Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Προτεραιότητα στη χρήση LNG ως καυσίμου στη Ναυτιλία από Ελλάδα - Ιταλία

Προτεραιότητα στη χρήση LNG ως καυσίμου στη Ναυτιλία από Ελλάδα - Ιταλία
Η πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, με τον Ιταλό πρόξενο Luigi Marras έφερε στο προσκήνιο το θέμα της χρησιμοποίησης ως καυσίμου για τα πλοία του LNG.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην προώθηση της χρήσης LNG από τη ναυτιλία και στη δημιουργία των αντίστοιχων λιμενικών υποδομών, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε.

Το 2020 πρόκειται να εφαρμοσθεί η κοινοτική οδηγία για νέα χαμηλότερα όρια εκπομπών θείου 0,5% στη Μεσόγειο και ειδικότερα στα «ευρωπαϊκά νερά» όπως αυτά ορίζονται από τις Ζώνες Οικονομικού Ενδιαφέροντος. H λύση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου αποτελεί εν δυνάμει μια βιώσιμη επιλογή για την ναυτιλία και έχει προοπτική για θετικές μελλοντικές χρηματορροές.

Η στροφή για χρησιμοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου από τα πλοία, σε μηχανές διπλού καυσίμου που έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις Tier III του ΙΜΟ, είναι αναπόφευκτη. Ήδη πλοιοκτήτες και ναυπηγικές εταιρείες στρέφονται...
στην λύση της μετατροπής των πλοίων τους με ενσωμάτωση συστημάτων φυσικού αερίου. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια ο αριθμός αυτών των πλοίων αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 ενώ αυξητική είναι η τάση των νεότευκτων πλοίων που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο.
Το ισχυρό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου έναντι παραγώγων πετρελαίου έγκειται στο ότι το LNG μειώνει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό τα τέσσερα βασικά είδη αερίων ρύπων από την ναυτιλία.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση LNG συνεπάγεται:
- Πρακτικά εκμηδενισμό των οξειδίων του θείου
- Πρακτικά εκμηδενισμό των μικροσωματιδίων
- Μείωση κατά 30-80% των τόσο επιβλαβών για τον άνθρωπο οξειδίων του αζώτου
- Μείωση κατά 25% των αερίων θερμοκηπίου που σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες καθιστά εφικτό τον στόχο της μείωσης τους κατά 50% σύμφωνα με την λευκή βίβλο της ΕΕ.

Το LNG έχει επίσης ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό: τη σημαντική μείωση του θορύβου κάτι που επιδρά στην αναβάθμιση της ζωής, επιβατών, κατοίκων και πληρωμάτων.

Έναντι των υπολοίπων εναλλακτικών, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι καλύπτει εν γένει νέους και πιθανούς μελλοντικούς κανονισμούς για τις εκπομπές οξειδίων του θείου, οξειδίων του αζώτου, αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων του θερμοκηπίου, όποτε η εφαρμογή του αποτελεί μακροχρόνια και όχι πρόσκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι αρνητικές συνέπειες για την Ελληνική Οικονομία και την Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση που δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα για την προσαρμογή στους νέους κανονισμούς είναι σημαντικές και ως εκ τούτου η προληπτική δράση είναι απαραίτητη.


ΠΗΓΗ:newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου