Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Αξίας 3,7 δισ. η ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη


Η πιο αποτελεσματική ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίζει μέχρι και 3,7 δισεκατομμύρια για την ευρωπαϊκή αγορά, μειώνοντας παράλληλα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αναφέρει νέα έρευνα.
Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεωρούνται σήμερα ως μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στον κόσμο, με εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ τρία και πέντε τοις εκατό ετησίως.
«Η έρευνα αυτή έχει μεγάλη σημασία για την ....