Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Απαντήσεις ΥΠΕΝ σε Αρβανιτίδη για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη συμφωνία με Shell

Από το energypress.gr
Ερώτηση στη βουλή υπέβαλε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γ. Αρβανιτίης, ζητώντας να μάθει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, την τιμή εξαγοράς του ποσοστού της Shell στην ΕΠΑ Αττικής και τις αμοιβές των συμβούλων.

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Αρβανιτίδη, το ΥΠΕΝ τονίζει ότι “στην περίπτωση της ∆ΕΠΑ, πρωταρχικό µας µέληµα ήταν και παραµένει η εξασφάλιση ισχυρού δηµόσιου ελέγχου στον τόσο καίριο τοµέα των ενεργειακών υποδοµών & δικτύων, όπως ακριβώς κάναµε στον Α∆ΜΗΕ”.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ σημειώνει..
ότι “η ∆ΕΠΑ αναδιαρθρώνεται στο πλαίσιο των ευρύτερων µετασχηµατισµών που λαµβάνουν χώρα στον ελληνικό ενεργειακό τοµέα. Η ∆ΕΠΑ καλείται να αξιοποιήσει την αποκτηθείσα µεγάλη εµπειρία της στον τοµέα του φυσικού αερίου στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλείται να παίξει στο νέο τοπίο που διαµορφώνεται”.

Επίσης, αναφέρει τα εξής:

Το εµπορικό σκέλος της εταιρείας, το οποίο σε µεγάλο ποσοστό θα αποκρατικοποιηθεί, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στους καταναλωτές υπό το νέο καθεστώς, εισερχόµενη πλέον σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το σκέλος των υποδοµών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναµικά και να ισχυροποιεί το δηµόσιο χαρακτήρα (65% δηµόσιο) των σηµαντικών διεθνών έργων υποδοµών φυσικού αερίου στα οποία συµµετέχει (Interconnector Greece-Bulgaria, IGI-Poseidon, East-Mediterranean Pipeline), αλλά και του δικτύου διανοµής που ήδη έχει αναπτύξει. Καλείται, επιπρόσθετα, µέσω των θυγατρικών της (Ε∆Α Αττικής & ∆Ε∆Α για την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και της συµµετοχής µε 51% στην Ε∆Α ΘΕΣΣ) να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της, διαµέσου της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου στο εσωτερικό, ένα έργο ιδιαίτερης σηµασίας για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις της χώρας.

Σχετικά µε το συνολικό τίµηµα εξαγοράς του µεριδίου της Shell από τη ∆ΕΠΑ για τις ΕΠΑ και Ε∆Α Αττικής, αυτό κατέληξε στα 150 εκατ. ευρώ (39 για την ΕΠΑ και 111 για την Ε∆Α), τα οποία ήταν εντός των ορίων της αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών συµβούλων της ∆ΕΠΑ. Επιπλέον, το εύλογο του τιµήµατος, επισφράγισε µε fairness opinions ο ανεξάρτητος αποτιµητής. Το κείµενο της συµφωνίας έγινε σε συνεργασία της ∆ΕΠΑ µε νοµικούς συµβούλους και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε όρο, που διασφαλίζει τα συµφέροντα του αγοραστή (∆ΕΠΑ), όπως και την πιστότητα στο δίκαιο του ανταγωνισµού. Σας ενηµερώνουµε ακόµη, ότι και οι δύο συµφωνίες της ∆ΕΠΑ (µε την ENI και την Shell) έχουν εγκριθεί παµψηφεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Η πρώτη έχει πάρει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων (ΤΑΙΠΕ∆ και ΕΛΠΕ), έχει υπογραφεί από τα δύο µέρη (∆ΕΠΑ – ΕΝΙ) και έχει τεθεί υπό την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η δεύτερη αναµένεται να εγκριθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα από τη Γενική Συνέλευση, η υπογραφή της (∆ΕΠΑ – Shell) και έπεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.

Όσον αφορά το ζήτηµα της επιλογής καθώς και της αµοιβής των συµβούλων της ∆ΕΠΑ, τονίζεται ότι η νέα διοίκηση της ∆ΕΠΑ, σε συνεννόηση µε τους µετόχους, προχώρησε σε διαγωνισµούς για πρόσληψη τεχνο-οικονοµικών, νοµικών και συµβούλων δικαίου ανταγωνισµού, οι οποίοι όφειλαν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτέρως υψηλές απαιτήσεις που επέβαλλε η συνθετότητα του έργου και το επίπεδο των συναλλαγών.

Η καταβολή της αµοιβής των συµβούλων θα γίνει µόνο όταν και εφόσον οριστικοποιηθεί και τυπικά καθεµία συναλλαγή, δηλαδή µετά και τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τις τελικές υπογραφές (αµοιβή επιτυχίας).

Υπογραµµίζεται τέλος από το υπουργείο, ότι µετά από σειρά δύσκολων διαπραγµατεύσεων, η ∆ΕΠΑ απαίτησε και πέτυχε τη συναλλαγή να εγγυηθεί, αντί της εταιρείας ειδικού σκοπού που κατέχει τις µετοχές σε ΕΠΑ και Ε∆Α, η µητρική της, µία εταιρία µε τεράστια µεγέθη, για επίλυση διαφορών. Η ∆ΕΠΑ διασφάλισε ακόµη ότι η Shell ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία έχει συµµετοχή, δεν θα δύναται να δραστηριοποιηθεί σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες στην ελληνική επικράτεια, για περίοδο 3 χρόνων. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των όρων δικαίου ανταγωνισµού, ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (merger control).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου