Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Νέο βιοκαύσιμο από καπνό για χρήση από αεροπλάνα


Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing, σε συνεργασία με τις Νοτιοαφρικανικές Αερογραμμές, αναπτύσσει ένα νέο βιοκαύσιμο από καπνό, σε μία προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να προωθήσει την πράσινη ενέργεια στην πιο εξελιγμένη οικονομία της Αφρικής.
Το καύσιμο θα κατασκευαστεί με βάσει ένα υβριδικό φυτό καπνού γνωστό ως Solaris, το οποίο παράγεται από την εταιρεία SkyNRG, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση. Το φυτό περιέχει πληθώρα σπόρων, οι οποίοι περιέχουν το έλαιο που μετατρέπεται στο καύσιμο, ενώ δε διαθέτει πολλά φύλλα.
Δοκιμαστικές καλλιέργειες ήδη λαμβάνουν χώρα στη Νότιο Αφρική, ωστόσο το καύσιμο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2017, σύμφωνα με τους ιθύνοντες της Boeing. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και η χρήση βιοκαυσίμου είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη όσον αφορά το περιβάλλον, παραμένει προς το παρόν (και μέχρι να παραχθεί μαζικά) πιο ακριβή σε σχέση με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Το κόστος καυσίμων αναλογεί στο 33 τοις εκατό των συνολικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με μελέτη του 2012.
«Χρησιμοποιώντας υβριδικό καπνό, μπορούμε να ενισχύσουμε την καλλιέργεια καπνού στη Νότιο Αφρική χωρίς να ενθαρρύνουμε το κάπνισμα», δήλωσε ο Ίαν Κρούικσανκ, εκπρόσωπος των Νοτιοαφρικανικών Αερογραμμών.
Ο υβριδικός καπνός μπορεί να καλλιεργηθεί στις περισσότερες περιοχές όπου υπάρχει ήδη παρουσία καπνού, στη νότια Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία και Λατινική Αμερική, σύμφωνα με την Τζέσικα Κόουαλ της Boeing.
Εξάλλου, η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής έχει εξαγγείλει πως από τον Οκτώβριο του επόμενου έτους οι παραγωγοί καυσίμων θα ξεκινήσουν να αναμειγνύουν ντίζελ και πετρέλαιο με βιοκαύσιμα, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση της χώρας σε εισαγόμενα καύσιμα.

ΠΗΓΗ:naftemporiki.gr

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη δύναμη του νερού

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη δύναμη του νερού
Η ΕΥΔΑΠ, ως Εταιρεία διαχείρισης του πλέον σημαντικότερου φυσικού πόρου –του νερού–, με δεδομένη τη φύση και τις προκλήσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της, έχοντας οριοθετήσει ως βασικούς πυλώνες δράσης της το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την κοινωνία.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η Εταιρεία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, έχει συμβάλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω των βιολογικών καθαρισμών που λειτουργεί, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζει τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της ώστε να ελαχιστοποιεί τις διαρροές. Σημαντική είναι και η συμβολή της Εταιρείας στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης, με το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που παρακολουθούν περίπου 20.000 μαθητές τον χρόνο.
Υδροηλεκτρικά  Έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων της ΕΥΔΑΠ που μεταφέρουν νερό από τους Ταμιευτήρες Μόρνου και Ευήνου μέχρι τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού στην πρωτεύουσα, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν Μικρά Υδροηλεκτρικά  Έργα (ΜΥΗΕ).
Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιείται το υδραυλικό δυναμικό των εξωτερικών υδραγωγείων Ευήνου – Μόρνου – Υλίκης – Μαραθώνα, που λειτουργούν καθημερινά μεταφέροντας νερό στην Αθήνα. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτροπή του νερού του υδραγωγείου σε παράπλευρο κανάλι που οδηγεί σε μονάδα παραγωγής ενέργειας.
Εκεί, με τη λειτουργία υδροστροβίλου γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας του νερού σε μηχανική, και ακολούθως από τη γεννήτρια σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του προς τις χαμηλότερες στάθμες.
Ανάλογα με τη φύση του έργου, τις συνθήκες λειτουργίας του, το καθαρό ύψος πτώσης και το μέγεθος της παροχής, σχεδιάστηκε ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του κάθε ΜΥΗΕ.
Η ΕΥΔΑΠ έχει κατασκευάσει έξι υδροηλεκτρικά κατά μήκος των υδραγωγείων της.
Τα δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα, στις θέσεις «Κίρφη» (ισχύος 760 KW) και «Ελικώνα» (ισχύος 650 KW), βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία από το 2005. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ποσοστό από τα ενεργειακά έσοδα αποδίδεται στο ΚΑΠΕ, μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του κόστους της κατασκευής τους.
Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός στη θέση «Καρτάλα / Κιθαιρώνα» (1.200 kW) βρίσκεται σε λειτουργία από το 2007, και ένα ακόμα έργο στη θέση «Μάνδρα» (630 kW) λειτουργεί από τα τέλη του 2008.
Εντός του 2009, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η δοκιμαστική λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «οικολογική παροχή Φράγματος Ευήνου» (820 KW), ενώ ένα ακόμα έργο έχει κατασκευαστεί στη θέση «Κλειδί» (590 KW).
Οφέλη από τη λειτουργία των ΜΥΗΕ
Με τη λειτουργία των ΜΥΗΕ εξασφαλίζονται ένα σύνολο από περιβαλλοντικά, κοινωνικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη, που καθιστούν τις παραπάνω ενεργειακές επενδύσεις ιδιαίτερα σημαντικές. Ειδικότερα επιτυγχάνεται:
# Εκμετάλλευση του υδραυλικού δυναμικού στους υδαταγωγούς το οποίο διαφορετικά παραμένει αναξιοποίητο.
# Παραγωγή «πράσινης» ενέργειας από ΑΠΕ (25,53 GW ώρες/έτος), για λειτουργία περίπου 8.500 ώρες/έτος.
# Προστασία του περιβάλλοντος, αφού δεν παράγονται ρυπογόνες μάζες στερεών, υγρών ή αερίων αποβλήτων. Συγκεκριμένα αποφεύγεται έκλυση πολλαπλών τόνων CO2 (33.000 τόνοι/έτος) και άλλων ρυπογόνων ουσιών και σωματιδίων (675 τόνοι/έτος), όπως SO2, CO, NΟx και HC, για ισοδύναμη παραγωγή συμβατικών πηγών ενέργειας.
# Εξασφάλιση εσόδων από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ και από την εμπορία δικαιωμάτων ρύπων.
# Αύξηση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
# Χαμηλό λειτουργικό κόστος και συντήρησης, λόγω χρήσης αυτοματισμών τηλελέγχου – τηλεχειρισμού.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η υλοποίηση των ΜΥΗΕ αποτελεί μία αξιόλογη συνεισφορά τής ΕΥΔΑΠ στην προσέγγιση των εθνικών στόχων, που είναι εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την αύξηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εκτός όμως από την ενασχόληση της ΕΥΔΑΠ με τα υδροηλεκτρικά έργα, η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενός πλήρους και εντατικού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και κυρίως στις εγκαταστάσεις της.
Πέραν των ενεργειακών επιθεωρήσεων, σχεδιάζονται παρεμβάσεις και σε άλλα επίπεδα (προληπτική συντήρηση, μείωση αέργου ισχύος, βέλτιστη λίπανση κτλ.), για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη συντήρηση και επέκταση του χρόνου ζωής του ενεργοβόρου εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (αντλίες, συμπιεστές κτλ.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι όχι μόνο να εξοικονομήσει ενέργεια, αλλά να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη θέτοντας στο επίκεντρο των δράσεών της τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΠΗΓΗ:iapopsi.gr