Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ από το ΥΠΕΝ

Από το energypress.gr
Με απόφαση του ΥΠΕΝ, συγκροτείται επιτροπή διενέργειας επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.

Έργο της Επιτροπής είναι η δειγµατοληπτική επιθεώρηση-έλεγχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 της ΚΥΑ 172058/2016 (Seveso IIΙ), στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας , στις 02 και 03 Μαρτίου 2017 και η υποβολή στη ∆/νση Υδρογονανθράκων της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου