Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Με 167 εκατ. ευρώ θα επιβαρύνει η πολιτική εξοικονόμησης 32 εταιρίες ενέργειας – Σε ΔΕΗ και ΕΚΟ το μεγαλύτερο κόστος

Από το worldenergynews.gr
Με επιπλέον κόστος ύψους περίπου 167 εκατ. ευρώ για την τετραετία 2017 - 2020 θα επιβαρυνθούν 32 ενεργειακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ηλεκτρισμού, των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου, λόγω της εφαρμογής της πρόσφατης απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Με την απόφαση τίθεται σε εφαρμογή σχετική κοινοτική οδηγία του 2012 και κατανέμεται η υποχρέωση λήψης μέτρων για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε 32 υπόχρεες εταιρίες. 

Σύμφωνα με την απόφαση συστήνεται ειδικός μηχανισμός παρακολούθησης της..
αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα λαμβάνονται ανά έτος από τους υπόχρεους και τη διαχείριση του μηχανισμού αυτού αναλαμβάνει το ΚΑΠΕ.  

Επίσης προβλέπεται ότι στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι μερικώς ή στο σύνολο τους, οι εταιρίες θα καλούνται να εξαγοράσουν τις μονάδες εξοικονόμησης ενέργειας που τους αναλογούν (ktoe) έναντι 0,5 εκατ. ευρώ. 

Ο ετήσιος στόχος για τη χώρα είναι 100 ktoe για το έτος 2017 που αντιστοιχεί σε κόστος 50 εκατ. ευρώ, 133 ktoe για το έτος 2018 με κόστος 66,5 εκατ. ευρώ, 67 ktoe για το έτος 2019 με κόστος 33,5 εκατ. ευρώ και 33 ktoe για το 2020 με κόστος 16,5 εκατ. ευρώ. 

Οι 32 υπόχρεες επιχειρήσεις 

Όπως προκύπτει από την κατανομή της υποχρέωσης με βάση την υπουργική απόφαση, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη ΔΕΗ και συγκεκριμένα για το 2017 θα πρέπει να εξοικονομήσει 31,76 ktoe κόστους περίπου 16 εκατ. ευρώ και ακολουθεί η ΕΚΟ με 11,56 ktoe και κόστος περίπου 6 εκατ ευρώ. 

Αναλυτικά οι 32 εταιρίες που καλούνται να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τελικό καταναλωτή και η υποχρέωση τους όπως προκύπτει από την υπουργική απόφαση είναι οι εξής: 

•    ΔΕΗ ποσοστό 31,8% ετησίως σωρευτικός στόχος  31,76 ktoe
•    Heron ποσοστό 0,6% ετησίως σωρευτικός στόχος  0,61 ktoe
•    Elpediosn ποσοστό 0,6% ετησίως σωρευτικός στόχος  0,57 ktoe
•    PROTERGIA ποσοστό 0,5% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,47ktoe
•    ΕΚΟ ΑΒΕΕ ποσοστό 11,6% ετησίως σωρευτικός στόχος 11,56 ktoe
•    CORAL AE ποσοστό 9,6% ετησίως σωρευτικός στόχος 9,62 ktoe
•    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ποσοστό 7% ετησίως σωρευτικός στόχος 7,01ktoe
•    AVINOIL ABENEΠ ποσοστό 5,8% ετησίως σωρευτικός στόχος 5,78 ktoe
•    ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ποσοστό 5,4% ετησίως σωρευτικός στόχος 5,36 ktoe
•    REVOIL A.E. ποσοστό 5,1% ετησίως σωρευτικός στόχος 5,06 ktoe
•    ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ποσοστό 4,8% ετησίως σωρευτικός στόχος 4,83 ktoe
•    ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ποσοστό 3,3% ετησίως σωρευτικός στόχος 3,33 ktoe
•    SILK OIL S.A. ποσοστό 1,8% ετησίως σωρευτικός στόχος 1,78 ktoe
•    MAMIDOIL-JETOIL AE ποσοστό 1,2% ετησίως σωρευτικός στόχος 1,22 ktoe
•    CORAL GAS AEBEY ποσοστό 1,2% ετησίως σωρευτικός στόχος 1,18 ktoe
•    ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ποσοστό 1,1% ετησίως σωρευτικός στόχος 1,12 ktoe
•    KAOILACDOI ΚΟΥΤΛΑ Α.Ε. ποσοστό 0,9% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,92 ktoe
•    CYCLON ΕΛΛΑΣ ποσοστό 0,8%  ετησίως σωρευτικός στόχος 0,75 ktoe
•    ΑΡΓΩΑ.Ε. ποσοστό 0,4% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,42 ktoe
•    ΤΟΠ ΓΚΑΖ ΑΕ ποσοστό 0,3% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,30 ktoe
•    FGAS.eu ποσοστό 0,3% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,26 ktoe
•    GS GAS ποσοστό 0,2% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,18 ktoe
•    ΡΟΔΟΓΚΑΖ ΑΕ ποσοστό 0,2% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,16 ktoe
•    TRIGON GAS ποσοστό 0,2% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,16 ktoe
•    ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΑΕ ποσοστό 0,1% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,07 ktoe
•    LEON GAS ABEE ποσοστό 0,1% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,06 ktoe
•    ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΑΕ ποσοστό 0,0% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,04 ktoe
•    PHOENIX ΠΕΤΡΕΛΑΙΕΥΣΕΙΣ ΑΕ ποσοστό 0,0% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,04 ktoe
•    ΔΕΠΑ ποσοστό 0,8% ετησίως σωρευτικός στόχος 0,75 ktoe
•    ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ποσοστό 1,6% ετησίως σωρευτικός στόχος 1,62 ktoe
•    ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ποσοστό 2,1% ετησίως σωρευτικός στόχος 2,14 ktoe
•    ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ποσοστό 0,9% ετησίως σωρευτικός στόχος  0,90 ktoe

Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με το κόστος εξοικονόμησης υπό τη μορφή προστίμων οι εταιρίες καλούνται να εφαρμόσουν δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, σε εγκαταστάσεις του τριτογενή και βιομηχανικού τομέα, καθώς και σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα. 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις χωρίζονται σε δράσεις ευαισθητοποίησης και σε τεχνικές δράσεις για την ενεργειακή απόδοση. 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης αφορούν μέτρα συμπεριφοράς και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας από τους τελικούς καταναλωτές, και τα τεχνικά μέτρα αφορούν εργασίες, όπως, για παράδειγμα, εργασίες μόνωσης, εργασίες αναβάθμισης οικιακών συσκευών κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου