Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Είσαι σίγουρος ότι ο εργοδότης σου σε έχει ασφαλίσει; Οχι; Μάθε τώρα με ένα κλικ

Είσαι σίγουρος ότι ο εργοδότης σου σε έχει ασφαλίσει; Οχι; Μάθε τώρα με ένα κλικ
Με σκοπό τον περιορισμό της επισκεψιμότητας στα Υποκαταστήματα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του, να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας εάν διαθέτουν ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η υπηρεσία αυτή επιτρέπει, σε ασφαλισμένους, να ενημερώνονται άμεσα εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 .Να σημειωθεί ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας έχει καταργηθεί και έτσι πολλοί δικαιούχοι δεν γνωρίζουν εαν έχουν ασφάλιση. Με την εφαρμογή αυτή μπορούν ανά πάσα στιγμή να το τσεκάρουν.
Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:
Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Απαιτείται να έχει προηγηθεί η Πιστοποίηση Ασφαλισμένου, δηλαδή ο
ασφαλισμένος να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (κωδικό χρήστη και
συνθηματικό) στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Υπηρεσία - Ασφαλιστική Ικανότητα.
Β) ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Απαιτείται η καταχώρηση:
του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.),
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Πατήστε για είσοδο στην Υπηρεσία - Ασφαλιστική Ικανότητα.


ΠΗΓΗ:fpress.gr

Τα 32 καινούργια «χαρτιά» που θα μπορείς να αποκτήσεις μέσω ΚΕΠ

Τα 32 καινούργια «χαρτιά» που θα μπορείς να αποκτήσεις μέσω ΚΕΠ
Ήδη υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η απόφαση έχει φτάσει στα ΚΕΠ κάτι απαραίτητο καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που θα πρέπει να συμπληρώνει κάποιος ανάλογα με τη διαδικασία που θα θέλει να ολοκληρώσει. Το fpressεπεξεργάστηκε την απόφαση και δημοσιεύει τον κατάλογο με τις 32 γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα μπορείτε να διεκπεραιώνετε από εδώ και στο εξής μέσα από το ΚΕΠ της γειτονιάς σας:
Α. άδειες οδήγησης
1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α.
2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.
3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.
4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ.
5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.
8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).
9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.
10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.
11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης
13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.
14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Β. Ειδικές άδειες οδήγησης
1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.
2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.
3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.
4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.
5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.
Γ. Οχήματα ιδιωτικής χρήσης
1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4.000 χιλ/μα.
2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονομιάς.
4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) στο όνομα κληρονόμων.
5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μέχρι 4 τόνων.
6. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) άνω των 4 τόνων.
7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης.
8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.)
1. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).
2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.
3. Αποχαρακτηρισμός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).

ΠΗΓΗ:fpress.gr

Δεύτερο 15νθημερο Σεπτεμβρίου η προκήρυξη για τα πετρέλαια στην Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων


Μέσα στο δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (European Gazette), η προκήρυξη του διαγωνισμού για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων στα 20 ελληνικά οικόπεδα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, και με δεδομένο ότι η προκήρυξη παρέχει περιθώριο έξι μηνών στους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση των προσφορών, η καταληκτική προθεσμία τοποθετείται στα τέλη Μαρτίου.

Χρονικά δηλαδή θα συμπέσει με μια φορτισμένη πολιτικά περίοδο αφού το Μάρτιο του 2015 λήγει η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους μήνες, και ειδικά τους πρώτους του νέου έτους η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, προκαλεί αβεβαιότητα για το επενδυτικό κλίμα, και πολιτικά στελέχη ανησυχούν μήπως επηρεάσει ακόμη και τη δυνατότητα προσέλκυσης στο διαγωνισμό πολλών και ισχυρών ονομάτων.

Αλλωστε, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρίες, σαν και αυτές που θέλει να προσελκύσει η ελληνική πλευρά προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές οι έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και της Νότιας Κρήτης, μετρούν σημαντικά στις αποφάσεις τους τη πολιτική σταθερότητα.

Το εκρηκτικό σκηνικό σε Ουκρανία- Μ.Ανατολή

Αλλά εκείνο που ανησυχεί περισσότερο την ελληνική πλευρά δεν σχετίζεται τόςο με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, όςο με τη διεθνή γεωοπολιτική σκηνή. Αυτή μόνο ευνοική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία όλο και φουντώνουν, και μια ενεργειακή κρίση μοιάζει διόλου απίθανη μέσα στο φθινόπωρο ή το χειμώνα.

Τι επιπτώςεις άραγε μπορεί να έχει σε επενδυτικό επίπεδο το ενδεχόμενο η Ρωσία να κλείσει το χειμώνα τις στρόφιγγες ;  Εξαρτάται, απαντούν στελέχη που ασχολούνται με το πετρελαικό τομέα.

Υπό μια έννοια, μια τέτοια κρίση θα μπορούσε να λειτουργήσει και ενισχυτικά ως προς τις έρευνες στην Αν. Μεσόγειο. Το σκεπτικό όσων ασπάζονται την άποψη αυτή είναι ότι μια νέα ενεργειακή κρίση θα αναδείκνυε ακόμη περισσότερο την ανάγκη να βρεθούν σύντομα εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου για την Ευρώπη, σαν τα κοιτάσματα που κρύβει ο ελλαδικός χώρος.

Δεύτερο αρνητικό στοιχείο αποτελεί η συνεχιζόμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου. Οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, και το κλίμα αστάθειας στο Ιράκ, μόνο θετικό επενδυτικό περιβάλλον δεν δημιουργούν.

Τα ονόματα

Σε επίπεδο ονομάτων που θα μπορούσαν να προσέλθουν στο διαγωνισμό, η ελληνική πλευρά παραμένει συγκρατημένη. Παρ' ότι ενδιαφέρον στα κατά καιρούς συνέδρια (Λονδίνο, κ.α.) έχει εκδηλωθεί και από μεγάλα ονόματα, εντούτοις η ελληνική πλευρά θα ήταν ευχαριστημένη ακόμη και αν το παρών τους στο διαγωνισμό δώσουν μεσαίου μεγέθους αλλά υγιείς και πολλά υποσχόμενες εταιρείες.

Όπως εξηγούν στελέχη του υπουργείου ΠΕΚΑ, στα περισσότερα από τα 20 θαλάσσια μπλοκ που θα διατεθούν για έρευνα στο πλαίσιο του γύρου παραχωρήσεων τα βάθη της θάλασσας είναι μεγάλα, όπως μεγάλη συγκριτικά με προηγούμενους γύρους, είναι και η έκταση που καταλαμβάνουν. Σαν αποτέλεσμα, θα απαιτηθεί τεχνική εμπειρία και κεφαλαιακή επάρκεια για την πραγματοποίηση ερευνών, την οποία κατά τεκμήριο διαθέτουν μόνο οι μεσαίες και μεγάλες εταιρείες.

Ο πρώτος γύρος και αυτοί που ακολουθούν

Από την άλλη πλευρά, με βάση και την πρόσφατη εμπειρία άλλων κρατών που πραγματοποίησαν γύρους παραχωρήσεων, όπως η Κύπρος, η επιτυχία ή όχι στην προσέλκυση εταιρειών δεν κρίνεται από την αρχική διαδικασία, αλλά από αυτές που θα ακολουθήσουν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συνομιλητές μας, στην περίπτωση της Κύπρου ο πρώτος γύρος, είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση και την υπογραφή σύμβασης μόνο για ένα μπλοκ, το γνωστό μας "12".

Ωστόσο το γεγονός ότι η πρώτη γεώτρηση ήταν επιτυχής, είχε ως αποτέλεσμα στο δεύτερο γύρο να παρουσιαστούν πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες εταιρείες και εν τέλει να υπογραφούν συμβάσεις με super major εταιρείες όπως η γαλλική Total, η ιταλική ΕΝΙ και η κορεατική Kogas.

Πρώτη γεύση

Μια πρώτη γεύση για το αν θα επαληθευθούν οι ελληνικές προςδοκίες θα φανεί μέςα στους επόμενους μήνες. Το φθινόπωρο έχουν προγραμματιστεί road shows σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οπως πάντως έδειξε η παρουσίαση των 20 ελληνικών blocks τον Ιούνιο στο Λονδίνο, αλλά και οι συναντήσεις εταιρειών που ακολουθήσαν με εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, της PGS που συνέλεξε τα σεισμικά στοιχεία και της Βeicip, που τα ερμήνευσε, ενδιαφέρον υπάρχει. 

Μένει να φανεί, αν εταιρείες όπως Exxon, Chevron, Total, Anadarko, Noble, Enel, BP που συμεττείχαν στις συναντήσεις, θα πάνε το ενδιαφέρον τους ένα βήμα παραπέρα.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

«Κρυφός χορός εκατομμυρίων στο κλείσιμο του ΟΑΕΔ»


Να αποδοθούν οι εισφορές που παρακρατούνται παρανόμως
 Αν και ο Υπουργός Εργασίας, έχει διαψεύσει τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «ξαφνικό θάνατο» του ΟΑΕΔ, η ανησυχία στους εργαζόμενου είναι μεγάλη και δεν εφησυχάζουν. Για το θέμα του ΟΑΕΔ, το εργατικό κέντρο του νομού Ηρακλείου Κρήτης, κάνει λόγο για «Κρυφό χορό εκατομμυρίων στο κλείσιμο του ΟΑΕΔ» και δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα επιτραπεί από τους εργαζόμενους, να υλοποιηθεί.
   Οι εργαζόμενοι του νομού Ηρακλείου, σχολιάζουν ότι: “Σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχουν σενάρια που προβλέπουν την κατάργηση και ιδιωτικοποίηση του ΟΑΕΔ, καλούμε την Κυβέρνηση αλλά και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να σταματήσουν την υποταγμένη στο μεγάλο κεφάλαιο και στους τοκογλύφους πολιτική και να λάβουν πραγματικά μέτρα στήριξης των ανέργων. 
Ο μοναδικός φορέας κοινωνικής πολιτικής που υπάρχει σήμερα στη χώρα είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη σκληρή εργασία ολόκληρου του Ελληνικού λαού και δεν θα επιτρέψουμε το ξεπούλημα του. Η σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση διάλυση του ΟΑΕΔ και η μεταφορά της επιδότησης ανεργίας, και κατά συνέπεια των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών για την ανεργία, στο ΙΚΑ στοχεύει στην αρπαγή τους.
 Επισημαίνουμε δε, ότι ο ΟΑΕΔ, χρηματοδοτείται σε ποσοστό πάνω από 80% από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται ελάχιστα. Άρα δεν υπάρχει καμιά κοινωνική νομιμοποίηση στο σχέδιο διάλυσης του Οργανισμού… 
Απαιτούμε να δοθούν άμεσα στον ΟΑΕΔ οι εισφορές που παρανόμως παρακρατούνται από το ΙΚΑ και μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 8 Δις Ευρώ. Να αποδίδονται εφεξής στον ΟΑΕΔ και στο σύνολο τους οι εισφορές που παρακρατούνται από την συγχώνευση του πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας.
 Να συνεχιστεί το έργο των καταργηθέντων Οργανισμών ΟΕΚ-ΟΕΕ , να ληφθεί άμεσα μέριμνα ώστε να συνεχιστούν από τον Ο.Α.Ε.Δ. οι κοινωνικές παροχές που προσέφεραν οι καταργηθέντες Οργανισμοί προς τον Έλληνα πολίτη, ειδικά σήμερα που τις έχει περισσότερο ανάγκη αφού του έχουν στερήσει κάθε ελπίδα ακόμα και για επιβίωση. Δεν θα επιτρέψουμε ένα τέτοιο πολιτικό, αντικοινωνικό και αντεργατικό έγκλημα διάλυσης και ιδιωτικοποίησης του ΟΑΕΔ, και μάλιστα σε μια περίοδο που, λόγω των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών, η ανεργία έχει εκτιναχτεί σε ποσοστά υψηλά χωρίς κανένα προηγούμενο. Διεκδικούμε έναν Ο.Α.Ε.Δ. δημόσιο – ενιαίο – ισχυρό – ανταγωνιστικό, στην υπηρεσία του πολίτη”.
 enet.gr 

ΠΗΓΗ:papaioannou-giannis.net

Μίσθωσε δικό της τάνκερ, εξοικονόμησε πόρους


Θυμάστε τις αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ που έγιναν τον Ιούνιο, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να μεταφέρει στο εξής καύσιμα στα νησιά με δικά της τάνκερ ; Το τάνκερ λοιπόν που μίσθωσε φέτος η ΔΕΗ για να μεταφέρει ντίζελ για τις ντιζελοκίνητες ηλεκτροπαραγωγικές της μονάδες στα νησιά, είχε σαν αποτέλεσμα εντυπωσιακή εξοικονόμηση πόρων.
Μέχρι και πέρυσι, το ντίζελ, το μετέφερε για λογαριασμό της ΔΕΗ ο ίδιος ο πωλητής του καυσίμου με δικά του σκάφη, και αμειβόταν με το μίλι, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστη για την επιχείρηση...

ΠΗΓΗ:energypress.gr