Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Τον Σεπτέμβριο η Τελική Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη Διαφορά της «Αλουμίνιον» με τον Όμιλο ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑΣτα τέλη Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να αποφανθεί τελεσίδικα για τη διαφορά ανάμεσα στην «Αλουμίνιον» του Ομίλου Μυτιληναίου και του Ομίλου ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ και, ειδικότερα, εάν συντρέχει παράβαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από τον ΔΕΣΦΑ στην αγορά της πρωτογενούς πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και από την ΔΕΠΑ στις αγορές δευτερογενούς πρόσβασης στο δίκτυο και προμήθειας φυσικού αερίου.
Η εισήγηση των υπηρεσιών της Επιτροπής, η οποία, πάντως, δεν είναι δεσμευτική, καταλήγει στην ύπαρξη στοιχείων που αφορούν στην παράλειψη του ΔΕΣΦΑ να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της καταγγέλλουσας στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά την αδυναμία της Αλουμίνιον να προμηθευτεί φυσικό αέριο από τρίτες πηγές (εκτός ΔΕΠΑ), στα τέλη του 2009, για την οποία η εταιρεία προσέφυγε τότε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η ΡΑΕ επέβαλε τότε πρόστιμο 250.000 ευρώ στον ΔΕΣΦΑ και παρέπεμψε τον φάκελο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με το ερώτημα αν η άρνηση της ΔΕΠΑ να παραχωρήσει τη χρήση δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, με συνέπεια η Αλουμίνιον να μην μπορέσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον προμηθευτή της επιλογής της, συνιστά παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου