Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΕ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ & ΕΤΕΑΠΕΠ


ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ

Όπως όλοι γνωρίζετε η ΠΟΕ έχει προσφύγει στον ΟΜΕΔ για σύναψη Κλαδικής Σύμβασης . Αφού
πέρασαν 5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας Μεσολάβησης ο ΣΕΒ κατέθεσε επιτέλους
υπόμνημα για ΣΣΕ στο οποίο προτείνει και κατηγορίες – ειδικότητες .

Ως προς το οικονομικό σκέλος, προτείνει οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν από τα επίπεδα του
κατώτατου μισθού, όπως καθορίζεται από το κράτος . Ο στόχος προφανώς του ΣΕΒ, γνωρίζοντας
ότι λήγει η θητεία της Διαμεσολαβήτριας τέλη Ιουλίου, είναι να αποβεί άκαρπη η διαδικασία
Διαμεσολάβησης .

Η ομάδα διαπραγμάτευσης της ΠΟΕ υποστήριξε..
και τεκμηρίωσε πλήρως την πρόταση που
κατέθεσε για ΣΣΕ. Ειδικά στο οικονομικό κομμάτι απέδειξε ότι περισσότεροι από το 50% των
εργαζομένων αμείβονται πάνω από το ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο που ορίζει η προηγούμενη
ΣΣΕ. Απέδειξε επίσης με μισθολογικές κλίμακες αμοιβών, ότι στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι
συνεχίζουν να αμείβονται τουλάχιστον με τα μισθολογικά κλιμάκια της προηγούμενης ΣΣΕ .

Μετά και την τοποθέτηση της Διαμεσολαβήτριας ότι μέχρι τη λήξη της θητείας της θα καταθέσει
την δικιά της πρόταση, ελπίζουμε ότι ο ΣΕΒ θα αλλάξει τακτική και στις εναπομείναντες
συναντήσεις θα καταθέσει ουσιαστική πρόταση για ΣΣΕ. Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΕ Θα συνεχίσει
την προσπάθειά της για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Κλάδο .

ΕΤΕΑΠΕΠ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσμου μεταξύ ΣΕΕΠΕ, ΕΤΕΑΠΕΠ και ΠΟΕ. Ο
ΣΕΕΠΕ (όπως φαίνεται και στο συνημμένο έγγραφο) τροποποίησε την αρχική του πρόταση ως
προς τη σύνθεση του ΔΣ του Ταμείου διατηρώντας την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2
ποσοστιαίες μονάδες με αναδρομικότητα 6μήνου.

Η ΠΟΕ έχει ήδη συμφωνήσει με απόφαση του ΔΣ με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά
2 μονάδες. Ως προς τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρούμε ότι η τοποθέτηση
μεμονωμένα και τμηματικά δεν προσφέρει τίποτα, αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα. Είναι
δύσκολο να τοποθετηθούμε π.χ. για την ατομική μερίδα όταν ούτε ο ΣΕΕΠΕ, ούτε το Ταμείο έχουν
ξεκαθαρίσει στην πρότασή τους πως θα χτισθεί η ατομική μερίδα. Θα αφορά όλους; Θα είναι
καθορισμένων παροχών; Θα είναι καθορισμένων εισφορών; Θα υπάρχει ποσοστό από τις 2
μονάδες των επιπλέον εργοδοτικών εισφορών ;

Η ΠΟΕ θα τοποθετηθεί συνολικά όταν θα αναρτηθούν για διαβούλευση οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις του καταστατικού από πλευράς του Ταμείου και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί
συνάντηση με το Ταμείο για τυχόν επεξηγήσεις που θα χρειαστούμε . 

Συνημμένο έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου