Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΠΣΕΕΠ: Ενημέρωση για προβλήματα στους υποσταθμούς των ΒΕΑ

Από το pseep.gr
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μετά από αίτηµα του Σωµατείου, πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 25/06/18 συνάντηση µε τον ∆/ντή ∆ιυλιστηρίου και τον ∆/ντή Συντήρησης ∆ιυλιστηρίου Ασπροπύργου για τα τελευταία συµβάντα στους Ηλεκτρολογικούς Υποσταθµούς και τις δυσλειτουργίες που προκάλεσαν.

Ενηµερωθήκαµε για τις αιτίες..
που προκάλεσαν τα προβλήµατα στους υποσταθµούς, για τα έργα αναβάθµισης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και τα χρονοδιαγράµµατα γι΄ αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από πλευράς µας επισηµάνθηκε ότι οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και των ηλεκτρολογικών υποσταθµών είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία και την αναβάθµιση των ΒΕΑ.

Οι προσλήψεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και η προληπτική συντήρηση, είναι τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να δουλεύουν οι εργαζόµενοι και να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις µε ασφάλεια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου