Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΠΣΕΕΠ: Ενημέρωση για προσφυγή

Από το pseep.gr
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με κάθε Υπευθυνότητα και Σοβαρότητα το Σωµατείο µας συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ανατροπή του εθνικού εγκλήµατος που επιχειρεί η κυβέρνηση, µέσω της περαιτέρω Ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, µιας εταιρείας που παρά το αρνητικό περιβάλλον διύλισης η κερδοφορία της θα αγγίξει φέτος το 1 δις EBITDA.
Βάσει του σχεδιασµού του συνδικάτου µας προσφύγαµε:


Α) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε θέµα: Ζήτηµα παραβίασης νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την κινηθείσα διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 50,1% του µετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» δυνάµει της προκηρυχθείσης την 18/04/18 δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς από την ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ
Β) στην Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα: Παράνοµη διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 50,1% του µετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» δυνάµει της προκηρυχθείσης την 18/04/18 δηµοσίας προσφοράς εξαγοράς από την ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ.

Επίσης ενηµερώσαµε τους Ευρωβουλευτές που είναι µέλη της Επιτροπής Αναφορών καθώς και άλλους Ευρωβουλευτές που δεν είναι µέλη της αλλά ενδιαφέρονται για τον δίκαιο αγώνα µας.
Καλούµε τους συναδέλφους να είναι δίπλα στο Σωµατείο σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουµε να δώσουµε. Έχουµε τη ∆ύναµη και την Αποφασιστικότητα για να πετύχουµε. Η Ενότητα είναι η ∆ύναµή µας.

             ∆ΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
               ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου