Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Εξερευνήστε το πολύγλωσσο ενημερωτικό μας γράφημα για τις επικίνδυνες ουσίες

Από το osha.europa.eu
Ο EU-OSHA παρουσιάζει ένα διαδραστικό πληροφοριακό γράφημα το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει την εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών .

Το γράφημα αυτό παρέχει στους χρήστες στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες για τους εργαζομένους και τα οφέλη που απορρέουν από τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, είναι φιλικό προς..

Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα «αποκλεισμένα» στην Επιτροπή

Από το energypress.gr
Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II) έχει αποκλειστεί  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ορισμένοι Επίτροποι έκριναν τα κριτήρια ως «υπερβολικά ελαφριά», όπως..