Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ για τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ολοκληρώθηκαν χθες οι διαδικασίες ψηφοφορίας της Γενικής µας Συνέλευσης για την έγκριση του Πρακτικού Συµφωνίας για την ΕΣΣΕ, τον Εσωτερικό Κανονισµό και την εξουσιοδότηση Προέδρου και Γεν. Γραµµατέα για την υπογραφή τους.

Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό µε το οποίο εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις προς τη Γενική µας Συνέλευση (94,3% για την ΕΣΣΕ και 92,4% για τον Εσωτερικό Κανονισµό), επιβεβαιώνει την καθολική αποδοχή από τους εργαζόµενους της προσπάθειας του Σωµατείου µας για αξιοπρέπεια στο χώρο δουλειάς, ισονοµία και δίκαιες αµοιβές. Επιβεβαιώθηκε επίσης..
για µία ακόµα φορά η προσήλωση όλων των συναδέλφων στις δηµοκρατικές διαδικασίες, ο σεβασµός στις διαφορετικές απόψεις και η αίσθηση δηµοκρατικότητας που χαρακτηρίζει όλους τουςμσυναδέλφους.

Ας ελπίσουµε πως όλη η διαδικασία διαπραγµάτευσης και υπογραφής της νέας µας ΕΣΣΕ, θα αποτελέσει φάρο ελπίδας προς τον βαριά δοκιµαζόµενο λαό και παράδειγµα απαγκίστρωσης της εργατικής τάξης από τα νύχια των τοκογλύφων δανειστών.
Τα αποτελέσµατα έχουν ανακοινωθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και βρίσκονται από χθες στο intranet και στην ιστοσελίδα του ΠΣΕΕΠ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου