Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Οι κύριοι αυτοί δικαιούνται υπερωριών ενώ οι λιμενικοί, που εργάζονται στα σκάφη, στα SUPER PUMA, στην παραμεθόριο δεν δικαιούνται..


Και δεν τους πληρώνει ο κ. ΥΝΑ φάρμακα, γιατρούς, πλεύσιμα, πτητικό,νυχτερινά!!!!! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ:...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς, 1/7/2013
ΠύλεςΕ1-Ε2 Αρ.Πρωτ.:295Α Ταχ.Κωδ.: 185 10 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4191718, 210 4191721 ΠΡΟΣ:ΥΝΑ/ΤΟΘ

FAX : 210- 4220767

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού γραφείου κ.Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας γιατην Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’98)
2. Του άρθρου 5 του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ.94/2012 (Α’149) και το άρθρο 3 του ΠΔ 98/2012 (Α’160) και ισχύει.
3. Του ΠΔ 119/2013«ΔιορισμόςΑντιπροέδρου της
Κυβέρνησης,Υπουργών,
ΑναπληρωτώνΥπουργών και Υφυπουργών» (Α’153)
4. Τις διατάξεις τουάρθρου 16 τουΝ.3205/2003
«Μισθολογικέςρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου….» (Α’297), 
όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό μετις 
διατάξεις του Ν.4024/2011
(Α’226), όπως ισχύουν.
5. Την υπ’αριθμ.οικ.2/92237/0022/21.1.2013ΚΥΑ
με θέμα «Καθιέρωση 
υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής,Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι 
αποσπασμένοι ή διατίθενται
ή διορίζονται στο ιδιαίτερο γραφείο τουΠροέδρου
της Δημοκρατίας…και 
των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών 
Οργανισμών»
(25/ΥΟΔΔ/24.1.2013), όπως ισχύει κάθεφορά.
6. Τις έκτακτες και επείγουσες 
ανάγκες του γραφείου του
κ.Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού του Γραφείου κ.Υπουργού Ναυτιλίαςκαι Αιγαίου,
το οποίο δύναται να εργαστεί υπερωριακά εκτός του κανονικού
ωραρίου εργασίας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες,
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,

προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες,επείγουσες
και επιτακτικές ανάγκες του γραφείου του κ.Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας, κατά το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της παρούσας έως 31/12/2013, ως κάτωθι:


Μαυρίδης Αναστάσιος, μετακλητός, Διευθυντής Πολιτικού ΓραφείουΥπουργού
Βελέντζα Χρυσούλα, μετακλητή
· Βουγιουκλάκης Αιμίλιος, μετακλητός
· Παπαθανάσης Αθανάσιος, Ειδικός Συνεργάτης
· Γκόγκας Αλέξανδρος, δημοσιογράφος
Κρητικός Ιωάννης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
· Δανόπουλος Γεώργιος, Ειδικός Συνεργάτης
· Δημητρακοπούλου Κωνσταντίνα, Ειδική Σύμβουλος
· Δοντά Ιωάννα, Ειδική Σύμβουλος
· Καούκης Χαράλαμπος, αποσπασμένος
· Λαμπροπούλου Ειρήνη, μόνιμη υπάλληλος ΥΝΑ


2) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της έως τις 31/12/2013.3) Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0511 και 
0512 του


Προϋπολογισμού Εξόδων του φορέα μας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

http://peiratikoreportaz.blogspot.gr 
ΠΗΓΗ:ksipnistere.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου