Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας υπενθυµίζουµε ότι σε ολοκλήρωση των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα διεξαχθούν ψηφοφορίες για να αποφασίσουµε τις επόµενες κινήσεις µας ενάντια στην απόφαση της Εταιρείας που θίγει τα υφιστάµενα οργανογράµµατα. Οι ηµεροµηνίες και οι ώρες των ψηφοφοριών έχουν ως εξής: 
• ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ : ∆ευτέρα 28 & Τρίτη 29/07/14 από 06:00 έως 17:00, στα 
κατά τόπους γραφεία του ΠΣΕΕΠ
• Μαρούσι : Τρίτη 29/07/14 από 09:00 έως 15:00, στην αίθουσα 
εκπαίδευσης, -1 όροφος. 
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν µαζικά στη διαδικασία, αποδεικνύοντας για µια ακόµα φορά ότι το αίσθηµα δηµοκρατίας και η συλλογικότητα στις κρίσιµες αποφάσεις παραµένουν κύριο χαρακτηριστικό του Σωµατείου µας. 
                                                      Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ


ΠΗΓΗ:pseep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου