Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Διευκρινίσεις Σταθάκη για την εξαγορά των μεριδίων της Shell από τη ΔΕΠΑ, το τίμημα και τους τόκους

Από το energypress.gr
Απάντηση στο βουλευτή Γ. Αρβανιτίδη έδωσε το ΥΠΕΝ αναφορικά με ερώτημά του για το περιεχόμενο της ρήτρας του Συμφώνου Μετόχων της ΕΠΑ Αττικής, για το ρόλο της Boston Consulting και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ.

Στην απάντησή του, το υπουργείο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν αληθεύει ότι υπήρχε ρήτρα στη Σύμβαση Μετόχων η οποία να παρέχει..
ρητά στην ΔΕΠΑ δικαίωμα διεκδίκησης των μετοχών της Shell έναντι συμβολικού τιμήματος σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Επίσης, σημειώνει αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς του μεριδίου της Shell στις ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής ότι η εν λόγω συναλλαγή βασίστηκε στην αποτίμηση που πραγματοποίησαν οι Χρηματοοικονομικοί της Σύμβουλοι (Rothschild και Alpha Bank) και στη γνώμη ανεξάρτητου συμβούλου (Eurobank), η οποία και έκρινε ότι το τίμημα της συναλλαγής είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης (Fairness Opinion).

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του ΥΠΕΝ:

Η συμφωνία, στην οποία είχε συνομολογήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση (2012-2015), προέβλεπε την πλήρη ιδιωτικοποίηση του μεριδίου (65%) που κατέχει το δημόσιο στην ΔΕΠΑ, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούσε το όφελος για τον ιδιώτη επενδυτή. Η ουσία επομένως των εξελίξεων (sic), σε σχέση με τον επικείμενο μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ, είναι ότι η παρούσα Κυβέρνηση μετά από διαπραγματεύσεις κατάφερε να ακυρώσει το παραπάνω σχέδιο ιδιωτικοποίησης, καταλήγοντας σε ένα πλάνο που διατηρεί ισχυρή τη θέση του ελληνικού δημοσίου στη ΔΕΠΑ, όπως ακριβώς έκανε και με τις υπόλοιπες ενεργειακές εταιρίες.

Το δημόσιο θα έχει στην κατοχή του το 15% της ΔΕΠΑ στο εμπορικό κομμάτι, με την παράλληλη όμως διατήρηση του δικαιώματος βέτο σε σειρά στρατηγικών αποφάσεων για την εταιρεία. Στο σκέλος των υποδομών, καταφέραμε να ισχυροποιήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα (τουλάχιστον 51% δημόσιο) των σημαντικών διεθνών έργων υποδομών φυσικού αερίου στα οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ (Interconnector Greece-Bulgaria, IGI-Poseidon, East-Mediterranean Pipeline), αλλά και του δικτύου διανομής που ήδη έχει αναπτύξει.

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι, σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ, δεν υπάρχει ρήτρα στη Σύμβαση Μετόχων η οποία να παρέχει ρητά στην εταιρεία δικαίωμα διεκδίκησης των μετοχών της Shell έναντι συμβολικού τιμήματος σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Η ρήτρα στην οποία ενδεχομένως αναφέρεστε αφορά στη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του ιδιώτη επενδυτή στη ΔΕΠΑ με πληρωμή, από τη ΔΕΠΑ ενός συμβολικού τιμήματος κατά τη λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης Μετόχων και κατόπιν διανομής στους μετόχους του καθαρού κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας. Η εν λόγω ρήτρα συμφωνήθηκε στη βάση ενός συγκεκριμένου νομικού, ρυθμιστικού και οικονομικού πλαισίου της τότε περιόδου, με κεντρικό το στοιχείο της αποκλειστικότητας στις περιοχές δραστηριοποίησης της ΕΠΑ, η οποία και καταργήθηκε στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου.

H ΔΕΠΑ διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τη Shell για την αγορά των μεριδίων της στην ΕΠΑ Αττικής και την ΕΔΑ Αττικής στο πλαίσιο της εντολής και εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στη διοίκησή της δυνάμει της από 31.7.2017 ομόφωνης απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, ήτοι του ΤΑΙΠΕΔ (κατά 65%) και της ΕΛΠΕ Α.Ε. (κατά 35%), που αποδέχθηκαν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της υπ’ αρ. 1287/1/23.6.2017 απόφασης αυτού, με βάση την οποία προκρίθηκε η αναμόρφωση της θέσης της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας με την ενεργή δραστηριοποίηση της εταιρείας σε μία από τις δύο ΕΠΑ και τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΠΑ στην άλλη ΕΠΑ.

Η ΔΕΠΑ δεν έχει αναθέσει ούτε έχει στην κατοχή της μελέτη της Boston Consulting Group αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς του μεριδίου της Shell στις ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής. Η εν λόγω συναλλαγή βασίστηκε στην αποτίμηση που πραγματοποίησαν οι Χρηματοοικονομικοί της Σύμβουλοι (Rothschild και Alpha Bank) και στη γνώμη ανεξάρτητου συμβούλου (Eurobank), η οποία και έκρινε ότι το τίμημα της συναλλαγής είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης (Fairness Opinion).

Η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αγορά των εν λόγω μεριδίων της Shell, όπως και στην περίπτωση της ZeniΘ, ελήφθη με ομοφωνία όλων των μελών του ΔΣ. Τα δύο μέλη που παραιτήθηκαν εκείνη την περίοδο προχώρησαν σε αυτή την απόφαση για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Το συγκεκριμένο μέλος, στο οποίο αναφέρεστε, παραιτήθηκε στις 29.06.2018, ενώ στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21.06.2018 είχε δώσει και αυτός τη θετική του ψήφο για την εξαγορά.

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από τη ΔΕΠΑ, η ρήτρα καταβολής τόκων συνιστά συνήθη εμπορική πρακτική όταν η αποτίμηση γίνεται σε ημερομηνία προγενέστερη της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, όπου μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πωλητής παραμένει μέτοχος, χωρίς όμως να λαμβάνει τα μερίσματα που του αντιστοιχούν. Η συγκεκριμένη ρήτρα συμπεριλαμβάνει συνεπώς, μέρος του ρίσκου από την απώλεια εσόδων (κόστος κεφαλαίου) λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της πράξης.

Η σύμβαση δε αγοράς μετοχών και η σύμβαση μετόχων για τις προαναφερθείσες συναλλαγές υπεγράφησαν από τους νόμιμους εκπροσώπους της ΔΕΠΑ μετά την ομόφωνη έγκριση των εν λόγω συναλλαγών δυνάμει της από 4.7.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας επεσήμανε την αναγκαιότητα της εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της συμφωνίας επί των ανωτέρω συναλλαγών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμει της από 23.4.2018 επιστολής του προς τη Διοίκηση της ΔΕΠΑ, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν.

Ενόψει των ανωτέρω οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ ολοκλήρωσαν άμεσα τις σχετικές διαπραγματεύσεις, καταλήγοντας σε συμφωνία με τη Shell κατά τα προαναφερθέντα. Eκπληρώθηκε δε η αυτονόητη εκ του νόμου υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου για προάσπιση και εξασφάλιση του εταιρικού συμφέροντος, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι, η μελέτη της εταιρείας McKinsey για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εντολής της εταιρείας, περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Σας ενημερώνουμε επιπρόσθετα, ότι η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΠΑ και McKinsey προβλέπει έγγραφη συναίνεση της McKinsey προ κοινοποίησης της μελέτης ή περιεχομένου αυτής σε τρίτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου