Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Στους "δυστυχισμένους" Ευρωπαίους οι Ελληνες

Στους "δυστυχισμένους" Ευρωπαίους οι Ελληνες
Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έπεσε ο δείκτης ευτυχίας στην Ελλάδα, που ανέρχεται στις 6,2 μονάδες έναντι 7,1 μονάδων για την ΕΕ. Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2012, προκύπτει ότι οι Έλληνες αισθάνονται δυσαρεστημένοι από την ποιότητα της ζωής τους και καταλαμβάνουν  τη 17η θέση (μεταξύ 19 θέσεων της κατάταξης) μαζί με τη Λετονία, αλλά σε ελαφρώς καλύτερη μοίρα από τη Βουλγαρία με τον δείκτη στις 5,5 μονάδες και την Ουγγαρία στις 5,8 μονάδες.

Στον αντίποδα, ικανοποιημένοι από τη ζωή τους εμφανίζονται κατά σειρά  οι Δανοί, οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί.

Εκ των βασικών παραμέτρων για την αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, άρα και της ποιότητας ζωής είναι το ΑΕΠ, το οποίο εμπλουτίζεται και από άλλους παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το μέσο εισόδημα, η αγοραστική δύναμη, η μακροπρόθεσμη ανεργία, το προσδόκιμο ζωής, η αδυναμία να αντεπεξέλθει κανείς σε έκτακτα έξοδα και το ποσοστό αυτοκτονιών.

Επιπλέον, ως μία από τις επιμέρους μεταβλητές που διαμορφώνουν τον δείκτη ευτυχίας είναι και το επίπεδο εκπαίδευσης (με αναφορά σε όσους εγκατέλειψαν το σχολείο), καθώς και η διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο μέσος όρος για όσους δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  στην Ε.Ε. Των “28” είναι  οι 12,7 μονάδες, με τον υψηλότερο των 24,9 μονάδων στην Ισπανία και τον χαμηλότερο στη Σλοβενία των 4,4 μονάδων. Οι μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες παρατηρούνται στην Εσθονία και οι μικρότερες στη Σλοβενία. Η Eurostat παρατηρεί ότι δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ σχολικής διαρροής και κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Εντούτοις, υπάρχει συσχετισμός μεταξύ επιπέδου υγείας και ΑΕΠ. Στην Ε.Ε. διακρίνονται τρεις υποκατηγορίες: η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και σχετικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Νότια υψηλότερο ΑΕΠ και προσδόκιμο ζωής κοντά στα υψηλότερα επίπεδα, ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη διαθέτει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά προσδόκιμο ζωής σχεδόν στα ίδια επίπεδα ή χαμηλότερο από ορισμένες χώρες του Νότου.

ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας: Γιατί η Κυβέρνηση εκχωρεί την ηλεκτρική ενέργεια


