Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΤΑΙΠΕΔ: Ζήτησε Βελτιωμένες Προσφορές για τον ΔΕΣΦΑ Μετά την Αποσφράγιση

Από το energia.gr
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), στην αποσφράγιση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την απόκτηση ποσοστού 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), των παρακάτω δύο (2) επενδυτικών σχημάτων:


· Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

· Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S. A., Reganosa Asset Investments S. L. U., S. N. T. G. N. Transgaz S. A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη ( EBRD).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικών προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου