Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Από ιδιοκτήτες... ενοικιαστές


Πριν από λίγα χρόνια οι πολίτες αγόραζαν σπίτι για να… γλιτώσουν από τα πανάκριβα ενοίκια. Σήμερα θα κληθούν να πληρώσουν ενοίκιο για να το ίδιο τους το σπίτι.

Είναι μια από τις προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τα κόκκινα δάνεια. Όσοι δηλαδή δεν μπορούν πια να εξυπηρετούν τα στεγαστικά τους, προκειμένου να αποφύγουν την κατάσχεση, θα μπορούν να μεταβιβάζουν την κυριότητα του ακινήτου στην Τράπεζα και να διαμένουν στο σπίτι τους πληρώνοντας ενοίκιο.

Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έδωσε προς διαβούλευση η Τράπεζα της Ελλάδος σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα των κόκκινων δανείων, ειδικά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ειδικότερα, ρυθμίσεις για όλα τα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων προβλέπει η ντιρεκτίβα της Τράπεζας της Ελλάδος με στόχο να περιοριστούν οι κόκκινες οφειλές, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 70 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, επεκτείνεται η δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης και στα στεγαστικά δάνεια.

Επισημαίνεται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας παραπέμπει στις έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», που ορίζονται με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ωστόσο σε εκκρεμότητα παραμένει ακόμη η εξειδίκευση των συγκεκριμένων όρων όσον αφορά το πώς τους υιοθετεί ο Κώδικας.

Πάντως, για να αντιληφθεί κανείς πόσο εξατομικευμένα θα «χτίζεται» η λίστα των δαπανών, ας δούμε ένα παράδειγμα: εάν ο δανειολήπτης ζει κι εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, θα λαμβάνονται υπόψη λιγότερα έξοδα μετακίνησης σε σύγκριση με κάποιον που ζει στα Μεσόγεια και εργάζεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αναλόγως του ποσού που θα μένει μετά την αφαίρεση των δαπανών -που θα υπολογίζονται βάσει αυτής της λίστας- από το εισόδημα του δανειολήπτη θα ρυθμίζεται η δόση του δανείου με τρόπο που να διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους.

Εκχώρηση του ακινήτου στην τράπεζα ή σε τρίτο και πληρωμή ενοικίου για 5 ή 3 χρόνια

Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες διευθετήσεις των καθυστερούμενων δανείων ή ακόμη και οριστική λύση του προβλήματος.

Στις λύσεις που θα πέφτουν στο τραπέζι περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Περίοδος χάριτος, προσωρινή αναβολή της πληρωμής μίας ή περισσότερων δόσεων, μειωμένη καταβολή της δόσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (βραχυπρόθεσμες λύσεις).

- Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του περιθωρίου κέρδους της τράπεζας, με αποτέλεσμα να μειωθεί και η μηνιαία δόση (βραχυπρόθεσμες λύσεις).

- Αλλαγή του τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι, όπως π.χ. ένα κυμαινόμενο να γίνει σταθερό (βραχυπρόθεσμες λύσεις).

- Να μπορεί να σπάει το δάνειο στα δύο. Το πρώτο μέρος με εμπράγματη εξασφάλιση, για το οποίο ο δανειολήπτης πληρώνει δόση. Στο δεύτερο μέρος, που είναι το υπόλοιπο του δανείου, δεν υπολογίζονται τόκοι για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την τράπεζα. Για το ποσό αυτό ο δανειολήπτης θα επαναξιολογηθεί, αν διορθωθούν τα οικονομικά του, ή θα κληθεί να βάλει άλλο ακίνητο υποθήκη.

- Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, θα μπορεί ο επιχειρηματίας που χρωστά στην τράπεζα να ανταλλάξει μέρος του χρέους με την είσοδο του πιστωτικού ιδρύματος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

- Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να μεταβιβάζει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα και να το ενοικιάζει. Θα μπορεί ακόμη να αντικαθιστά το παλαιό δάνειο με νέο αλλά και να μεταβιβάζει το δάνειο σε άλλη τράπεζα. Η αντικατάσταση με νέο δάνειο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ελάφρυνση του δανειολήπτη μέσω κουρέματος μέρους των οφειλών.

Οι τρεις τελευταίες επιλογές εντάσσονται στις λύσεις οριστικής διευθέτησης της συμβατικής σχέσης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, που αποσκοπεί στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης που έχει η τράπεζα και, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, εξετάζεται κάθε φορά σε σχέση με τις προβλέψεις του ελληνικού δικαίου. 

Οι τράπεζες θα πρέπει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες να προχωρήσουν στη δημιουργία της απαραίτητης λειτουργικής και οργανωτικής υποδομής, που θα επιτρέψει την αναζήτηση από κοινού με τον δανειολήπτη, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επιχείρηση, της ρύθμισης της οφειλής. Αντίστοιχα, οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεργάσιμοι, όπως προαναφέρθηκε, παρέχοντας στην τράπεζα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης.

O Κώδικας καταρτίστηκε με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τις αρχές της International Association οf Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL), καθώς και το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων κρατών μελών της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις (Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία). Ο Κώδικας περιγράφει ιδίως τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης που αμοιβαία οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανείου, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επαγγελματία ή επιχείρηση, και να επιδιώκεται η εξεύρεση της καταλληλότερης για τη συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει παραλλήλως εκπονήσει σχέδιο οργανωτικών απαιτήσεων που θα θεσπιστούν με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, προκειμένου να αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο οι τράπεζες έχουν επαρκώς αναπτύξει τα συστήματα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Κώδικα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το Σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας 

ΠΗΓΗ:zougla.gr

Παραδόθηκε στις λιβυκές αρχές το δεξαμενόπλοιο Morning Glory


Στις αρχές της Λιβύης παραδόθηκε το Σάββατο το δεξαμενόπλοιο, Morning Glory, το οποίο πριν από λίγες ημέρες είχαν καταλάβει ανοικτά της Κύπρου οι ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, οι Navy Seals.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο που πωλήθηκε παρανόμως από Λίβυους αντάρτες, είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει αργότερα σήμερα στο λιμάνι της Λιβύης Ζαουίγια συνοδευόμενο σε διεθνή ύδατα από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν Λίβυοι αξιωματούχοι.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

«Δώστε μου τον έλεγχο τον νομίσματος μιας χώρας και δεν με νοιάζει ποιος κάνει τους νόμους της», Mayer Amshell Rothschild


«Δώστε μου τον έλεγχο τον νομίσματος μιας χώρας και δεν με νοιάζει ποιος κάνει τους νόμους της»,
Mayer Amshell Rothschild
Η τεχνολογία των σημερινών σιωπηλών όπλων είναι παράγωγο μιας ιδέας που επινοήθηκε, εκφράσθηκε επιγραμματικά και εφαρμόσθηκε αποτελεσματικά από τον Μάγιερ Άμσελ Ρότσιλντ (Mayer Amshell Rothschild), ιδρυτή της παγκόσμιας δυναστείας των τραπεζιτών Ο Ρότσιλντ ανακάλυψε έναν βασικό κρίκο της οικονομικής θεωρίας που είναι η «επαγωγικότητα».

Δεν προέβλεψε, βέβαια, ο ίδιος ότι η ιδέα του, με όρους μαθηματικής ανάλυσης του 20ού αιώνα, θα έπρεπε να περιμένει τη Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση, την εμφάνιση της θεωρίας της μηχανικής και της ηλεκτρονικής και, τελικά, την επινόηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή πριν μπορέσει να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά για τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. [Σ.σ.: οι οικονομικοί ορισμοί του κειμένου παραπέμπουν στο βιβλίο Beyond the Pale Horse...].
Αυτό που είχε ανακαλύψει ο Ρότσιλντ ήταν η βασική αρχή της εξουσίας, της επιρροής και του ελέγχου επί των ανθρώπων, όπως αυτή εφαρμόζεται στην οικονομία. Η αρχή αυτή είναι η εξής: «όταν παριστάνεις ότι κατέχεις τΗΝ εξουσία, τότε οι άνθρωποι σου την παραχωρούν πραγματικά σε σύντομο διάστημα».

Ο Ρότσιλντ ανακάλυψε ότι το νόμισμα ή οι λογαριασμοί καταθέσεων και τα δάνεια είχαν την απαιτούμενη επίφαση εξουσίας που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να πείσει τους ανθρώπους (όπως η έλξη που ασκεί ένα μαγνητικό πεδίο) να παραδώσουν τον πραγματικό τους πλούτο, με αντάλλαγμα μία υπόσχεση για περισσότερο πλούτο (αντί για πραγματική αμοιβή). Να τοποθετήσουν ως υποθήκη ένα πραγματικό εχέγγυο με αντάλλαγμα... τραπεζογραμμάτια.
Ο ευφυής Ρότσιλντ κατάλαβε ότι μπορούσε να εκδώσει περισσότερα χαρτονομίσματα από αυτά που είχε ως εγγύηση, στον βαθμό που είχε τα αποθέματα χρυσού κάποιου άλλου ανθρώπου ως όπλο για να τα επιδεικνύει στους πελάτες του. Ο Ρότσιλντ δάνειζε τα τραπεζογραμμάτια του σε άτομα και σε κυβερνήσεις. Έτσι δημιουργείτο υπερβολική εμπιστοσύνη. Μετά έκανε δυσεύρετα τα χρήματα, ασκούσε ασφυκτικότερο έλεγχο στο σύστημα και μάζευε τις υποθήκες βάσει των υποχρεώσεων των συμβάσεων. Ύστερα, ο κύκλος αυτός επαναλαμβανόταν...

Οι πιέσεις αυτές μπορούσαν, με τον κατάλληλο χειρισμό, να προκαλέσουν πόλεμο. Τότε έλεγχε τη διαθεσιμότητα του νομίσματος (χρήματος) για να καθορίσει ποιος θα κέρδιζε τον πόλεμο. Η κυβέρνηση που θα συμφωνούσε να του δώσει τον έλεγχο του οικονομικού της συστήματος είχε την υποστήριξη του. Η είσπραξη των χρεών ήταν εγγυημένη μέσω της οικονομικής βοήθειας προς τον εχθρό του οφειλέτη. Το κέρδος που προέκυπτε από αυτή την μέθοδο έδινε στον Ρότσιλντ τη δυνατότητα να αυξάνει όλο και περισσότερο τον πλούτο του.

Ο Ρότσιλντ ανακάλυψε ότι το χαρτονόμισμα του έδινε τη δύναμη να ανασκευάσει τη δομή της οικονομίας προς όφελος του, να αλ λάξει την οικονομική επαγωγικότητα σε τέτοιες οικονομικές θέσεις που θα προκαλούσαν την μεγαλύτερη δυνατή οικονομικά αστάθεια και κλυδωνισμό. Για τον τελικό έλεγχο της οικονομίας έπρεπε να προηγηθεί η συλλογή αρκετών σχοιχείων και η ανάπτυξη υπολογιστών υψηλής ταχύχητας που θα παρακολουθούσαν στενά τις οικονομικές διακυμάνσεις που δημιουργούνται από την πτώση των τιμών και το πληθωριστικό χρήμα.

ΠΗΓΗ;periergaa.blogspot.com 

Κολοσσιαία ενεργειακή συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου "έκλεισε" η Ρωσία με την Κίνα


Μεγάλη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου 37 δισεκατομυρίων κυβικών μέτρων ανά έτος έκλεισε η Ρωσία με την Κίνα δημιουργώντας μια δεύτερη τεράστια αγορά για τους ενεργειακούς της πόρους.

Η συμφωνία θα "σφραγιστεί" τον ερχόμενο Μάϊο , αυτή είναι η έμμεση απάντηση της Μόσχας σε όσους διατέινονται ότι η Ρωσία έχει μεγαλύτερη ανάγκη την ΕΕ από ότι η ΕΕ την Ρωσία. Μετά από αυτήν την συμφωνία (ήδη οι αγωγοί είναι σχεδόν έτοιμοι) η Ρωσία θα μπορέι χωρις να είναι κρίσιμο για αυτήν οικονομικα ακόμα και να προκαλέσει εμπάργο φυσικού αερίου στην ΕΕ. 

Αντίθετα η Ευρώπη θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2025 τουλάχιστον για να υπάρξει σοβαρή εναλλακτική λύση στις πηγές φ.αερίου από τα κοιτάσματα της Αν.Μεσογείου  (Ισραηλινά, κυπριακά, και πιθανόν ελληνικά).Σημειώνεται ότι το αλγερινό φυσικό αέριο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την Gazprom η οποία έχει αναλάβει την εμπορία του, και το ίδιο ισχύει και για τα ισραηλινά.

Η Ρωσία ήδη αναζητεί νέες αγορές για τους ενεργειακούς της πόρους, και στρέφεται στον ασιατικό γίγαντα την Κίνα, που έχει ανάγκη από τεράστιες ποσότητες φυσικού αεριου αναφέρει τo Reuters. Στην Δύση αναζητούν τρόπους για να μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυικό αέριο, την απώλεια αυτή η Ρωσία θα την αναπληρώσει με μεγάλη συμφωνία, που θα υπογράψει ο Ρώσος πρόεδρος Β.Πούτιν με τον ομόλογό του Xi Jinping τον ερχόμενο Μάϊο.

Οι δύο υπερδυνάμεις βρίσκονται σε πορεία προσέγγισης εδώ και αρκετό καιρό. Η πρώτη επίσκεψη του Xi Jinping σε ξένη χώρα έγινε στην Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος Β.Πούτιν ευχαρίστησε μόλις χθες την Κίνα για την κατανόησή της στο ουκρανικό ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι στις τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping "οι θέσεις τους ήταν συγκλίνουσες" παρά την ευαισθησία της Κίνας σε δημοψηφίσματα λόγω του Θιβέτ και της Ταϊβάν.

Το πόσο εκτιμά τους δεσμούς με την Ρωσία ο Κινέζος πρόεδρο Xi Jinping το έδειξε με την παρουσία του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Σότσι, την στιγμη που πολλοι δυτικοί ηγέτες τους μποϊκοτάρηαν γιατί ενοχλούνταν από τον νόμο Πούτιν για την απαγόρευση της διάδοσης της ομοφυλλοφιλίας.

Φυσικά με βάση την ανερχόμενη κινεζική μεσαία τάξη και τις αυξανόμενες ενεργειακές της ανάγκες, η τροφοδοσία αναμένεται να επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερα ούμερα στο άμεσο μέλλον.

Στην ΕΕ πονταρουν πολλά στο αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο, αλλά είναι πολύ αμφίβολο πόσο θα κρατήσει αυτό από την στιγμή που θα προξενήσει ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα η εξόρυξή του στην αμερικανική ύπαιθρο. 

Όπως δήλωσε αξιωματούχος της Gazprom "Ο Μαϊος είναι στα σχέδια μας, περιμένουμε την συμφωνία με την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα".Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν ταξιδεύει επί ματαίω.

"Όσο χειρότερες γίνονται οι σχέσεις με την Δύση τόσο πιο κοντά θα θέλει η Ρωσία να είναι με την Κίνα. Εάν σε υποστηρίζει η Κίνα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είσαι απομονωμένος" είπε ο Vasily Kashin, ειδικός στα κινεζικα θέματ στο Analysis of Strategies and Technologies (CAST). Μάλλιαστα ο ίδιος αναφέει και την πιθανότητα να πουλήσει η Ρωσία στην Κίνα μαχητικα αεροσκάφη Sukhoi SU-35.

Ήδη η Κίνα έχει ξεπεράσει την Γερμανία σαν αγοραστής ακατέργαστου πετρελαίου  χάρις τις συμφωνίες της Rosneft  μέσω του αγωγού East Siberia-Pacific Ocean και ενός άλλου μεσω του Kazakhstan.

Εάν η Δύση συνεχίσει την αντιρωσική συπεριφορά τότε η Κίνα θα προχωρήσει σε συνεργασίες πέραν της ενέργειας αναφέρει το Reuters.

H Kίνα ενδιαφέρεται να επενδύσει στη Ρωσία στις υποδομές, σε ενέργεια και στα είδη πολυτελείας, και μειούμενος κύλος εργασιών με την Δύση θα ανάγκαζε την Μόσχα αν ξεπεράσει τις επιφυλάξεις της και να επιτ΄ρεψει στην Κίνα ν πραγματοποιήσει επενδύσεις σε στρατηγικές βιομηχνίες.

"Μετά τις δυτικές κυρώσεις η ατμόσφαιρα μπορεί να αλλάξει υπέρ της Κίνας" είπε ο Brian Zimbler Managing Partner της Morgan Lewis νομικής εταιρείας από το γραφείο της στη Μόσχα

Η αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές των δύο υπερδυνάμεων είνι της ταξεως του 8.2% και στα 8.1 δισ. δολλάρια, αλλά ακόμα η Ρωσία δεν είναι ουτε στους 10 πρώτους εισαγωγείς κιεζικών προϊόντων,κάτι που μπορεί να αλλάξει άρδην, μετά τις τελευταίες εξελιξεις.Αντίθετα η ΕΕ ειναι ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα εμπορικός εταίρος.

Εάν δεν έρθουν Ρώσοι τουριστες φέτος στην Ελλάδα, οι οποίοι ξοδεύουν και τα περισσότερα χρηματα, ποιος θα μας πληρώσει τα "σπασμενα"; Ή θα μας πουν "δεν πειραζει βάλτε τα κοροιδα τους πολίτες σας να τα πληρώσουν με νέους φόρους"

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Με ποσοστό 89% η Βενετία ζητά ανεξαρτησία


Mε το συντριπτικό ποσοστό του 89%, ανάλογο με αυτό της Κριμαίας που όμως επέλεξε να ενωθεί με την Ρωσία, η Βενετία αποφάσισε να αποσχιστεί από την Ιταλία και να ιδρύσει δικό της κράτος, το Βένετο.

«Πάνω από δυο εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ιταλία», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του δημοψηφίσματος - το οποίο όμως δεν είοναι δεσμευτικό για την Ιταλία - που διεξήχθη από την περασμένη Δευτέρα, 17 Μαρτίου μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Η καταμέτρηση των ψήφων έδειξε μια λαχτάρα για ελευθερία από την "γερμανοκρατούμενη" Ρώμη και ήταν συντριπτικό το ποσοστό που εκφράστηκε υπέρ: Δύο εκατομμύρια εκατόν δυο χιλιάδες εννιακόσιοι εξήντα εννέα πολίτες (που αντιστοιχούν σε ποσοστό του 89%),είπαν "ΝΑΙ", ενώ καταψήφισαν το αίτημα 257.276 πολίτες (ποσοστό της τάξης του 10,9%).

Ο περιφερειάρχης του Βένετο Λούκα Τζάια, από τα κύρια στελέχη της Λέγκα, τόνισε ότι «η λαϊκή αυτή ετυμηγορία  δεν μπορεί να μας δώσει την ανεξαρτησία μας άμεσα αλλά πρόκειται, όμως, για πολιτικό μήνυμα που θα πρέπει, οπωσδήποτε, να ληφθεί υπόψη από όλους».

Οι διοργανωτές, όμως, του δημοψηφίσματος κάλεσαν τους επιχειρηματίες να σταματήσουν να «πληρώνουν φορολογία στη Ρώμη και να "εισπράττουν" την επιβολή νέων φόρων μόνιμα».

Από την πλατεία όπου άκουγαν με προσοχή τα λόγια του περιφερειάρχη, το πλήθος φώναζε συνθήματα, όπως «Ζήτω το Σαν Μάρκο», «Ανεξαρτησία άμεσα», ενώ ένας από τους υποστηρικτές που ανέβηκε στο βήμα είπε με συγκίνηση ότι με αυτό τον τρόπο «μπήκε πάλι σε λειτουργία η ιστορία του Βένετο και αναδείχθηκε από το σκοτάδι που ήθελαν να το κρατήσουν».

Είναι σαφές ότι η Κριμαία και η ένωση με την Ρωσία, αλλάζει πολλά δεδομένα στην Ευρώπη.

Κεντρική μορφή σε αυτό το αίτημα ανξαρτησίας είναι ο Πάολο Μπερναντίνι, καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ινσούρμπια στο Κόμο, ο οποίος πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις για ανεξαρτητοποίηση της περιοχής.

Αναφέρει, χαρακτηριστικά ότι η πόλη ήταν ελεύθερη για περίπου 1100 χρόνια προτού χάσει την ανεξαρτησία της από τον Ναπολέοντα, το 1797, και τώρα είναι η στιγμή για να γίνει ξανά αυτόνομο κράτος.

Ο ίδιος δηλώνει στο αμερικανικό δίκτυο CNBC «Παρά το γεγονός ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια επιστροφή στα μικρά έθνη και τις μικρές σε έκταση χώρες οι οποίες ευημερούν. Ο λαός της Βενετίας έχει αντιληφθεί ότι είμαστε ένα έθνος που αξίζει την αυτοκυριαχία του, τη στιγμή που όλος ο πλανήτης οδηγείται προς θρυμματισμό, έναν καλό θρυμματισμό όπου οι τοπικές παραδόσεις αναμειγνύονται με παγκόσμια ανταλλαγή».

Ωστόσο, η αλήθεια δεν κρύβεται μόνο στην «εθνική συνείδηση» των κατοίκων της Βενετίας, αλλά και σε οικονομικούς και, κυρίως, φορολογικούς λόγους. Η Ιταλία λαμβάνει περίπου 71 δισ. ευρώ το χρόνο από την Βενετία σε φόρους, ενώ, από αυτά, περίπου τα 21 επιστρέφονται σε επενδύσεις και υπηρεσίες.

Ήδη στη Σκωτία το δημοψήφισμα για την απόσχιση από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται με αγωνία (αν και στις δημοσκοπήσεις το "ΝΑΙ" λαμβάνει ποσοστό μόνο περί το 40%) ενώ καλύτερα για την αποσχιστική κίνηση πάνε τα πράγματα στην Καταλονία όπου το 60% θέλει να γίνει η περιοχή ανεξάρτητο κράτος.

Το τοπικό Κοινοβούλιο ετοιμάζει πυρετωδώς το κείμενο του επερχόμενου δημοψηφίσματος, ενώ ήδη οι 83 από τους 135 βουλευτές δηλώνουν υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.

Τα επόμενα βήματα, έπειτα από το αναμενόμενο σαρωτικό «Ναι» στο δημοψήφισμα, οι ηγέτες της Καταλονίας θα κινηθούν σε τρία επίπεδα:

Απαγκίστρωση από το τεράστιο ισπανικό χρέος για να μπορέσουν να ισορροπήσουν το χρέος της περιοχής
Νέα συμφωνία με τη Μαδρίτη για να πληρώνουν λιγότερα χρήματα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τελικά
Ανεξαρτησία
Τονίζεται ότι σχεδόν όλα τα κόμματα είτε είναι εθνικιστικά είτε κεντρώα είτε αριστερά υποστηρίζουν σθεναρά το αίτημα για ανεξαρτησία.

Στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, οι Σκωτσέζοι υποστηρίζουν ως ένα σημείο το αίτημα ανεξαρτησίας της χώρας, την ώρα που πλησιάζει η ημέρα του δημοψηφίσματος που θα κρίνει εν μέρει το μέλλον της περιοχής.

Η Σκωτία, με πληθυσμό 5 εκατομμυρίων και τεράστιο πλούτο υδρογονανθράκων στα χωρικά της ύδατα, θα ψηφίσει για την ανεξαρτητοποίησή της ή όχι στις 18 Σεπτεμβρίου του 2014. Εφόσον πλειοψηφήσει το «ναι» η χώρα θα ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος στις 24 Μαρτίου του 2016.

Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι το Λονδίνο δεν είναι διατεθειμένο να αφήσει τα πλούσια κοιτάσματα και εντείνει τις πιέσεις με κύριο μοχλό το νόμισμα, καθώς απειλεί μια η ανεξάρτητη Σκωτία δεν θα μπορεί να έχει τη λίρα ως νόμισμα.

Γιατί όλα αυτά τώρα; Γιατί οι λαοί της δυτικής Ευρώπης έχουν καταλάβει ότι πλέον "Βρυξέλλες" δεν σημαίνει πλέον η έδρα της "Ενωμένης Ευρώπης", αλλά η έδρα μιας γραφειοκρατικής μαφίας που νέμεται τα λεφτά των Ευρωπαίων δημιουργώντας μια δήθεων υπερεθνική διακυβέρνηση, αλλά στην ουσία είναι απόλυτα ελεγχόμενη από το Βερολίνο και κατά δεύτερον από το Παρίσι. Και κανείς πλέον δεν θέλει να αποφασίζει για αυτόν το Βερολίνο...

ΠΗΓΗ; defencenet.gr

Το... 17% (!) αντί 70% του «πρωτογενούς» διανέμει ο Σαμαράς


Ψέµατα είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός ότι το 70% του πρωτογενούς πλεονάσµατος θα δινόταν στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα! Αυτό αποδεικνύεται από τις προχθεσινές εξαγγελίες του. Ανακοίνωσε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 2,87 δισεκατοµµυρίων ευρώ και είπε ότι από αυτά τα λεφτά θα µοιράσει σε περίπου 1.000.000 Ελληνες µόνο 505 εκατοµµύρια ευρώ - ποσοστό µόλις... 17,4%! Τι θα κάνει η κυβέρνηση τα υπόλοιπα χρήµατα;
Πρώτα πρώτα το 1 δισ. ευρώ θα το δώσει για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους, τηρώντας εκεί την υπόσχεσή της ότι το 30% του όποιου «πρωτογενούς πλεονάσµατος» θα χρησιµοποιείτο για τον σκοπό αυτόν. Οπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, θα δώσει ένα άλλο δισεκατοµµύριο ευρώ για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του δηµοσίου προς ιδιώτες. Καµία αντίρρηση δεν έχουµε φυσικά να είναι συνεπές το δηµόσιο στις υποχρεώσεις του και να µη «φεσώνει» αδίστακτα και για χρόνια όποιον έχει την ατυχία να συναλλάσσεται µαζί του, έχοντας γίνει ο χειρότερος... µπαταξής, αναξιόπιστος κακοπληρωτής χρεών στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Βεβαίως και πρέπει να πληρώνει τα χρέη του στο δηµόσιο µέσα στις προθεσµίες που καθορίζουν οι συµβάσεις που έχει υπογράψει. Κανένας πολίτης δεν αισθάνεται υπερήφανος όταν η κυβέρνηση της χώρας και το κράτος του συνολικά θεωρούνται οικονοµικοί απατεώνες! Βεβαίως και να πληρώνει η κυβέρνηση τις οφειλές της, αλλά ταυτόχρονα εδώ εγείρεται ένα τεράστιο ζήτηµα οικονοµικοπολιτικού χαρακτήρα. Δεδοµένου ότι οι οφειλές που θα αποπληρωθούν µε αυτό το ένα δισεκατοµµύριο είναι ληξιπρόθεσµες, πώς είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνεται αυτό το δισεκατοµµύριο στο υποτιθέµενο «πρωτογενές πλεόνασµα;». Μυρίζει λογιστική απάτη!
Τα περιµένουµε µε ενδιαφέρον τα στατιστικά στοιχεία της Γιούροστατ, της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, που θα δηµοσιευθούν σε ένα µήνα για να διαπιστώσουµε αν και οι Ευρωπαίοι µετρούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα µη λαµβάνοντας καθόλου υπ' όψιν τα ληξιπρόθεσµα (προσοχή, ληξιπρόθεσµα!) χρέη των κυβερνήσεων προς ιδιώτες. Γιατί αν ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η απατεωνιά, να πάψουµε να πληρώνουµε ως χώρα τις ξένες ιδιωτικές τράπεζες που µας έχουν δανείσει, να βγάζουµε έτσι ακόµη µεγαλύτερα πλεονάσµατα και να µοιράζει η κυβέρνηση κι άλλα πεντακοσάρικα στους Ελληνες, που έχει οδηγήσει κατά εκατοµµύρια στην εξαθλίωση! Εχουµε όµως αµφιβολίες και υποψίες ότι καθόλου δεν θα εγκρίνουν µια τέτοια στάση του Σαµαρά οι Ευρωπαίοι δανειστές!
Σήµερα πάντως οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς ιδιώτες υπερβαίνουν τα 4,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οσο περισσότερα από αυτά πληρώσει το δηµόσιο τόσο καλύτερα για την ελληνική οικονοµία, αλλά είναι δυνατόν να µιλάει µια κυβέρνηση για «πρωτογενές πλεόνασµα» όταν έχει ληξιπρόθεσµα χρέη που υπερβαίνουν κατά πολύ το υποτιθέµενο πρωτογενές πλεόνασµά της; Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Οταν ο ίδιος ο ΟΟΣΑ, ο οργανισµός των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών, δηµοσιοποιεί την Τρίτη έκθεση που αποκαλύπτει ότι το 17,9% των Ελλήνων δεν έχει αρκετά χρήµατα για να αγοράσει τα απαραίτητα τρόφιµα (!) και ότι ο ένας στους πέντε ενήλικους Ελληνες ζει σε νοικοκυριό όπου δεν εργάζεται... κανένα (!) από τα µέλη του, απολύτως κανένα, είναι δυνατόν να έχει η χώρα µια κυβέρνηση που πανηγυρίζει ότι πέτυχε πρωτογενές πλεόνασµα και ότι άρχισε η ανάπτυξη; Θα τρελαθούµε; Εδώ η ίδια η έκθεση του ΟΟΣΑ τονίζει ότι ακόµη και όταν υπάρξει ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αυτή δεν θα οδηγήσει σύντοµα στην αντιµετώπιση της κοινωνικής και της εργασιακής κρίσης.
Οπως τονίζει η ίδια έκθεση, µέσα στην πενταετία της κρίσης η απώλεια της αγοραστικής δύναµης των Ελλήνων ήταν... τέσσερις φορές µεγαλύτερη από τον µέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης! Η καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων είναι τόσο µεγάλη και οι προοπτικές της οικονοµίας της χώρας µας µετά τη µνηµονιακή πολιτική των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήµου και Αντ. Σαµαρά είναι τόσο ζοφερές ώστε ούτε µετά από δεκαετίες δεν θα φτάσουµε στο επίπεδο της οικονοµικής ευηµερίας που ζήσαµε πριν από την κρίση, αν φυσικά συνεχιστεί η ίδια ολέθρια πολιτική της ΕΕ. Φτάσαµε στο τραγικό σηµείο η έκθεση του ΟΟΣΑ να προτείνει τη διανοµή επιδοτούµενων γευµάτων στα σχολεία! Παρά την κοµψή διατύπωση, ο ΟΟΣΑ προτείνει δηλαδή να ξαναρχίσει η Ελλάδα τα... συσσίτια για τα παιδιά, σαν εκείνα που γνώρισαν οι σηµερινοί γέροντες στη ρηµαγµένη µετεµφυλιακή Ελλάδα της δεκαετίας του 1950, πριν από εξήντα χρόνια! Καλπάζει η ανάπτυξη του Σαµαρά! Τι να πει κανείς...

ΠΗΓΗ;ethnos.gr

ΓΣΕΕ:Η εισβολή των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη πρέπει να αποτραπεί


Η Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ εκφράζει την αντίθεσή της σχετικά με τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε προσφάτως η Ελληνική Προεδρεία δια του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος, σχετικά με τη δυνατότητα κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπει ή να απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων καρπών στο έδαφός της.
Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το πράσινο φως για την εισαγωγή μεταλλαγμένων φυτών και προϊόντων σε κοινοτικές χώρες που δεν επιθυμούν την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 
Η Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ επισημαίνει την αναγκαιότητα η χώρα μας να επιδιώξει μια πολιτική συμφωνία που θα αποτρέπει την εισβολή των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη. Επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που δεν επιθυμούν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά της και μάλιστα είναι υποχρεωτική η επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ πριν την είσοδό τους στην αγορά.

ΠΗΓΗ:gsee.gr

Τι τρέχει με τον αγωγό ΤΑΡ (trans adriatic pipeline)


Αναφορά του Μιχάλη Νικήτα του ΕΠΑΜ Καβάλας στον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ (trans adriatic pipeline), την προγραμματισμένη διέλευσή του από τη χώρα μας, και τις ειδικές αλλά και γενικότερες επιπτώσεις αυτής της “επένδυσης”… 
Απόσπασμα από εκπομπή του ΑΛΦΑ TV της Δράμας, στις 19 Μαρτίου 2014.
ΠΗΓΗ:olympia.gr

Απίστευτο! Ελαστικοποιούνται κι άλλο οι όροι απασχόλησης «ενοικιαζόμενων εργαζομένων»

Απίστευτο! Ελαστικοποιούνται κι άλλο οι όροι απασχόλησης «ενοικιαζόμενων εργαζομένων» Την ελαστικοποίηση των όρων απασχόλησης ενοικιαζόμενων εργαζομένων, μέσω ιδιωτικών εταιριών στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, διάταξη του εφαρμοστικού νόμου της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ κυβέρνηση και τριμερούς που αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ρύθμιση μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες ο χρόνος κατά τον οποίο ο έμμεσος εργοδότης δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε απολύσεις και από τους 12 στους 6 μήνες η απαγόρευση ομαδικών απολύσεων. Επίσης, απαλείφεται η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η απασχόληση ενοικιαζόμενου εργαζομένου επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες. Οι λόγοι απασχόλησης του εργαζόμενου δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να αναφέρονται ούτε στη σύμβαση εργασίας του μισθωτού. Ειδικά, για τα δημόσια έργα αρχικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ και πάνω δίδεται η δυνατότητα απασχόλησης εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω εταιριών ενοικίασης εργαζομένων κατά παρέκκλιση της σχετικής προηγούμενης πρόβλεψης. Πηγή: athina984.gr
Την ελαστικοποίηση των όρων απασχόλησης ενοικιαζόμενων εργαζομένων, μέσω ιδιωτικών εταιριών στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, διάταξη του εφαρμοστικού νόμου της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ κυβέρνηση και τριμερούς που αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ρύθμιση μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες ο χρόνος κατά τον οποίο ο έμμεσος εργοδότης δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε απολύσεις και από τους 12 στους 6 μήνες η απαγόρευση ομαδικών απολύσεων. Επίσης, απαλείφεται η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η απασχόληση ενοικιαζόμενου εργαζομένου επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες.

Οι λόγοι απασχόλησης του εργαζόμενου δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να αναφέρονται ούτε στη σύμβαση εργασίας του μισθωτού. Ειδικά, για τα δημόσια έργα αρχικού προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ και πάνω δίδεται η δυνατότητα απασχόλησης εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω εταιριών ενοικίασης εργαζομένων κατά παρέκκλιση της σχετικής προηγούμενης πρόβλεψης.

Πηγή: athina984.gr


ΠΗΓΗ:olympia.gr

Η Τιμοσένκο που έκανε 11 δισ. δολάρια περιουσία από ρωσικό φυσικό αέριο κατηγορεί τον Πούτιν!


H Γιούλια Τιμοσένκο μαλλον έχει ξεχάσει πως έκανε 11 δισ. δολάρια περιουσία με το ΡΩΣΙΚΟ φυσικό αέριο αλλά πιο πολύ ελπιζει να μην το θυούνται οι γερμανοχαζάροι Ουκρανοί ψηφοφόροι, καθότι οι ρωσόφονοι θεωρούνται για αυτήν ήδη χαμένοι.Εξαπέλυσε υστερική επίθεση κατα του Β.Πούιν, τον οποίο χαρακτήρισε δικτάτορα με φασίζουσα νοοτροπία ενώ κάλεσε σε πολεμική ετοιμότητα τους συμπατριώτες της (μάλλον τους γερμανοχαζάρους, από τους άλλους δεν μπορέι να περιμένει πολλα).


 Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση προέβλεψε ότι "ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει το ίδιο τέλος με άλλους δικτάτορες" ενώ προέβη ακόμη και σε παραλληλισμούς με τον Μοαμάρ Καντάφι.Η γυναίκα είναι εκτός τόπου και χρόνου, αυτοστοχοποιείται, διότι ακόμα και στον γερμανοχαζαρικό πληθυσμό γνωρίζουν πως έκανε τα 11 δισ.δολάρια, ενώ αντίθετα αυτοί ζουν με 100 ευρώ το μήνα!


Για την ηγέτιδα της δυτικοκιούμενης «Πορτοκαλί Επανάστασης» του 2004 «Ο Πούτιν έχασε την Ουκρανία για πάντα, αφού μας κήρυξε τον πόλεμο...είναι ο υπ΄ αριθμόν ένα εχθρός της Ουκρανίας, ο οποίος κατέλαβε εδάφη μας με τα όπλα». 

Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στην περίπτωση που τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν στην ηπειρωτική χώρα. Ποιούς Ουκρανούς άραγε; Αυτούς που δεν άφηναν να ξεφορτώσουν τα άρματα μάχης στο Λούγκανσγκ; 

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να περάσει την κόκκινη γραμμή» τόνισε, σημειώνοντας ότι περίπου 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν συγκεντρωθεί στα ουκρανικά σύνορα.

«Θα πολεμήσουμε εάν περάσει την κόκκινη γραμμή» προσέθεσε η ίδια και συμπλήρωσε «Ο Πούτιν δεν θα περάσει, η Κριμαία θα είναι δική μας». Φυσικά άλλοι θα πολεμήσουν και θα πεθάνουν, αυτή θα βρίσκεται στην ασφάλειά της μακριά από όλα αυτά.

«Δεν είναι ο πρώτος δικτάτορας που επιδεικνύει μια φασιστική συμπεριφορά. Ο κόσμος έχει σταματήσει πολλούς τέτοιους, ακόμα και τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε τη Λιβύη, θυμόμαστε άλλους δικτάτορες που ανατράπηκαν. . . Ο Πούτιν δεν αποτελεί εξαίρεση», κατέληξε. 

Το ωραίο με την Νέα Τάξη Πραγμάτων και τους εκπροσώπους της έιναι ότι βαφτίζουν "δικτάτορες" εκλεγμένους ηγέτες,όπως ο Πούτιν , ο Μαντουρο (πιο πριν ο μακαρίτης Τσάβεζ), και δεν εχουν κανένα πρόβλημα με διοριμσένες νεοναζιστικές κυβερνησεις όπως του Κιέβου.


ΠΗΓΗ: defencenet.gr

ΟΥΣΤ - Η Κραυγή της Ελλάδας

Συνελήφθη ο επικεφαλής της Naftogaz

Συνελήφθη ο επικεφαλής της Naftogaz
Η ουκρανική αστυνομία συνέλαβε τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Naftogaz Εβγκέν Μπακούλιν για διαφθορά σε μεγάλη κλίμακα, γεγονός που προκάλεσε στο κράτος ζημία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Η ζημία για το κράτος εκτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια! Και αυτό δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων που τράβηξαν την προσοχή των ερευνητών», αναφέρει ο Αρσέν Ανάκοφ στη σελίδα του στο Facebook, ενώ πρόσθεσε ότι η αστυνομία διεξάγει τρεις ξεχωριστές έρευνες για τη φερόμενη διαφθορά.

Η Naftogaz, μια κρατική εταιρεία, παράγει και διανέμει φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ουκρανία και είναι η αρμόδια για τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία.

ΠΗΓΗ:zougla.gr

Στο σκαμνί ξανά ο Μελισσανίδης για υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων

melissanidis2 20-3-2014
Του Βασίλη Τζήμτσου

Στο εδώλιο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά θα καθίσουν την ερχόμενη Τετάρτη 26 Μαρτίου ο αδερφός του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη  και...

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πετρελαιοειδών «Αιγαίον Όιλ», Ιάκωβος Μελισσανίδης, ο πλοίαρχος πλοίου και ο υπεύθυνος εταιρείας συμφερόντων του για υπόθεση λαθρεμπορίας από την οποία το Δημόσιο φέρεται να ζημιώθηκε πάνω από 2.000.000 ευρώ από τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους.

Ο Ιάκωβος Μελισσανίδης θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό οφέλους άνω των 50.000.000 δρχ σε βάρος του Δημοσίου και μάλιστα με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου που επισείουν ποινές έως ισόβιας κάθειρξης.

Η υπόθεση αφορά πλαστογραφία - νόθευση που φέρεται να έκανε ο συγκατηγορούμενος του, πλοίαρχος του «Ετζίαν ΙΙΙ» ο οποίος ενέγραψε στο ημερολόγιο του πλοίου, προκειμένου να αποκρύψει ποσότητα 6.328.200 λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Ναυτιλίας) που διακινήθηκαν παράνομα μέσα στο 2001, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Από τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων το Δημόσιο φέρεται να ζημιώθηκε 2.218.721,06 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή ο Μελισσανίδης και οι συγκατηγορούμενοι του (σ.σ. ο πλοίαρχος και ο υπεύθυνος της πλοιοκτήτριας εταιρείας του «Ετζιάν ΙΙΙ») είχαν αθωωθεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, όπως είχε αποκαλύψει το directnews.gr στις 25-5-2013. (διαβάστε εδω)

Όμως τότε παρενέβη ο Εισαγγελέας της Έδρας, Αντεισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, ο οποίος άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αθώωσης των κατηγορουμένων είχαν ταχθεί ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Πλακίδας και ο Εφέτης Διβάρης, ενώ μειοψήφησε η Εφέτης Σπυριδούλα Λιάτη κρίνοντας πως πρέπει να καταδικαστούν ο πλοίαρχος Εμμανουήλ Γιαννικουρής για το κακούργημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και για ηθική αυτουργία στην πράξη οι συγκατηγορούμενοι Ιάκωβος Μελισσανίδης και Χαρίλαος Κουτσούκος.

Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει στην αγόρευσή του και ο Εισαγγελέας της έδρας, Παναγιώτης Μπρακουμάτσος.

Ας σημειωθεί, πως η υπόθεση έφτασε σκανδαλωδώς στο ακροατήριο με καθυστέρηση 12 ετών και ενώ έχει ήδη παραγραφεί το αδίκημα της λαθρεμπορίας, ενώ πλέον ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εισπραχθούν τα πάνω από 2.000.000 ευρώ που έχουν καταλογιστεί από το Τελωνείο στην εταιρεία πετρελαιοειδών του Μελισσανίδη.

Η δίκη είχε γίνει χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη των δασμών και φόρων από την εταιρεία πετρελαιοειδών.

Στη βουλή το ρεπορτάζ του directnews.gr

Το ρεπορτάζ του directnews.gr για τη δίκη με καθυστέρηση 12 ετών και ενώ το αδίκημα της λαθρεμπορίας είχε παραγραφεί, έφτασε και στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε τότε η βουλευτής Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ραχήλ Μακρή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης η οποία ζητούσε εξηγήσεις για τον κίνδυνο απώλειας εσόδων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Τελικά μετά την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά Π. Μπρακουμάτσου, οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν εκ νέου στο εδώλιο του κατηγορουμένου, στο ανώτερο δικαστήριο, στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά.

Ο Εισαγγελικός λειτουργός ζητά να κηρυχθούν ένοχοι κατά το κατηγορητήριο και μάλιστα με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου που επισείουν ποινές έως ισόβιας κάθειρξης.

Το σκεπτικό του Εισαγγελέα

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του directnews.gr, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Π. Μπρακουμάτσος στο σκεπτικό του επισημαίνει τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, τα οποία φαίνεται ότι δεν έλαβαν υπόψιν τους οι δικαστές που τους αθώωσαν:

Αν ισχύει ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου πλοιάρχου, ότι το πλοίο είχε βλάβη στην αντλία καυσίμων και ότι δεν έγινε λαθρεμπορία, τότε θα έπρεπε αρμόδια Επιτροπή να παραστεί στην αποκατάσταση των βλαβών και τη μεταφορά των πετρελαίων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.

Οι κατηγορούμενοι δεν δικαιολόγησαν με παραστατικά τους εφοδιασμούς, παρά το γεγονός ότι ο τότε Διευθυντής του Ε' Τελωνείου Πειραιά Ευστάθιος Κατσάς τα είχε ζητήσει επανειλημμένα.

Ως προς τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου πλοιάρχου, ότι υπήρξε βλάβη στην αντλία καυσίμων και ότι είχε πάει συνεργείο επισκευών για την επιδιόρθωση της βλάβης, ο κ. Μπρακουμάτσος τονίζει, ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά δεν διαπίστωσε ποτέ τις εν λόγω εργασίες, ενώ ούτε και το συγκεκριμένο συνεργείο επισκευών προχώρησε σε τιμολόγηση των συγκεκριμένων εργασιών.

Ως προς τον έτερο ισχυρισμό του κατηγορούμενου πλοιάρχου του πλοίου «Ετζίαν ΙΙΙ», ότι το καράβι είχε κραδασμούς, ο εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει ότι δεν είχε αναγραφεί στο ημερολόγιο του πλοίου. Έγινε προσθήκη σε μεταγενέστερο χρόνο από τον καπετάνιο, υποστηρίζει ο κ. Μπρακουμάτσος, αιτιολογώντας έτσι την πλαστογραφία μετά χρήσεως.

Η υπόθεση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μετά και την εξιχνίαση του κυκλώματος διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων και πάλι στον Πειραιά, από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΤΕΚΑ Γιώργο Σπανό ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Υπενθυμίζεται πως και πριν από 15 χρόνια ανάλογες υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων είχαν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και ειδικότερα τα δικαστήρια του Πειραιά.

Τότε κατηγορούμενος ήταν ο πατέρας του Γιώργου Σπανού, Μιχάλης ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετείς καθείρξεις για λαθρεμπόριο εκατομμυρίων λίτρων πετρελαίου που διακινήθηκαν παράνομα στην εσωτερική αγορά με τη μέθοδο των εικονικών εφοδιασμών ποντοπόρων πλοίων. Τα αφορολόγητα ναυτιλιακά καύσιμα δεν δόθηκαν ποτέ στα πλοία αλλά κατέληξαν παράνομα στην εσωτερική αγορά με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιωθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ από τη δασμοφοροδιαφυγή. Ο Μ. Σπανός έχει αποφυλακιστεί προκειμένου να εκτίσει τις ποινές «κατ' οίκον».

Αντίθετα ο αδερφός του Ιάκωβου, Δημήτρης Μελισσανίδης που επίσης είχε προφυλακιστεί για υπόθεση λαθρεμπορίας με το τέχνασμα των εικονικών εφοδιασμών ποντοπόρων πλοίων με ναυτιλιακά καύσιμα την ίδια χρονική περίοδο, τελικά αθωώθηκε στο ακροατήριο.

*Η φωτογραφία προέρχεται από τα εγκαίνια του «Μελισσανιδείου Μελάθρου» και σε αυτήν εικονίζονται οι (από αριστερά) Πάρις Κουκουλόπουλος, Αντώνης Σαμαράς, Ιάκωβος και Δημήτριος Μελισσανίδης, ο Μητροπολίτης Παντελεήμων και ο Γεώργιος Τανιμανίδης.

ΠΗΓΗ:directnews.gr