Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΓΣΕΕ: Μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος το δώρο Χριστουγέννων

ΓΣΕΕ:  Μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος το δώρο Χριστουγένωνν
Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι το Δώρο Χριστουγέννων δεν πρέπει να καταβληθεί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. 

 ΠΗΓΗ:fpress.gr

Ο κόσμος θα μπεί μεσα και θα σας κρεμάσει. Γκόντφρυ Μπλουμ, Βρετανός