Πληθαίνουν οι φωνές κατά της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Αυτή τη φορά, με ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας εκφράζει αναφανδόν την αντίθεσή του στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών οργανισμών.
Όπως αναφέρει το Κέντρο, «είναι στην υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει με κάθε τρόπο την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των αγαθών που παράγουν ή παρέχουν οι οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας.
Η Κυβέρνηση υιοθετώντας τις μνημονιακές πολιτικές και τα ιδεολογήματά της περί απελευθερώσεων των αγορών, κατέθεσε σχέδιο νόμου για τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής εταιρείας με το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και του πελατολογίου της, με δέσμευση μέχρι το Μάρτιο του 2015 η εταιρεία αυτή να πωληθεί σε ιδιώτες.
Στο πακέτο αυτό, περιλαμβάνονται οι δύο μονάδες της περιοχής μας (Υδροηλεκτρικός Σταθμός Θησαυρού και Πλατανόβρυσης) καθώς και η σύγχρονη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο της Κομοτηνής αλλά και οι υπόλοιπες σύγχρονες μονάδες με τον καλύτερο συντελεστή παραγωγής. Επίσης, τα καλύτερα κοιτάσματα λιγνιτών με θερμογόνο 1800 θερμίδων, αφήνοντας έξω τα φτωχά κοιτάσματα λιγνιτών και τους πεπαλαιωμένους σταθμούς παραγωγής στη ΔΕΗ και το 30% του πελατολογίου, περί της τάξης των 2 εκατ. δηλαδή, προφανώς μεγαλύτερων και καλύτερων πελατών.
Οφείλει η Κυβέρνηση να αιτιολογήσει στην Ελληνική Κοινωνία γιατί εκχωρεί την ηλεκτρική ενέργεια στα ιδιωτικά συμφέροντα και στους κανόνες κέρδους και ανταγωνισμού που αυτοί υπηρετούν, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό.
Η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας εκθέτει την Κοινωνία σε μη αναστρέψιμους κινδύνους από την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής (καθολικότητα πρόσβασης της ηπειρωτικής και της νησιώτικης χώρας, τροφοδοσία και ομαλή λειτουργία του δικτύου, νέα τιμολογιακά δεδομένα, επέκταση των κοινωνικών και ειδικών τιμολογίων, ασφάλεια των κατοίκων από φυσικά φαινόμενα π.χ. διαχείριση υδάτων σε περιόδους πλημμύρας για την εκμετάλλευση των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών).
Ο παραπάνω σχεδιασμός της Κυβέρνησης θα πλήξει τον αγροτικό τομέα, εκθέτοντας σε πλήρη επισφάλεια το κόστος άρδευσης των εκτάσεων αγροτικής γης όσο και την εγχώρια βιομηχανία με την κατάργηση  των παροχών εκπτώσεων στα τιμολόγια αγροτικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων.
Αναρωτιέται εύλογα κανείς, γιατί γίνεται συνειδητά η επιλογή στήριξης της ευαγγελιζόμενης ανάπτυξης σε πήλινα πόδια, οδηγώντας την ελληνική βιομηχανία σε μαρασμό, τη χώρα σε ύφεση και τους εργαζόμενους στην απόλυση.
Η Κυβέρνηση για να περάσει αυτά τα μέτρα αξιοποιεί κάθε μηχανισμό αυτοματισμού κατά των εργαζομένων στη ΔΕΗ προκειμένου να αποπροσανατολισθεί η κοινή γνώμη για τους αγώνες που αναπτύσσονται για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και της συνεισφοράς των εργαζομένων αυτών σε όλα τα στάδια παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους αυτή, επικαλούνται έλλειμμα συμμόρφωσης στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ η χώρα μας από το 1999 έχει διαμορφώσει το νομικό πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το Ν. 2773, με αποτέλεσμα ήδη σήμερα η συμμετοχή της ΔΕΗ στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να είναι της τάξης του 65%. Την ίδια ώρα που στη Γαλλία, στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απελευθέρωση δεν είναι μεγαλύτερη του 30%.
Με βάση τα παραπάνω, καταδεικνύεται η μετατροπή του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας και η μεταστροφή του κράτους από εγγυητή των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν αδύναμο παρατηρητή της υποβάθμισης του καθολικού χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών.
Η ψήφιση ενός τέτοιου σχεδίου νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα φέρει τεράστιες αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας, η οποία ήδη κατά τα τελευταία 4 χρόνια των μνημονιακών πολιτικών έχει διπλασιαστεί.
Καλούμε τους φορείς της περιφέρειας μας, τους δήμους της περιοχής μας, όλους τους μαζικούς φορείς να βρεθούμε απέναντι σ’ αυτή τη σχεδιαζόμενη καταστροφική πολιτική και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανατραπεί».

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Shell: Διέκοψε συζητήσεις με Ουκρανία για κοίτασμα στην Κριμαία & ξεκινά με Μόσχα


Αποχώρησε η Shell από τις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη ενός υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Ουκρανία στα ανοικτά της Κριμαίας! 

Η πολυεθνική εταιρεία του ενεργειακού τομέα Royal Dutch Shell αποφάσισε τη διακοπή των συνομιλιών τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα o εκπρόσωπος της.
εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Τον Ιανουάριο του 2014, η Shell αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία κατανομής της παραγωγής (PSA) για το κοίτασμα αερίου Skifska της Μαύρης Θάλασσας. Η Shell ανέμενε ότι η PSA θα είχε υπογραφεί το 2012 ή το 2013, ωστόσο δυστυχώς αυτό δεν συνέβη», είπε η ίδια και πρόσθεσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται σε άλλα σχέδια αξιοποίησης ενεργειακών πόρων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει, στο κοίτασμα Σκίφσκα υπάρχουν αποθέματα 200 έως 250 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου και ότι η παραγωγή σταδιακά θα ανέλθει στα 5 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο.

Η ουκρανική κυβέρνηση είχε επιλέξει τον Αύγουστο του 2012 μια κοινοπραξία με επικεφαλής τις εταιρείες ExxonMobil και Shell για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Σκίφσκα, αλλά οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μετά τις εξελίξεις στην Κριμαία θα συζητήσει με την Ρωσία για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

Πρωτογενές πλεόνασμα συγκυβερνοταβέρνας (σπαρταριστό)!ΠΗΓΗ:olympia.gr

Aυτές είναι οι εταιρείες που πληρώνουν έως και 7.000 δολ. το μήνα τους μαθητευόμενους

Aυτές είναι οι εταιρείες που πληρώνουν έως και 7.000 δολ. το μήνα τους μαθητευόμενους
Μισθούς διευθυντών και... πάνω- για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο- λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι στις τεχνολογικές εταιρείες της Silicon Valey, αφού κερδίζουν από 4.600 έως 7.000 δολάρια το μήνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 18 από τις 25 εταιρείες, που πληρώνουν καλύτερα στις ΗΠΑ, ανήκουν στον τεχνολογικό τομέα.

Σε αντίθεση με τα ΜΜΕ και τη βιομηχανία του κινηματογράφου και των τεχνών, όπου είναι γνωστό ότι οι μαθητευόμενοι είτε αμείβονται εξαιρετικά χαμηλά είτε καθόλου, οι εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά και τη συμβουλευτική δεν φείδονται χρημάτων όταν πρόκειται να προσλάβουν κάποιον φοιτητή για να κάνει την πρακτική του το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με έρευνα της Glassdoor, η Twitter (τρίτη στη λίστα) πληρώνει 6.791 δολάρια το μήνα, η Facebook (πέμπτη) πληρώνει 6.213 δολάρια το μήνα, ενώ η Google (ένατη) πληρώνει 5.969 δολάρια.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Palantir, η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, που προμηθεύει κυβερνητικές υπηρεσίες. H αξία της εταιρείας εκτιμάται στα 9 δισ. δολ. και με έσοδα, ύψους 450 εκατ. δολ. το 2013, προφανώς μπορεί να πληρώσει ένα μαθητευόμενο 7.012 δολάρια το μήνα.

Αυτός είναι ο κατάλογος με τις εταιρείες που αμείβουν καλύτερα τους μαθητευόμενους.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Πάνω από τα 100 δολάρια έκλεισε το αργό


Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι επέστρεψε η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη, με τους traders να αξιολογούν την ανακοίνωση της Fed για τη νομισματική πολιτική και την αμερικανική οικονομία και τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης για το αργό να δείχνουν σημαντική άνοδο των αποθεμάτων αργού και πτώση των αποθεμάτων των πετρελαϊκών προϊόντων.

Η τιμή του πετρελαίου συνέχισε να αυξάνεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά τη λήξη των συναλλαγών του Nymex καθώς οι traders αφομοίωσαν την απόφαση της Fed να συνεχίσει να περιορίζει –όπως αναμενόταν- τις αγορές ομολόγων που υλοποιεί σε μηνιαία βάση. 

Η τιμή του συμβολαίου του αργού, παραδόσεως Απριλίου ενισχύθηκε κατά 67 σεντς ή 0,7%, κλείνοντας στα 100,37 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης –ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου. Διαπραγματευόταν περίπου στα 100,11 δολάρια λίγο πριν την ανακοίνωση των στοιχείων για τα αποθέματα και περίπου στα 100 δολάρια λίγο πριν την ανακοίνωση των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Fed. 

«Η ανακοίνωση της Fed δεν είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου», σχολιάζει ο John Macaluso, αναλυτής της Tyche Capital Advisors. «Το αμερικανικό δολάριο πήρε την ανιούσα μετά την ανακοίνωση, εξέλιξη που λογικά θα ασκήσει πίεση στην τιμή του αργού καθώς η αύξηση των αποθεμάτων για όγδοο συνεχή μήνα έχει προεξοφληθεί». Σύμφωνα με τον ίδιο, θα χρειαστεί μια σειρά γεωπολιτικών/θεμελιώδους σημασίας ειδήσεων για να ανέβει το πετρέλαιο. 

ΗΠΑ: Αύξηση μεγαλύτερη των εκτιμήσεων στα αποθέματα αργού 

Με ρυθμό μεγαλύτερο των εκτιμήσεων των αναλυτών αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ όπως έδειξαν τα κυβερνητικά στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. 

Ειδικότερα, η αμερικανική υπηρεσία ενέργειας ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,9 εκατ. βαρέλια στα 375,9 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 14 Μαρτίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για άνοδο κατά 2,3 εκατ. βαρέλια σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal. 

Τα αποθέματα βενζίνης υποχώρησαν κατά 1,5 εκατ. βαρέλια στα 222,3 εκατ. βαρέλια, με τους αναλυτές να έχουν προβλέψει μικρότερη μείωση κατά 900.000 βαρέλια. Τα διυλισμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. βαρέλια, με τους αναλυτές να έχουν προβλέψει πτώση 600 χιλ. 

Η παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων υποχώρησε στο 85,6%.ΠΗΓΗ.capital.gr

Επενδύσεις 207 εκατ. τα επόμενα χρόνια από την Energean Oil & Gas


Στα 207 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των επενδύσεων που προγραμματίζει η Energean Oil τα επόμενα χρόνια για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο.
Όπως μεταδίδει σε σημερινό της δημοσίευμα η Ημερησία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Μαθιό Ρήγα, στην περιοχή των Ιωαννίνων στο ερευνητικό στάδιο θα επενδυθούν 32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας σεισμικών ερευνών και δύο γεωτρήσεων. Για την ανάπτυξη του διαπιστωμένου κοιτάσματος στο Κατάκολο, τα αποθέματα του οποίου εκτιμώνται μεταξύ 3-5 εκατ. βαρελιών πετρελαίου θα επενδυθούν 15 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής έρευνας και της πρώτης γεώτρησης.
Το 160 εκατ. ευρώ κατά τη διετία 2014-2015 προορίζονται για την αύξηση της παραγωγής στον Πρίνο και στον Βόρειο Πρίνο, καθώς και για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Ε». Στόχος είναι η πραγματοποίηση πέντε παραγωγικών γεωτρήσεων για την αύξηση της παραγωγής κατά 4.500 βαρέλια ημερησίως. Από το 2008 ως σήμερα στον Κόλπο της Καβάλας έχουν γίνει επενδύσεις άνω των 180 εκατ. ευρώ, και πραγματοποιήθηκαν 10 γεωτρήσεις, που αναβίωσαν την πετρελαϊκή παραγωγή, αυξάνοντας τα απολήψιμα αποθέματα πετρελαίου από τα 2 στα 27 εκατ. βαρέλια
Οι συμβάσεις παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο για τις δύο περιοχές στα Ιωάννινα και το Κατάκολο δεν έχουν υπογραφεί. Πληροφορίες θέλουν την πρώτη συμφωνία για τα Ιωάννινα να υπογράφεται ως το τέλος του μήνα ή τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.
Στην ίδια εκκρεμότητα, ως προς την υπογραφή της σύμβασης, βρίσκεται και η κοινοπραξία των Ελληνικών Πετρελαίων που έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος στο διαγωνισμό για τον Πατραϊκό.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

SOCAR: Χρηματοδότηση από την Denizbank για την κατασκευή διυλιστηρίου


Χρηματοδότηση για την κατασκευή του διυλιστηρίου Star στην Σμύρνη εξασφάλισε η SOCAR.
Το έργο αναμένεται να στοιχίσει 5,5 δισ. δολ. και κατασκευάζεται από την κρατική πετρελαϊκή του Αζερμπαϊτζάν σε συνεργασία με την Turcas Petrol, με στόχο τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς.
Η SOCAR τονίζει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΕΤΕπ αποσύρθηκαν από την χρηματοδότησή του, αλλά η εταιρεία έχει συμφωνήσει με εμπορική τράπεζα για δάνειο 500 εκατ. δολαρίων. Η σχετική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η τράπεζα είναι η τουρκική Denizbank, η οποία ανήκει στην ρωσική Sberbank.
Σημειώνεται ότι η SOCAR θα δαπανήσει περί τα 2 δισ. δολάρια από ίδιους πόρους για την χρηματοδότηση του εν λόγω εγχειρήματος.

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Κοινωνική Δράση της ΠΟΕΠΔΧΒ προς τους σεισμόπληκτους του Νομού Κεφαλονιάς & Ιθάκης


 .

Συνάδελφοι, 

Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η κοινωνική δράση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια & Χημική Βιομηχανία προς τους σεισμόπληκτους του Νομού Κεφαλονιάς & Ιθάκης , χάρη στην άμεση ανταπόκριση των εργαζομένων και των σωματείων μελών μας στο κάλεσμα της ΠΟΕΠΔΧΒ .

Αυτή η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από όλο τον κλάδο από την πρώτη στιγμή και είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν ιατροφαρμακευτικό υλικό, τρόφιμα αλλά και το χρηματικό ποσό ύψους 7.436,00 ευρώ με τα οποίο αγοράστηκαν είδη πρώτης ανάγκης από Ελληνική εταιρεία.

Η ΠΟΕΠΔΧΒ ευχαριστεί τα σωματεία μέλη της αλλά και τον κάθε εργαζόμενο του κλάδου μας ξεχωριστά που συνέδραμαν ουσιαστικά για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε τέτοιες δύσκολα οικονομικά περιόδους .


Τέλος να επισημάνουμε ότι η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς & Ιθάκης που μας παρείχε βοήθεια προκειμένου όλο το υλικό να αποθηκευτεί και να διανεμηθεί στους πληγέντες .

ΠΗΓΗ:poedxb.gr