Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Ενημέρωση για συνάντηση στον ΟΜΕΔ μεταξύ ΠΣΕΕΠ & Εταιρείας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σήµερα έγινε συνάντηση – διαβούλευση στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας µε την Εταιρεία για τις απεργιακές κινητοποιήσεις ΠΣΕΕΠ και ΠΕΠΕΚΟ.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι ..
αναρµόδια για τα αιτήµατα, ότι οι κινητοποιήσεις είναι πρόωρες και µας ενηµέρωσε για τις οικονοµικές επιπτώσεις των απεργιών
µας.
Το Σωµατείο δήλωσε πως εµµένει στις θέσεις του όσο η επιλογή για το ξεπούληµα των ΕΛΠΕ είναι θέση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και της κυβέρνησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου