Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Δελτίο Τύπου ΠΣΕΕΠ

Από το pseep.gr
Η κυβέρνηση, συνεχίζει µέσω του ΤΑΙΠΕ∆, την προσπάθεια εκποίησης της εθνικής ενεργειακής βάσης υπονοµεύοντας την ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας.
Με πρόσχηµα τις δήθεν µνηµονιακές δεσµεύσεις εξακολουθούν να προωθούν το έγκληµα πώλησης του ποσοστού 35% του ∆ηµοσίου που κατέχει στα ΕΛΠΕ, σε ξένα συµφέροντα (κάποια εκ των οποίων, σύµφωνα..
µε δηµοσιεύµατα, ελέγχονται δικαστικά για πρακτικές διαφθοράς) τα οποία επιβουλεύονται όχι µόνο οικονοµικά αλλά και γεωστρατηγικά τηνμευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού των Σωµατείων του Οµίλου για την αποτροπή της πλήρους Ιδιωτικοποίησης µε τη στήριξη της ΠΟΕ και των Εργατικών Κέντρων, προχωράµε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 12, 13 και 14 Ιουλίου 2018. Στέλνουµε ένα ηχηρό µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να συµβάλλουµε µε κανένα τρόπο στην υλοποίηση µιας τέτοιας καταστροφικής απόφασης, της οποίας τις συνέπειες θα πληρώσουµε όλοι οι Έλληνες. Γιατί :

• τα ΕΛΠΕ ποτέ δεν δανείστηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αντίθετα βοηθούν µε
την κοινωνική πολιτική τους και ευαισθησία
• είναι υπεύθυνα και κρατούν τα στρατηγικά αποθέµατα της χώρας
• τροφοδοτούν τις ένοπλες δυνάµεις και σώµατα ασφαλείας
• επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον
• προσφέρουν στην εθνική οικονοµία µε κύκλο εργασιών πάνω από 10 δις το χρόνο και έχουν παρεµβατικό ρόλο στο κόστος αλλά και την ποιότητα των καυσίµων
• συµβάλλουν στη διεθνή ενεργειακή πολιτική µε τη συµµετοχή τους σε πετρελαιοπιθανές περιοχές της χώρας µας, σε συνεργασία µε παγκόσµιους κολοσσούς (Exxon Mobil, Total, Repsol) και αποτελούν τα ΕΛΠΕ πυλώνα σταθερότητας και εγγύησης για τη χώρα.
• ο ιδιώτης – επενδυτής γίνεται κυρίαρχος σε τρία ∆ιυλιστήρια (βραβευµένα µε διακρίσεις, δεύτερα στον κόσµο), σε DIAXON, Elpedison, EKO, BP Εµπορία, Ναυτιλιακή ΕΛΠΕ, ∆ΕΠΑ, σε θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού (Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, Σερβία, Σκόπια)

                ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ
        ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ,
                                                       ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου