Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Καθαρά κέρδη 41,7 εκατ. παρουσίασε η Μότορ Οϊλ

Αποτέλεσμα εικόνας για Μότορ Οϊλ
Στην κερδοφορία επέστρεψε ο όμιλος Mότορ Οϊλ το πρώτο τρίμηνο του 2015, πετυχαίνοντας καθαρά κέρδη 41,68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 8,25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε χθες ο όμιλος.
Ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται...
μειωμένος στο 1,62 δισ. ευρώ από 2,19 δισ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις του δολαρίου έναντι του ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 57,18 εκατ. ευρώ από 11,06 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Η εταιρεία Mότορ Οϊλ είχε καθαρά κέρδη 37,97 εκατ. ευρώ από ζημίες 7,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στο 1,08 δισ. ευρώ έναντι 1,84 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 51,3 εκατ. ευρώ από ζημίες 9,83 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός διατηρήθηκε.
Οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου έφθασαν τα 2,70 δισ. ευρώ, από 2,41 δισ. ευρώ. στο τέλος του 2014.
Ο λογαριασμός της υπεραξίας επιχείρησης του Ομίλου στις 31/3/2015 ανερχόταν σε 19,77 εκατ. ευρώ και αφορά την εξαγορά των θυγατρικών «ΑvinOil ΑΒΕΝΕΠ»” για ποσό 16,2 εκατ. ευρώ και «CORAL GAS AEBEY» για ποσό 3,1 εκατ. ευρώ. Ποσό 467.000 ευρώ αφορά στην υπεραξία που μεταφέρεται από τον όμιλο Cyclon.
Στις 31/3/2015 ο όμιλος κατείχε 6.373.614 μετοχές της εισηγμένης «ATTICA BANK A.E.», που αποτιμώνται σε 351.000 ευρώ. Τα αποθεματικά του ομίλου στις 31/3/2015 ανέρχονται σε 51,26 εκατ. ευρώ από 51,17 εκατ. ευρώ στις 31/12/2014.
0Τον Ιανουάριο του 2015 συστάθηκε η εταιρεία «MOTOR OIL TRADING A.E.» με αντικείμενο την εμπορία πετρελαιοειδών, μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ και έδρα το Μαρούσι. Η εταιρεία συμμετέχει έμμεσα κατά 100% μέσω της θυγατρικής «MOTOR OIL CYPRUS LTD».
Οι επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του ομίλου ανέρχονται σε περίπου 31,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι επίδικες απαιτήσεις του ομίλου κατά τρίτων φθάνουν περίπου στα 27,3 εκατ. ευρώ.


ΠΗΓΗ:imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου