Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ανοίγει την πόρτα στα "ρεύματα" το ΠΑΣΟΚ
Τα κείμενα του συνεδρίου για να ξεκινήσει ο κύκλος της διαβούλευσης με τα μέλη του κόμματος έδωσε το ΠΑΣΟΚ.
Οι προτάσεις που γίνονται κάνουν λόγο για ένα σύγχρονο, θεσμικό, δημοκρατικό, ανοικτό και συλλογικό κόμμα, ενώ ετοιμάζεται, όπως σημειώνεται, να επανασυνδεθεί με την ελληνική κοινωνία, να ξανανέβει μαζί με την άνοδο της χώρας.
Γίνεται πιο λειτουργικό με την απλοποίηση διαδικασιών και με τη σμίκρυνση των οργάνων σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μελών.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται Κεντρική Πολιτική Επιτροπή με 120 μέλη, η οποία θα εκλέγεται από το συνέδριο. Η Πολιτική Επιτροπή θα έχει Γραμματεία και 15μελές Πολιτικό Συμβούλιο.
Κατοχυρώνεται μάλιστα καταστατικά η πολλυσυλεκτικότητα και πολυφωνία του κόμματος. "Ρεύματα πολιτικής σκέψης συγκροτούνται και λειτουργούν ελεύθερα με δυνατότητα παρέμβασης σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα", επισημαίνεται.
Προτείνεται επίσης ο πλήρης διαχωρισμός κόμματος και κράτους και η ολήρης αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση του κινήματος, θα δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο του Κινήματος όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των οργανώσεών ου σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και τα πορίσματα ελέγχου.
Τίθεται επίσης πλαφόν τριών θητειών για κάθε όργανο του ΠΑΣΟΚ και προβλέπεται υποχρεωτική ανανέωση στα όργανα κατά 30% και ποσόστωση υπέρ των γυναικών 30%. 
ΠΗΓΗ:news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου