιοπαραγωγούς μπορούν να επιβιώσουν χωρίς μεγάλες περικοπές, καθώς για κάθε 10 δολάρια πτώση οι μεγάλοι όμιλοι χάνουν έσοδα 4,5 δισ. Δολάρια. Επίησς, σύμφωνα με τη Goldman Sachs το φθηνό πετρέλαιο απειλεί επενδύσεις συνολικού ύψους 1 τρισ. Δολαρίων, καθώς μόνο το 1/3 των σχεδιών είναι επικερδές.Υπενθυμίζεται ότι στα Ιωάννινα, οι εκτιμήσεις για τα απολήψιμα αποθέματα κυμαίνονται από 50- 100 εκατομμύρια βαρέλια. 

Υπενθυμίζεται ότι η Petra Petroleum Inc είναι εταιρεία με έδρα τον Καναδά και ασχολείται με εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία είναι υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Τορόντο. Δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές της Ευρώπης, Αφρικής και Μέση Ανατολή. 


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Ενεργοποιήθηκε: Βρες τα ένσημά σου με λίγα κλικ - Όλες οι οδηγίες για το "ασφαλιστικό βιογραφικό

Βρες τα ένσημά σου με λίγα κλικ - Όλες οι οδηγίες για το "ασφαλιστικό βιογραφικό"
Ενεργοποιήθηκε –όπως ήταν προγραμματισμένο- η εφαρμογή για την αναζήτηση του ηλεκτρονικού βιογραφικού. Απευθύνεται σε πρώτη φάση στους «νέους» ασφαλισμένους δηλαδή σε αυτούς που απέκτησαν το πρώτο τους ένσημο μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Είναι εξαιρετικά πιθανό, ακόμη και ως «νέοι» να εντοπίσετε ελλείψεις στο βιογραφικό σας. Ωστόσο, θα αποκτήσετε μια πρώτης τάξεως εικόνα για το τι έχει συμβεί στο ασφαλιστικό σας παρελθόν.

Πώς θα βρείτε το βιογραφικό; Ετοιμάστε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisκαι εντοπίστε τον ΑΜΚΑ σας. Είναι τα στοιχεία που θα ζητηθούν για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:
Η έκδοση του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού βιογραφικού θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx. Θα επιλέξετε την επιλογή «ασφαλιστικό βιογραφικό»
Θα σας ζητηθεί ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι κωδικοί του Taxis. Πατήστε «είσοδος»
Θα προκύψει μια γενική σελίδα η οποία δείχνει τα προσωπικά σας στοιχεία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία είστε ασφαλισμένοι.
Πατώντας «εκτύπωση ασφαλιστικού βιογραφικού» θα έρθει στην επιφάνεια μια πολυσέλιδη φόρμα με όλα τα ένσημα που έχετε κολλήσει από την 01/01/1994 και μετά. Η αποτύπωση γίνεται ανά μήνα και ανά ταμείο. Με μια ματιά θα μπορείτε να βρείτε πόσα ένσημα έχουν κολληθεί ανά μήνα, τις μεικτές αποδοχές σας καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Εργοδότη που σας έχει κολλήσει τα ένσημα. Επίσης, θα μπορείτε να δείτε και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα από "ασφαλιστικό βιογραφικό" όπως εμφανίζεται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ


Στο «ασφαλιστικό βιογραφικό» (το οποίο δυστυχώς δεν κάνει και πρόσθεση των ενσήμων την οποία θα πρέπει να κάνετε από μόνοι σας) υπάρχει η ακόλουθη επισήμανση: «Ο λογαριασμός απεικονίζει ενιαία τα στοιχεία ασφάλισης στα πληροφοριακά συστήματα των ΦΚΑ που ταυτοποιήθηκαν κατά την τελευταία ενημέρωση και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης»
Προς το παρόν, στο σύστημα έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 1994 μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και από το 1998 έως σήμερα για τον ΟΓΑ. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί 22,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης. Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ.


ΠΗΓΗ:.fpress.gr

ΔΕΠΑ - Ρήτρα Take or Pay για Φέτος


Δεν θα αποφύγει, κατά πάσα πιθανότητα, η ΔΕΠΑ να καταβάλει ρήτρα take or pay στη ρωσική Gazprom, για τις μειωμένες ποσότητες φυσικού αερίου που απορρόφησε το 2014. Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιριών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οριστική απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη από την Gazprom στην ολοκληρωμένη πρόταση που έχει υποβάλει η ΔΕΠΑ, ασφαλείς πληροφορίες του energia. gr αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξει τίμημα, έστω και περιορισμένο, για την «τρύπα» στην απορρόφηση των συμβολαιοποιημένων ποσοτήτων της φετινής χρονιάς. Σε αυτήν την περίπτωση η ΔΕΠΑ θα είναι υποχρεωμένη να μετακυλήσει την επιβάρυνση αυτή στους πελάτες της.
Όπως έχει μεταδώσει ήδη το energia. gr, η ΔΕΠΑ είχε υποβάλει στα τέλη Νοεμβρίου πρόταση στην Gazprom, για την ανακατανομή των ποσοτήτων που προμηθεύεται από το ρωσικό κολοσσό για μία τριετία, ήτοι, το 2014, το 2015 και το 2016, επιδιώκοντας να υπάρξει μια νέα συμφωνία για μικρότερες συμβατικές ποσότητες φυσικού αερίου κατά τη συγκεκριμένη τριετία, τις οποίες, ωστόσο, πρότεινε να καλυφθούν πλήρως από το 2017 και μετά. Για το θέμα αυτό στάλθηκε και δεύτερη επιστολή της ΔΕΠΑ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ υπήρξαν και συνεχείς επαφές με τη Μόσχα.
Το γεγονός ότι είναι πολύ νωπή η νέα σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΠΑ με την Gazprom και η οποία εμπεριέχει συγκεκριμένους όρους, με τους οποίους συναίνεσε η ελληνική πλευρά, καθιστά, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το energia. gr, πολύ δύσκολη έως αδύνατη τη δυνατότητα αποφυγής πληρωμής ρήτρας για το 2014. Αυτό που προσδοκάται είναι να περιορισθεί όσο γίνεται η συγκεκριμένη επιβάρυνση για τη ΔΕΠΑ, και ταυτόχρονα, να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της για την αναθεώρηση των ποσοτήτων κατά τα δύο επόμενα χρόνια.
Η Gazprom εξακολουθεί και κρατά κλειστά τα χαρτιά της, με τις συνομιλίες να κινούνται σε εξαιρετικά αργό ρυθμό. Προσδοκάται, ωστόσο, ότι οριστική απάντηση θα υπάρξει ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και πάντως πριν από την έναρξη των γιορτών των Χριστουγέννων στη Ρωσία, που είναι με βάση το παλαιό ημερολόγιο, στις 7 Ιανουαρίου 2015.
Οι πωλήσεις της ΔΕΠΑ φέτος αναμένεται να κλείσουν με -25%, γεγονός που πιστοποιείται και από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, για τις παραδόσεις φυσικού αερίου ως την παραμονή των Χριστουγέννων. Η κατανάλωση αερίου στην εγχώρια αγορά για το 2014 υπολογίζεται σε 7,5 TWh, ποσότητα που είναι αντίστοιχη με αυτή του 2005, δηλαδή, μία δεκαετία πίσω.


ΠΗΓΗ:energia.gr

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ


ΓΣΕΕ: "Τρύπα" 1,6 δισ. ευρώ στα Ταμεία το 2015

ΓΣΕΕ: "Τρύπα" 1,6 δισ. ευρώ στα Ταμεία το 2015
Για τον εκτροχιασμό του συστήματος εκροών – εισροών στο ασφαλιστικό σύστημα προειδοποιεί η ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεσή της, τονίζοντας ότι το 2015 θα είναι έτος – σταθμός για την ομαλή λειτουργία του εν λόγω συστήματος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Καθημερινής, παρά τις συνεχείς περικοπές στις συντάξεις και την αύξηση των συνταξιοδοτικών ορίων, ο εκρηκτικός συνδυασμός της υψηλής ανεργίας, της ανασφάλιστης εργασίας, της αύξησης των νέων συνταξιούχων και της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης συνθέτουν ένα σκηνικό τεράστιων ελλειμμάτων στα Ταμεία.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω αλλά και άλλων παραγόντων οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% και τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων να αυξηθούν “τρύπα” συνολικού ύψους 1,6  δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, το έλλειμμα του ΙΚΑ, του μεγαλύτερου ταμείου στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 982,5 εκατ. ευρώ, του ΟΑΕΕ στα 545,7 εκατ. ευρώ και του ΟΓΑ σε 60 εκατ. ευρώ.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

It's the energy, stupid!


Με την ατάκα "It's the economy, stupid!" οι υπεύθυνοι στρατηγικής της εκλογικής εκστρατείας του Κλίντον το 1992 πέτυχαν να κατατροπώσουν το Μπους και να αφήσουν παρακαταθήκη για τους νεότερους μια απλή φράση, που εστιάζει στην ουσία του προβλήματος. Παραφράζοντας τη φράση του Κλίντον σήμερα κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε "It's the energy, stupid!", για όλους όσους δεν αντιλαμβάνονται πως ...
η διασφάλιση εφοδιασμού της οικονομίας με φθηνή ενέργεια αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

H Centrica είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Βρετανίας και επικεφαλής της τα τελευταία 8,5 χρόνια είναι ο Sam Laidlaw, ο οποίος από τις αρχές του 2014 είχε εκφράσει τη βούλησή του ν' αποχωρήσει στο τέλος του έτους. Πριν λίγες μέρες λοιπόν έγραψε ένα σύντομο άρθρο για την εικόνα της ενέργειας όπως την έζησε ο ίδιος και πάντα έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι επικεφαλής των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών.

Το πρώτο λοιπόν που επιλέγει ο Laidlaw να επισημάνει είναι πως όταν ο ίδιος ανέλαβε καθήκοντα, πριν 8,5 χρόνια, δεν υπήρχε διακριτό Υπουργείο Ενέργειας, η ενέργεια ήταν μαζί με τη βιομηχανία αι τις επιχειρήσεις και μόνο το 2008 συστάθηκε το Υπουργείο Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, (με πρώτο Υπουργό το μετέπειτα αρχηγό των Εργατικών Εντ Μίλιμπαντ). Μήπως σας θυμίζει κάτι από τα καθ' ημάς; Σήμερα, συνεχίζει, με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα είτε στους φουσκωμένους λογαριασμούς, είτε στις γεωτρήσεις για το σχιστολιθικό αέριο, είτε στα μικρά περιθώρια εφεδρείας στην ηλεκτροδότηση, είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς πως η ενέργεια δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής, με ένα διακριτό Υπουργείο.

Ωστόσο είναι άλλο πράγμα να αντιλαμβάνεται κανείς τις προτεραιότητες κι άλλο πράγμα το ποιες λύσεις θα προωθήσει. Κατά τη θητεία του διαπίστωσε διάρρηξη της συναίνεσης των πολιτικών για τις διάφορες λύσεις και σαφώς αποκλίνουσες απόψεις.

"It all looked very different before the financial crisis - Όλα", λέει, "ήταν πολύ διαφορετικά πριν την οικονομική κρίση". Για ένα λεπτό, για ποια κρίση μιλάει; Υπάρχει κρίση στη Βρετανία; Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις χώρες PIIGS, όπως περιπαικτικά αποκαλούσαν όλοι τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου; Η αλήθεια είναι πως η οικονομική κρίση που ξέσπασε με την κατάρρευση της Leehman Brothers έχει επηρεάσει τους πάντες στην Ευρώπη, καθώς ο βαθμός μόχλευσης των τραπεζικών κεφαλαίων είχε φθάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Στη Βρετανία η "βόμβα" έσκασε στα χέρια του Γκόρντον Μπράουν, που συμμάζεψε γρήγορα τα ασυμμάζευτα, αλλά με συνέπεια να χάσει τις εκλογές απ' τον Κάμερον. Εκλογές που με τη σειρά του θα χάσει το Μάιο κι ο Κάμερον, καθώς η βαθιά δομική κρίση του καπιταλισμού στην Ευρώπη δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αν δεν αλλάξει η μονεταριστική πολιτική.

Πριν την κρίση η Centrica ήταν μια επιχείρηση κυρίως της λιανικής πώλησης, αλλά η άνοδος της τιμής του πετρελαίου την ανάγκασε να επενδύσει σε δικά της εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από αέριο και σε κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Έπειτα ήλθε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, που τους ανάγκασε να προσπεράσουν επενδυτικές ευκαιρίες στο λιθάνθρακα και να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα ενεργειακό μείγμα με το μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Κι έπειτα ήλθε η κρίση χρηματοδότησης, που τους οδήγησε σε αμυντικές κινήσεις διαχείρισης κινδύνου, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν μερίδιο σε πυρηνικά εργοστάσια και να αυξήσουν κατά 50% τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Στις εκλογές του 2010 όλοι οι πολιτικοί ορκίστηκαν πίστη στην "πράσινη ατζέντα", χωρίς δυστυχώς να καταλάβουν τις συνέπειες που θα είχε για το πορτοφόλι των καταναλωτών. Φαίνεται πως και στη Βρετανία, όπως και στην Ελλάδα της "πράσινης ανάπτυξης", οι πολιτικοί είτε δεν είχαν πάρει είδηση το σκάσιμο της "πράσινης φούσκας" το 2009 στην Ισπανία, είτε το είχαν πάρει είδηση κι εξαπατούσαν συνειδητά τους πολίτες τους. Διαλέγετε και παίρνετε.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν, κι εξακολουθεί να είναι, η ορθή μακροπρόθεσμη πολιτική. Ωστόσο βραχυπρόθεσμα οι πολίτες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το τι πληρώνουν κι έχει γίνει μια πρόκληση για τις εταιρείες να αιτιολογούν τις αυξανόμενες χρεώσεις.

