Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Οι αβεβαιότητες για την χρήση του LNG ως βασικού καυσίμου στα πλοία

Από το worldenergynews.gr
Προοπτικές σημαντικών εξελίξεων προμηνύει το ολοένα αυξανόμενο επίπεδο ενδιαφέροντος για χρήση του LNG ως καύσιμο για τα πλοία.

Σημαντική αφορμή για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτελούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει όπως η οικονομική ελκυστικότητα, η μείωση των αιωρουμένων σωματιδίων και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το ζητούμενο είναι η αβεβαιότητα..
που επικρατεί για το εναλλακτικό καύσιμο, καθώς υπάρχει μια σχετικά χαμηλή ποιότητα δεδομένων για την χρήση των καυσίμων πλοίων.

Αρχικά το κόστος των καυσίμων είναι το μείζον , αφού αντιπροσωπεύει το 60 – 80% των λειτουργικών εξόδων ενός πλοίου και σε συνδυασμό με την πορεία των τιμών του πετρελαίου να προκαλείται σύγχυση.

Το φυσικό αέριο έχει μερικά σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών προϊόντων πετρελαίου και αυτό θεωρείται η πιο αξιοσημείωτη χρήση του LNG ως καύσιμο πλοίου σε σχέση με το βαρύ μαζούτ και το ντίζελ.

Το LNG παράγει χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ουσιαστικά δεν υπάρχουν οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ), σωματίδια (PM) ή τα οξείδια του θείου


Δείτε τον σχετικό πίνακα:


Παράλληλα, στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνεται η διαφορά με το πετρέλαιο κίνησης στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης και με το καύσιμο πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Οι διαφορές τείνουν να περιορίζονται μεταξύ 2015 και 2017 με την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Υπάρχουν επίσης πλεονεκτήματα κόστους χρήσης του ΥΦΑ σε σχέση με το πετρέλαιο, αφού το LNG θεωρείται καθαρότερο καύσιμο με συνέπεια οι κινητήρες και ο συναφής εξοπλισμός να χρειάζονται λιγότερη συντήρηση και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.Επιπλέον, σημαντικό ρόλο για την εξάλειψη των αβεβαιοτήτων και των ασαφειών για το LNG, θα διαδραματίσουν οι προμηθευτές του, με την προσφορά μακροπρόθεσμων συμβάσεων με τιμές που είναι σχετικά κοντά με αυτές του πετρελαίου.

Κάτι τέτοιο σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας της Οξφόρδης θα εξαλείψει κάθε ίχνος κινδύνου που συνδέεται με την άνοδο των τιμών  ενώ και με εγγυήσεις που αφορούν τη φυσική παράδοση του LNG, θα προσφέρουν σημαντικές και μοναδικές λύσεις.


Η απροθυμία των μεγαλύτερων εταιρειών φυσικού αερίου να προβούν σε μια ενεργή δέσμευση για το marketing του LNG συγκαταλέγεται στην στήλη των αβεβαιοτήτων. Το εμπορικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποδομές του Lng θεωρείται πρόβλημα, η αγορά θα γίνει πιο σταθερή εάν υπάρχουν πολλοί πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης και προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παράλληλα, το LNG εξακολουθεί να αποτελεί νέο καύσιμο για πολλές λιμενικές αρχές με την έλλειψη κατανόησης για τις διαφορές που έχει συγκριτικά με το πετρέλαιο να θεωρείται σημαντική.


Τέλος, γεωπολιτικές εντάσεις, άνοδος της τιμής του πετρελαίου, απειλές από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ αλλά και προσδοκίες για συνέχιση της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου σε συνδυασμό με τις καινούργιες προβλέψεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) είναι οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν τους περισσότερους ναυτιλιακούς κλάδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου