Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΣΚΕ ΕΛΠΕΣάββατο  10  Νοεμβρίου  2012
ΕΚΕ – ΔΑ
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής
Χαριλάου 28, Ελευσίνα


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

11:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

11:30
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΣΚΕ ΕΛΠΕ
v  ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

11:45
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

12:15
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

12:30
ΟΜΙΛΙΕΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

14:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:00
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΜΙΛΙΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

16:00
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΑΣΚΕ ΕΛΠΕ

16:30
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ & ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ


ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου