Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Τριπλή συμμαχία για τη δοκιμή ενός νέου βιοκαυσίμου

Από το naftikachronika.gr
Η IKEA Transport & Logistics Services, ο όμιλος CMA CGM και το GoodShipping Program ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος δοκιμών βιοκαυσίμων στα πλοία της CMA CGM, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα στο 2019.

Το GoodShipping Program περιελάμβανε τη δοκιμή ενός βιοκαυσίμου (Bio-Fuel Oil) αντίστοιχου του μαζούτ (HFO)..