Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Βόμβα Αλμούνια: Οι κυβερνήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε κούρεμα καταθέσεων ακόμα και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ!

Βόμβα Αλμούνια: Οι κυβερνήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε κούρεμα καταθέσεων ακόμα και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ!
- Στο χέρι του κάθε κράτους να αποφασίσει κούρεμα ακόμα και κάτω από 100.000 ευρώ, λέει ο αντιπρόεδρος της ΕΕ 
- Όλη η απάντηση του Χοακίν Αλμούνια στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή για το κούρεμα καταθέσεων
- Υπάρχει "παραθυράκι" ακόμα και για τις ασφαλισμένες καταθέσεις, υποστηρίζει!
Μια ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή και μια απάντηση του αντιπροέδρου της ΕΕ Χοακίν Αλμούνια, προκαλούν ανησυχία ακόμα και σε μικροκαταθέτες, αφού από την απάντηση του Αλμούνια προκύπτει ότι αν ένα κράτος μέλος της ΕΕ το αποφασίσει, μπορεί να προχωρήσει σε κούρεμα καταθέσεων και για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ!

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, στην ερώτησή του, έθετε το θέμα του κουρέματος των ασφαλισμένων καταθέσεων (κάτω των 100.000 ευρώ) των ευρωπαίων πολιτών, σε ενδεχόμενη κρίση υπο-κεφαλαιοποίησης μιας τράπεζας, υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων της Κομισιόν, όπως αυτές αποτυπώνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2013/C 216/01)», και ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντή ρωτούσε την Κομισιόν σχετικά με ένα «παραθυράκι» που υπάρχει την εν λόγω ανακοίνωση και αφορά το κούρεμα καταθέσεων, ακόμα και των ασφαλισμένων, ως μέσο καταμερισμού επιβαρύνσεων (bail-in), σε περιπτώσεις εξυγίανσης ή εκκαθάρισης τραπεζών.


Όλη η ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Χοακίν Αλμούνια εδω


 ΠΗΓΗ:
newsit.gr

Κοινωνική Ασφάλιση και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος 2013-2050


Οι πληθυσμιακές μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε όλες σχεδόν τις χώρες αποτελούν, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, αντικείμενο μελέτης των επιδράσεών τους στην αγορά εργασίας και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας επηρεάζει είτε άμεσα, είτε έμμεσα την διάρθρωση του εργατικού δυναμικού, τις συνθήκες προσφοράς και αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας καθώς και την μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Πράγματι, οι ηλικιωμένοι σήμερα ζούν περισσότερο και υγιέστερα από ότι αυτοί των προηγούμενων γενεών. Το 2010, η προσδοκώμενη αναμενόμενη ζωή (Ελλάδα) στην ηλικία των 65 ετών ήταν 17 χρόνια για τους άνδρες και 21 χρόνια για τις γυναίκες. Ακόμη, η πιθανότητα επιβίωσης ενός νεογέννητου αγοριού μέχρι και την ηλικία των 65 ετών είναι άνω του 80%, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για ένα κορίτσι είναι άνω του 90%. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής υποδηλώνει την καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών για ακόμα πιο μακρές περιόδους. Επίσης υποδηλώνει την διαμόρφωση συνθηκών ισορροπίας οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας, παρέχοντας συντάξεις οι οποίες θα απομακρύνουν την πλειοψηφία των συνταξιούχων από την κατάσταση φτώχειας με χρηματοδότηση εργαζομένων και φορολογούμενων ικανή να ανταποκριθεί στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στην χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2010-2015 κατά μέσο στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι γυναίκες στα 65 τους αναμενόταν να ζήσουν επιπλέον 20,8 χρόνια, ενώ οι άνδρες κατά 17,4 χρόνια. Μέχρι το 2060-2065 οι γυναίκες θα ζουν πέντε χρόνια περισσότερο (25,8 χρόνια) και οι άνδρες 4,5 χρόνια (21,9 χρόνια). Έτσι, οι δαπάνες συντάξεων για πρώτη φορά στα 65 έτη προς τους συνταξιούχους των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ θα είναι αυξημένες κατά 20% λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της γήρανσης του πληθυσμού (ΟΟΣΑ, 2013). Οι εξελίξεις αυτές συντελούνται εξ αιτίας της υπογγενητικότητας, το επίπεδο της οποίας αδυνατεί να συμβάλλει στην σταθεροποίηση του ενεργού πληθυσμού για τις επόμενες γενεές. Επομένως το ερώτημα που προκύπτει είναι: με ένα σταδιακά μικρότερο αριθμό εργαζομένων και ένα σταδιακά μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων ποιο τελικά θα είναι το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος; Θα είναι η υπερφορολόγηση των εργαζομένων, η αύξηση των εισφορών, η περαιτέρω μείωση των συντάξεων, η αναζήτηση νέων πόρων προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για την καταβολή των συντάξεων των ήδη και των μελλοντικών συνταξιούχων;

Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον αυτής της εισήγησης επικεντρώνεται στην διερεύνηση των επιδράσεων του προσδόκιμου ζωής, της γήρανσης του πληθυσμού, της ανεργίας, της μείωσης των μισθών, της αναιμικής ανάκαμψης, των χρηματοοικονομικών κινδύνων και της μείωσης των συντάξεων, στην μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Σημαντικό γεγονός το οποίο θα έπρεπε να τονισθεί είναι ότι οι εκτιμήσεις των προηγούμενων ετών για το προσδόκιμο ζωής έχουν διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα τώρα η γήρανση του πληθυσμού να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο μεθοδολογικός άξονας της εισήγησης συνίσταται στην ανάλυση και την επεξεργασία των πληθυσμιακών εξελίξεων και των άλλων προαναφερόμενων μεγεθών καθώς και στην συσχέτισή τους με την μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με την εφαρμογή αναλογιστικών προσεγγίσεων. Η επίδραση αυτή αποτυπώνεται σε μία εκτίμηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (εκτός ΝΑΤ, ΟΓΑ, Δημόσιο). Η επίδραση της γήρανσης του πληθυσμού αποτυπώνεται στο αναλογιστικό κόστος του διανεμητικού συστήματος θεωρώντας του λοιπούς παράγοντες στα σημερινά επίπεδα.

Ειδικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης επίδρασης δύο παραγόντων:

της μείωσης της γεννητικότητας, και της ταυτόχρονης
αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση της μέσης ηλικίας του πληθυσμού και στη μετατόπιση της ηλικιακής κατανομής του πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες, παρουσιάζοντας στην ηλικιακή κατανομή μια όλο και αυξανόμενη κυρτότητα προς τις μεγάλες ηλικιακές ομάδες (ανατροπή ηλικιακής πυραμίδας).

Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση δεν αποσκοπεί στον προσδιορισμό του οργανικού ελλείμματος ως του κορυφαίου προβλήματος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αντίθετα, αποσκοπεί στην αποτύπωση της εξέλιξης των στοιχείων ενεργητικού του ΣΚΑ ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2013-2050.

Έτσι, οι προβληματισμοί που διατυπώνονται στα συμπεράσματα της εισήγησης ως προϋποθέσεις προτεραιοτήτων παρέμβασης και άσκησης δημόσιων κοινωνικο-ασφαλιστικών πολιτικών, κινούνται προς την κατεύθυνση της σύνθετης κοινωνικο-οικονομικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ:inegsee.gr

Ο Μπουτάρης στα Σκόπια - Δείτε και θαυμάστε κάτω από ποια επιγραφή κάθεται ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Άλλο ένα φάουλ του κ. Μπουτάρη στο θέμα της Μακεδονίας. Μήπως τελικά έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι η στάση του στο θέμα της ονομασίας δεν είναι καθόλου τυχαία ; Δείτε τη φωτογραφία και θα καταλάβετε : 

Econimic Chamber of Macedonia δηλαδή Οικονονικό Επιμελητήριο της ''Μακεδονίας''!!!
Συγχαρητήρια κ. Μπουτάρη, καλύτερη αναγνώριση στους αγώνες των Σκοπιανών για το θέμα της ονομασίας τους από το να καταδέχεται ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να κάθεται κάτω από την επιγραφή με τίτλο Επιμελητήριο Μακεδονιας δε θα μπορούσε να υπάρξει !!!

Σημ.:  Η φωτογραφία είναι σημερινή 

ΠΗΓΗ:taxalia.blogspot.gr

Στο Μπακού την άλλη εβδομάδα ο Σαμαράς για να λύσει τον «Γόρδιο Δεσμό» του ΔΕΣΦΑ

Στο Μπακού την άλλη εβδομάδα ο Σαμαράς για να λύσει τον «Γόρδιο Δεσμό» του ΔΕΣΦΑ
Στο Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.newmoney.gr , η ολοκλήρωση ή μη,  της συμφωνίας εξαγοράς του ΔΕΣΦΑ από την αζερική SOCAR.

Στην αζερική πρωτεύουσα θα μεταβεί κατά πάσα βεβαιότητα ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας για το κοίτασμα Shah Deniz 2.  Εκεί ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει, την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αζέρο πρόεδρο, κ. Ισχάν Αλίεφ και να τον πείσει να μείνει η SOCAR στο διαγωνισμό μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε και θα μπορέσει να πάρει στα χέρια της το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, όταν θα έχουν ξεπεραστεί και όλα τα προβλήματα με την αποκρατικοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Όπως είναι γνωστό, η SOCAR ήταν ο μοναδικός συμμετέχων στο διαγωνισμό για τον ΔΕΣΦΑν τον οποίο και κέρδισε προσφέροντας περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη ΔΕΠΑ δεν προσήλθε κάποιος ενδιαφερόμενος.

Για να πάρει όμως στα χέρια της η αζερική εταιρεία τον ΔΕΣΦΑ, πρέπει να περάσει από τα …σαράντα κύματα των Βρυξελλών. Εκτός από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η Κομισιόν απαίτησε την υστάτη στιγμή και την υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας της Ελλάδας με τους Αζέρους, ώστε να εγκρίνει την μεταβίβαση ενός «βασικού έργου ενεργειακής υποδομής σε κρατική εταιρεία μη κοινοτικής χώρας», όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Κομισιόν. Επιπλέον, ο Κοινοτικός Επίτροπος Ενέργειας, κ. Γκίντερ Ετινγκερ, που ήρθε πρόσφατα στην Αθήνα, ζήτησε να δει τη σύμβαση μεταβίβασης του ΔΕΣΦΑ και «γκρίνιαξε» επειδή το σχέδιο της σύμβασης δεν είχε υποβληθεί προς έγκριση στην Κομισιόν!

Οι Αζέροι εμφανίστηκαν εξαιρετικά προβληματισμένοι και έδειξαν διάθεση ακόμη και απεμπλοκής από το διαγωνισμό, αλλά με πρωτοβουλία του υφυπουργού ΠΕΚΑ, κ. Μάκη Παπαγεωργίου, (ο οποίος μίλησε πολλές φορές με τον αζέρο πρέσβη στην Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο) πείστηκαν να παραμείνουν. Xαρακτηριστικό  της ανησυχίας των Αζέρων είναι ότι λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Έτινγκερ, είχε προηγηθεί -σύμφωνα με τις πληροφορίες- μια άλλη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ τον Αζέρο πρέσβη και εκπροσώπους της Socar.

Σύμφωνα με πληροφορίες του www.newmoney.gr , ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Αζέρο Πρέσβη ότι η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας που ζητά η Κομισιόν από το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να δεσμευτεί το τελευταίο στις υποχρεώσεις του 3ου ενεργειακού πακέτου, θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς, και ότι σε κάθε περίπτωση   καταληκτική ημερομηνία μεταβίβασης θεωρείται το ερχόμενο καλοκαίρι.
Λίγη ώρα αργότερα, στη συνάντησή του με τον κ. Ετινγκερ, ο πρωθυπουργός φαίνεται να συμφώνησε με τον κοινοτικό αξιωματούχο για τον «Οδικό Χάρτη» της μεταβίβασης.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική οδηγία για το 3ο ενεργειακό πακέτο προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης ενός δικτύου απαγορεύεται να είναι και χρήστης του, δεν μπορεί δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Socar να πουλά φυσικό αέριο μέσω των ελληνικών αγωγών.

Αν τώρα θέλει ο διαχειριστής ενός δικτύου φυσικού αερίου να δραστηριοποιείται και στον τομέα της εμπορίας, η οδηγία λέει ότι θα πρέπει να συμμορφώνεται με μια σειρά από κοινοτικούς κανονισμούς σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Για παράδειγμα, οι αποφάσεις του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ να ελέγχονται και να εγκρίνονται από  Εποπτικό Συμβούλιο που έχει ήδη συσταθεί. Συνεπώς αν η Socar αποφασίσει να πουλήσει φυσικό αέριο στην Ελλάδα (ήδη έχει συμφωνήσει να πουλά ένα δις. κυβικά μέτρα το χρόνο στη ΔΕΠΑ από το 2019),  κάθε απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να περνά από το πανίσχυρο Εποπτικό Συμβούλιο.

Οι Αζέροι, υποστηρίζουν ότι θα πωλούν το φυσικό τους αέριο στα σύνορα της Ελλάδας με αγοραστή τη ΔΕΠΑ και δε θα είναι έμποροι στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, αναφέρουν ότι στην κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ -2, διαθέτουν ποσοστό της τάξης του 15%, μαζί με μεγάλο αριθμό άλλων μετόχων.

Η εμμονή της Κομισιόν πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ,  δεν έχει ουσιαστικό θέμα με  τους Αζέρους, αλλά με τους τους Ρώσους της Gazprom και την έρευνα της Κομισιόν για το ρωσικό γίγαντα. Οι Κοινοτικοί, δεν θέλουν να θεωρηθεί από τη ρωσική πλευρά, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση υπέρ των αζέρων (που συμπτωματικά είναι στενοί φίλοι των Αμερικανών) και γιαυτό «διυλίζουν τον κώνωπα» με τη Socar  και το ΔΕΣΦΑ. Σε κάθε περίπτωση ο κ.Σαμαράς θα πει στον κ. Αλίεφ «κάνε λίγη υπομονή, το καλοκαίρι ο ΔΕΣΦΑ θα περάσει σε αζερικά χέρια». Οι Αζέροι, να θυμίσουμε, φημίζονται για την υπομονή τους…

 ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ, υποψήφιος για το Δήμο Καβάλας

Μετά από πολλά χρόνια συνδικαλιστικών αγώνων κι επιτυχιών, καθώς κι έπειτα από πολυετή εμπειρία στο Δήμο της Καβάλας, ο Βαγγέλης Παππάς αποφασίζει να ηγηθεί ενός υπερκομματικού νέου συνδιασμού στις δημοτικές εκλογές του 2014.

Σε μια εποχή που όλα παραμένουν στάσιμα λόγω των οικονομικών δυσχερειών και των λανθασμένων πολιτικών επιλογών, όλοι παραδέχονται ότι ο τόπος χρειάζεται κάποιον με πυγμή, πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα κι αποτελεσματικότητα στο τιμόνι. Χαρακτηριστικά που ο Βαγγέλης Παππάς έχει αποδείξει ότι κατέχει.

Οι εργαζόμενοι στην KAVALA OIL στηρίζουν τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Εργαζομένων στα Πετρέλαια της Καβάλας, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις ικανότητες και το χαρακτήρα του.


Δείτε τη συνέντευξη που έδωσε στην τοπική τηλεόραση σχετικά με την υποψηφιότητά του.


 ΠΗΓΗ:kavalaoil.blogspot.gr

Πάνω από 520 εκατ. τόνους αργού θα αντλήσει το 2013 η Ρωσία


Με το 2013 θα φτάνει σχεδόν στο τέλος, ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ προχώρησε σε εκτίμηση της ποσότητας αργού πετρελαίου που έχει αντλήσει η χώρα κατά τη διάρκεια του έτους.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για νέο ρεκόρ στη μετά-σοβιετική εποχή, καθώς υπολογίζεται ότι για το 2013 η Ρωσία άντλησε πάνω από 520 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου.
Υπενθυμίζεται ότι, για το 2012, η χώρα άντλησε 518 εκατ. τόνους πετρελαίου και για το 2011, 511,4 εκατ. τόνους. 

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Alert: ανοίγουν 4000 θέσεις εργασίας με αμοιβή 15-18 ευρώ την ημέρα

Alert: ανοίγουν 4000 θέσεις εργασίας με αμοιβή 15-18 ευρώ την ημέρα
Την απόφαση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη 4000 νέων με την μέθοδο της «επιταγής εισόδου» υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας. Η απόφαση προβλέπει ότι οι νέοι θα μπορούν να αμειφθούν με  15 ευρώ ημερησίως –αν η ηλικία τους δεν ξεπερνά το 25 έτος- ή με 18 ευρώ την ημέρα αν η ηλικία τους κυμαίνεται από τα 25 έως τα 29. Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης. 

Πρόκειται, ουσιαστικά για τη δεύτερη φάση των παραπάνω επιτυχημένων δράσεων και σκοπός είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης και πλήρους απασχόλησης από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι μέχρι 29 ετών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα της «Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας» ενώ ωφελούνται και όσοι έχουν ήδη προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση.
Οι δικαιούχες επιχειρήσεις επιχορηγούνται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ωφελούμενων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Επίσης, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα απασχόλησης ωφελούμενων άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 18 ευρώ και μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Τα ποσά επιχορήγησης καλύπτουν τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 6 μήνες.
Ολόκληρη η απόφαση, έχει ως εξής: 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»», το οποίο έχει ως εξής:
  
ΠΗΓΗ:fpress.gr

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ Ανοίγει η "ψαλίδα" μεταξύ πλουσίων & φτωχών


Από τα μεγαλύτερα ποσοστά “οικονομικής ανισότητας” στην Ευρώπη διαθέτει η Ελλάδα, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που μάλιστα διακρίνει περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στους πιο πλούσιους και τους πιο φτωχούς Έλληνες.

Με βάση τα στοιχεία του 2012 (εισοδήματα 2011), που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για την “οικονομική ανισότητα” στην Ελλάδα, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 6,6 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Το άνοιγμα της “ψαλίδας” μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 2010 (εισοδήματα 2009) ο λόγος αυτός ανερχόταν στο 5,6. 

Επίσης, το 25% των νοικοκυριών με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει το 8,7% του συνολικού εθνικού εισοδήματος (το 2011 κατείχε το 9,4%), ενώ τα νοικοκυριά με το υψηλότερο εισόδημα κατέχουν το 47% του συνολικού εθνικού εισοδήματος. Παράλληλα, η οικονομική ανισότητα για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω εκτιμάται στο 4,5 (στο ίδιο επίπεδο με το 2011), ενώ για τα άτομα κάτω των 65 ετών αυξήθηκε στο 7,4 από 6,3 το 2011.

Η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποίησε στη συγκεκριμένη έρευνα τον δείκτη κατανομής εισοδήματος (S80/S20) σε πεντημόρια εισοδήματος. Ο εν λόγω δείκτης αναφέρεται στο μερίδιο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσμού προς το ανάλογο εισόδημα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσμού και επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές της κατανομής του εισοδήματος, δηλαδή στο πλουσιότερο και στο φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού.

Εκτός, όμως, από τον συγκεκριμένο δείκτη, η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποίησε και το δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής GINI). Το 2012, ο συντελεστής αυτής κυμάνθηκε σε 34,3%. Όπως εξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, εάν ληφθούν 2 τυχαία άτομα του πληθυσμού (πλουσιότερος και φτωχότερος), αναμένεται ότι το εισόδημά τους θα διαφέρει κατά 34,3% του μέσου εισοδήματος.

Χαρακτηριστικό, με βάση τον GINI, της διεύρυνσης της οικονομικής ανισότητας, είναι ότι αυτός αυξήθηκε το 2012 κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011, κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με το 2010 (32,9%) και κατά 0,9 μονάδες σε σύγκριση με το 2008 (33,4%).

Με βάση τον πίνακα που κατάρτισε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος (S80/S20), “πρωταθλήτρια” οικονομικής ανισότητας είναι η Ισπανία (7,2), με την Ελλάδα (6,6) να βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ των εξεταζόμενων ευρωπαϊκών χωρών. Η Νορβηγία είναι η χώρα με την πιο μικρή εισοδηματική ανισότητα (3,2). Με βάση τον συντελεστή GINI, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά (στη χειρότερη θέση είναι η Λετονία με 35,9% και στην καλύτερη είναι η Νορβηγία με 22,6% το 2012).

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Εφορία: Όλο το σχέδιο για τις e-κατασχέσεις

Όλο το σχέδιο για τις e-κατασχέσεις * Οι αλλαγές και η διαδικασία
Δύο νέα όπλα για εξπρές κατασχέσεις καταθέσεων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και για επιτάχυνση των ελέγχων δίνουν στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη αποφάσεις που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και ο υφυπουργός Γ. Μαυραγάνης.

Με την πρώτη απόφαση ανοίγει ο δρόμος για κατασχέσεις καταθέσεων μέσα σε 10 μέρες από την ώρα που οι τράπεζες θα παραλάβουν το ηλεκτρονικό κατασχετήριο και θα διαπιστώσουν ότι υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του καταθέτη, ενώ με τη δεύτερη ενεργοποιείται από τις 12 Δεκεμβρίου το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, δίνοντας στους ελεγκτές άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό προφίλ κάθε ελεγχόμενου.

Σήμερα, για να ολοκληρωθεί μια κατάσχεση κατάθεσης απαιτούνται ακόμα και τρεις μήνες και η διαδικασία διεκπεραιώνεται με τον... αραμπά μέσω δικαστικών επιμελητών, ενώ για να αποσταλούν στοιχεία για φορολογούμενους υπό έλεγχο οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να περιμένουν μέχρι και τέσσερις μήνες.

Το Μητρώο

Όσον αφορά το Μητρώο Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών, δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα email μέσω του οποίου πιστοποιημένοι ελεγκτές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα στις τράπεζες για άρση τραπεζικού απορρήτου και θα λαμβάνουν αμέσως ηλεκτρονικές απαντήσεις.

Το Μητρώο ενεργοποιείται στις 12 Δεκεμβρίου και πρόσβαση θα έχουν όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς αλλά και η Αρχή για το μαύρο χρήμα.

Οι ελεγκτές δεν θα έχουν on line πρόσβαση σε καταθέσεις και δάνεια. Θα έχουν στις οθόνες των υπολογιστών τους όμως, μέσα σε 24 ώρες, το πλήρες τραπεζικό προφίλ με όλες τις κινήσεις δανείων, καταθέσεων, επενδυτικών ή άλλων λογαριασμών σε βάθος δεκαετίας, μέσα σε μία ημέρα από την ώρα που θα ζητήσουν τις πληροφορίες.

Όπως προκύπτει από την απόφαση:

· Κόμβοι και διασυνδέσεις. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω ειδικής εφαρμογής, θα λειτουργεί ως μοναδικός κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και των τραπεζών. Αντίστοιχα, ως κόμβος διασύνδεσης των τραπεζών με τη ΓΓΠΣ λειτουργεί η διατραπεζική εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε.

· Κρυπτογράφηση. Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται, μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης.

· Υποβολή αιτημάτων. Για να υποβληθεί ένα αίτημα άρσης τραπεζικού απορρήτου, απαραίτητο στοιχείο είναι ο ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχεται. Επιπλέον όμως συμπληρώνονται τα στοιχεία του χρήστη- ελεγκτή (ΑΦΜ, όνομα, υπηρεσία όπου ανήκει), στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα), πρόσθετα στοιχεία Μητρώου που αφορούν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχεται καθώς και τα στοιχεία έγκρισης του προϊσταμένου.

· Όλα στη φόρα. Με την υποβολή αιτήματος με τον κωδικό «Αίτημα 01» ζητείται από τα πιστωτικά ιδρύματα να απαντήσουν για συγκεκριμένο ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου, αρχικά αν ο κάτοχος του ΑΦΜ είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος με οποιαδήποτε σχέση. Αν είναι πελάτης, θα παρατίθεται κατάλογος με τα δεδομένα για καταθετικό λογαριασμό πρώτης ζήτησης, για καταθετικό προθεσμιακό λογαριασμό, χορηγητικό, επενδυτικό ή άλλο λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα.

· Πρόσβαση. Πρόσβαση στα αποτελέσματα, πέρα από τον χρήστη-ελεγκτή, θα έχει και ο προϊστάμενος του χρήστη.

· Απαντήσεις. Ως ανώτατος χρόνος διαβίβασης των αποτελεσμάτων ορίζεται η 12η μεσημβρινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.

· Ενεργοποίηση. Από τις 12 Δεκεμβρίου, το σύστημα ανοίγει. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από τους φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

· Υπεύθυνος. Υπεύθυνος διαχείρισης είναι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ηλεκτρονικό κατασχετήριο

Με την απόφαση του Γ. Στουρνάρα, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κατασχετήριο, χωρίς να μεταβάλλονται οι διατάξεις οι οποίες ορίζουν προστασία από κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων έως 1.000 ευρώ, αλλά και το ακατάσχετο επιδομάτων, όπως για παράδειγμα του επιδόματος ανεργίας.

Για τη διεκπεραίωση των εντολών ηλεκτρονικής κατάσχεσης δημιουργούνται δύο κόμβοι. Ένας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (κόμβος ΥΟ), μέσω του οποίου οι ελεγκτικές υπηρεσίες υποβάλλουν τα ηλεκτρονικά αιτήματα κατάσχεσης, και ένας στην εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε., η οποία διαβιβάζει τα αιτήματα σε όλες τις τράπεζες.

· Αποστολή αιτήματος. Η αρμόδια υπηρεσία φορολογικής διοίκησης υποβάλλει μέσω του κόμβου της ΓΓΠΣ κατασχετήριο αίτημα ηλεκτρονικά μέσω μηνυμάτων, προς τον κόμβο της εταιρείας Τειρεσίας, ο οποίος το παραλαμβάνει και το προωθεί αυτόματα, και χωρίς καμία επεξεργασία προς το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται.

· Παρελήφθη. Το πιστωτικό ίδρυμα δημιουργεί αμέσως την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής του κατασχετηρίου, η οποία χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά και κρυπτογραφείται.

· Απάντηση. Το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει ηλεκτρονικά «δήλωση τρίτου» στον κόμβο του Τειρεσία, ο οποίος την προωθεί στον κόμβο της ΓΓΠΣ, απαντώντας επί της ουσίας αν υπάρχουν λεφτά στους λογαριασμούς του φορολογουμένου για τον οποίο έχει εκδοθεί εντολή κατάσχεσης. Δίνει παράλληλα παραστατικά κίνησης του λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν...

· Απόδοση. Σε περίπτωση όπου οι τράπεζες υποβάλλουν θετική δήλωση, και εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούνται στην απόδοση των κατασχεθέντων ποσών στο Δημόσιο, μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της θετικής δήλωσης.

· Αν γίνει λάθος. Σε περίπτωση απόδοσης στο Δημόσιο ποσών που υπερκαλύπτουν το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ή σε περίπτωση όπου το χρέος έχει εξοφληθεί, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ.

· Ενεργοποίηση. Η διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων αιτημάτων θα λειτουργήσει δοκιμαστικά για διάστημα 15 ημερών, με τη συμμετοχή 4 Δ.Ο.Υ. και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις δοκιμές. Από τις αρχές του 2014, οι κατασχέσεις καταθέσεων θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.
 ΠΗΓΗ:euro2day.gr

Τερματίστηκε το ανοδικό σερί του αργού


Μικρές απώλειες κατέγραψε το αργό τη Δευτέρα έπειτα από έξι ανοδικές συνεδριάσεις και εν μέσω ανησυχιών για την πορεία της οικονομίας μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed οι οποίες αναζωπύρωσαν της εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα αργήσει να αλλάξει την πολιτική της. 

Το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Ιανουαρίου έχασε 31 cents ή 0,3% κλείνοντας στα 97,34 δολ. το βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. 

Το αργό τύπου Brent στο ICE Futures κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες με το συμβόλαιο Ιανουαρίου να σημειώνει βουτιά 2% διολισθαίνοντας στα 109,39 δολ το βαρέλι στον απόηχο των στοιχείων που έδειξαν ότι η γερμανική βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 1,2% τον Οκτώβριο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις για αύξηση 0,8%.


ΠΗΓΗ.capital.gr