Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗΠΗΓΗ:skitsoblog.blogspot.gr

Δικαιώνονται στα δικαστήρια Γερμανίας - Αυστρίας μικροομολογιούχοι για το ελληνικό PSI!

Δικαιώνονται στα δικαστήρια Γερμανίας - Αυστρίας μικροομολογιούχοι για το ελληνικό PSI!
Η δικαίωση δύο μικροομολογιούχων για το ελληνικό PSI από γερμανικό και αυστριακό δικαστήριο αντίστοιχα έρχεται να ταράξει τα νερά θέτοντας νέα δεδομένα στις διεκδικήσεις των ανθρώπων που υπέστησαν το "κούρεμα". Κοινός παρανομαστής και των δύο υποθέσεων το γεγονός ότι οι μικροομολογιούχοι δεν στράφηκαν κατά του Ελληνικού Δημοσίου αλλά κατά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που τους πούλησαν τα ελληνικά ομόλογα λέγοντας τους ότι είναι "ασφαλή προϊόντα". 

Στην πρώτη περίπτωση, όπως ενημερώνει το δικηγορικό γραφείο Μπώλος και Συνεργάτες, γερμανικό δικαστήριο (Πρωτοδικείο) δικαίωσε γερμανό μικρο-ομολογιούχο, ο οποίος είχε ζητήσει το 2010 από την εναγόμενη Τράπεζα (Commerzbank), στο πλαίσιο της επερχόμενης πρόωρης συνταξιοδότησής του, την αναδιάρθρωση και τοποθέτηση των καταθέσεών του σε ασφαλή προϊόντα, τα οποία θα είχαν μεσαίες αποδόσεις και, εξαιτίας του προχωρημένου της ηλικίας του, θα είχαν σύντομη διάρκεια λήξης. Υπό το πρίσμα αυτό η εναγόμενη Τράπεζα πρότεινε στον ενάγοντα την αγορά Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), δεδομένου ότι τα εν λόγω ομόλογα είχαν σύντομη ημερομηνία λήξης (στη διετία).

Πρέπει να σημειωθεί -όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης- ότι ο πελάτης της Τράπεζας γνώριζε τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που υποκρύπτεται με την αγορά οποιουδήποτε κρατικού ομολόγου. Όμως, το γερμανικό δικαστήριο, ανεξάρτητα από τη γνώση αυτή του αγοραστή των ομολόγων, δικαίωσε τον μικρο-ομολογιούχο, καθώς ο υπάλληλος της Τράπεζας, παρά την ύπαρξη αντίθετων δεδομένων ως προς την επικινδυνότητα της τοποθέτησης των χρημάτων σε ελληνικά ομόλογα, ήταν πεπεισμένος για την διαχείριση του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων.

Η πεποίθηση του υπαλλήλου εδράζονταν στη θέση ότι σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του ομολόγου από την Ελλάδα, ο συγκεκριμένος κίνδυνος (αδυναμία πληρωμής) θα αντισταθμιζόταν από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ή το ΔΝΤ. Με βάση την πεποίθησή του αυτή, ο υπάλληλος της Τράπεζας συμβούλεψε τον πελάτη της και ο τελευταίος αγόρασε ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ, με τα γνωστά αποτελέσματα (PSI, «κούρεμα»).

Το γερμανικό Πρωτοδικείο καταδίκασε την εναγόμενη Τράπεζα (Commerzbank) για πλημμελή και εσφαλμένη παροχή συμβουλών εκ μέρους του υπαλλήλου της, ενώ διέταξε την επιστροφή των χρημάτων (κεφαλαίου) που είχαν τοποθετηθεί σε ελληνικά ομόλογα στον ενάγοντα, αφαιρουμένων των ήδη εισπραχθέντων ποσών, καθώς και την επιστροφή των αποκτηθέντων ομολόγων στην Τράπεζα.

Στη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο Μπώλος και Συνεργάτες, αυστριακό δικαστήριο (Εμποροδικείο της Βιέννης) με την από 11.3.2014 απόφασή του δικαίωσε αυστριακό ομολογιούχο, ο οποίος αγόρασε το 2010 ελληνικά ομόλογα αξίας 88.000 Ευρώ. Όπως προκύπτει από το ιστορικό της υπόθεσης, ο ενάγων υπήρξε μεταξύ άλλων γενικός διευθυντής της αυστριακής ΔΕΗ και άτομο υψηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτος πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford των ΗΠΑ), ο οποίος επένδυε τα χρήματά του κυρίως σε ασφαλή ομόλογα και χρεόγραφα χαμηλού κινδύνου, απορρίπτοντας εκείνα με υψηλό ρίσκο.

Στις αρχές του 2010 ο σύμβουλος της Τράπεζας του πρότεινε την αγορά ελληνικών ομολόγων, τα οποία η εναγόμενη αντί να διαβαθμίσει (αξιολογήσει) στη «βαθμίδα 3», δηλαδή υψηλού κινδύνου, τα είχε διαβαθμίσει στη «βαθμίδα 2», δηλαδή αυξημένου κινδύνου. Ο εναγών έχοντας εμπιστοσύνη στις ανωτέρω διαβαθμίσεις και θεωρώντας ότι αυτές είναι ανάλογες και συνάδουν με το επενδυτικό του στόχο, κάτι που τελικά δεν συνέβαινε, προέβη στην αγορά των επίμαχων ελληνικών ομολόγων.

Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, ο ενάγων γνώριζε τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, ωστόσο δεν υπολόγιζε ότι μία χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής. Παρόλα αυτά το δικαστήριο έκρινε ότι για την αγορά των ελληνικών ομολόγων καθοριστική σημασία είχε η εσφαλμένη αξιολόγησή τους από την Τράπεζα, η οποία έπρεπε να έχει διαβαθμίσει τα ελληνικά ομόλογα στη «βαθμίδα 3» και όχι στη «βαθμίδα 2», όπως εσφαλμένα είχε κάνει η τελευταία. Επομένως, η εκτίμηση του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων από την Τράπεζα τη δεδομένη στιγμή της αγοράς τους δεν ήταν ορθή, δεδομένου ότι επρόκειτο για επένδυση μεγαλύτερου ρίσκου απ’ αυτόν που επιθυμούσε να αναλάβει ο πελάτης της.

Το αυστριακό δικαστήριο καταδίκασε την εναγόμενη Τράπεζα για πλημμελή και εσφαλμένη παροχή συμβουλών ως προς την αγορά των ελληνικών ομολόγων, ενώ διέταξε την επιστροφή των χρημάτων (κεφαλαίου) που είχαν τοποθετηθεί σε ελληνικά ομόλογα στον ενάγοντα, αφαιρουμένων των ήδη εισπραχθέντων ποσών, καθώς και την επιστροφή των αποκτηθέντων ομολόγων στην Τράπεζα


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Δελτίο Τύπου ΠΟΕ για εξαγγελίες ΔΕΘ


Η Ομοσπονδία μας με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών στις 9/7/2014 είχε καταθέσει τις προτάσεις της για τη μείωση του ΕΦΚ και την πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων . Επιστολή που κοινοποιήθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στον Τύπο.
Ο Πρωθυπουργός κος Σαμαράς εξήγγειλε στη ΔΕΘ τη μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης .
Τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Βενιζέλος παραδέχτηκαν ότι με την πολιτική που ακολουθήθηκε υπήρξε μείωση των δημοσίων εσόδων .
Είναι πολιτικά ορθό να αναγνωρίζεις λάθη που οδήγησαν σε υστέρηση των δημοσίων εσόδων , λόγω μειωμένης είσπραξης ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος . Υστέρηση που ξεπερνά για την περίοδο 2012 – 2014 τα 750 εκ. ευρώ. 
Εάν το ποσό αυτό φαντάζει υπερβολικό, αξίζει να αναφέρουμε ότι βάσει των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι απώλειες εσόδων ΜΟΝΟ από τον ΕΦΚ και ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 484 εκ ευρώ για τα έτη 2011-2013 .
Είναι όμως πολιτικά παράδοξο και κοινωνικά άδικο το γεγονός η κυβέρνηση να έχει αυξήσει το 2012 κατά 450% τον ΕΦΚ , η ασκούμενη πολιτική της να έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα και να προτείνει σαν λύση του προβλήματος τη μείωση του ΕΦΚ κατά 30% .Τα δημοσιονομικά , κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιούργησε η τεράστια αύξηση από 60ευρώ/1000λίτρα σε 330ευρώ/1000λίτρα του πετρελαίου θέρμανσης δεν επιλύονται με την μείωση που εξαγγέλθηκε.
Η επαναφορά του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στα επίπεδα του Μάρτη 2011, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών – εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου που ξεπερνά σε ετήσια βάση το 1 δις ευρώ, ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ .
Διατάξεις των ήδη ψηφισθέντων νόμων Ν.3784/2009, Ν.4072/2012, Ν.4177/2013 δεν εφαρμόζονται ή δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε : 
α) Ν.3784 άρθρο 31 παρ.7 : Αφορά την εγκατάσταση του συστήματος στα πρατήρια έως τις 27/8/2014 . 
Σύμφωνα με καταγγελίες των πρατηριούχων, πολλές Περιφέρειες και κατ΄ επέκταση το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχουν ολοκληρωμένο αρχείο των ενεργών πρατηρίων αλλά και όσων εξ΄ αυτών έχουν εγκαταστήσει ήδη το σύστημα .
β) Ν. 4072 άρθρο 320 παρ.1 : Αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση ηλεκτρονικού σήματος εντοπισμού σε βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ .
γ) Ν. 4072 άρθρο 320 παρ.2γ : «Υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται η 
αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες…. διαφορετικά θεωρούνται παράνομα» . ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ .
Από τα προαναφερθέντα, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι στον αιώνα της τεχνολογικής και ηλεκτρονικής επανάστασης η πάταξη του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγή και της νοθείας στα καύσιμα είναι θέμα πολιτικής βούλησης η οποία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα . 

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ 


ΠΗΓΗ:poenergias.gr

Η Gazprom έτοιμη να εξαγοράσει κοιτάσματα πετρελαίου στη Βραζιλία


Επεκτείνει την παρουσία της στη Νότια Αμερική ο κρατικός ενεργειακός κολοσσός της Ρωσίας, Gazprom. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, ο διευθυντής της Gazprom στη Βραζιλία Σακαρμπέκ Οσμόνοφ δήλωσε πως η θυγατρική της, Gazprom International, βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά μερίδιων σε υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου της Βραζιλίας, ενώ μέσα σε ένα χρόνο σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου και σε κοιτάσματα της Βολιβίας.

Ιδιαίτερα, στη Βραζιλία η εταιρεία ενδιαφέρεται για το πεδίο, το οποίο είναι ήδη υπό διερεύνηση. Με τη σειρά της, στη Βολιβία ήδη από το 2016, η Gazprom International σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της Gazprom η Λατινική Αμερική είναι η πολλά υποσχόμενη περιοχή για την εταιρεία. Ηδη από τον Φεβρουάριο του 2007, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την Petrobras της Βραζιλίας σχετικά με τη συνεργασία στην εξερεύνηση, την παραγωγή, τη μεταφορά και την εμπορία των υδρογονανθράκων. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για την ανάπτυξη των υπεράκτιων πεδίων και στην προσοδοφόρα κατεύθυνση στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Και στη Βενεζουέλα

Ανάλογα έργα αναπτύσσει η Gazprom και στη Βενεζουέλα. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο ρωσικός κολοσσός και η τοπική εταιρεία PdVSA υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για το έργο Blanquilla Este y Tortuga, το οποίο περιλαμβάνει την εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου στην υφαλοκρηπίδα της Βενεζουέλας, την προσφορά του στην εγχώρια αγορά, καθώς και την υγροποίηση και την εξαγωγή του.

Προ και μετά κυρώσεων

Ωστόσο, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλλουν στη Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η συνεργασία της Gazprom με τη Βραζιλία αποκτά νέα σημασία. Η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών BRICS στο πλαίσιο αυξανόμενων κυρώσεων αποτελεί μια λογική διάδοχη κατάσταση. Πριν από την ουκρανική κρίση, η οποία ξεδίπλωσε την πολιτική των χωρών προς την αντιπαράθεση, η Ρωσία εξέφραζε την προτίμησή σε δυτικές εταιρείες. 


ΠΗΓΗ:defencenet.gr

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η σύμβαση για πετρελαϊκές έρευνες στην περιοχή των Ιωαννίνων


Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, οι τρεις συμβάσεις του υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διεξαγωγή ερευνών και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα,το Κατάκολο και τον Πατραϊκό Κόλπο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άναψε το «πράσινο» φως» για την κύρωση των τριών συμβάσεων, κάτι που ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης, με τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτη.

 Ο τελευταίος κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να αλλάξει στάση, επισημαίνοντας ότι οι τρεις συμβάσεις πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή, με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.Μιλώντας για το θέμα των υδρογονανθράκων αλλά και της ΑΟΖ, ο Γιάννης Μανιάτης δήλωσε πως «Θεωρούμε ότι ασκήσαμε ύψιστο πατριωτικό καθήκον.

 Δηλώνω, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και εκ μέρους της 20μελούς ομάδας που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, ότι εμείς με τις συμβάσεις αυτές ασκήσαμε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δημόσια και διεθνώς. Τα ασκήσαμε. Τα εφαρμόσαμε. Την ΑΟΖ την εφαρμόσαμε. Και κάνουμε διεθνείς διαγωνισμούς γιαέρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές που δεν τολμούσε κανένας προηγούμενος υπουργός».

Παράλληλα επισήμανε ότι με τις συμβάσεις για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, υπάρχει η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εισπράξει 15 με 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα ο υπουργός Ενέργειας συμπλήρωσε ότι «κανένας κύριος δεν επιτρέπεται πια να ακουμπήσει τα δημόσια έσοδα από τα κοιτάσματα ελληνικών υδρογονανθράκων διότι, με νόμο που ψήφισε η Βουλή, όλα αυτά τα δημόσια έσοδα θα πάνε στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών. Και όποιος μετέπειτα υπουργός τολμάει, ας τον αλλάξει αυτό το νόμο».


ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού; Μόνο αν η ενέργεια απ' το δίκτυο γίνει πανάκριβη.


Οι επενδυτικοί οίκοι έχουν τμήματα αναλύσεων και παρακολουθούν από κοντά τις τάσεις της αγοράς. Το τελευταίο διάστημα είχαμε τρεις ενδιαφέρουσες εκθέσεις για την ηλιακή ενέργεια από τη Morgan Stanley, τη Citigroup και τη UBS.

Θα δούμε σήμερα κάποια πράγματα από την έκθεση της Morgan Stanley, με τίτλο "Solar Power & Energy Storage", η οποία εντελώς "συμπτωματικά και τυχαία" βγάζει κάθε λίγους μήνες και μια έκθεση που ωθεί ανοδικά τη μετοχή της Tesla Motors, εταιρείας που κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θέλει να χτίσει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο εργοστάσιο μπαταριών στις ΗΠΑ.

Η Morgan Stanley λοιπόν λέει ότι σύμφωνα με ένα μοντέλο της, που υπολογίζει τα ...
οικονομικά των ηλιακών συστημάτων ανά τον κόσμο με βάση τους τοπικούς κανονισμούς και τα ηλιακά δεδομένα, βλέπει ανάπτυξη στις ΗΠΑ, επιβράδυνση στη Γερμανία και την Ιαπωνία και στασιμότητα στην Κίνα. Βλέπει επίσης ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) σε συνδυασμό με τα Φ/Β και θεωρεί τις μπαταρίες της Tesla ελκυστικές σε ΗΠΑ και κάποιες χώρες της Ευρώπης, στο βαθμό που οι καταναλωτές θα επιλέξουν να αποσυνδεθούν απ' το δίκτυο στο απώτερο μέλλον.

Οι εκθέσεις των επενδυτικών οίκων συντάσσονται κατά κανόνα από οικονομολόγους κι όχι από τεχνικούς, οπότε είναι εντελώς φυσιολογικό κάποια τεχνικά δεδομένα να ξεφεύγουν. Επιπλέον είναι γνωστό ότι οι εκθέσεις των οίκων αυτών πολύ συχνά δεν είναι καθόλου "αθώες", αφού σχετίζονται με την πορεία της τιμής των μετοχών των ενεργειακών εταιρειών στα διεθνή χρηματιστήρια.

Η αποσύνδεση απ' το δίκτυο δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Θεωρητικά, τεχνικά ο καθένας μπορεί να αποσυνδεθεί και σήμερα απ' το δίκτυο, ή και πριν από χρόνια, βάζοντας ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Δεν το κάνει όμως κανείς επειδή δεν "βγαίνουν" τα οικονομικά, η ενέργεια απ' το Η/Ζ είναι πανάκριβη σε σχέση με την ενέργεια απ' το δίκτυο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την ενέργεια απ' τον ήλιο: τα οικονομικά εξακολουθούν να μην "βγαίνουν" σε σχέση με την ενέργεια απ' το δίκτυο. 


Για την Ευρώπη η Morgan Stanley εξέτασε τις Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ισπανία & Πορτογαλία, καθώς αυτές οι χώρες είχαν το 63% των εγκαταστάσεων Φ/Β το 2013. Η υπόθεση που κάνει η Morgan Stanley είναι ότι σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες το κόστος της ενέργειας απ' το δίκτυο είναι ήδη πιο ακριβό απ' το κόστος των Φ/Β οροφής, με την παραδοχή για Φ/Β σύστημα ισχύος 5KW και μπαταρία χωρητικότητας 12,5KWh, για τις ανάγκες μιας μέρας. Το "χαμηλό" κόστος που δίνει η Morgan Stanley, 511€/KWh, είναι μάλλον εξαιρετικά υψηλό. Επιπλέον, αν νομίζει η Morgan Stanley ότι θα αποφασίσει κάποιος να αποσυνδεθεί απ' το δίκτυο επειδή θα έχει σύστημα αποθήκευσης για μια μέρα είναι "μακριά νυχτωμένη". Τα Φ/Β αναπτύχθηκαν παντού στην Ευρώπη χάρη σε διάφορα σχήματα επιδότησης. Ήδη αυτά τα σχήματα επιδότησης σε όλη την Ευρώπη έχουν περιοριστεί δραστικά και με τα νέα μέτρα της Κομισιόν για τις επιτρεπόμενες κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας, δεν φαίνεται πουθενά να συνεχίζεται το Φ/Β πάρτυ. 

Μια ακόμα προβληματική παραδοχή είναι η υπόθεση της Morgan Stanley ότι το κόστος των μπαταριών θα μειωθεί κατά 50-60% μέχρι το 2020, επειδή θα γίνει το γιγα-εργοστάσιο της Tesla. Αυτό θυμίζει καταρχήν το "ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε", θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει επάρκεια πρώτων υλών για το εργοστάσιο της Tesla και σε ποιές τιμές θα καταλήξει η παραγωγή της. Μια στενότητα στην προμήθεια πρώτων υλών μπορεί εύκολα να τινάξει το όλο εγχείρημα στον αέρα, οπότε ας περιμένουμε λίγο, το 2020 δεν είναι πολύ μακριά. Οι χώρες στις οποίες η Morgan Stanley θεωρεί ότι θα μπορούσε να είναι εμπορικά βιώσιμη η ηλιακή ενέργεια + αποθήκευση χωρίς επιδοτήσεις μετά το 2020 είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και προκλήσεις μέχρι τότε. 


Ωστόσο, λίγο πιο κάτω η Morgan Stanley αυτοαναιρείται, αφού καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα ότι πρέπει να διατηρηθούν τα θερμικά εργοστάσια, με μηχανισμούς αποζημίωσης ισχύος και ότι το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας, ακόμα και με τους δικούς της υπολογισμούς, είναι πολύ ακριβό για να αποσυνδεθεί κανείς από το δίκτυο! 

Υπάρχει ακόμα μια παράμετρος, την οποία δεν είδαμε να σχολιάζει η Morgan Stanley στο επενδυτικό της δελτίο: η φορολόγηση της ενέργειας. Οι κυβερνήσεις ενσωματώνουν στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού διάφορους φόρους και τέλη και βεβαίως τα τέλη χρήσης δικτύου. Πόσο ρεαλιστικό είναι να θεωρεί κανείς ότι θα αποσυνδεθεί κάποιος από το δίκτυο και οι κυβερνήσεις θα τον αφήσουν αφορολόγητο; Ήδη η Γερμανία αντιμετωπίζει δυσμενώς τιμολογιακά τους αυτοπαραγωγούς ενέργειας και δείχνει το δρόμο στις υπόλοιπες χώρες. 

Συνοψίζοντας, η πτώση κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει αρχίσει να κάνει την ηλιακή ενέργεια να εξετάζεται ως επιλογή σε εκείνες τις χώρες όπου η ενέργεια απ' το δίκτυο είναι ήδη πανάκριβη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία, όπου η ενέργεια ακρίβυνε ακριβώς επειδή έβαλε πολλά αιολικά και Φ/Β. Δεν μας ενδιαφέρει να επιλέξουμε μεταξύ δυο ακριβών επιλογών, μας ενδιαφέρει να έχουμε φθηνές κι αξιόπιστες επιλογές. Γι' αυτό, για την προσεχή δεκαετία ξεχνούμε την αποσύνδεση απ' το δίκτυο, η τεχνολογία έχει πολύ δρόμο ακόμα να τρέξει για να την κάνει ελκυστική επιλογή.

Την ασφάλεια ηλεκτροδότησης που δίνει το δίκτυο δεν πρόκειται να την προσφέρει κανένα αυτόνομο σύστημα. Ειδικά για την Ελλάδα ας επικεντρώσουμε την προσοχή στο πώς και γιατί γίνεται καθημερινά πιο ακριβή η ενέργεια στο δίκτυο, από ένα εντελώς σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτό που κατάφερε να χρεοκοπήσει τη χώρα σε καιρό ειρήνης.


ΠΗΓΗ:greeklignite.blogspot.gr

Σ.Χώκινγκ: «Το σωματίδιο του Θεού μπορεί να καταστρέψει το Σύμπαν - O χωροχρόνος μπορεί να καταρρεύσει»


Το «σωματίδιο του Θεού» -για την ανακάλυψη του οποίου οι επιστήμονες François Englert και Peter W. Higgs βραβεύτηκαν την περασμένη χρονιά με το Νόμπελ Φυσικής- θα μπορούσε δυνητικά να… καταστρέψει το Σύμπαν.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο θεωρητικός φυσικός και κοσμολόγος, Στίβεν Χώκινγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sunday Times.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας, το μποζόνιο Χιγκς –όπως είναι αλλιώς γνωστό το «σωματίδιο του Θεού»- θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση του χώρου και του χρόνου, «χωρίς ο άνθρωπος να προλάβει να το καταλάβει», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην καθηγητής Μαθηματικών του πανεπιστημίου Κέμπριτζ.

Το «σωματίδιο του Θεού», που δίνει το σχήμα και το μέγεθος σε οτιδήποτε υπάρχει, θα μπορούσε να προκαλέσει μια «καταστροφική καθυστέρηση κενού», αν οι επιστήμονες το έθεταν υπό συνθήκες ακραίας πίεσης.

Μια καταστροφή σαν κι αυτή είναι απίθανο να συμβεί προς το παρόν, καθώς οι επιστήμονες δεν έχουν στη διάθεσή τους έναν επιταχυντή σωματιδίων τόσο μεγάλο, με τη βοήθεια του οποίου να μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο πείραμα.

Ο Στίβεν Χώκινγκ -σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας- αναφέρει τις σκέψεις του σχετικά με το μποζόνιο Χιγκς στον πρόλογο ενός νέου βιβλίου με τίτλο «Starmus», το οποίο αποτελεί μια συλλογή από διαλέξεις από επιστήμονες και αστρονόμους, όπως οι Neil Armstrong, Buzz Aldrin και ο πρώην κιθαρίστας του πασίγνωστου συγκροτήματος Queen, Brian May.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Ειδική Οικονομική Ζώνη με φορολογία 15% - 17% & απλή αδειοδότηση

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη Ειδική Οικονομική Ζώνη με φορολογία 15% - 17% & απλή αδειοδότηση
Ενιαίος χαμηλός φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων, λιγότερη γραφειοκρατία και αμοιβές συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, σύμφωνα με την "Καθημερινή" που επικαλείται το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. 

Όπως είπε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την ΕΕ για τη δημιουργία ΕΟΖ, αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στις επιχειρήσεις που θα λειτουργούν εντός των ζωνών θα επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής μεταξύ 15% και 17%, από 26% που είναι σήμερα. Μάλιστα, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι εάν έχει αναπτυξιακά αποτελέσματα η εφαρμογή του χαμηλού συντελεστή εντός της ΕΟΖ, τότε η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα ισχυρό επιχείρημα για την εφαρμογή του σε όλη την επικράτεια. Επίσης θα είναι πλήρως απλουστευμένες οι διαδικασίες αδειοδότησης. 

Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, θα ισχύει ό,τι και στην υπόλοιπη επικράτεια, ενώ θα προβλέπονται και πριμ για τους εργαζομένους, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα. Οι ζώνες θα είναι γεωγραφικές και όχι κλαδικές, δηλαδή θα αφορούν όλες τις επιχειρήσεις εντός αυτής. 


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Σήμερα στη Βουλή οι Τρεις Συμβάσεις για Πατραϊκό, Κατάκολο και Γιάννενα


Σήμερα παρουσιάζονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής οι τρεις συμβάσεις για έρευνα και εκμετάλλευση στα Ιωάννινα, τον Πατραϊκό κόλπο και το Κατάκολο και εντός του μηνός θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης των συμβάσεων.

Πολύ καλά είναι τα νέα και από το μέτωπο των 20 οικοπέδων που θα δοθούν σε εταιρείες για έρευνα και εκμετάλλευση. Μέχρι το τέλος του μήνα θα δημοσιευτούν οι προκηρύξεις στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, πράγμα που θα σημάνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πάντως, όπως αναφέρουν πληροφορίες μέρα με τη μέρα αυξάνεται το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών εταιρειών για έρευνες στην Ελλάδα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

'Ηδη δέκα εταιρείες έχουν εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και τρεις κολοσσοί της πετρελαϊκής βιομηχανίας, στοιχείο που κάνει αισιόδοξους τους αρμόδιους πως το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις τρεις περιοχές (Ιωάννινα, Πατραϊκό κόλπο και Κατάκολο) εκτιμάται ότι μπορεί να αντληθούν πάνω από 300 εκατομμύρια βαρέλια και το όφελος για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 18 δισ. ευρώ

ΠΗΓΗ:energia.gr

Εργασιακή εμπειρία σε τελειόφοιτους σπουδαστές από τα ΕΛΠΕ


Μέχρι και αύριο, 10 Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης και πρακτικής άσκησης στον όμιλο ΕΛΠΕ.
To πρόγραμμα των σπουδαστών πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο (Οκτώβριος - Μάρτιος και Απρίλιος - Σεπτέμβριος).
Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές ATEI οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης: α) Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων των σπουδών τους, β) Βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων.
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική Αίτηση Φοιτητή Σπουδαστή Α.Ε.Ι.-A.T.E.I. στη διεύθυνση: www.helpe.gr/Human-Resources/Student Employment-Program.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου στο 210-7725204 ή στο mail:foitites@helpe.gr

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Η τιμή του αργού μειώθηκε 13%, αλλά της βενζίνης μόνο 1,5%


Πως επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, η συνεχιζόμενη βουτιά του αργού πετρελαίου; Φταίει η κερδοσκοπία ή η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που η μείωση δεν “περνά” στην ελληνική αγορά;
Το ερώτημα είναι επίκαιρο, δεδομένου ότι χθες η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε κάτω από το συμβολικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι, και διαμορφώθηκε στα 99,70 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2013.
Αν και τον περασμένο Ιούνιο οι φόβοι ότι οι συγκρούσεις σε Ιράκ και Λιβυή θα έπλητταν την παγκόσμια παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς είχαν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 115 δολάρια, τελικά οι ανησυχίες αποδείχτηκαν αβάσιμες.
Έτσι, από τις 19 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου, η τιμή του αργού υποχωρεί συνεχώς, έχοντας μειωθεί πάνω από 5 δολάρια το βαρέλι ή κατά 13%.
Αλλά η μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά δεν μειώθηκε το ίδιο. Στο ίδιο πάντα διάστημα, έπεσε μόλις... 1,5% ή κατά 2,4 λεπτά το λίτρο. Από τα 1,693 ευρώ, υποχώρησε στα 1,669 ευρώ το λίτρο.
Η αιτία
Η απάντηση για όλα τα παραπάνω βρίσκεται στο δολάριo. Η συνεχιζόμενη κούρσα του δολαρίου στο ίδιο διάστημα, αλλά και νωρίτερα, κατάφερε να “ροκανίσει” το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της διεθνούς τιμής του αργού.
Τον Ιούνιο, η ισοτιμία του ευρώ ήταν 1,35 δολάρια, ενώ χθες είχε κατρακυλήσει στα 1,29 δολάρια.
Τα πετρελαιοειδή προϊόντα αγοράζονται σε δολάρια, επομένως η βουτιά του ευρώ, περιορίζει το όφελος από τη μείωση της διεθνούς τιμής του “μαύρου χρυσού”.
Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν και οι διυλιστηριακές τιμές: Από τις 19 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, είχαν υποχωρήσει μόλις κατά 3,1 λεπτά. Από τα 61,1 λεπτά, έπεσαν στα 58 λεπτά το λίτρο. Κατ’ επέκταση, και η αμόλυβδη βενζίνη υποχώρησε στο ίδιο διάστημα από τα 1,69 ευρώ στα 1,66 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης από τα 1,37 ευρώ στα 1,35 ευρώ.
Πετρέλαιο θέρμανσης
Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Mε βάση τα χθεσινά δεδομένα (διεθνή τιμή και ισοτιμία), και συνυπολογίζοντας την εξαγγελία για μείωση του ΕΦΚ, αν η διανομή του ξεκινούσε σήμερα, θα πωλούνταν προς 1,15-1,17 ευρώ το λίτρο.
Αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κανόνας είναι ότι για κάθε 10 δολάρια πτώσης στην τιμή του αργού, το πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί κατά 6 λεπτά.
Στο σενάριο επομένως που το αργό υποχωρήσει περαιτέρω, και αγγίξει τα 90 δολάρια το βαρέλι, και με δεδομένο ότι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου δεν μεταβληθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 1,10 ευρώ το λίτρο.

Πλήγμα στη Ρωσία
Το θέμα πάντως έχει και τη γεωπολιτική του διάσταση: Η υποχώρηση στην τιμή του αργού συμπίπτει χρονικά και με τον εν εξελίξει οικονομικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των ΗΠΑ-Ευρώπης από τη μια πλευρά και της Ρωσίας από την άλλη, με αφορμή το Ουκρανικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η πτώση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει αρνητικά την οικονομία της Ρωσίας, καθώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς διεθνώς.ΠΗΓΗ:energypress.gr

Δεκατέσσερα αγκάθια στην εφαρμογή της εθνικής σύνταξης


Η Τρόικα ζητά να είναι χαμηλότερη από €360 και να εφαρμοστεί γρηγορότερα ο νόμος. Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες των ταμείων αδυνατούν να εφαρμόσουν βασικές διατάξεις του νόμου που αλλάζει τον χάρτη του ασφαλιστικού. Που "κολλάει" η εφαρμογή του.
Δεκατέσσερα αγκάθια στην εφαρμογή της εθνικής σύνταξης -Πού «κολλάει» η εφαρμογή

Κενά, αλληλοεπικαλύψεις και δυσκολίες εφαρμογής στο νόμο που προβλέπει το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2015 διαπιστώνουν οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων, την ίδια στιγμή που η τρόικα ανοίγει θέμα μείωσης της κατώτατης σύνταξης.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας στο Παρίσι, καθώς εκτός από τις ασφυκτικές πιέσεις για αλλαγές στα εργασιακά, οι εκπρόσωποι των δανειστών αξίωσαν την μείωση της κατώτατης σύνταξης. Το θέμα, που υπό τον τίτλο «αναλογικότητα εισφορών – παροχών» έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και καιρό, η ελληνική κυβέρνηση ήλπιζε να το αντιμετωπίσει με την εφαρμογή του νόμου 3863 του 2010. Και αυτό, γιατί σε βάθος χρόνου, η εφαρμογή της βασικής και της συμπληρωματικής – αναλογικής σύνταξης θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως, οι δανειστές ζητούν οι τελικές παροχές – συντάξεις να είναι αντίστοιχες των εισφορών που έχουν καταβληθεί και αυτό να ισχύσει από το 2015. Κάτι, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συντάξεων κατά τουλάχιστον 30%, άμεσα.

Με την εφαρμογή όμως του νόμου Λοβέρδου – Κουτρουμάνη, η μείωση γίνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα, όπως σημείωνε και η Τράπεζα της Ελλάδος, στην προηγούμενη έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, το ποσοστό αναπλήρωσης θα περιοριστεί κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020-2060, έναντι 95,7% πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Οι δανειστές, πιέζουν η μείωση αυτή να γίνει πιο γρήγορα.

Σε ανακοίνωσή του πάντως, το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι για την ελληνική πλευρά δεν τίθεται θέμα μείωσης των κατώτατων συντάξεων. 

Τα 14 αγκάθια

Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων έχουν πάρει φωτιά. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συσταθεί επιτροπή, υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Κοκκόρη, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και χωρίς προβλήματα εφαρμογή του νόμου. Τα προβλήματα είναι πολλά, καθώς πρόκειται για έναν νόμο που αλλάζει το ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και καθιερώνει την καταβολή αναλογικής σύνταξης παράλληλα με τη βασική.

Τα προβλήματα

• Κανείς στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων δεν γνωρίζει το ύψος της βασικής σύνταξης. Παρά την εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, πως η βασική σύνταξη θα είναι 360 ευρώ, ο νόμος ορίζει την καθιέρωση βασικής σύνταξης, «η οποία για το 2010 ορίστηκε σε 360 ευρώ, για 12 μήνες». Το πραγματικό ποσό για το 2015 θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και πιθανότατα θα είναι κάτω των 360 ευρώ, αφού οι συντάξεις από το 2010 έχουν μειωθεί σημαντικά.

• Στον αέρα βρίσκονται όλες οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

• Σε γκρίζα ζώνη είναι και το θέμα του ΕΚΑΣ.

• Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ αλλά και των ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διαπιστώνουν σημαντικό πρόβλημα στην εφαρμογή του νόμου, αναφορικά με το θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας. Επισημαίνουν ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

• Μεγάλο πρόβλημα υφίσταται για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος από 1/1/2013 έως 31/12/2014. Σύμφωνα με το νόμο, για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων, για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης κατά τη διετία αυτή, καθορίζεται ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών. Το ΙΚΑ και το ΕΤΑΑ δεν έχουν εφαρμόσει τη διάταξη αυτή, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί σωρεία συνταξιοδοτικών αποφάσεων με βάση την προηγούμενη νομοθεσία. Το πρόβλημα μεγαλώνει, καθώς ο ΟΑΕΕ εφαρμόζει την διάταξη. Συνεπώς, είτε πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη, είτε να τροποποιηθούν οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

• Το όριο ηλικίας λήψης της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος έχει οριστεί στο 65ο έτος. Όμως, με το νόμο 4093 του 2012, το όριο για πλήρη συνταξιοδότηση έχει αυξηθεί κατά 2 χρόνια, στα 67. Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 2.

• Δεν υπάρχει ενιαίο ποσοστό αναπηρίας βάσει του οποίου θα υπολογίζεται μειωμένη και η βασική σύνταξη. Εάν δεν αλλάξει η διάταξη, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, να χορηγείται πλήρης η αναλογική σύνταξη και μειωμένη η βασική!

• Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ισχύει με τη χορήγηση βασικής σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο, συνταξιούχο θανάτου που απασχολείται ή εργάζεται.

• Μπέρδεμα υπάρχει και με το ποιος φορέας θα χορηγεί τη βασική σύνταξη, σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων με δύο πλήρεις σε ποσό συντάξεις.

• Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τους ασφαλισμένους με λιγότερα από 15 χρόνια ασφάλισης, ο μεταγενέστερος νόμος 4093 του 2012 προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο από αυτό που έχει τεθεί στο άρθρο 2 του 3863.

• Δεν γνωρίζει κανένα ταμείο εάν όταν η κυβέρνηση αποφασίσει μειώσεις συντάξεων, αυτές θα υπολογίζονται στο συνολικό ποσό, ή δεν θα λαμβάνεται υπόψη η βασική σύνταξη.

• Στο νόμο δεν έχει προβλεφθεί κρατική χρηματοδότηση για τη βασική σύνταξη από τα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων, δικηγόρων, γιατρών και συμβολαιογράφων (ΕΤΑΑ), των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Απαιτείται νομοθετική αποσαφήνιση για το πιο ημερομίσθιο (αυτό με τη μείωση κατά 22% ήτοι 26,18 ευρώ ή αυτό που προβλέπεται για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ήτοι 33,56 ευρώ, θα γίνεται ο προσδιορισμός των κατώτατων ορίων σύνταξης.

• Το ποσοστό αναπλήρωσης για ένα χρόνο ασφάλισης και έως 15 χρόνια, είναι κοινό, στα 0,86%. Σύμφωνα με τα ταμεία, πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα έτη ασφάλισης ώστε να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο ασφάλισης.

Την βασική – εθνική σύνταξη δικαιούνται:

1) Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και μετά.

2) Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

β) Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5.040 ευρώ και 10.080 ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης.

γ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη.

Και αναλογική σύνταξη

Εκτός από την Εθνική Σύνταξη, από τις αρχές του 2015, όσοι συνταξιοδοτούνται θα λαμβάνουν και την λεγόμενη αναλογική σύνταξη, η οποία στην αρχή, θα αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων που θα υπολογίζονται το πρώτο με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα, και το δεύτερο με βάση ένα νέο αναλογικό σύστημα.

Αναλυτικότερα, για το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη της ασφάλισής μετά το 2011, οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αναλογική σύνταξη, με συντελεστές από 0,8% έως και 1,5% για κάθε εργάσιμο έτος.


ΠΗΓΗ:euro2day.gr