Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Το πρόβλημα του OPEC με τον σχιστόλιθο

Από το capital.gr
Πολλά άρθρα γράφτηκαν το παρελθόν έτος σχετικά με την επικείμενη κατάρρευση του ΟΠΕΚ. Το πετρέλαιο από σχιστόλιθο, υποστηρίχτηκε, έδωσε τέλος στον αυστηρό έλεγχο που είχε ο Οργανισμός στις τιμές του πετρελαίου.

Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό το επιχείρημα, αλλά υποτιμά επίσης τη δεσπόζουσα θέση του ΟΠΕΚ στην αγορά πετρελαίου.

Προσπαθώ συχνά να φανταστώ τις αποφάσεις που..

Στα 240 εκατ. υπολογίζεται το κόστος για την υπόγεια αποθήκη στη Ν. Καβάλα – Κρίσιμο ερώτημα ποιος θα πληρώσει την ανάκτηση της επένδυσης

Από το energypress.gr
Τη σημασία  της Υπόγειας Αποθήκης φυσικού αερίου της Καβάλας για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα στον ενεργειακό τομέα, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της αποθήκης, ανέλυσε η κ.  Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της ΡΑΕ, σε πρόσφατο συνέδριο.

Η νέα αυτή υποδομή, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περί τα 240 εκατ. € στο βασικό σενάριο και ενεργό διακινούμενο όγκο αερίου 360 εκατ. Nm3/έτος (με προοπτική να διπλασιαστεί, αν εφαρμοστούν δύο κύκλοι λειτουργίας ετησίως), έχει ήδη ενταχθεί στη λίστα των Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI). Το γεγονός αυτό τονίζει..