Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Αύξηση τζίρου 33%, αλλά και ζημιές το 2011, κατέγραψε η ΠετρογκάζΜεγάλη αύξηση εσόδων, αλλά ζημία μετά την καταβολή φόρων, κατέγραψε το 2011 η Πετρογκάζ, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εμφιάλωσης υγραερίων.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 123,02 εκατ.
ευρώ, από 92,79 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 32,6% σε ποσοστό και κατά 30,23 εκατ. ευρώ σε αξία.
Η επιχείρηση, η οποία διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον Ασπρόπυργο Αττικής, δεν μπόρεσε να διατηρήσει το μεικτό της περιθώριο στα επίπεδα του 2010, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη να αυξηθούν στο επίπεδο των 33,17 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 31,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5,2%), αλλά να μειωθούν ως ποσοστό των εσόδων.
Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες στο 27%, από 34% την προηγούμενη χρήση.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν σε 4,71 εκατ. ευρώ, έναντι 2,45 εκατ. ευρώ το 2010 (+92,2%), λόγω συμπίεσης των δαπανών εμπορικής λειτουργίας.
Η επιχείρηση κατέγραψε, εν τέλει, κέρδη προ φόρων 386.000 ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχων κερδών 121.000 ευρώ έναν χρόνο πριν, αφού επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με σημαντικού ύψους προβλέψεις για κινδύνους.
Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψε καθαρή ζημία 237.000 ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχης ζημίας 1,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.
Τα αποτελέσματα του έτους 2010 είχαν επιβαρυνθεί με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.
Τα ίδια κεφάλαια της Πετρογκάζ ανέρχονται σε 9,69 εκατ.
ευρώ και αντιστοιχούν στο 21,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 44,93 εκατ. ευρώ 
ΠΗΓΗ:/www.express.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου