Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Κοψοχρονιά κινδυνεύει να πουληθεί η ΔΕΠΑ με επιδείνωση αποτελεσμάτων και απώλεια μεγάλων βιομηχανικών πελατών

Από το worldenergynews.gr
Με σημαντική πτώση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η ΔΕΠΑ οδεύει προς μια ιδιωτικοποίηση η  οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις είτε για τη μη εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε για την υποβολή εξαιρετικά χαμηλών προσφορών. 

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΠΑ πρέπει να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα κέρδη του ομίλου κατέγραψαν σημαντική..
πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΕΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 366.480.932 ευρώ έναντι 488.364.635 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου την ίδια περίοδο ανήλθε σε 19.823.209 ευρώ έναντι 41.849.102 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 23.358.125 ευρώ  έναντι 51.342.188 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19.221.763 ευρώ, μειωμένα πάνω από 50% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 που ήταν 43.196.077 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα κέρδη προ φόρων είναι υψηλότερα από το λειτουργικό αποτέλεσμα προφανώς λόγω των συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν θετικές κατά 2.331.450 ευρώ, έναντι αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών κατά 1.225.295 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Η ίδια αρνητική πορεία καταγράφεται και στη συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα ΕΛΠΕ, τα οποία κατέχουν το 35% της εταιρίας φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠΕ για το εννεάμηνο του 2018, όπου απεικονίζεται η συμμετοχή του ομίλου στο καθαρό αποτέλεσμα της ΔΕΠΑ με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συνεισφορά της ΔΕΠΑ ήταν 37,43 εκατ. ευρώ έναντι 47,09 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017. 

Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠΕ σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ εισέφερε μέρισμα 23 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018, ενώ υπήρξε και αρνητική επίδραση συνολικής αξίας 1,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 από την ΔΕΠΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάντως ο κύκλος εργασιών της ΔΕΠΑ για το 2018 θα εμφανίσει μείωση της τάξης του 25%

Χωρίς μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες 

Ερωτηματικά σε ότι αφορά την πορεία και τις προοπτικές της ΔΕΠΑ, εξάλλου προκαλεί το γεγονός ότι πλέον έχει χάσει το σύνολο των βιομηχανικών της πελατών, πλην της ΔΕΗ που τροφοδοτείται με βάση μακροχρόνια σύμβαση και επιχειρήσεων όπως τα ΕΛΦΕ και η ΕΒΖ που δεν μπορούν να προμηθευτούν από την αγορά λόγω των δικών τους οικονομικών προβλημάτων. 

Και αυτό έχει συντελεσθεί διότι οι βιομηχανικοί όμιλοι είτε εισάγουν μόνοι τους φυσικό άεριο, είτε διότι ο ανταγωνισμός ιδιωτών προσφέρει καλύτερες τιμές και ανταγωνιστικότερες συνθήκες.

Ειδικά δε για την περίπτωση της ΕΛΦΕ, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης που προωθεί το ΥΠΕΝ δεν έχει δώσει απαντήσεις για το τι θα γίνει με τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ.
Απαιτήσεις της ΔΕΠΑ οι οποίες αυξάνονται συνεχώς και σήμερα υπολογίζονται σε περίπου 126 εκατ. ευρώ. 

Κατώτερα τα αποτελέσματα της νέας δίοικησης

Η ΔΕΠΑ έχει επιχειρήσει και έχει ανοίξει τον δίαυλο προμηθειών με τους Αμερικανούς στον τομέα του LNG με στόχο να ανοίξει το παιχνίδι για επέκταση του ρόλου της στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο, σε συνδυασμό με το FSRU της Αλεξανδρούπολης, όπου είναι μέτοχος και με τον IGB για τροφοδοσία των Βαλκανίων. 

Με το νομοσχέδιο θα ξεκαθαριστεί και η δομή των projects καθώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διαχωριστεί από την ΔΕΠΑ Υποδομών, όμως ενώ η συνολική στρατηγική έχει πλάνο, τα τρέχοντα αποτελέσματα δείχνουν μειωμένη αποδοτικότητα.

Έτσι ενώ οι αρχικές προσδοκίες για την δίοικηση Τζώρτζη ήταν υψηλές, αποδεικνύεται προς το παρόν ότι το συνολικό αποτέλεσμα του 2018 θα είναι σαφέστατα κατώτερο των περιστάσεων.

Οι αποτιμήσεις

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία του 35% της ΔΕΠΑ η οποία καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠΕ, τα οποία βεβαίως και θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία ιδιωτικοποίησής της, ανέρχεται σε 671 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ. 

Από το σύνολο αυτό, 326 εκατ. ευρώ αφορούν το 35% του ΔΕΣΦΑ το οποίο ωστόσο πωλήθηκε έναντι 284 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα ΕΛΠΕ να καταγράψουν ζημία 42 εκατ. ευρώ. 

Με αυτά τα οικονομικά δεδομένα το ΥΠΕΝ εντός της εβδομάδας θα καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε δυο εταιρίες και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ 
Εμπορίας χωρίς επί της ουσίας να έχει λύσει ούτε το μείζον ζήτημα των εργαζομένων.

Ένα ζήτημα που ο ίδιος ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε ως απαράδεκτο, αφού από το σύνολο των 210 εργαζομένων της επιχείρησης, τακτικό προσωπικό είναι μόνο οι 40 και οι υπόλοιποι εργολαβικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου