Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΕΛΠΕ: Ολοκλήρωση διαδικασίας αναχρηματοδότησης ύψους 900 εκατ. ευρώ - Όφελος 20 εκατ. ευρώ ετησίως

Από το worldenergynews.gr
Ολοκληρώθηκε από τα ΕΛΠΕ η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και ταυτόχρονα προέβη στη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους περίπου €900 εκατ., γεγονός που διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του ομίλου για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, στις 26 Ιουνίου 2018. 

Το όφελος είναι 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση

Συγκεκριμένα ο Όμιλος αναχρηματοδότησε ..
υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε €400 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Επίσης προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους $250 εκατ.τριετούς διάρκειας.

Σημειώνεται ότι εντός του Α’ εξαμήνου 2018, υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά €100 εκατ. σε €300 εκατ..

Τα δάνεια έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του σημαντικά μειωμένου κόστους δανεισμού που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του Ομίλου.

Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. Τα δάνεια έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση.

Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον Όμιλο, αναφέρεται στην ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου