Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Reuters: Βοήθεια από Μέσα Είχαν οι Χάκερς που Έπληξαν τους Υπολογιστές της Saudi AramcoΈνας ή περισσότεροι εργαζόμενοι της Saudi Aramco με υψηλόβαθμη πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας θεωρούνται υπεύθυνοι για την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και έπληξε 30.000 υπολογιστές.
Τη σχετική αποκάλυψη έκαναν ανώνυμες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας παράλληλα ότι οι χάκερς κατάφεραν μέσω των στελεχών αυτών να μολύνουν το δίκτυο. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό στα ιστορικά της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο υπογραμμίζει την σημασία επαρκών διαδικασιών ασφαλείας ενάντια σε αντίστοιχες επιθέσεις, οι οποίες ολοένα και πληθαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή, με στόχο επιχειρήσεις και υποδομές που σχετίζονται και με την ενέργεια.
Ο ιός ονομάζεται Shamoon και την ευθύνη για την κατασκευή του ανέλαβε μια ομάδα με όνομα «Το Κοφτερό Ξίφος της Δικαιοσύνης». Οι χάκερς αυτοί ισχυρίζονται ότι απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα της Saudi Aramco και απειλούν να αποκαλύψουν τα μυστικά της, αν και μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει.
Σημειώνεται επίσης, ότι επειδή ο ιός διέγραψε τα δεδομένα στους σκληρούς δίσκους της εταιρείας, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια αρχεία εκλάπησαν από αυτούς. Προς το παρόν, η Saudi Aramco δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια και τα πρόσωπα πίσω από την επίθεση. Αρκέστηκε να διευκρινίσει ότι η επίθεση δεν έβλαψε επ ουδενί την πετρελαϊκή της παραγωγή.  
ΠΗΓΗ:energia.gr

7.000 άνθρωποι έχουν μπλε αίμα!Εντύπωση προκαλεί η είδηση ότι 7.000 άτομα... σε όλο τον κόσμο, έχουν μπλε αίμα.
Την αποκάλυψη έκαναν επιστήμονες, εξηγώντας ότι οι γαλαζοαίματοι δεν τυγχάνουν... «ευγενικής καταγωγής» απλά ο σίδηρος στο αίμα τους
, έχει αντικατασταθεί από χαλκό.
Καθηγητής στο Κέντρο Αιματολογίας του Λονδίνου Efresi Robert, εξήγησε: «Στον κόσμο υπάρχουν περίπου 7000 άτομα των οποίων το αίμα έχει μια μπλε απόχρωση. Αποκαλούνται κυανητικοί από το cyanea (Λατινικά – μπλε)., χωρίς την αλλαγή όμως των λειτουργιών του, το χρώμα μπλε-ιώδες προέρχεται από τις προσμείξεις χαλκού και σιδήρου ». Αποκάλυψε μάλιστα, ότι το μπλε αίμα, είναι η εξέλιξη του αίματος, καθώς στο μπλε δεν επιτίθενται μικρόβια και πήζει ίσως και 3 φορές πιο γρήγορα από το κανονικό αίμα. Οι επιστήμονες, από την άλλη, αποδίδουν την εμφάνιση κυανητικών με τους νόμους της εξέλιξης.
 Στην περίπτωση των φυσικών καταστροφών ή περιβαλλοντικών μεταβολών ή αλλαγή επιδημιών, όταν τα «κανονικά» πεθαίνουν τα «μετατραπόμενα» μένουν ζωντανά και δημιουργούν νέους πληθυσμούς.
 Οι κυανητικοί δεν υποφέρουν από τις συνήθεις ασθένειες του αίματος – τα μικρόβια αποτυγχάνουν να επιτίθενται στα κύτταρα του χαλκού. Το μπλε αίμα πήζει πολύ πιο γρήγορα και ακόμη και οι σοβαροί τραυματισμοί δεν προκαλούν αιμορραγία
ΠΗΓΗ : periergaa.blogspot.gr

... ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

thumb
ΠΗΓΗ:topontiki.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣΕΕ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.9.2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ :ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΤΟΥ (ΤΣΝΟ)

Μετάβαση στην κεντρική σελίδα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης Οργάνων, προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Απαραίτητα Προσόντα:   
·         Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του Ηλεκτρονικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
·         Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τοποθέτηση ή συντήρηση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και οργάνων πεδίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, καθώς και με αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
·         Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου).
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
·         Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:
·         Εμπειρία σε PLC και γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
·         Γνώση χρήσης Η/Υ.
  
Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
·         Ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας.
·         Ηλικία έως 28 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1984).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, εάν αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία και για όση περίοδο αυτή αποφασίσει & ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.  

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. 

Επισήμανση
  • Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση δε κατοχής πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Τομέα Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Το πτυχίο θα κατατίθεται με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης και η ημερομηνία κτήσης του δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.  

  • Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων  και αγγλικής γλώσσας.


Από το κόσκινο της εφορίας δαπάνες, καταθέσεις και δάνεια...Τροπολογία «βόμβα» για 8.500.000 φορολογούμενους κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Βουλή, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η εφορία από δω και πέρα δεν θα προσδιορίζει το εισόδημα μόνο με βαση τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλά ελέγχοντας ... 
καταθέσεις, καταγράφοντας αναλυτικά καταναλωτικές δαπάνες σε μετρητά ή σε πιστωτικές κάρτες, δάνεια και διασταυρώντας άλλες πηγές εισοδημάτων και αποταμιεύσεων.
Αυτό γίνεται για πρώτη φορά καθώς με την τροπολογία αυτή το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων (μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, εισοδηματίες) τις έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου που ήδη εφαρμόζονται στους επιτηδευματίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου θεωρείται, σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών, αναγκαία στα πλαίσια μιας ισορροπημένης στρατηγικής φορολογικής συμμόρφωσης που θα διευκολύνει το έργο των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών και θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης μέσω της επιτάχυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών, της έγκαιρης βεβαίωσης και της άμεσης είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για τον προσδιορισμό φορολογούμενου εισοδήματος και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε περιπτώσεις αδήλωτου «μαύρου» χρήματος, αδικαιολόγητου πλουτισμού (κινητή και ακίνητη περιουσία), ή βιοτικού επιπέδου που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία............ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο βλάκας εφ’ άπαξ, ο ξύπνιος εφ’ άρπαξΑνάμεσα στις πάμπολλες απορίες που είχα από μικρός είναι και εκείνη της λεγόμενης «εφ’ άπαξ παροχής», η οποία γράφεται πλέον «εφάπαξ». Ηρνούμην να κατανοήσω τον θεσμό. Ο συνταξιοδοτούμενος δικαιούται σύνταξης, κύριας και επικουρικής παρακαλώ, λες και δεν.. υπήρχε τρόπος να υπάρχει μία μόνον σύνταξη. Επί πλέον εφευρέθηκε και η εφ’ άπαξ παροχή, ένα ποσό, δηλαδή, που σχηματίζεται με
εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, τη σκοπιμότητα του οποίου ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Όπως δεν μπορούσα να κατανοήσω γιατί υπήρχαν κατηγορίες εργαζομένων που έπαιρναν σύνταξη στα 40 ή στα 50. Γιατί η λεχώνα δημόσιος υπάλληλος εδικαιούτο άδειας τοκετού 9 μηνών, ενώ η λεχώνα ιδιωτική υπάλληλος εδικαιούτο άδειας 6 μηνών. Ας είναι, όμως. Ο γέγονε γέγονε.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελλάδα του μέσου όρου ή του πάτου;


Photo: Louis Rossouw
Όταν πρόσφατα βρέθηκα στην Ιταλία για ένα σχετικό συνέδριο εξεπλάγην από το πόσο οι Ιταλοί, ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, υποστηρίζουν την απόδοση της ιταλικής  ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών και θέλουν να ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα  του νόμου 3838/2010 («fallo come i Greci! - κάντο όπως οι Έλληνες!”). 
Μόλις πριν λίγες μέρες μια σχετική έρευνα έδειξε ότι το 72% των Ιταλών επιθυμεί την εισαγωγή του δικαίου του εδάφους και στην Ιταλία όπως και στις υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες με ανάλογες μεταναστευτικές ροές – Ελλάδα,  Πορτογαλία, Ισπανία. Η σχετική εκστρατεία συγκέντρωσε 200.000 υπογραφές. Μάλιστα ο ίδιος ο - ευρύτατης αποδοχής – Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Τζόρτζο Ναπολιτάνο έχει δηλώσει πολλές φορές την υποστήριξή του στη μεταρρύθμιση που θα δώσει επιτέλους τη δυνατότητα των παιδιών που νιώθουν Ιταλοί να αναγνωρίζονται έτσι όχι μόνο από την κοινωνία που τα στηρίζει, αλλά και από το νόμο. Όπως συνέβη και στην Ελλάδα το 2010 αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο μιας δυναμικής, πολυσθενούς νέας γενιάς με πολλαπλές ταυτότητας – στο οποίο έχουμε ήδη επενδύσει με χρόνια εκπαιδευτικών και άλλων παροχών - και τελικά κάνοντας χάρη στον εαυτό μας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι συνιστώσες βαρίδια για την πρωθυπουργία Τσίπρα.Οι Συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ χάνουν συνεχώς την ισχύ τους και τη δυνατότητα παρέμβασης. Χρησιμοποιήθηκαν στις δύσκολες εποχές, προκειμένου να μπορέσει κυρίως ο ΣΥΝ να έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν και ουσιαστικά είναι πλέον άχρηστες. Η ηγετική ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως του ΣΥΝ, έχει τραβήξει πλέον ξεκάθαρη γραμμή για την εξουσία της χώρας και ο κ. Τσίπρας για την πρωθυπουργία. Στην πορεία αυτή....
οι διάφορες συνιστώσες είναι βαρίδια και μοιραία θα παραμεριστούν. 
Μόλις δόθηκε η ευκαιρία στην ηγετική ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, εξ αιτίας της καθίζησης του υπολοίπου πολιτικού συστήματος απόρροια των μνημονίων,  αρχικά αποφάσισε να λεηλατήσει τους ψηφοφόρους της Αριστεράς με το σύνθημα «Κυβερνώσα Αριστερά». Με το σύνθημα αυτό κατάφερε να προσελκύσει όλους τους χρόνια απογοητευμένους αριστερούς ψηφοφόρους, εξ αιτίας της μη προοπτικής εξουσίας από τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα και κυρίως το ΚΚΕ.
Αφού λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να φύγει από τη ζώνη του 3% και να εξασφαλιστεί σε μεγαλύτερα ποσοστά, στη συνέχεια η ηγετική ελίτ (και αυτό θα το πάει μέχρι το τέλος, μέχρι την κατάληψη της εξουσίας) άρχισε να λεηλατεί τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ανακινώντας στο υποσυνείδητό τους την ιδέα του «χαμένου Παραδείσου» της 3ης του Σεπτέμβρη.  Φυσικά και επειδή μόνο οι αναφορές στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη δεν επαρκούν, ο ΣΥΡΙΖΑ προσλαμβάνει τα παλιά και πεινασμένα για εξουσία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία και γνωρίζουν πολύ καλά να χειρίζονται τα δίκτυα πολιτικής πατρωνίας. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟ "ΚΟΥΡΕΜΑ" !...Η παρέμβαση Ντράγκι στις αγορές είναι γενικά θετική και έτσι κρίνεται απο όλους. Αυτό όμως νομίζω που πραγματικά έχει σημασία για εμάς εδώ, είναι η απόφαση της ΕΚΤ να εξομοιωθεί με τους άλλους ιδιώτες επενδυτές, όσον αφορά στην μεταχείριση που θα έχουν τα ομόλογα που κατέχει, σε περίπτωση κουρέματος.
Αυτό που έγινε με το ελληνικό κούρεμα, είναι οτι ενώ τα ομόλογα των ιδιωτών "κουρεύτηκαν", της ΕΚΤ εξαιρέθηκαν. Αυτό είναι που λένε στις αγορές προνομιακός πιστωτής. Η ΕΚΤ ήταν προνομιακός πιστωτής και το προνόμιο της ήταν οτι τα δικά της ομόλογα δεν κουρεύτηκαν. Όμως η ίδια η Ευρωπαική κεντρική Τράπεζα ενημέρωσε τις αγορές σήμερα δια στόματος Ντράγκι (παρόλο που διαφωνούν οι Γερμανοί) οτι απεμπολεί το προνόμιο της και οτι απο εδώ και στο εξής, αν υπάρξει άλλο κούρεμα σε ευρωπαικά ομόλογα, θα κουρευτούν και τα δικά της.
Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η ουσία των ανακοινώσεων Ντράγκι, όσον αφορά στην Ελλάδα. Διότι εφόσον η στάση της ΕΚΤ ώς προς το ελληνικό κούρεμα ήταν μοναδική και εκ των υστέρων εγκαταλείπεται ώς πρακτική, αυτό σημαίνει οτι εμείς την κατάλληλη στιγμή και όταν δημιουργηθούν οι προυποθέσεις μπορούμε να αξιώσουμε με επιχειρήματα, να κουρευτούν και τα ελληνικά ομόλογα που έχει η ΕΚΤ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετατρέπουν την Ελλάδα σε failed state και παραδίδουν τα πάνταΧωρίς εθνική στρατηγική, μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα τύπου Νιγηρίαςκαι ουσιαστικά παραδίδουν τον ορυκτό πλούτο σε κάθε ενδιαφερόμενο που δείχνει πρόθυμος να διαπραγματευθεί όλα όσα ανήκουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα όλα όσα βρίσκονται εντός της μέχρι σήμερα μη κηρυχθείσας (από την Αθήνα) ΑΟΖ.
Στην επιστολή που ακολουθεί και η οποία αποστάλει στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά καταγράφεται η εγκληματική απάθεια της Ελληνικής κυβέρνησης, η οποία αδιαφορεί για την παγκόσμιας γεωπολιτικής σημασίας θέση της Ελλάδας και ουσιαστικά μετατρέπει την Ελλάδα σε failed state, όσα μπορεί αρνητικά -να σημαίνει αυτό.
Θέμα: Ενημερωτικό Σημείωμα (Θέματα Στρατηγικής)
Σχ.: Γ.Γ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ48/9.1.2012
ΥΠΕΚΑ/ΓΡ.ΥΦ./0279, 10.5.2012
Π.Δ.14/ΦΕΚ21/Α/13.2.2012
ΥΠΕΚΑ/ΓΡ.ΥΦ./Δ13/Β/Φ9.5.15/3557/14.2.2012
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με αφορμή την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση σεισμικών ερευνών βάσει του συμβατικού κειμένου των κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Μανιάτη “AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF NON – EXCLUSIVE MARINE SEISMIC DATA AQCUISITION AND PROCESSING SERVICES OFF THE COASTS OF WESTERN AND SOUTHERN GREECE”, θέτω υπ’όψιν σας τα ακόλουθα.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιστολή στελεχών ΠΑΣΟΚ προς τον Υπ. Οικονομικών, με τις θέσεις του κόμματος για τα μέτρα των 11,5 δις


Panhellenic Socialist Movement
Προς: α. Υπουργό Οικονομικών

κ. Γιάννη Στουρνάρα
β. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
γ.Πρόεδρο ΣΟΕ
κ. Πάνο Τσακλόγλου
Όπως γνωρίζετε, βασική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι η παράτασ της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο τουλάχιστον χρόνια (έως 31/12/2016), ώστε η προσαρμογή να επιτευχθεί με πιο ήπιο τρόπο, πιο φιλικό για την ανάπτυξη και τους πολίτες.
Το ΠΑΣΟΚ σεβάστηκε την επιλογή του Πρωθυπουργού να εξειδικευθούν και να αποφασιστούν πρώτα στο σύνολό τους μέτρα 11,5 δισ. ευρώ και μετά να τεθεί από την Κυβέρνηση στους εταίρους μας το ζήτημα της παράτασης.
Με δεδομένο, όμως, ότι η ισχύουσα δανειακή σύμβαση προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση βαθύτερης ύφεσης (όπως συμβαίνει τώρα), ανοίγει η συζήτηση για παράταση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής, θεωρούμε ότι η παράταση θα επιβεβαιωθεί από τους εταίρους μας το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18/10/2012.
Συνεπώς, ναι μεν τώρα εξειδικεύονται και αποφασίζονται στο σύνολό τους μέτρα 11,5 δισ. ευρώ, αυτά όμως μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν όχι σε δύο (μέχρι το 2014), αλλά σε τέσσερα (μέχρι το 2016) χρόνια.
Απλώνοντας τα μέτρα σε τέσσερα, αντί για δύο χρόνια, μπορούμε να επιδιώξουμε, μέσα από τη μείωση της ύφεσης, την αύξηση του ΑΕΠ και των εσόδων, την αποφυγή κοινωνικά επώδυνων μέτρων κυρίως της τρίτης και τέταρτης χρονιάς, άρα να μειώσουμε σημαντικά τις επιπτώσεις τους για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Οι βασικές μας αντιρρήσεις σε σχέση με τα προτεινόμενα από το οικονομικό επιτελείο μέτρα είναι οι ακόλουθες: 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Καναδάς κλείνει την πρεσβεία του στο ΙράνΗ καναδική κυβέρνηση κλείνει την πρεσβεία της στην Ισλαμική Δημοκρατία, απελαύνει όλους τους Ιρανούς διπλωμάτες από τη χώρα.
Ο Καναδάς έκλεισε την πρεσβεία του στο Ιράν και θα απελάσει όλους τους εναπομείναντες Ιρανούς διπλωμάτες στη χώρα μέσα σε πέντε ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Τζον Μπέιρντ.
Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Μπέιρντ ανέφερε πως η ιρανική κυβέρνηση αποτελεί «την πιο σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο σήμερα», επικαλούμενος το πυρηνικό πρόγραμμα της ισλαμικής δημοκρατίας και τη στρατιωτική βοήθεια της Τεχεράνης προς τη Συρία. 
ΠΗΓΗ:kathimerini.gr

Μπόλαρης: «συντηρητικές νεοφιλελεύθερες εμμονές, που οδηγούν σε κατάθλιψη και έκρηξη»Την αντίθεσή του στα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση εξέφρασε μέσω Facebook ο Μάρκος Μπόλαρης και προαναγγέλλει «ανταρσία» στην επικείμενη ψήφισή τους.
Ειδικότερα, ο πρώην υφυπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα ως «συντηρητικές νεοφιλελεύθερες εμμονές, που οδηγούν σε κατάθλιψη και έκρηξη» και επισημαίνει ότι υπάρχει «έλλειμμα πολιτικής» καθώς και «σχέδιο, στρατηγική, προοπτική και ελπίδα».
Αναλυτικά, όλο το κείμενο που ανέβασε ο βουλευτής Σερρών του ΠΑΣΟΚ στην προσωπική του σελίδα στο Facebook έχει ως εξής:
«Την ώρα της κρίσης κρίσιμο έλλειμμα πολιτικής! Σ’ ένα κράτος που καταρρέουν οι δημόσιες λειτουργίες. Σε μία χώρα που καταρρέει η παραγωγική διαδικασία αντί για διαρθρωτικές αλλαγές, επίμονος μονόλογος μετρολογίας. Αντί για σχέδιο, στρατηγική, προοπτική και ελπίδα. Συντηρητικές, νεοφιλελεύθερες εμμονές που οδηγούν σε κατάθλιψη και έκρηξη! Ευθύνη μας η αλλαγή πλεύσεως, η πρόταξη της πολιτικής της θεραπαίνιδας της πόλης και των πολιτών». 
ΠΗΓΗ:papaioannou-giannis.net

Nέο Εργατικό Ατύχημα στη ΜεγαλόποληNέο εργατικό ατύχημα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, ενώ ακόμα σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της πόλης από τον θάνατο ενός άλλου εργάτη το περασμένο Σάββατο.
Συγκεκριμένα, κατά την πρωινή βάρδια πήρε φωτιά ο μειωτήρας του μηχανήματος "Α11" και την στιγμή που οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να κάνουν κατάσβεση στης φωτιάς πετάχτηκαν καυτά λάδια τα οποία έκαψαν σε πολλά σημεία του σώματος έναν εργαζόμενο.
Τα εγκαύματα του 45χρόνου εργαζόμενου είναι σοβαρά, κυρίως στο πρόσωπο και υπάρχει κίνδυνος για την όραση του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης εγkαυμάτων που υπάρχει εκεί. 
ΠΗΓΗ:energia.gr

Σταθμό CCS Κατασκευάζει η Shell στον ΚαναδάΗ Shell πρόκειται να κατασκευάσει σταθμό δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Αλμπέρτα του Καναδά, σε μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών ρύπων από τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης της πετρελαϊκής άμμου στην συγκεκριμένη περιοχή. 
Η Shell από κοινού με την Chevron και την Marathon Oil αναπτύσσουν την συγκεκριμένη πηγή ενέργειας στο σχέδιο Athabasca Oil Sands από το 2003, αλλά δέχεται την κριτική των περιβαλλοντικών οργανώσεων διότι πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα ρυπογόνο και επιβαρυντική για το περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η υλοποίηση του σταθμού CCS, Quest, ο οποίος προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2015 και θα είναι σε θέση να δεσμεύει 1 εκατ. τόνους CO2 ετησίως, δηλαδή το 35% της ποσότητας που εκλύει η αναβάθμιση της παραγωγικής μονάδας της περιοχής. Το αέριο θα υγροποιείται και θα μεταφέρεται στο υπέδαφος, ενώ το κόστος του έργου δεν έχει γίνει γνωστό. 
ΠΗΓΗ:energia.gr

ΙΕΝΕ: Σε Μεγάλη Ανάπτυξη ο Κλάδος της Διύλισης στην ΝΑ ΕυρώπηΜία αναλυτική έρευνα στις προοπτικές που ανοίγονται για τον διυλιστικό τομέα στην ΝΑ Ευρώπη το τελευταίο διάστημα φιλοξενεί το διπλό (Ιούλιος-Αύγουστος 2012) τεύχος του “S.E. Europe Energy Brief - Market Insight” (Νο 66), με τίτλο «Refining in SE Europe and Beyond», που πρόσφατα εστάλη ηλεκτρονικά στα μέλη του ΙΕΝΕ.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ανοίγονται νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου της διύλισης στην ΝΑ Ευρώπη, λόγω της αύξησης των διεθνών πετρελαϊκών τιμών όσο και της ραγδαία πτώση στη ζήτηση πετρελαιοειδών στην Ευρώπη, που έχει προκαλέσει η κρίση στην ευρωζώνη.
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο νέο τεύχος του “Market Insight”, μεγάλα διυλιστικά πρότζεκτ βρίσκονται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης ή του λεπτομερούς προγραμματισμού και μελέτης σε πολλές χώρες της ΝΑ Ευρώπης και κυρίως στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Καθώς η αξία των επενδύσεων αυτών υπερβαίνει τα 6δις ευρώ, είναι αναμενόμενο να δώσουν μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία της περιοχής.
Ειδικότερα η χώρα μας αποκτά κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή του περιφερειακού διυλιστικού τομέα. Η πρόσφατα (Ιούλιος 2012) ολοκληρωθείσα επένδυση αναβάθμισης των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, αξίας 1,2 δις ευρώ, μαζί με τις άλλες τρεις μονάδες διύλισης που λειτουργούν στην χώρα, κατατάσσει την Ελλάδα στις προηγμένες τεχνολογικά κι εμπορικά δυνάμεις στον τομέα της διύλισης στην Ευρώπη.
Στο παρόν τεύχος της περιοδικής αυτής έκδοσης του ΙΕΝΕ παρέχονται εις βάθος ανάλυση και λεπτομερείς πληροφορίες, καθώς περιγράφονται διεξοδικά, μεταξύ άλλων, οι κατασκευαζόμενες ή σχεδιαζόμενες διυλιστικές εγκαταστάσεις στην ΝΑ Ευρώπη.
Το νέο τεύχος του “ Market Insight” αποτελεί μία πολύ χρήσιμη πηγή πληροφοριών τόσο για τα μέλη του ΙΕΝΕ, όσο και για τους επαγγελματίες κα πιθανούς επενδυτές του τομέα της διύλισης στην ΝΑ Ευρώπη. 
ΠΗΓΗ:energia.gr

Νέα δημοσκόπηση της VPRC για την εφημερίδα “Ελλάδα Αύριο” !!!

"Στις δεκαετίες του '50 και του '60 θα γυρίσει η Ελλάδα με τα νέα μέτρα"Ο αυστριακός οικονομολόγος Στέφαν Σουλμάιστερ είναι σαφής: Αν εφαρμοστούν τα νέα μέτρα της τρόικας η Ελλάδα απειλείται με καταστροφική οπισθοδρόμηση.
Για καταστροφική οπισθοδρόμηση που θα γυρίσει την Ελλάδα πίσω στις δεκαετίες του 1950 και 1960, αν εφαρμοστούν τα νέα μέτρα της τρόικα, προειδοποίησε ο διάσημος Αυστριακός οικονομολόγος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Αυστρίας, Στέφαν Σουλμάιστερ, μιλώντας στη δημόσια Αυστριακή Τηλεόραση μαζί με τον Αυστριακό σκηνοθέτη, Φάμπιαν Έντερ, δημιουργό της πολυσυζητημένης ταινίας-ντοκιμαντέρ «Η Ελλάδα ανθεί».
Όπως ανέφερε ο κ. Σουλμάιστερ, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο είχε παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο ΑΜΠΕ στη Βιέννη, όλες αυτές οι «συνταγές» αντιβαίνουν στην οικονομική πραγματικότητα, επιτείνουν μαζικά την κρίση, προκαλούν τεράστια αύξηση της ανεργίας, χωρίς βέβαια και σε καμιά περίπτωση η προτεινόμενη αύξηση του χρόνου εργασίας να συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ.
Κατά την άποψή του, η βαθύτατη κρίση δεν είναι ελληνική αλλά είναι κρίση του οικονομικού μας συστήματος, είναι μια κρίση στα μυαλά της οικονομικο-επιστημονικής «ελίτ», της ίδιας που πριν από 40 χρόνια διατεινόταν πως θα πρέπει να απελευθερωθούν οι αγορές, κάτι που οδήγησε ανθρώπους και επιχειρήσεις σε οικονομικές «αλχημίες» για να αποκτήσουν πολλά χρήματα, προετοιμάζοντας έτσι τη μεγάλη οικονομική κρίση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας δεν δέχεται τους όρους του ΔΝΤ και της ΕΕ για χορήγηση δανείουΟυγγαρία δεν θα αποδεχτεί το δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους όρους που της θέτουν, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του ιστοτόπου Facebook ο πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Ορμπάν. 
 "Με αυτό το τίμημα (...) και με αυτόν τον τρόπο, η απάντηση είναι όχι. Δεν χρειαζόμαστε μια....χρηματοπιστωτική εγγύηση" είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός αναφερόμενος στο δάνειο ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ που διαπραγματεύεται η Βουδαπέστη με το ΔΝΤ και τις Βρυξέλλες. 
 Ο Ορμπάν αναφερόταν στους όρους του δανείου, τους οποίους είχε δημοσιεύσει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Magyar Nemzet. Μεταξύ άλλων στον κατάλογο των όρων περιλαμβάνονται η μείωση των οικογενειακών επιδομάτων, η εισαγωγή ενός κτηματικού φόρου και η κατάργηση του ειδικού φόρου των τραπεζών.  Σύμφωνα με τον Ορμπάν πάντως η άρνηση αποδοχής των όρων αυτών δεν συνεπάγεται και το τέλος των διαπραγματεύσεων.
 Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος Fidesz "έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να συντάξει μια νέα πρόταση διαπραγματεύσεων με τον ΔΝΤ και την ΕΕ εντός των επόμενων ημερών", πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός. 
ΠΗΓΗ:nyxtobaths.blogspot.com

Ρεσάλτο στα γηρατειά...


thumb
Οι συνταξιούχοι φαίνεται ότι θα πληρώσουν το μάρμαρο των περικοπών…Καλούνται να εισφέρουν για το σώσιμο της χώρας μας από τη χρεοκοπία το ποσό των 4,598 δισ. ευρώ με δέκα μέτρα που τσούζουν το ένα περισσότερο από το άλ­λο.
Το ποσό αυτό βρίσκεται στη λίστα που αφορά τις περικοπές, την οποία έχουν καταθέσει τα τζιμάνια του υπουργείου Οικονομικών στα κόμματα που στη­ρίζουν την κυβέρνηση. Οι ενστάσεις, βέβαια, τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη ΔΗΜΑΡ, δίνουν και παίρνουν. Τα κυριότερα σημεία της λίστας επιβάλλουν:
1 Κατάργηση των δώρων σε κύριες και επικουρι­κές συντάξεις.
Το μέτρο αποδίδει 2,240 δισ. ευρώ και λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών εξοικονομήσεων συγκε­ντρώνει ουσιαστικές δυσκολίες υποκατάστασης. Συνδέεται άλλωστε ευθέως με το ύψος από το οποίο θα ξεκινήσουν οι κλιμακωτές περικοπές στις συντά­ξεις και η εναλλακτική της μη περικοπής των δώρων ήταν το μαχαίρι στις συντάξεις να ξεκινήσει από τα 600 ευρώ.
2 Κλιμακωτό ψαλίδι από 2% έως και 10% στις συ­ντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.
Προβλέπεται    μείωση    συντά­ξεων 2% για μηνιαίες αποδοχές από 1.000 έως 1.500 ευρώ, για το επόμενο κλιμάκιο συντάξεων, από 1.501 έως και 2.000 ευρώ, προβλέπεται περικοπή 5% και για συντάξεις που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ η μείωση θα φτάσει το 10%. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σπάνε τα «ταμπού» στις αποκρατικοποιήσεις Το Δημόσιο πουλά το 100% σε όλες τις ΔΕΚΟΣπάνε τα «ταμπού» στις αποκρατικοποιήσεις, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση των νομικών περιορισμών που μπήκαν την περασμένη δεκαετία και απαγόρευαν στο Δημόσιο να πουλήσει άλλες μετοχές των ΔΕΚΟ.
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που υπεγράφη την Πέμπτη, το κράτος μπορεί πλέον να πουλά το 100% των μετοχών του στις ΔΕΚΟ. 
Τον κρατικό έλεγχο για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινής ωφέλειας, η κυβέρνηση θα αναθέσει στις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές  που θα εμπλακούν και αυτές στη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπεγράφη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας. Η εποπτεία της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων θα διασφαλιστεί από πλευράς Δημοσίου από τη λειτουργία Ρυθμιστικών Ανεξάρτητων Αρχών, που θα εγγυώνται ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων».
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε και η ακρόαση των προτεινόμενων για διορισμό στις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του Δ.Σ. του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τους προτεινόμενους για διορισμό κ.κ. Τ. Αθανασόπουλο και Γ. Εμίρη, οι οποίοι προβλέπεται να διοριστούν άμεσα με υπουργική Απόφαση.
Η κυβέρνηση προχώρησε σε έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία εξασφαλίζεται η νομική συμμόρφωση των διατάξεων της συστατικής πράξης του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. με τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις και τη διαδικασία παροχής γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 
ΠΗΓΗ:.protothema.gr

Στον αέρα το…. 50% των αγροτικών φωτοβολταικών λόγω ΑΤΕ Leasing!Κίνδυνο να μην κατασκευαστούν ποτέ, αντιμετωπίζουν πολλά από τα 640 αγροτικά φωτοβολταικά που έχουν πάρει εγκρίσεις δανείων από την ΑΤΕ Leasing, μετά από την πώληση της Αγροτικής στην τράπεζα Πειραιώς.
Και αυτό καθώς η ΑΤΕ Leasing, που έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει τα μισά και πλέον από τα 1.200 περίπου συνολικά αγροτικά φωτοβολταικά, μετά την εξαγορά της μητρικής της από την Πειραιώς, τίθεται σε εκκαθάριση, χωρίς να είναι σαφές το τι θα γίνει με τα δάνεια που ενέκρινε.  Με απλά λόγια οι χρηματοδοτήσεις έχουν μπλοκάρει.
Σαν συνέπεια πολλοί από τους κατασκευαστές που ανέλαβαν εκείνοι το κόστος εξαιτίας της αδυναμίας των αγροτών να πληρώσουν τις δαπάνες σύνδεσης με τη ΔΕΗ και να καταβάλλουν εγγυητικές επιστολές, κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους. To ίδιο επίσης ισχύει για όσους από τους αγρότες είχαν καταβάλλει εγγυητικές επιστολές 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άγονη η Γεώτρηση Myra-1 στο ΙσραήλΗ γεώτρηση Myra-1 στην ισραηλινή ΑΟΖ απέβη άγονη, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες Israel Land Development, Modiin και IPC Oil and Gas Holdings, οι οποίες έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο οικόπεδο.
Η εργολήπτρια εταιρεία, GeoGlobal Resources της Ινδίας, διεξήγαγε την γεώτρηση και έφτασε σε βάθος 5.200 μέτρων, συναντώντας ποσότητες νερού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν απολήψιμες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων.
Οι εταιρείες σχολίασαν ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι προσπάθειες, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα εγκαταλειφθεί η γεώτρηση. 
ΠΗΓΗ:.energia.gr

Καταδίκη της ΒΡ στις ΗΠΑ για Εγκληματική Αμέλεια στην Υπόθεση του Deepwater Horizon – Αποκαλυπτικά Emails την «Έκαψαν»Η αμερικανική δικαιοσύνη δεν έδειξε καμία ανοχή απέναντι στην ΒΡ για την καταστροφή του 2010 στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς στις 31/8 το αρμόδιο δικαστήριο έκανε δεκτές τις θέσεις της κυβέρνησης και καταλόγισε στην εταιρεία εγκληματική αμέλεια και παραβίαση των κανόνων ασφαλείας εν γνώσει της.
Προκειμένου να αποδείξουν τις κατηγορίες αυτές, οι κατήγοροι υπέβαλαν έγγραφα και emails που υποδείκνυαν ότι η ΒΡ συμπεριφέρθηκε με αμέλεια στο χρονικό διάστημα πριν το ατύχημα. Για παράδειγμα, ο επικεφαλής της τοπικής ομάδας της ΒΡ, Τζον Γκάιντ, έγραφε στον προϊστάμενό του ότι η ομάδα στην γεώτρηση Μακόντο «παίρνει τις αποφάσεις καθώς προχωρά». «Όλοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά αυτό το επίπεδο παράνοιας από τους μηχανικούς προκαλεί χάος», αναφέρει σε άλλο σημείο. Ο προϊστάμενός του απαντούσε ότι θα έπρεπε να μιλήσουν κάποια άλλη στιγμή γιατί είχε… μαθήματα χορού!
Αν η απόφαση αυτή γίνει δεκτή και από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, τότε η ΒΡ θα έρθει αντιμέτωπη με αποζημιώσεις ύψους 21 δις δολαρίων. Βεβαίως, αρκετοί είναι οι αναλυτές που «βλέπουν» πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτή την απόφαση, ιδίως από τη στιγμή που ελήφθη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Παρόλα αυτά, το ζήτημα είναι ότι η όλη υπόθεση συνεχίζει να έχει αρνητικές συνέπειες για την ΒΡ, σε μια περίοδο που προσπαθεί να ανασυνταχθεί.
Η συνέχεια αναμένεται τον Ιανουάριο σε δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης, όπου η ΒΡ σχεδιάζει να παρουσιάσει νεότερα στοιχεία και να υπερασπίσει τις θέσεις της. 
ΠΗΓΗ:energia.gr

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα πλησιάσει τη Γη ένας επικίνδυνος αστεροειδής


астероид планета Земля космос вселенная
Στις 14 Σεπτεμβρίου θα διέλθει σε επικίνδυνα μικρή απόσταση από τη Γη ο γιγαντιαίος αστεροειδής QG42.
Οι διαστάσεις του ουράνιου αυτού σώματος φτάνουν το μισό χιλιόμετρο. Ο αστεροειδής θα περάσει κοντά στη Γη το πρωί της επόμενης Παρασκευής στις 5:12 ώρα Γκρίνουιτς (9:12 ώρα Μόσχας). Ο αστεροειδής 2012 QG42 θεωρείται δυνητικά επικίνδυνος σύμφωνα με το καθιερωμένο πρότυπο ταξινόμησης, επειδή το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από 100 μέτρα και θα πλησιάσει τη Γη σε μικρότερη απόσταση του 0,05 μιας αστρονομικής μονάδας AU. Στις 15 Σεπτέμβρίου 2039 ο αστεροειδής 2012 QG42 θα επιστρέψει προς τη Γη και μάλιστα αυτή τη φορά θα βρεθεί ακόμη πιο κοντά, η απόσταση θα είναι 0,014 της αστρονομικής μονάδας AU, πράγμα που ισοδυναμεί με 5,6 αποστάσεις από τη Σελήνη. 
ΠΗΓΗ:greek.ruvr.ru

Με αντάρτικο στην Β.Ελλάδα απειλεί το πολιτικό σκέλος του UCC - Εμπλοκή της Τουρκίας;Μήπως σου πάει τώρα το μυαλό γιατί περνάνε τόσους Μουσουλμάνους οι Τούρκοι στην Ελλάδα ? και μετά θα τους εξοπλίσουν κιόλας, όπως κάνουν στην Συρία σήμερα ?  
 Με έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων από τον UCC στο εσωτερικό της Ελλάδας απειλεί ο πρόεδρος του κινήματος για τη "Μεγάλη Αλβανία", Αλβανός Κότσο Ντανάϊ υποστηρίζοντας ότι"Η εμπόλεμη κατάσταση η οποία δεν έχει αρθεί από την Ελλάδα για την Αλβανία, δεν δημιουργεί ζημιές στην Αλβανία, αλλά, απειλεί να αποσταθεροποιήσει την.....
ίδια την Ελλάδα.  Διατηρώντας αυτόν τον παράλογο νόμο με την Αλβανία, σε μια εποχή που η Ελλάδα και η Αλβανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, η ελληνική πολιτική και διπλωματία δίνει τη θέση της στην αποσταθεροποίηση. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η εμπόλεμη κατάσταση που διατηρείται μεταξύ των δύο χωρών, σημαίνει τη χρήση των μέσων του πολέμου".
 Όντως η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για μία σειρά λόγων, αντίθετα απ'ότι πιστεύεται, δεν έχει αρθεί, απλώς έχει υπογραφεί το 1996 μια συμφωνία φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι του σημείου να απειλεί ο κάθε εξτρεμιστής Αλβανός με αντάρτικο, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη....
 Το κίνημα που ηγείται ο Κότσο Ντανάι θεωρείται το πολιτικό σκέλος του UCC ("Απελευθωτικού Στρατού της Τσαμουριάς") που δημιουργήθηκε βασικά από πρώην στελέχη του UCK και το ότι εκδηλώνεται δημοσίως τώρα, μόνο άσχετο δεν είναι με το ότι η Ελλάδα "αιμμοραγεί": Το αίμα συγκεντρώνει "σκυλόψαρα" και δείχνει αδυναμία την οποία φυσικά οι κάθε λογής εχθροί της χώρας θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευθούν.
 Χρησιμοποιώντας πάντα ακραία ρητορική το κίνημα "Μεγάλη Αλβανία" κάνει λόγο για "αποικιοκρατική προσάρτηση" της "Τσαμουριάς" (σ.σ. Νότιος Ήπειρος), και προτείνει "Η Ελλάδα να αποδεχθεί τη Τσαμουριά ως Ελεύθερη Ζώνη μεταξύ της Αλβανίας και της Ελλάδας, ως πρώτο βήμα και ως δεύτερο βήμα να αποδεχθεί τη γενοκτονία των Αλβανοτσάμηδων και να τους αποζημιώσει με 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ζημίες που τους προκάλεσε" 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