Η επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ έχει κάνει την Ευρώπη λιγότερο ανταγωνιστική. Η πρόσφατη μείωση της τιμής του πετρελαίου θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης, αλλά δεν συμβάλλει καθόλου στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, που φαίνεται να μας απασχολεί όλο και περισσότερο.

Το ενεργειακό τοπίο έχει αλλάξει λοιπόν πολύ μέσα στα 8,5 χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και του σχιστολιθικού αερίου. Και η πτώση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να ωφελεί τα εισοδήματα, σημαίνει ωστόσο πως οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώνουν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά για να χρηματοδοτήσουν τεχνολογίες χαμηλότερου άνθρακα.

Η διασφάλιση χαμηλής τιμής ενέργειας παραμένει η άμεση προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει διαιρέσει βαθιά τους πολιτικούς, ενόψει μάλιστα των επερχόμενων εκλογών. Η ασφάλεια του εφοδιασμού φαινόταν να είναι σε τρίτη προτεραιότητα, ωστόσο αυτό πλέον αλλάζει.

Πρόσφατα έγινε δημοπρασία για τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος για το 2018. Συμμετείχαν μ' επιτυχία πολλά εργοστάσια ανθρακικά, πυρηνικά και αερίου, ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος κάποια εργοστάσια που απέτυχαν στη δημοπρασία να κλείσουν, ως μη οικονομικά. Κι αυτό είναι αποτέλεσμα της σημερινής εικόνας της ενεργειακής αγοράς, όπου οι τιμές καθορίζονται όλο και περισσότερο από κυβερνητικές παρεμβάσεις παρά από την ίδια την αγορά. 

Ενδιαφέροντα λοιπόν αυτά που είπε ο Laidlaw, αλλά όσοι έχετε παρακολουθήσει παλαιότερες αναρτήσεις για τη Βρετανική αγορά ηλεκτρισμού εύκολα θα διαπιστώσετε τι ΔΕΝ είπε ο Laidlaw και το έκανε εντελώς "γαργάρα": δεν αναφέρθηκε καθόλου στην έρευνα της Βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού εναντίον των Έξι Μεγάλων ενεργειακών εταιρειών για σχηματισμό καρτέλ, που διαρκώς ανέβαζαν τις τιμές καταγδέρνοντας τους καταναλωτές κι εξασφαλίζοντας άκοπη κερδοφορία. Είναι άλλωστε γνωστό πως σε όλο τον κόσμο όλες οι μεγάλες εταιρείες απεχθάνονται οποιοδήποτε έλεγχο απ' το κράτος, γι' αυτό κι όταν κι όπου μπορούν δεν διστάζουν να εξαγοράσουν και κάποιους επιλήσμονες της λαϊκής εντολής πολιτικούς. Θυμηθείτε ενδεικτικά τις δραστηριότητες της Ζήμενς στην Ελλάδα, της Lockheed Martin παλαιότερα, τις ατελείωτες μίζες των εξοπλιστικών και δείτε και τα πρόσφατα "κατορθώματα της Alstom", που εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές πρόστιμο στις ΗΠΑ για δωροδοκίες στην Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Για κάθε έναν πολιτικό που τα "πιάνει", δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε πως στην άλλη πλευρά του τραπεζιού βρίσκεται μια εταιρεία που τα "δίνει". Αλλά είδατε ποτέ μεγαλοστελέχη εταιρειών να καταδικάζονται για ενεργητική δωροδοκία; Και μεγάλες εταιρείες να αποκλείονται από διαγωνισμούς για αθέμιτες πρακτικές;


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr