Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Καινούργιο σύστημα αξιολόγησης. Πού αποβλέπει άραγε?

Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι η περίοδος αξιολόγησης της απόδοσης προσωπικού των ΕΛΠΕ ξεκινάει από σήμερα (11 Απριλίου) και λήγει 30 Ιουνίου. 
Τα βασικά σημεία επανακαθορισμού του συστήματος αξιολόγησης για το έτος 2011 είναι πια οι τρεις αξιολογητές με την ανάλογη βαρύτητα του καθενός, δηλαδή αξιολογητής Α' 30%, αξιολογητής Β' 30% και αξιολογητής Γ' 40%. 
Επανακαθορίζεται δηλαδή ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας, η οποία υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των επιμέρων σταθμισμένων μέσων όρων ( λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών βαρύτητας) των αξιολογητών.
Κατ' επέκταση,όταν ο τελικός βαθμός είναι μεταξύ 1,0- 1,4 και 4.5- 5,0 δεν απαιτείται επιπλέον έγκριση. 

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ...


Θα επανέλθω σύντομα!