Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Νομοσχέδιο ΗΠΑ για ενεργειακά έργα σε Ε.Ε - Στον κατάλογο η Κύπρος

Από το sigmalive.com
Νομοσχέδιο για ενεργότερη εμπλοκή και υποστήριξη των ΗΠΑ προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου,  για μερική απαλλαγή από τη ρωσική ενεργειακή εξάρτηση, κατέθεσαν στις 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου οι γερουσιαστές Chris Μurhpy και Ron Jonson.

Όπως σημειώνεται, το σχετικό νομοσχέδιο μπορεί ..
να ονομαστεί «Νόμος για την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής ενέργειας από το 2018».

Σε αρχικό στάδιο, προβλέπεται η ενίσχυση έργων με τους εξής τρόπους:

(Α) εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, 

(Β) αξιολογήσεις πόρων,

(Γ) αξιολόγηση και κοστολόγηση των έργων,

(Δ) πιλοτικά έργα,

(Ε) εμπορική υποστήριξη, όπως αποστολές εμπορικών συναλλαγών, εμπορίου, τεχνικά εργαστήρια, διεθνή προγράμματα αγορών για σύνδεση των προμηθευτών με τα έργα,

(ΣΤ) τεχνική βοήθεια και άλλες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του τοπικού κανονιστικού περιβάλλοντος και των πλαισίων της αγοράς για την ενθάρρυνση διαφανούς ανταγωνισμού και τη βελτίωση της ασφάλειας των ενεργειακών πόρων, και

(Ζ) μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ενεργειακού τομέα.


Επιπλέον, προβλέπεται η χρηματοδότηση των διάφορων έργων υποδομής μέσω πληρωμής ασφαλειών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις συναλλαγές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «είναι ανάγκη οι ΗΠΑ να βοηθήσουν τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης να μειώσουν την εξάρτησή τους από τους ενεργειακούς πόρους από χώρες που χρησιμοποιούν την ενεργειακή εξάρτηση για να «ασκήσουν αδικαιολόγητη πολιτική επιρροή, όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία έχει χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο για να προωθήσει, να εκφοβίσει και να επηρεάσει άλλες χώρες».

«Είναι πολιτική των ΗΠΑ  να

- προωθούν την ενεργειακή ασφάλεια των συμμάχων και των εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη προσιτών, διαφανών και ανταγωνιστικών ενεργειακών αγορών που παρέχουν διαφοροποιημένες πηγές, τύπους και ενεργειακές διαδρομές,

- να ενθαρρυνθούν τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα υποδομής, για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των απαιτήσεων ασφαλείας για την ενέργεια και της εμπορικής ζήτησης κατά τρόπο που να συμβαδίζει με την απορροφητική ικανότητα της περιφέρειας,  ώστε να διευκολυνθεί η εξαγωγή των πηγών ενέργειας, της τεχνολογίας και της εμπειρογνωμοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών σε παγκόσμιες αγορές με τρόπο που ωφελεί την ενεργειακή ασφάλεια.

Ειδικά για την προτεραιότητα ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Ευρώπη, σημειώνεται πως Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση των διεθνών διαπραγματεύσεων».


Επιλεξιμότητα έργου

- Ένα έργο είναι επιλέξιμο για την παροχή βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτού του τμήματος, εάν σχετίζεται με

 i) υποδομή φυσικού αερίου, όπως 22 διασυνδέσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς,

(ii) έργα υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

 (iii) έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε αιολική, ηλιακή, παλιρροιακή ή άλλες μορφές· ή

 iv)  βελτίωση, την αποκατάσταση ή την κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, άνθρακα ή άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κεντρική ή ανατολική χώρα της Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών με ποσά που ανέρχονται μέχρι και 1 δις δολάρια, αλλά και την παροχή διπλωματικής και πολιτικής υποστήριξης από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με την Κομισιόν.

Καταληκτικά, σημειώνεται «Το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και ετησίως, ο Πρόεδρος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στις περιπτώσεις παροχής συνδρομής στα ενεργειακά έργα και, επιπλέον: 

Α) περιγραφή του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των έργων σε πρώιμο στάδιο και της υποστήριξης των έργων στο τέλος του σταδίου,

Β) το ύψος και τη μορφή οποιασδήποτε δανειοληπτικής ασφάλισης και ασφάλισης που παρέχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το έργο,

(Γ) το ποσό και τη μορφή οποιασδήποτε πρώιμης υποστήριξης έργου, και

(Δ) ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά την υλοποίηση του έργου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου