Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ καταγγέλει η Κύπρος

Τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ καταγγέλει η Κύπρος
Η Κύπρος κατήγγειλε την Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη για τις πρόσφατες «τουρκικές προκλήσεις» στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ καταγγέλει η Κύπρος
Με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον διεθνή οργανισμό, πρέσβης Νίκος Αιμιλίου, κατήγγειλε την Τουρκία για «συνέχιση των προκλητικών και παράνομων δραστηριοτήτων» της στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός των χωρικών υδάτων, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας της Κύπρου.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το σκάφος Barbaros Hayreddin Pasa, ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρίας πετρελαίου της Τουρκίας ΤΡΑΟ, διενέργησε μεταξύ 12 Δεκεμβρίου 2013 και 14 Ιανουαρίου 2014, σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχή που εμπίπτει μερικώς εντός των χωρικών υδάτων, της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας της Κύπρου.
Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Τουρκία έχει κάνει κράτηση για την περίοδο από 17 Ιανουαρίου έως 13 Μαΐου 2014, περιοχών που εμπίπτουν στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό τη διενέργεια «παράνομων σεισμικών ερευνών».
Η επιστολή συνοδεύεται από δύο παραρτήματα όπου αποτυπώνονται, σε χάρτη της Κύπρου, οι θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διεξάγονται οι εν λόγω «παράνομες σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητες» της Τουρκίας.
Η επιστολή εστάλη με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2014 και κυκλοφόρησε χθες ως επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ:ethnos.gr

Με αυστηρούς όρους οι έρευνες πετρελαίου στα Ιωάννινα


Με ιδιαίτερα αυστηρούς περιβαλλοντικά όρους και χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στην χλωρίδα, στην πανίδα αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων θα προχωρήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή των Ιωαννίνων. 

Πρόκειται για την τρίτη μετά τον Πατραϊκό και το Κατάκολλο περιοχή που έχει επιλεγεί για να γίνουν εξορύξεις πετρελαίου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Μανιάτης ενέκρινε πρόσφατα τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή των Ιωαννίνων, την οποία είχε υποβάλει το Εργαστήριο Μεταλλευτικής τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για μια μελέτη 512 σελίδων, στην οποία εντοπίζονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν στη διάρκεια των ερευνών και της εξορυκτικής δραστηριότητας, ενώ αναλύονται οι ενδεχόμενες επιδράσεις στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει το “μπούσουλα” για να εκπονηθούν στη συνέχεια οι περιβαλλοντικές μελέτες από τον προτιμητέο επενδυτή που είναι η Εnergean Oil & Gas μαζί με την Καναδική Tetra.

Στην υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι σεισμικές έρευνες θα διέπονται από συγκεκριμένο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (Environmental Action Plan – EAP), ενώ στο σχεδιασμό όλων των υποστηρικτικών υποδομών που θα απαιτηθούν για όλες τις εργασίες και τις εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ελαχιστοποίηση κατάληψης του φυσικού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται κίνδυνος για το υδατικό περιβάλλον θα μπορούσε να εμφανιστεί μόνο σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή μεγάλης ποσότητας υδρογονανθράκων, ωστόσο στη μελέτη σημειώνεται ότι τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η πιθανότητα να υπάρξει τέτοιο φαινόμενο αφορά 1 έως 2 στις 10.000 γεωτρήσεις, ενώ σε περίπτωση υψηλών πιέσεων στις γεωτρήσεις η πιθανότητα εμφάνισης αυξάνεται σε 1 ανά χίλιες γεωτρήσεις. Ωστόσο προτείνεται η χωροθέτηση γεωτρήσεων και εγκαταστάσεων να αποφεύγει περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματα της μελέτης επισημαίνονται τα εξής:

Η υλοποίηση του σχεδίου δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις ή διαταράξεις προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας. Όλοι οι οικότοποι θα διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, αν και κάποια όχληση των ειδών πανίδας, έστω και πρόσκαιρη, είναι πιθανό να συμβεί. Γενικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις θα είναι μικρές και περιορισμένες σε μικρή αναλογικά έκταση και μπορούν να αναστραφούν σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά το πέρας των εργασιών και την αποκατάσταση του χώρου.

-Ανάλογη είναι η εκτίμηση ως προς τις επιπτώσεις για το έδαφος και το υπέδαφος, όπου σχετικά αναφέρεται ότι η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του έργου πρέπει να αποφεύγει τοπικά γεωλογικά στοιχεία ενδιαφέροντος, κοίτες πλημμυρών, υψηλής ποιότητας γεωργική γη κλπ. Στη μελέτη επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητα επιπλέον μέτρα προστασίας, πλην των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

- Σχετικά με το τοπίο, αναφέρεται ότι τόσο οι προσωρινές όσο και οι μόνιμες εγκαταστάσεις θα πρέπει να χωροθετούνται με στόχο τη μείωση της οπτικής διαταραχής και την προώθηση της αποτελεσματικής αποκατάστασης του διαταραγμένου τοπίου. Θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση ειδικής τοπιολογικής μελέτης, ενώ οι όποιες επιπτώσεις είναι αναστρέψιμες μετά την αποκατάσταση του χώρου.

Οι επιπτώσεις στα ύδατα

Ως προς το υδατικό περιβάλλον και με δεδομένο ότι θα τηρηθούν οι προδιαγραφές ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών και διαχείρισης των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων, δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής. Κίνδυνος θα μπορούσε να εμφανιστεί μόνο σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή μεγάλης ποσότητας υδρογονανθράκων, ωστόσο στη μελέτη σημειώνεται ότι τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η πιθανότητα να υπάρξει τέτοιο φαινόμενο αφορά 1 έως 2 στις 10.000 γεωτρήσεις, ενώ σε περίπτωση υψηλών πιέσεων στις γεωτρήσεις η πιθανότητα εμφάνισης αυξάνεται σε 1 ανά χίλιες γεωτρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η χωροθέτηση γεωτρήσεων και εγκαταστάσεων θα πρέπει να αποφεύγει περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες όπως επίσης να τηρεί τον όρο της δημιουργίας ζώνης προστασίας από το κύριο υδρογραφικό δίκτυο και την ακτογραμμή.

Χαρακτηριστικά, στην υπουργική απόφαση ορίζεται ότι θα διατηρείται μία ζώνη προστασίας 300 μέτρων εκατέρωθεν του βασικού υδρογραφικού δικτύου της περιοχής και 350 μέτρων από την ακτογραμμή.

-Για την ποιότητα του αέρα, αναφέρεται  ότι οι επιπτώσεις θα είναι γενικά μικρές και πλήρως αναστρέψιμες μετά το πέρας των εργασιών. Για το ενδεχόμενο αύξησης της συγκέντρωσης ρύπων δεν είναι απαραίτητα επιπλέον μέτρα προστασίας, ωστόσο ένας από τους αέριους ρύπους που θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά είναι το υδρόθειο, στην περίπτωση που αυτό εμφανιστεί στις εργασίες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όπως άλλωστε συμβαίνει επί 30 και πλέον χρόνια στην πετρελαϊκή παραγωγή του Πρίνου, με βάση τις διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές.

-Ως προς το κλίμα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αναφέρεται ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και την καύση θεωρείται επαρκές και δεν είναι απαραίτητα επιπλέον μέτρα προστασίας.

-Σε σχέση, τέλος, με την δημόσια υγεία, αναφέρεται ότι δεν αναμένεται καμία αρνητική επίπτωση.

Δημιουργείται μονάδα περιβάλλοντος

Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται και η δημιουργία Μονάδας Περιβάλλοντος, η οποία θα ιδρυθεί με ευθύνη της εταιρείας που θα έχει το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και θα επιβλέπεται από την Αρχή Σχεδιασμού, ουσιαστικά δηλαδή από το Δημόσιο.

Η μονάδα περιβάλλοντος θα έχει αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παρέμβαση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία κάθε έργου καθώς και στις φάσεις της ολοκλήρωσης ή αποχώρησης, Η μονάδα προσανατολίζεται σε θέματα περιβάλλοντος, τα οποία μπορούν να συνδυάζονται με θέματα ασφάλειας και υγείας του προσωπικού ενώ θα αποτελεί και τον σύνδεσμο επί όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων με τις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης.

Τέλος, στην υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι σεισμικές έρευνες θα διέπονται από συγκεκριμένο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (Environmental Action Plan – EAP), ενώ στο σχεδιασμό όλων των υποστηρικτικών υποδομών που θα απαιτηθούν για όλες τις εργασίες και τις εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ελαχιστοποίηση κατάληψης του φυσικού περιβάλλοντος,  την τήρηση κανόνων ελαχιστοποίησης των οχλήσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και να προβλέπονται εξαρχής με λεπτομέρεια οι διαδικασίες αποκατάστασης της περιοχής.
(της Μαριάννας Τζάννε, protothema.gr)

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Διαρροή πετρελαίου από σύγκρουση φορτηγίδων στο Μισσισσιπή


Ένα τμήμα 65 μιλίων του ποταμού Μισισίπι, συμπεριλαμβανομένου και του λιμένα της Νέας Ορλεάνης, έκλεισε για την κυκλοφορία σκαφών την Κυριακή , για να καθαριστεί το πετρέλαιο που διέρρευσε από φορτηγίδα, αφού αυτή έπεσε πάνω σ” ένα ρυμουλκό πλοίο, ανάμεσα στο Baton Rouge και τη Νέα Ορλεάνη.
Οι λιμενικοί υπάλληλοι δεν ξέρουν πόσο πετρέλαιο διέρρευσε, παρά μόνο ότι είναι εμφανής η παρουσία του στην επιφάνεια του ποταμού, μετά από τη σύγκρουση το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο Vacherie, που απέχει 47 μίλια δυτικά της Νέας Ορλεάνης από τη στεριά.
Η φορτηγίδα που ήταν φορτωμένη με ελαφρύ αργό πετρέλαιο και την τραβούσε το μήκους 25 μέτρων ρυμουλκό Hannah C. Settoon, χτύπησε το 51 μέτρων ρυμουλκό Lindsay Ann Erickson, που έσερνε φορτηγίδες σιτηρών.
Οι Λιμενικές αρχές έκλεισαν το ποτάμι από το 90ο έως το 155ο χιλιόμετρο, για να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση διερχομένων σκαφών και για να περιοριστεί η πετρελαιοκηλίδα.
Σύμφωνα με αξιωματικούς του Λιμενικού, οι εργασίες καθαρισμού κληρώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής και η πηγή της διαρροής στη φορτηγίδα σφραγίστηκε. Την ίδια στιγμή, το υπόλοιπο του πετρελαίου της τρακαρισμένης φορτηγίδας μεταφέρθηκε σε κάποια άλλη φορτηγίδα.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αιτίες της σύγκρουσης ερευνώνται.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Μια απέραντη ρουλέτα η Ελλάδα: απελευθερώνεται ο τηλεοπτικός τζόγος* Απελευθερώνεται η προβολή παιχνιδιών τζόγου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση
Η κυβέρνηση τζογάρει στη διαπλοκή
* Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 30% επί του μεικτού κέρδους από τον τζόγο
* Παρακάμπτεται η γνωμοδότηση του ΕΣΡ, Ανεξάρτητης Αρχής που συγκροτείται και λογοδοτεί στη Βουλή

Ένα ακόμη δώρο στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών προσφέρει η κυβέρνηση, μετά την αναβολή του ειδικού φόρου τηλεόρασης και τις ψηφιακές άδειες. Σε ένδειξη...ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες υποστήριξης που της έχουν προσφέρει ως τώρα στο σύνολό τους οι τηλεοπτικοί σταθμοί, η κυβέρνηση απελευθερώνει την προβολή παιχνιδιών τζόγου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Ο τζόγος θα είναι πλέον επιτρεπτός, θα μπαίνει στο σπίτι του καθενός, θέλει δεν θέλει, μέσω του τηλεοπτικού δέκτη και ο κάθε τηλεθεατής θα γίνει δυνάμει... τζογαδόρος. Τα σπίτια μας, μια απέραντη ρουλέτα! Τα τυχερά παιχνίδια του είδους «Call 4 cash», «Τηλεκύβος», «Super Game» ή όποιο άλλο όνομα έχουν, θα είναι πλέον νομίμως προβαλλόμενα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, μαζί βεβαίως με νέα παιχνίδια που θα αρχίσουν να ξεφυτρώνουν.
Όμως η εξυπηρέτηση στους πιστούς διαμεσολαβητές των πολιτικών της τρόικας και του Μνημονίου δεν σταματά εδώ. Όταν μάλιστα η κυβέρνηση έχει διαλύσει στη φορολογία όλες τις μεσαίες και χαμηλότερες τάξεις. Με άλλη διάταξη νόμου, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ή όσοι κατέχουν την άδεια εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών απαλλάσσονται και από την υποχρέωση να καταβάλλουν το 30% επί του μεικτού κέρδους από τα ποσά που θα προέρχονται από τη δραστηριότητα του τζόγου. Με άλλα λόγια, τα δημόσια ταμεία δεν θα έχουν το όφελος του 30% από τα ποσά θα αρχίσουν να διακινούνται μέσω των εκπομπών τυχερών παιχνιδιών, παρ' ότι το κάθε σπίτι θα επιβαρύνεται με αυτού του είδους την "ειδική" εμπορική δραστηριότητα.
Με τον νόμο 4209/21.11.2013 η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων επιτρέπεται, έως ότου εκδοθεί ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων (από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - ΕΕΕΤ) υπό δύο προϋποθέσεις: (α) αποδοχή εκ μέρους του παρόχου των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων και (β) απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σύμφωνα με τον νόμο (Ν.4002/2011 περί 30%) και του φόρου στα κέρδη των παικτών.
Όμως, με άλλη διάταξη, το δικαίωμα του Δημοσίου περιορίζεται στη φορολόγηση των παικτών και απαλλάσσει τις εταιρείες από την καταβολή του 30% επί των μικτών εσόδων τους: με τον Ν. 4224 της 31 Δεκεμβρίου 2013 αναστέλλεται για μεταβατικό διάστημα η απόδοση των δικαιωμάτων στο Δημόσιο. Για όσο διάστημα δεν εκδίδεται από την ΕΕΕΤ ο Κανονισμός διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων μπορούν να προβάλλονται ραδιοτηλεοπτικά τυχερά παιχνίδια, χωρίς οι εταιρείες να υποχρεούνται στην καταβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
Μέχρι σήμερα το ΕΣΡ έχει επιβάλει πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ, κυρίως σε AΝΤ1 και Alpha, αλλά και σε περιφερειακά κανάλια, για την προβολή «τυχερών παιχνιδιών», με αποτέλεσμα να διακοπεί η προβολή τους από τον περασμένο Απρίλιο. Πλέον τα τυχερά παιχνίδια είναι νόμιμα.
Να σημειωθεί ότι για την απελευθέρωση μετάδοσης τυχερών παιχνιδιών από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον στο παρελθόν ιδιοκτήτες αθλητικών ραδιοφώνων και εφημερίδων, όπως ο Φ. Μπόμπολας, ο οποίος και πίεζε σε αυτή την κατεύθυνση.

ΠΗΓΗ:avgi.gr

Κάλπη...κοι


Αν υπήρχε η δυνατότητα αύριο το πρωί με το χτύπημα ενός μαγικού ραβδιού να σε εξαφανίσουν, Έλληνα, θα το έκαναν. Έχει φθάσει πλέον η ώρα που δεν σε χρειάζονται άλλο. Το καθήκον σου, συνειδητά και ασυνείδητα, προς την ναζιστική Ενωμένη Ευρώπη το έκανες και με το παραπάνω. Ο στρατιώτης του Νότου έδωσε ό,τι είχε να δώσει και ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από το πεδίο κατασκευασμένης μάχης που έστησαν στρατηγοί και ηγέτες.
Η αλήθεια είναι ότι περίμεναν κάποια ανταρσία από το στράτευμα των νοτίων Βαλκανίων, όπως είχαν βρει από αυτό των βορείων Βαλκανίων δύο δεκαετίες πριν. Αλλά εδώ δε μάτωσε μύτη για το ναρκοπέδιο που σου έστηναν σιγά-σιγά κυκλώνοντας εσένα και τα πολύτιμά σου. Αν και βλέπαμε όλοι ότι ενώ εμείς είχαμε μπροστά το μέτωπο, οι κοινοβουλευτικοί στρατηγοί αντί να κυκλώνουν τους εχθρούς κύκλωναν εμάς, δεν κάναμε βήμα εναντίον τους. Αντίθετα στο τελευταίο σύνθημά τους “ψηφίστε μας” πατώντας πάνω στις νάρκες θα τρέξουν οι Έλληνες για την τελευταία έξοδο.
Γίναμε βάρος περιττό διότι, όπως καταλαβαίνεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τα τελευταία 4 χρόνια, αυτό που ήθελαν ήταν η χώρα που θεωρείς μέχρι σήμερα ότι σου ανήκει. Κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα σού ανήκει μόνο ότι σου επιτρέπουν να σού ανήκει. Έφθασες στο σημείο να διαπραγματεύεσαι την γη σου και την ζωή σου με αντίτιμο που θα ορίσει ο ναζιστής γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών. Χθες ήταν 50,000 ευρώ, σήμερα είναι 5,000 ευρώ και αύριο θα είναι 1 ευρώ. Η τιμή της ελευθερίας και της ζωής σου, απ' ό,τι βλέπεις, πέφτει κατακόρυφα. Στοιχίζεις περισσότερα πλέον απ' ό,τι μπορείς να δώσεις κι αυτό είναι αντίθετο με το σύστημα των Αρίων της Ευρώπης. Κοινώς μπορούσαν να ανεχτούν τον γύφτο όταν αυτός τους τάιζε, αλλά ήσουν, είσαι και θα είσαι πάντα για την Αρία φυλή των Ευρωπαίων, ο Γύφτος του Νοτιότερου άκρου των Βαλκανίων. Αυτός που κατά τύχη γεννήθηκε στον τόπο των θεών και των ηρώων.
Επί 200 χρόνια δεν είχαν τι να σε κάνουν. Σου όριζαν βασιλιάδες Βαυαρούς, πρωθυπουργούς που έσκυβαν σε κάθε προσταγή των Μεγάλων Δυνάμεων, δικτάτορες που το όνομά τους ήταν μεγαλύτερο από το ύψος τους και πρωθυπουργούς που υπέγραφαν την νέα υποδούλωσή σου στην ΕΟΚ με το πρόσχημα του εξευρωπαϊσμού. Μέχρι και σοσιαλιστή σού έφεραν γνωρίζοντας ότι θα τσιμπήσεις στο “πάρτα όλα” σπρώχνοντάς σε στο λάκκο με τα φίδια. Είχες την ευθύνη των επιλογών σου και τώρα περνάς από τον πάγκο για τις τρύπιες δεκάρες που σου έδωσαν με τις χούφτες και εσύ νόμιζες ότι έπαιρνες χρυσό. Σε έβαλαν στην ευρωπαϊκή σκέψη ότι όλα κοστίζουν και να τώρα που έφθασες εσύ να κοστολογείσαι  από τις εταιρείες τους ως ασθενής, ως άνεργος, ως αναξιοπαθούντας. Φαντάσου ότι ακόμα και για την ναζιστική φρίκη που έζησαν οι πρόγονοί σου, σε έβαλαν στο σκεπτικό να θέλεις να την εξαργυρώσεις, και το χειρότερο, με τον θάνατο και τον βασανισμό των προγόνων σου να ξεχρεώσεις τα δικά σου γούστα. Εις τον θάνατο του μαλάκα! Εκεί καταντήσαμε.
Τους έδωσες το δικαίωμα να σε αντιμετωπίζουν, όχι ως λαό που του ανήκει δικαιωματικά αυτός ο τόπος και η ιστορία, αλλά σαν τον τουρίστα που τυχαία έπεσε εδώ και τώρα δεν έχει να πληρώσει το ξενοδοχείο για να βγάλει την παγερή νύχτα. Βλέπεις κι εσύ την ιστορία σου δεν έκανες τον κόπο να την μάθεις, αλλά τώρα ευκαιριακά την παπαγαλίζεις άτσαλα για να υπερασπιστείς το δικαίωμα της ύπαρξής σου.
Μην ξεχνάς ότι το πολύτιμο επιστημονικό προσωπικό σου το έχουν ήδη πάρει με το πρώτο κύμα νεομετανάστευσης. Τώρα θα πάρουν και το δεύτερο βάζοντας λουκέτο σε ό,τι ακόμα δεν έχουν βάλει και θα μείνουμε πίσω κουτσοί, στραβοί και μίζεροι να ψάχνουμε τρύπα να κρυφτούμε. Αλλά επειδή και οι τρύπες έχουν αξία για τους Ευρωπαίους θα σου ετοιμάσουν τα ανάλογα γκέτο να στριμώξεις την οικογένεια, τα όνειρα και την ξεπεσμένη σου καταγωγή. Δεν είσαι άλλωστε και η γενιά της Προσφυγιάς, ούτε καν η γενιά της Κατοχής. Δεν αντιμετώπισες ποτέ εχθρό κατά μέτωπο για να ξέρεις πώς θα επιβιώσεις, αντίθετα τον εχθρό τον έβαζες στο σπίτι σου ως υποψήφιο σωτήρα του χωριού σου, της πόλης σου, της περιφέρειάς σου, της χώρα σου. Αυτής της χώρας που τώρα εσύ δεν χωράς.
Το πιο άνανδρο πάντως που έχει η ράτσα σου, νεοέλληνα, είναι το πείσμα σου να θέλεις να σώσεις τον διπλανό χωρίς αυτός να έχει ανάγκη την δικιά σου ύποπτη σωτηρία. Γουστάρεις να κάνεις κολιγιές ακόμη και με προδότες ή κουκουλοφόρους για μία θέση στο ψηφοδέλτιο. Για να μου αποδείξεις ότι εσύ είσαι “τρομοκράτης” και “αντιστασιακός”, ενώ εγώ ηττοπαθής. Ότι το δικό σου IQ είναι πιο υψηλό από το δικό μου, που έχω αποφασίσει να μην δίνω κώλο κι ας πεθάνω από ασιτία. Πολεμάς να μην μείνει ούτε μία στάλα ανυπότακτων σε τούτο το χώμα. Γκεμπελίζεις κλείνοντας όλες τις πιθανές διόδους μιας πραγματικής τελευταίας εξόδου.
4 χρόνια Κατοχής και αυτό που μένει τελικά από τους ήσυχους αυτόχειρες, από τους ήσυχους θανάτους, από τα ήσυχα λουκέτα, από τους ήσυχους λυγμούς, από τις ήσυχες καταθλίψεις, από την ήσυχη εθνική παράδοση άνευ όρων είναι ο ανυπόφορος θόρυβος που κάνει η κάλπικη φωνή σου πέφτοντας στους τενεκέδες του ξεπουλήματος.
Αναρτήθηκε από Simple Man


ΠΗΓΗ:simplemangreek.blogspot.gr/

ΓΣΕΕ: Στα €8 δισ. η απώλεια για τα ασφαλιστικά ταμεία το 2014 λόγω της ανεργίας

ΓΣΕΕ: Στα €8 δισ. η απώλεια για τα ασφαλιστικά ταμεία το 2014 λόγω της ανεργίας
Στα 8 δισ. ευρώ θα ανέλθει η απώλεια εσόδων των ταμείων και κυρίως του ΙΚΑ, το 2014, εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, υποστηρίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, με αφορμή τη σημερινή ατζέντα της τρόικας με το υπουργείο Εργασίας.

Οπωσδήποτε η ΓΣΕΕ θα εξετάσει, στην αυριανή ολομέλειά της, τα θέματα ένα προς ένα, αλλά δεδομένο είναι, υπογραμμίζει, ότι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών και η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων θα επιβαρύνουν τα ήδη αδύναμα ταμεία, ενώ παράλληλα καταργούν επίπονες συμφωνίες που έχουν θεσμοθετηθεί.

Ο κ. Καραγεωργόπουλος αναφέρει ότι η ΓΣΕΕ σταθερά τα τελευταία 3-4 χρόνια καλεί τις εκάστοτε κυβερνήσεις να μην ενδώσουν στις απαιτήσεις της τρόικας. Γιατί είναι αδιανόητο σε μια χώρα που σπαράσσεται από την ανεργία, η οποία αναπαράγει και την ύφεση, να ζητά απελευθέρωση των απολύσεων ή να έχει άλλου είδους παράλογες απαιτήσεις, που θα επιφέρουν μείωση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού προς στα ασφαλιστικά ταμεία και θα τροφοδοτήσουν ένα κύμα φυγής των εργαζομένων προς τη συνταξιοδότηση.

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, προσθέτει, το ασφαλιστικό ζήτημα περνάει δύσκολες ημέρες και χρειάστηκαν επανειλημμένως νομοθετικές παρεμβάσεις και σκληρά μέτρα περικοπών των παροχών για να μην καταρρεύσει. Τώρα, σημειώνει ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, εάν θεωρούν κάποιοι ότι με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα σώσουν το ασφαλιστικό σύστημα και τα ταμεία, εμείς λέμε ότι τα ταμεία θα καταρρεύσουν από τέτοιου είδους αποφάσεις- και θα πρέπει να βρουν και τα ισοδύναμα, για να χρησιμοποιήσω τη φρασεολογία των «φίλων» τροϊκανών, κάθε φορά που υπάρχει ένα κοινωνικό αίτημα.

Αρμόδια, όμως, για να θέσει τους όρους των εργαζομένων και του ελληνικού λαού είναι η κυβέρνηση. Οι δικές μας οι απαιτήσεις δεν είναι απέναντι στην τρόικα, αλλά στην κυβέρνηση, συνοψίζει ο κ. Καραγεωργόπουλος, και «εκεί έχουμε θέσει επιτακτικά τα αιτήματα της εργατικής τάξης». Αυτό το οποίο λέμε και στο θέμα των ομαδικών απολύσεων είναι να τηρηθεί η συμφωνία που έχει επιτευχθεί με ομόφωνη απόφαση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Από εκεί και πέρα, μπήκαν αυστηρά όρια, κριτήρια και υποχρεωτικοί περιορισμοί στους εργοδότες. Δεν πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις και τις αρμοδιότητες του υπουργού.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, η οποία σε εφάπαξ μορφή θα επιβαρύνει σημαντικά τα ασφαλιστικά ταμεία, ο κ. Καραγεωργόπουλος υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ, το 2014 προδιαγράφεται ως δύσκολη χρονιά για το ασφαλιστικό ζήτημα, παρότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι τα έσοδα των ταμείων, κυρίως του ΙΚΑ, θα αυξηθούν. Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι απώλειες εσόδων αναμένεται να φθάσουν τα 8 δισ. ευρώ μόνον από την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Εξι φορές έξω έπεσε το ελληνικό Μνημόνιο


Τη συστηματική αξιολόγηση των επιτυχιών και αποτυχιών τής χρηματοπιστωτικής βοήθειας που δόθηκε υπό μορφή προγράμματος σε Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρο έκανε μελέτη του Ινστιτούτου Bruegel, που μόλις δημοσιεύτηκε και αποδεικνύει πως στην περίπτωση της Ελλάδας το πρόγραμμα έπεσε έξω από τον αναπτυξιακό του στόχο 5,9 φορές.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η έκθεση, και τα 4 προγράμματα, ιδιαίτερα αυτό της Ελλάδας, υπήρξαν πολύ μεγάλα συγκριτικά με προηγούμενα διεθνή προγράμματα εξαιτίας των πολύ μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών και των απωλειών στην ανταγωνιστικότητα των τιμών που είχε συσσωρευτεί πριν από την εφαρμογή του προγράμματος.

Ωστόσο, τα προγράμματα βασίστηκαν σε πάρα πολύ αισιόδοξες υποθέσεις σχετικά με την προσαρμογή και την ανάκαμψη στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Και στις 4 χώρες η ανεργία αυξήθηκε πολύ περισσότερο απ' ό,τι αναμενόταν.

Μολονότι οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτεύχθηκαν με την ευρεία έννοια, οι λόγοι χρέους/ΑΕΠ κυριολεκτικά «φούσκωσαν» πολύ πέραν των προσδοκιών, εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που προκάλεσαν ουσιαστικά τέσσερις παράγοντες: (α) η υποτίμηση των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, (β) το πιο αδύνατο εξωτερικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη διάλυση της Ευρωζώνης, (γ) η υποτίμηση της αρχικής πρόκλησης και (δ) η αδυναμία των συστημάτων διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας.

Η εστίαση της εποπτείας των όρων παροχής βοήθειας εξελίχτηκε από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση στα διαρθρωτικά μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας, το Bruegel εκτιμά πως το ελληνικό πρόγραμμα ήταν το λιγότερο «πετυχημένο», αφού στην ύφεση της οικονομίας έπεσε 5,9 φορές έξω από το στόχο του, στη μείωση της εγχώριας ζήτησης έπεσε 2,4 φορές έξω, στον πληθωρισμό εκτροχιάστηκε 2,4 φορές, στο έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης απέκλινε 2,8 φορές, στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας 1,8 φορά, στην αύξηση του λόγου χρέους/ΑΕΠ 1,2 φορά και μόνο στη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε καταφανώς το στόχο.

Οσον αφορά τις άλλες χώρες, η μεν Ιρλανδία τερμάτισε με επιτυχία το πρόγραμμα τον Δεκέμβριο 2013, αλλά συνεχίζει να έχει προβλήματα στο τραπεζικό της σύστημα. Ακόμη, η έξοδος από το πρόγραμμα της Πορτογαλίας φαίνεται εφικτή για τον Μάιο 2014, αλλά πρέπει να συνοδευτεί για λόγους προφύλαξης από μία πιστωτική γραμμή, ενώ είναι πολύ νωρίς για να υπάρξουν εκτιμήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Κύπρου, το οποίο ξεκίνησε μόλις τον Μάιο 2013. Μπορεί όμως να ειπωθεί πως υπήρξαν μεγάλες συλλογικές αποτυχίες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο κι από πλευράς θεσμών της Ε.Ε. στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

ΠΗΓΗ:enet.gr

Ουκρανία: Τελικά τσαντίστηκε ο Πούτιν;


Toυ Καθ.Δρ.Γ.Ζουγανέλη

Χάρι στη Δυτική παρέμβαση η Ουκρανία φαίνεται ότι οδηγείται σε διάλυση δείχνοντας ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν απο ένα σπινθήρα να εξελιχθούν τα πράγματα στη Δυτική Θράκη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ρωσία θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος του παιγνιδιού για τους εξής λόγους:

Δεν δίνει 13 δις ευρώ ακόμη δάνειο (και αγύριστο) για να διασωθεί η Ουκρανία απο το ΔΝΤ και φορτώνει την προβληματική Ουκρανία στο ΔΝΤ.
Αυξάνει την επικράτεια της μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και αποκτάει το πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοίας στα νότια συνορά της.
Παίρνει τα 2/3 απο τους υδρογονάνθρακες της Ουκρανίας για να τους διαχειρισθεί αυτή. Μεταξύ αυτών και το shale gas της Βόρειο Aνατολικής Ουκρανίας
Αποκτά πλήρη έλεγχο των μισών αγωγών της Ουκρανίας, τους οποίους μπορεί να οδηγήσει στη Βουλγαρία (South Stream)
Tελικά είναι αλήθεια ότι τσαντίστηκε ο Πούτιν ή είναι μόνο φήμες;

Προσωπικά δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο για να τσαντισθεί. Ο Πούτιν μάλλον θα παίζει με τον σκύλο του τον Ακίτα στον κήπο του γελώντας με τους χαζούς πολιτικούς της Δύσης. Oι άλλοι πρέπει να το γλεντάνε τώρα… Τέτοια γκάφα. Πρέπει να κτίσουν μνημείο στο Κίεβο!

Στη φωτογραφία άνω αριστερά, βλέπετε την ΑΟΖ της Ουκρανίας και τις πιθανές θέσεις των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της χώρας αυτής. Τα μπλέ βέλη δείχνουν τα αποθέματα που μελλοντικά θα διαχειρισθεί η  Δύση και τα κόκκινα εκείνα τα οποία θα διαχειρισθεί η Ρωσία.

Σας  υπενθυμίζω, ότι η Ουκρανία αποτελείται κατά 55 % απο Ουκρανούς και κατά 45% απο Ρώσους.

Στο χάρτη βλέπετε το “Oυκρανικό” και το “Ρωσικό” κομμάτι της Ουκρανίας.
image
 Άλλος ένας κερδισμένος των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι κατά σύμπτωση η Κίνα, που έχει αγοράσει το 5% της Ουκρανίας για να φυτεύει εκεί οπωρολαχανικά.

Η περιοχή που έχει αγοράσει έχει μέγεθος όσο το Βέλγιο (βλέπετε τη περιοχή με το έντονο κίτρινο χρώμα στο χάρτη δεξιά). Κατά σύμπτωση, αυτή η περιοχή είναι πάνω στο ένα απο τα δύο κύρια κοιτάσματα υδρογοναθράκων της Ουκρανίας.

Μένει να δούμε τα Ελληνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων που είναι στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σε ποιόν κατά λάθος έχουν παραχωρηθεί για να φυτεύει οπώρας (βλέπετε περισσότερα εδώ και εδώ).

Πρόσφατο αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί και  η δικαστική διαμάχη για το ζεόλιθο των Πετρωτών, όπου το ΙΓΜΕ διεπίστωσε εκεί 45% ποσοστό ζεόλιθου  (τέτοια ποσότητα δεν θεωρείται εκμεταλλεύσιμη) και 6 φορές παραπάνω απο το κανονικό ουράνιο και θόριο! Αλλο είναι να εξάγεις ζεόλιθο και άλλο είναι να εξάγεις ακριβό ουράνιο και ακριβό θόριο στη Γερμανία πουλώντας τα για φτηνό ζεόλιθο (βλέπετε σχετικά εδώ).

Οι δουλίτσες με το ζεόλιθο εν τω μεταξύ στην Ελλάδα συνεχίζονται με το τίτλο “Η Ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να εξαχθεί ο Ελληνικός Ζεόλιθος” ή με το τίτλο “O Ζεόλιθος κάνει καλό παντού”. Κατά σύμπτωση ο ζεόλιθος που πουλιέται στην Ελλάδα μέχρι να εξαχθεί ο Ελληνικός είναι Τουρκικής ή Βουλγαρικής προέλευσης. Δουλίτσες πάλι. Πολλές δουλίτσες… Ενώ όλα αυτά τα αναφέρω για να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι που έχουν αντίληψη, στη κυβέρνηση μάλλον θα κάνουν υπολογισμούς για τα πώς θα επωφεληθούν απο όσα αναδεικνύω. Με εννοεείτε ελπίζω.

Στο χάρτη βλέπετε τις θέσεις των αγωγών της Ρωσίας που περνούν μέσα απο την Ουκρανία.

Αν διαλυθεί η Ουκρανία, οι αγωγοί του ανατολικού κομματιού θα διαχειρίζονται απο τη Ρωσία. Άλλο που δεν θέλει…! Ενοίκιο τέλος. Απλό!

Με τις συνθήκες αυτές ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη επιστρέφει στο τραπέζι των συνομιλιών Ρωσίας και Ελλάδας. Το άσχημο είναι ότι την Ελλάδα την κυβερνούν λάθος άνθρωποι και μάλιστα τη χειρότερη στιγμή της ιστορίας της.

H Ρωσία δεν χρειάζεται να παρέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία. Αρκεί η Ρωσική Ουκρανία να κάνει δημοψήφισμα και να αυτονομηθεί.

Η υπόλοιπη Ουκρανία στη συνέχεια μπορεί και αυτή με ψυχραιμία να ακολουθήσει δημοκρατικές διαδικασίες και να προχωρήσει το δρόμο της.

Πάνω από όλα πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη και η επιθυμία των πολιτών της Ουκρανίας. Οι αποφάσεις όλων πρέπει να γίνουν σεβαστές απο όλους, Αυτό σημαίνει δημοκρατική αντίληψη. Ο νέος κόσμος που αναδύεται δεν μπορεί να στηρίζεται σε απειλές και παραδοσιακές αντιλήψεις.

ΠΗΓΗ:zcode-gr.blogspot.jp/

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εθελοντής-σύμβουλος στη Δράση του ΣΕΝ «Εικονική Επιχείρηση»


Το ΣΕΝ (Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων) για όγδοη συνεχή χρονιά διοργάνωσε μαθητικές εμπορικές εκθέσεις με τίτλο "Trade Fairs 2014" σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Οι Εκθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», το οποίο υλοποιείται σε πολλά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε στην Εμπορική Μαθητική Έκθεση της Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, υποστηρίζοντας με τρεις εθελοντές-συμβούλους, στελέχη του Ομίλου, ισάριθμες Μαθητικές Επιχειρήσεις. Εκεί, οι μαθητικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προωθώντας παράλληλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
Μέσω της συμμετοχής τους αυτής, οι νέοι «επιχειρηματίες» αποκτούν άμεση εμπειρία των διαδικασιών δημιουργίας, οργάνωσης, λειτουργίας και διάλυσης μιας επιχείρησης, καθοδηγούμενοι από τους υπεύθυνους καθηγητές και τους εθελοντές-συμβούλους.

Για την αξιολόγηση των συμμετοχών, η οποία γίνεται από έμπειρη κριτική επιτροπή βάσει πανευρωπαϊκών κριτηρίων, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η καινοτομία, η ποιότητα, η παρουσίαση και ο αντίκτυπος που έχουν τα προτεινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στο περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Η ομάδα που θα ξεχωρίσει από τις δύο εκθέσεις θα συμμετάσχει στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «Junior Achievers-Young Entrepreneurs European Trade Fair 2014», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Χάιφα του Ισραήλ από 2 ως 4 Απριλίου.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ομάδες μας!

ΠΗΓΗ:.hellenic-petroleum.gr

Και τώρα συγκρούσεις συνδικάτων ΔΕΗ – Βιομηχανίας


Είναι ίσως η πρώτη φορά που οι βιομηχανικοί εργάτες παίρνουν στα χέρια τους την κατάσταση και τοποθετούνται ανοιχτά στο θέμα της αντιπαράθεσης μεταξύ ΔΕΗ και βαριάς βιομηχανίας. Ο λόγος για την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Αλουμίνιον, το οποίο καταγγέλει ότι η ΔΕΗ αρνείται το διάλογο και τη συνεννόηση με τη βιομηχανία επειδή υπερασπίζεται το μονοπωλιακό της χαρακτήρα.
Με την ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της Αλουμίνιον αντιπαρατίθενται ευθέως με τα συνδικάτα της ΔΕΗ, τα οποία μέχρι σήμερα «επαιζαν μόνα τους» διαδραματίζοντας ρόλο κλειδί και αναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία να υπεραμυνθούν των θέσεων της ΔΕΚΟ.
Άλλωστε ακόμη και οι πρόσφατες τοποθετήσεις της Πανελλήνιας Οργάνωσης Εργατών Μετάλλου, έθιγαν μεν το φλέγον θέμα της ενέργειας υπογραμμίζοντας ότι θίγει τη βιωσιμότητα του κλάδου της χαλυβουργίας, ωστόσο απέφυγαν επιμελώς να πάρουν θέση απέναντι στη ΓΕΝΟΠ η οποία ουσιαστικά έχει χαράξει κόκκινη γραμμή και θεωρεί αιτία πολέμου, οποιαδήποτε αποδοχή των θέσεων της βιομηχανίας για το ενεργειακό.
Μεταξύ άλλων η επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων αναφέρει ότι η ΔΕΗ αρνείται τη συνεννόηση για το κόστος ενέργειας σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος παραγωγής και είναι οικονομικώς ανεκτά και από τις δύο πλευρές και προσθέτουν ότι «την ώρα που η μεταλλουργία που αποτελεί το βασικότερο εξαγωγικό τομέα της χώρας στενάζει κάτω από το δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος, η ΔΕΗ εξακολουθεί να κουνά απειλητικά το δάχτυλο και εθελοτυφλεί ευελπιστώντας ότι με τον αφανισμό του τομέα αυτού  θα βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα».
Αναλυτικά η επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων της Αλουμίνιον προς τον υπουργό ΠΕΚΑ αναφέρει:
"Κύριε Υπουργέ
Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε και εμείς, ότι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί, η από 31 Ιανουαρίου 2013, αναβληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε με θέμα: «Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από 1.1.2014»
Γνωρίζετε ότι για το εν λόγω θέμα υπάρχουν εντονότατες διενέξεις  μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε και σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της τιμολόγησης αυτό καθορίζεται από αλλεπάλληλες  δικαστικές αποφάσεις.
Πρόκειται για μια εκκρεμή κατάσταση που σε χρονικό διάστημα ξεπερνά τα 7 χρόνια με τις ανάλογες επιπτώσεις στον προγραμματισμό για το μέλλον της ΑτΕ.
Γνωρίζετε επίσης ότι, το Διαιτητικό Δικαστήριο με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν οι δυο πλευρές έχει εκδώσει απόφαση η οποία καθορίζει την τιμή πώλησης της KWh –από τη ΔΕΗ Α.Ε προς την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ- σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος παραγωγής και είναι οικονομικώς ανεκτά και από τις δυο πλευρές.
Όμως παρά την απόφαση και με δεδομένη την κατάσταση της χειμαζόμενης  Ελληνικής  οικονομίας, την ώρα που η μεταλλουργία που αποτελεί το βασικότερο εξαγωγικό τομέα της χώρας στενάζει κάτω από το δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος, η ΔΕΗ εξακολουθεί να κουνά απειλητικά το δάχτυλο και εθελοτυφλεί ευελπιστώντας ότι με τον αφανισμό του τομέα αυτού  θα βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα.
Την ώρα που οι βιομηχανίες κλείνουν η μια πίσω από την άλλη, η ΔΕΗ εξαγγέλλει  επενδύσεις αρκετών δις € για παραγωγή επιπλέον ενέργειας που κανείς δεν θα καταναλώνει με τη βιομηχανία κλειστή και το μισό πληθυσμό της Ελλάδας άνεργο.
Δεν έχει υποχρέωση άραγε κανείς να ρωτήσει τι εξυπηρετούν αυτές οι επενδύσεις υπό αυτές τις συνθήκες και πως θα αποσβεστούν αν δεν εξασφαλιστεί η συνολική διάθεση της ενέργειας;
Γνωρίζετε επίσης ότι, το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 6.11.2013, αποφάσισε ομόφωνα την άμεση καταγγελία της Συμβατικής Σχέσης με την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε», προτρέποντάς την να απευθυνθεί σε άλλο πάροχο, γνωρίζοντας καλά εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει.
Πρόκειται για απόφαση με ισχύ από 8 Νοεμβρίου 2013 η οποία όμως, ευτυχώς, δεν υλοποιήθηκε ακόμα για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους.
Κύριε Υπουργέ
Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ Α.Ε εκμεταλλευόμενη, με την ανοχή σας,  το μονοπωλιακό χαρακτήρα της αρνείται συστηματικά να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο με τους πελάτες της, όπως έχει υποχρέωση, με πλείστες αρνητικές συνέπειες (στη χαλυβουργία οι συνέπειες αυτές είναι ήδη παραπάνω από εμφανείς).
Τόσο σε αυτή τη λογική όσο και εκ των πραγμάτων αποτελεί ξεκάθαρη αναγκαιότητα η υπόθεση να βρει τη λύση της χθες.
Σε περίπτωση όμως που επιτρέψετε στη ΔΕΗ να υλοποιήσει την απόφασή της και με δεδομένη την αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης, θα πρέπει να αναλογιστείτε την ευθύνη σας για την επίπτωση στην ανεργία.
Σε μια τέτοια εξέλιξη το Σωματείο ‘’ΕΝΩΣΗ’’ θα απαιτήσει τόσο από εσάς όσο και από την ανθούσα, πλέον, οικονομικά ΔΕΗ, μετά την ολική εξαφάνιση της μεταλλουργίας,  να απορροφήσει  όλο το εργατικό δυναμικό  της.
Κύριε Υπουργέ
Συνεπεία όλων των ανωτέρω και το Σωματείο μας σας καλεί, πριν ακόμα από την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 28 Φεβρουαρίου, να πράξετε τα αυτονόητα.
Όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και το ίδιο το μπαλάκι των ευθυνών ζαλίστηκε με το πέρα δώθε, γι αυτό λοιπόν, δώστε επιτέλους πολιτική λύση στο πρόβλημα.
Επειδή κάποιοι, μέσα και έξω από το χώρο,   προσπαθούν να εμφανίσουν τους εργαζόμενους των δυο εταιριών απέναντι, η θέση του Σωματείου μας είναι δημοσίως εκφρασμένη από το 2008 και έκτοτε δεν έχει αλλάξει. 
Συμφωνούμε στον δημόσιο αλλά σαφώς και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ χαρακτήρα της ΔΕΗ.
Για το Σωματείο ‘’ΕΝΩΣΗ’’
Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γ. Γραμματέας
Σωπασουδάκης Σπ.                                             Γερακιός Θ."ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΑΤ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Σας ενηµερώνουµε ότι µε απόφαση του ∆.Σ. του ΤΑΑΤ στις 13/02/14, θα γίνει παρακράτηση του 10% του καθαρού ηµεροµισθίου στους συναδέλφους που εργάστηκαν ως Προσωπικό Ασφαλείας (σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού Λειτουργίας του ΤΑΑΤ) στις απεργιακές κινητοποιήσεις του ΠΣΕΕΠ από τις 21/02 έως και τις 24/02/14.

ΠΗΓΗ:pseep.gr

Ανακοινώθηκε η συμφωνία ΔΕΠΑ-Gazprom για μείωση της τιμής φυσικού αερίου


Σφραγίστηκε σήμερα η συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom, που εξασφαλίζει σημαντική έκπτωση στην τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο ΠΕΚΑ.
Όπως αναφέρεται, «η νέα τιμή μεταφράζεται σε έκπτωση ύψους 15% σε σχέση με την τιμή που ίσχυε μέχρι σήμερα, και τοποθετεί την Ελλάδα στον μέσο όρο της ηπειρωτικής Ε.Ε. Η συγκεκριμένη τιμή είναι από τις χαμηλότερες σε σχέση με γειτονικές χώρες με την Ελλάδα όσον αφορά σε μακροχρόνια συμβόλαια με την Gazprom. Περαιτέρω, η νέα τιμή είναι σαφώς χαμηλότερη από τις επικρατούσες τιμές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (spot LNG).
Η νέα τιμή έχει αναδρομική ισχύ - βάσει και της διακρατικής συμφωνίας - από την 1η Ιουλίου 2013, γεγονός που μεταφράζεται σε εκπτώσεις στο σύνολο των καταναλωτών φυσικού αερίου (βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές).
Η νέα τιμή εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας μέχρι το 2016 με επέκταση για άλλη μια δεκαετία και επιπλέον τη δυνατότητα που διασφαλίστηκε από τις διαπραγματεύσεις για δυο νέες αναθεωρήσεις, με την πρώτη μετά από 2 χρόνια.
Η ανανεωμένη σύμβαση προμήθειας έχει επιπλέον μία σειρά από ευνοϊκότερες παραμέτρους πέραν της συμβατικής τιμής εξίσου σημαντικές, όπως η μείωση του ορίου κάτω από το οποίο ενεργοποιείται η ρήτρα υποχρεωτικής παραλαβής (take or pay). Με τη μείωση των ορίων της ρήτρας αυτής δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στη ΔΕΠΑ και επομένως και στους μεγάλους πελάτες της, όπως οι βιομηχανίες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ενεργειακές τους ανάγκες με άμεσο θετικό αντίκτυπο στον οικονομικό τους προγραμματισμό, ενώ παράλληλα διευκολύνεται ο σχεδιασμός για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Η επιτυχής έκβαση των διαπραγματεύσεων ενισχύει την αναβάθμιση του ενεργειακού και γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας και τη δυναμική είσοδό της στο διεθνή ενεργειακό χάρτη. Παράλληλα, αποτελεί απτή απόδειξη της σημασίας αυτών των επιτυχιών στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, για την πρόσβαση σε ανταγωνιστικότερη, ασφαλέστερη, φθηνότερη ενέργεια σε κάθε χρήση, δηλαδή πιο προσιτή θέρμανση, μειωμένο ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, φθηνότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής, ποιοτική αναβάθμιση των μεταφορών.
Ο τομέας της ενέργειας μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και δυναμικές ενέργειες μετατρέπεται σε μοχλό οριστικής εξόδου από την κρίση. Εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό «καύσιμο» για την οικονομία μας σε τιμές εφάμιλλες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επιτυγχάνουμε όρους ισοτιμίας και ανταγωνιστικότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Οι προσπάθειες της χώρας μας για την εξυγίανση του ενεργειακού τομέα ως προαπαιτούμενο για την υγιή οικονομική ανάπτυξη αποδίδουν καρπούς. Οι καρποί  αυτοί έχουν μόλις αρχίσει να φαίνονται».
Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων διασφάλισε η προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, προς τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΚΕΕΠ

 


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ απέδειξαν, για άλλη μια φόρα, ότι όταν χρειαστεί να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους ,το κάνουν αβίαστα,δυναμικά και με υπερηφάνεια .

Η στάση τους και η συμπεριφορά τους, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, αντιθέτως στέλνουν προς πάσα κατεύθυνση ένα ΗΧΗΡΟ    μήνυμα ότι δεν διαπραγματεύονται τίποτα λιγότερο από ότι τους ΑΝΗΚΕΙ .

         Το μήνυμα δόθηκε  και σ’αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε ΟΛΟΙ να εργαστούμε.

Είναι σαφές για εμάς ότι ο εργοδότης θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση
του απέναντι στην ΣΣΕ, να συμβάλλει προς την επίλυση που θα εξασφαλίσει
την εργασιακή ειρήνη που τόσο χρειάζεται η εταιρεία, ώστε να λυθούν  τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και για τα οποία σίγουρα μόνο οι εργαζόμενοι  δεν ευθύνονται.

Οι εργαζόμενοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.
Τώρα απαιτούν να κάνουμε ΟΛΟΙ το ίδιο