Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ ΓΙΑ SHUT DOWN BEA

Από το pseep.gr
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε λίγες µέρες πρόκειται να ξεκινήσει η προγραµµατισµένη συντήρηση των µονάδων U 2100, U 2400 και U 3900 στις ΒΕΑ. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα συντήρησης ιδιαίτερα απαιτητικό και µε υψηλό βαθµό επικινδυνότητας διότι οι γύρω µονάδες του συγκροτήµατος που θα έχει Shut Down θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Καλούµε όλους τους εµπλεκόµενους, στελέχη της εταιρείας και εργαζόµενους, να τηρήσουν..
απαρέγκλιτα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις διαδικασίες και σε καµία περίπτωση να µην βάζουν τη βιασύνη για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας, πάνω από την ασφάλεια.

Ζητάµε από όλους τους εµπλεκόµενους εργολάβους να τηρήσουν αυστηρά τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και να παρέχουν όλα τα µέτρα ασφαλούς εργασίας και συνθηκών υγιεινής στους εργολαβικούς συναδέλφους µας.

Εάν ζητηθεί σε οποιονδήποτε να εργαστεί σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας να απευθυνθεί στους αρµόδιους Μηχανικούς Ασφαλείας και αν αυτό απαιτηθεί, στην ΕΥΑΕ και το Σωµατείο.

Ας διδαχτούµε όλοι από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και ας έχουµε πάντα στο µυαλό µας ότι κανένα χρονοδιάγραµµα εργασιών, όσο σφιχτό ή όσο χαλαρό και αν είναι, δεν πρέπει να τοποθετηθεί ιεραρχικά πάνω από την ασφάλεια των εργαζοµένων και των εγκαταστάσεων.

Ας εργαστούµε λοιπόν µε Ασφάλεια, Σύνεση και Μεθοδικότητα και ας βάλουµε ως στόχο η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντήρησης, να είναι η πιο πετυχηµένη τόσο σε επίπεδο εργασιών όσο και σε επίπεδο τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου