Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Ποιος θα πληρώσει το κόστος αποξήλωσης των Γερμανικών πυρηνικών αν χρεοκοπήσουν οι εταιρείες;


Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε τη μεταβολή της τιμής της μετοχής της πιο μεγάλης Γερμανικής εταιρείας ενέργειας, της Ε.ΟΝ, από τις 3/1/2000 μέχρι και τις 12/10/2015. Εύκολα βλέπει κανείς πως η μετοχή βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της 16ετίας, έχοντας χάσει πάνω από 80% απ' το υψηλό του 2008. Και όχι, η Ε.ΟΝ δεν είναι εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ασχέτως αν η εικόνα της μετοχής της δεν διαφέρει και πολύ απ' την εικόνα των Ελληνικών blue chips.

Για την κατάρρευση της μετοχής της Ε.ΟΝ και όλων των μεγάλων εταιρειών ενέργειας ευθύνεται ασφαλώς η καταπληκτική Energiewende, η ενεργειακή μετάβαση της Γερμανίας σε σύστημα βασισμένο σε αιολικά & Φ/Β: έχει αποδιοργανώσει την αγορά ηλεκτρισμού τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθμό, που να ...

Προτεραιότητα για τα ΕΛΠΕ η αγορά υδρογονανθράκων

Ο ελλαδικός χώρος παραμένει για τα ΕΛΠΕ σε προτεραιότητα και αναμένουν τις αποφάσεις του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος σχετικά με τις 5 περιοχές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Την αγορά των Βαλκανίων και της Αδριατικής όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί μεγάλες πολυεθνικές όπως η Shell και η Petromanas, αλλά και της Μεσογείου όπου οι προσδοκίες για νέα κοιτάσματα υδρογονανθράκων έχουν ενισχυθεί μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος «Ζohr» στην Αίγυπτο, έχουν βάλει στο στόχαστρο τα ΕΛΠΕ. Η διοίκηση του ομίλου, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη αναβάθμιση της Διεύθυνσης Ερευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε Γενική Διεύθυνση, έχει θέσει ως προτεραιότητα τον τομέα, προσβλέποντας στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνει τόσο το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς υδρογονανθράκων όσο και η αυξημένη κινητικότητα στις γύρω περιοχές της Αδριατικής και της Μεσογείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ διερευνούν αυτή την περίοδο τις δύο περιοχές με στόχο είτε την από κοινού συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς που πρόκειται να τρέξουν μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, είτε και την αυτόνομη κάθοδό τους σε κοιτάσματα μικρού μεγέθους.

Ο ελλαδικός χώρος παραμένει για τα ΕΛΠΕ σε προτεραιότητα και αναμένουν τις αποφάσεις του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος σχετικά..

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από τα ΕΛΠΕ σε συνεργασία με το ΟΠΑ


Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύει στη νέα γενιά, προσφέροντας προγράμματα που εφοδιάζουν τους νέους με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής.

Με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), τα ΕΛΠΕ διοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 σεμιναρίων, συνολικής διάρκειας 16 ωρών, για φοιτητές και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμους κατοίκους Θριασίου.

Πρόγραμμα Διαλέξεων...