Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία.

Π.Ο.Ε.
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.) ήταν ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας της
Ελλάδας που συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της Οδηγίας από το 2012 με εκπροσώπους της
μέσω της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπευτικής Ομοσπονδίας IndustriAll. Η IndustriAll δημιούργησε
μια Επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε από κοινού με εκπρόσωπους από τις αντίστοιχες
ομοσπονδίες της Αγγλίας, Νορβηγίας, Γερμανίας κτλ.

Η Επιτροπή αυτή συνέθεσε προτάσεις εν όψει της...
διμερούς διαβούλευσης με την αντίστοιχη
Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαμόρφωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή της IndustriAll συνέχισε την λειτουργία της παρακολουθώντας την
εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα συνδικάτα.

Στην Αγγλία και την Νορβηγία, που ήταν και οι χώρες που είχαν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένο
πλαίσιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπεράκτιες εξέδρες, επανεξετάστηκε αυτό το
πλαίσιο με τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων των χωρών αυτών και επαναδιατυπώθηκαν
θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια
καταστροφή μετά το ατύχημα της Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού .

Στην Ελλάδα η λειτουργία υπεράκτιων εξεδρών μέχρι τώρα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος
της από το Ναυτικό Δίκαιο.

Στην Αγγλία και στην Νορβηγία, πέραν των άλλων κανονισμών και διατάξεων που έχουν
θεσπιστεί και λειτουργούν στην πράξη χρόνια τώρα και δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν
στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχει κριθεί απαραίτητη η συνεχής παρουσία κατάλληλου σκάφους και
ελικοπτέρου που σε περίπτωση περιστατικού υγείας θα μεταφέρει τον άρρωστο ή σε
περίπτωση ατυχήματος θα προσφέρει την βοήθεια που απαιτείται. Το αντίστοιχο προτείνουμε
και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ελλάδα .

Εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στην Ελλάδα έχουν οι
εργαζόμενοι στον Πρίνο (ΚΑΒΑΛΑ OIL) όπου το σωματείο με πρωτοβουλίες του προσπαθεί να
διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εξεδρών και του γεωτρύπανου στις εργασίες που
πραγματοποιεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοίτασμα του Πρίνου εμπεριέχει υψηλές ποσότητες
Υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αερίου. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και
εμπειρίας από τη λειτουργία της μοναδικής, στην Ελλάδα, εξέδρας του Πρίνου από τους
εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως
Ομοσπονδία από όλη την παραπάνω διαδικασία μαζί με την εμπειρία του σωματείου
εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι πολύτιμη και για αυτό προτείνουμε όπως θα δείτε
παρακάτω τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας με έναν
εκπρόσωπο στην Αρμόδια Αρχή.

Στόχος μας στο προσεχές διάστημα είναι να διοργανώσουμε ημερίδα με την
συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIALL, τα συνδικάτα Αγγλίας
και Νορβηγίας καθώς και τους αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα με θέμα την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων στις υπεράκτιες εξέδρες η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την προστασία του περιβάλλοντος και τον τουρισμό .

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε. :

· Η Αρμόδια Αρχή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, και τούτο να θεσμοθετηθεί από τον παρόντα Νόμο .
Είναι σαφής η διαφορά λειτουργίας και αντικειμενικών στόχων της Αδειοδοτούσας

Αρχής από την Αρμόδια Αρχή. Συνεπώς θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστούν οι αρμοδιότητες μιας εκάστης των Αρχών και να αποτελέσουν δύο σαφώς ξεχωριστές Αρχές. Προτείνουμε το μοντέλο της Νορβηγίας όπου λειτουργούν οι δύο ξεχωριστές αρχές Norwegian Petroleum Directorate -NPD- και του Petroleum Safety Authority -PSA- που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα στην πράξη, επί δεκαετίες.

· Θεσμοθέτηση μέσω του παρόντος νόμου τηs εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας στην Αρμόδια Αρχή . Θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα για το οποίο οι εταιρείες λόγω υψηλού κόστους δεν δίνουν την δέουσα βαρύτητα.

· Να υπάρξει πρόβλεψη και σαφή αναφορά στο Σχέδιο Νόμου με αναλυτική περιγραφή για τους κανόνες που θα διέπουν τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα για την χώρα μας που το περιβάλλον και ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης .

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο 2

Σαφής διαχωρισμός της Αδειοδοτούσας Αρχής από την ΕΔΕΥ καθώς δεν νοείται ο ένας να
υποκαθιστά τον άλλο. Σαφή και ξεκάθαρη συμμετοχή στην τριμερή με θεσμοθέτηση εκπροσώπων από την πλευρά των εργαζομένων, ένας από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Ενέργειας και ένας εκπρόσωπος του πρωτοβάθμιου Σωματείου της Εταιρείας
Διαχειριστή – Operator .

Άρθρο 3

Σε ολόκληρο σχεδόν το κείμενο του Σχεδίου Νόμου αναφορά γίνεται μόνον στην Ασφάλεια των
εργαζομένων και το Περιβάλλον κατά τη διάρκεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και πιστεύουμε ακράδαντα και το εισηγούμαστε οι εν λόγω αναφορές να εστιαστούν και στην ΥΓΙΕΙΝΗ των Εργαζομένων, ώστε να υπάρξει πιο ξεκάθαρος και εξειδικευμένος προσανατολισμός και αντιμετώπιση.

Άρθρο 8

Το Άρθρο 8 δείχνει τις υποχρεώσεις και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, προσδιορίζοντας
σαφέστερα τις δράσεις και υποχρεώσεις της και διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητες αυτής από την ΕΔΕΥ . Θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων για τη τήρηση
των προδιαγραφών για την άριστη επιλογή, αφού αφορά κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζομένων - Μελών της Π.Ο.Ε.

Να υπάρχει δεσμευτικό χρονικό περιθώριο (π.χ. 6 μήνες) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τον ορισμό της Αρμόδιας Αρχής.

Άρθρο 19

Κατά τις εργασίες έρευνας ή παραγωγής σε θαλάσσιες περιοχές θα πρέπει να υπάρχει καθ΄ όλη
την διάρκεια των ερευνών - εργασιών (stand by) η παρουσία κατάλληλου σκάφους και
ελικοπτέρου που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος θα παρέμβει για βοήθεια.

Άρθρο 32

Για το εν λόγω Άρθρο, η γνώμη της Π.Ο.Ε. είναι ότι θα πρέπει με σαφέστερο και πιο αυστηρό
τρόπο να προβλέπεται και να περιγράφεται κατά το δυνατόν το είδος/ύψος της ζημιάς καθώς
και σε ενδεχόμενη συνεχόμενη υποτροπή, το πρόστιμο να τριπλασιάζεται και σε περίπτωση
περαιτέρω υποτροπής, θα εξετάζεται ενδεχόμενο αφαίρεσης ακόμη και της άδειας από τον
συγκεκριμένο Διαχειριστή – Operator.

Άρθρο 35

Στο Άρθρο 35 Παραρτήματα, στο παράρτημα Ι σε πολλά εδάφια του η συμμετοχή των
εργαζομένων αναφέρεται με τρόπο μη υποχρεωτικό πχ <<ενδεχόμενης συμμετοχής>> ή <<τυχόν
συμμετοχής>> . Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της ΠΟΕ
είναι επιβεβλημένη και όπου υπάρχει αναφορά σε τριμερή συμμετοχή και εκπροσώπου του
πρωτοβάθμιου Σωματείου της Εταιρείας Διαχειριστή – Operator .


ΠΗΓΗ:poenergias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου