Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ανακοινώθηκε ο Νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τι προβλέπειΤην ολοκλήρωση της σύνταξης του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ), ο οποίος, μεταξύ άλλων, προβλέπει μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, ανακοίνωσε η ΡΑΕ.  Όπως αναφέρει η Αρχή, ο Κώδικας έχει ήδη αποσταλεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Ο ΚΠΗΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για το περιεχόμενο της Σύμβασης Προμήθειας, για τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις υποχρεωτικές υπηρεσίες/παροχές του Προμηθευτή σε σχέση με την εμπορική εξυπηρέτηση του Πελάτη.
Εξ ίσου σημαντικές είναι οι διατάξεις του ΚΠΗΕ που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή προς τους Πελάτες του, αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του καταναλωτή, καθώς και τις διαδικασίες αλλαγής Προμηθευτή, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ο ΚΠΗΕ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες ενσωματώνουν την αποκτηθείσα εμπειρία από την πρόσφατη ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, λόγω της παύσης δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά ορισμένων Προμηθευτών.
Ακόμη, στον ΚΠΗΕ ενσωματώνονται τρία ειδικά Παραρτήματα, στα οποία καθορίζονται οι κατευθύνσεις και οι καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από κάθε Προμηθευτή: α) στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) στα θέματα επικοινωνίας με τον καταναλωτή, και γ) στη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων των Πελατών. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου