Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Τέρμα σε fast track επενδύσεις χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες

Τέρμα σε fast track επενδύσεις χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες
«Στοπ» στο καταχρηστικό δικαίωμα κυβερνήσεων και ιδιωτών να αποφασίζουν έργα και επενδύσεις χωρίς διαφάνεια και περιβαλλοντική προστασία, βάζει η υπερψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αποδοχή τροπολογίας του  έλληνα ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη, στο πλαίσιο της τελικής έγκρισης της νέας νομοθεσίας για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Τι προβλέπεται στη νέα νομοθεσία

Η συγκεκριμένη απαγόρευση προστέθηκε στη νέα νομοθεσία μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ύστερα από σχετική πρόταση του Κρίτωνα Αρσένη, που υιοθετήθηκε διακομματικά τον Ιούλιο του 2013 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον Οκτώβριο 2013 από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξαίρεση έδινε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/92 για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εάν ενέκριναν επενδύσεις μέσω Βουλής, με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, να παρακάμπτουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εγκρίθηκαν ακόμα και οι προτάσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της κατάρτισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και αυτές για περισσότερη διαφάνεια με την υποχρέωση ανάρτησης όλων των μελετών σε μία ειδική ιστοσελίδα σε κάθε χώρα.

ΕΙδικότερα για το ζήτημα του σχισθολιστικού αερίου (shale gas) και πετρελαίου,  με τη νέα νομοθεσία, καθίσταται υποχρεωτικό να λαμβάνεται υπόψη  η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα χρησιμοποιούμενα χημικά, καθώς και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και  για την κατάτμηση μεγάλων έργων σε μικρότερα, η οποία επιχειρούνταν πολλές φορές από επενδυτές ώστε να αποφύγουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με τη νέα νομοθεσία κατά την αδειοδότηση ενός έργου θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, ενώ ο επενδυτής θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέληξε στο σχεδιασμό κατασκευής του έργου αφού έλαβε υπόψη πολλά εναλλακτικά σχέδια και την επιβάρυνση που συνεπάγονται για το περιβάλλον .

Υπάρχουν επίσης νέες διατάξεις που διασφαλίζουν τη παρακολούθηση της κατασκευής ενός έργου ακόμη και μετά την αδειοδότηση του όταν κρίνεται ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επιπλέον, κατοχυρώνεται η αντικειμενικότητα των ειδικών που κρίνουν τη φερεγγυότητα των μελετών, ενώ προβλέπονται διοικητικές ποινές για εκείνους που παραβιάζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας. Τέλος, ονοματίζονται τα απαραίτητα περιεχόμενα που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψήφιου επενδυτή ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για νίκη των πολιτών, υπέρ της διαφάνειας και της ποιότητας της Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Κρίτων Αρσένης.

«Βάλαμε τέλος στο καταχρηστικό δικαίωμα κυβερνήσεων να αποφασίζουν έργα και επενδύσεις χωρίς διαφάνεια και περιβαλλοντική προστασία.  Μπαίνει ένα ευρωπαϊκό φρένο στις fast-track διαδικασίες έγκρισης έργων και επενδύσεων χωρίς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι κατοχυρώθηκε και η διαφάνεια, μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια κατάρτισης των περιβαλλοντικών μελετών.

Πρόσθεσε ακόμα, ότι δεν θα μπορούν πλέον οι εταιρείες να σπάνε ένα μεγάλο έργο σε μικρότερα παρακάμπτοντας τη νομοθεσία και υπογράμμισε ότι «για την αδειοδότηση της έρευνας και εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου στο εξής θα λαμβάνεται υπόψη η μόλυνση του νερού από τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά την έρευνα και εξόρυξη, καθώς και οι τραγικές επιπτώσεις από αυτό στη δημόσια υγεία».

ΠΗΓΗ:attikipress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου